Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Цивільний кодекс України

Кодекс України № 435-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 26

чи законом.
 
   Стаття 478. Відновлення чинності достроково припинених
         виключних майнових прав інтелектуальної власності
         на компонування інтегральної мікросхеми
 
   1. Чинність достроково припинених виключних майнових прав
інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми
може бути відновлено у порядку, встановленому законом, за заявою
особи, якій ці права належали у момент їх припинення.
 
   Стаття 479. Визнання прав інтелектуальної власності на
         компонування інтегральної мікросхеми недійсними
 
   1. Права  інтелектуальної  власності  на  компонування
інтегральної мікросхеми визнаються недійсними з підстав та в
порядку, встановлених законом.
 
   Стаття 480. Право попереднього користувача на компонування
         інтегральної мікросхеми
 
   1. Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на компонування
інтегральної мікросхеми або, якщо було заявлено пріоритет, до дати
пріоритету  заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно
використала компонування інтегральної мікросхеми в Україні або
здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання,
має право на безоплатне продовження такого використання або
використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право
попереднього користувача).
 
   2. Право попереднього користувача може передаватися  або
переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою
практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в
яких було використано компонування інтегральної мікросхеми або
здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.
 
              Глава 41
   ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ
              ПРОПОЗИЦІЮ
 
   Стаття 481. Поняття та об'єкти раціоналізаторської
         пропозиції
 
   1. Раціоналізаторською пропозицією є визнана юридичною особою
пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне
рішення у будь-якій сфері її діяльності.
 
   2. Об'єктом  раціоналізаторської  пропозиції  може  бути
матеріальний об'єкт або процес.
 
   Стаття 482. Обсяг правової охорони раціоналізаторської
         пропозиції
 
   1. Обсяг правової охорони раціоналізаторської  пропозиції
визначається її описом, а також кресленнями, якщо вони подані.
 
   Стаття 483. Суб'єкти права інтелектуальної власності на
         раціоналізаторську пропозицію
 
   1. Суб'єктами  права  інтелектуальної  власності   на
раціоналізаторську пропозицію є її автор та юридична особа, якій
ця пропозиція подана.
 
   Стаття 484. Права суб'єктів права інтелектуальної власності
         на раціоналізаторську пропозицію
 
   1. Автор раціоналізаторської  пропозиції  має  право  на
добросовісне заохочення від юридичної особи, якій ця пропозиція
подана.
 
   2. Юридична   особа,   яка   визнала   пропозицію
раціоналізаторською, має право на використання цієї пропозиції у
будь-якому обсязі.
 
               Глава 42
     ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА СОРТ РОСЛИН,
             ПОРОДУ ТВАРИН
 
   Стаття 485. Види прав інтелектуальної власності на сорт
         рослин, породу тварин
 
   1. Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу
тварин становлять:
 
   1) особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт
рослин, породу тварин, засвідчені державною реєстрацією;
 
   2) майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин,
породу тварин, засвідчені патентом;
 
   3) майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту
рослин, породи тварин, засвідчене державною реєстрацією.
 
   Стаття 486. Суб'єкти права інтелектуальної власності на
         сорт рослин, породу тварин
 
   1. Суб'єктами права інтелектуальної власності на сорт рослин,
породу тварин є:
 
   1) автор сорту рослин, породи тварин;
 
   2) інші особи, які набули майнових прав інтелектуальної
власності на сорт рослин, породу тварин за договором чи законом.
 
   Стаття 487. Майнові права інтелектуальної власності на сорт
         рослин, породу тварин, засвідчені патентом
 
   1.  Майновими правами інтелектуальної власності на сорт
рослин, породу тварин, засвідченими патентом, є:
 
   1) право  на  використання сорту рослин, породи тварин,
придатних для поширення в Україні;
 
   2) виключне право дозволяти використання сорту рослин, породи
тварин;
 
   3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню
сорту рослин, породи тварин, у тому числі забороняти  таке
використання;
 
   4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені
законом.
 
   2. Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин,
породу  тварин  належать  володільцю  патенту, якщо інше не
встановлено договором чи законом.
 
   Стаття 488. Строк чинності майнових прав інтелектуальної
         власності на сорт рослин, породу тварин
 
   1. Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин,
породу тварин, засвідчені патентом, є чинними з дати, наступної за
датою їх державної реєстрації, за умови підтримання чинності цих
прав відповідно до закону.
 
   2. Законом можуть бути встановлені умови тимчасової чинності
майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу
тварин до набрання ними чинності відповідно до частини першої цієї
статті.
 
   3. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної
власності на сорт рослин, породу тварин спливає через тридцять
років, а щодо дерев та винограду - через тридцять п'ять років, що
відліковуються з 1 січня року, наступного за роком державної
реєстрації цих прав.
 
   4. Чинність виключних майнових прав інтелектуальної власності
на сорт рослин, породу тварин може бути припинено достроково або
поновлено у випадках та у порядку, встановлених законом.
 
   5. Право на поширення сорту рослин, породи тварин є чинним з
дати, наступної за датою його державної реєстрації, та діє
безстроково за умови підтримання чинності цього права відповідно
до закону.
 
   6. Чинність виключних майнових прав інтелектуальної власності
на сорт рослин, породу тварин може бути припинено достроково або
поновлено у випадках та у порядку, встановлених законом.
 
               Глава 43
     ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМЕРЦІЙНЕ
              НАЙМЕНУВАННЯ
 
   Стаття 489. Правова охорона комерційного найменування
 
   1. Правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо
воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не
вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.
 
   2. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування
є чинним з моменту першого використання цього найменування та
охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його
реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування
частиною торговельної марки.
 
   3. Відомості про комерційне найменування можуть вноситися до
реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом.
 
   4. Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо
це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють
та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються.
 
   Стаття 490. Майнові права інтелектуальної власності на
         комерційне найменування
 
   1. Майновими правами інтелектуальної власності на комерційне
найменування є:
 
   1) право на використання комерційного найменування;
 
   2) право  перешкоджати  іншим   особам   неправомірно
використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти
таке використання;
 
   3) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені
законом.
 
   2. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне
найменування передаються іншій особі лише разом з  цілісним
майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його
відповідною частиною.
 
   Стаття 491. Припинення чинності майнових прав інтелектуальної
         власності на комерційне найменування
 
   1. Чинність  майнових  прав інтелектуальної власності на
комерційне найменування припиняється у разі ліквідації юридичної
особи та з інших підстав, встановлених законом.
 
               Глава 44
         ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
            НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ
 
   Стаття 492. Торговельна марка
 
   1. Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або
будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів
(послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів
(послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими
позначеннями  можуть  бути,  зокрема,  слова, літери, цифри,
зображувальні елементи, комбінації кольорів.
 
   Стаття 493. Суб'єкти права інтелектуальної власності на
         торговельну марку
 
   1. Суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну
марку є фізичні та юридичні особи.
 
   2. Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку
може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним
особам.
 
   Стаття 494. Засвідчення набуття права інтелектуальної
         власності на торговельну марку
 
   1. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну
марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва
встановлюються законом.
 
   2. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається
наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і
послуг, якщо інше не встановлено законом.
 
   3. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну
марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому
законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.
 
   Стаття 495. Майнові права інтелектуальної власності на
         торговельну марку
 
   1. Майновими правами інтелектуальної власності на торговельну
марку є:
 
   1) право на використання торговельної марки;
 
   2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;
 
   3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню
торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;
 
   4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені
законом.
 
   2. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну
марку належать володільцю відповідного свідоцтва,  володільцю
міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в
установленому законом порядку добре відомою, якщо  інше  не
встановлено договором.
 
   Стаття 496. Строк чинності майнових прав інтелектуальної
         власності на торговельну марку
 
   1. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну
марку є чинними протягом десяти років з дати, наступної за датою
подання заявки на торговельну марку в установленому законом
порядку, якщо інше не встановлено законом. Зазначений строк може
бути продовженим щоразу на десять років у порядку, встановленому
законом.
 
   Стаття 497. Дострокове припинення чинності майнових прав
         інтелектуальної власності на торговельну марку
 
   1. Чинність майнових прав інтелектуальної  власності  на
торговельну марку припиняється в установленому законом порядку
достроково у зв'язку з перетворенням торговельної  марки  у
загальновживане позначення певного виду товарів чи послуг.
 
   2. Чинність  майнових  прав інтелектуальної власності на
торговельну марку може бути припинено достроково за ініціативою
особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору,
а також в інших випадках, передбачених законом.
 
   3. Якщо у зв'язку з  достроковим  припиненням  чинності
виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну
марку завдано збитків особі, якій було надано дозвіл на її
використання, такі збитки відшкодовуються особою, яка надала
зазначений дозвіл, якщо інше не встановлено договором чи законом.
 
   Стаття 498. Відновлення чинності достроково припинених
         виключних майнових прав інтелектуальної власності
         на торговельну марку
 
   1. Чинність достроково припинених виключних майнових прав
інтелектуальної  власності  на  торговельну  марку може бути
відновлено у порядку, встановленому законом, за заявою особи, якій
ці права належали у момент їх припинення.
 
   Стаття 499. Визнання прав інтелектуальної власності на
         торговельну марку недійсними
 
   1. Права інтелектуальної власності на торговельну  марку
визнаються  недійсними з підстав та в порядку, встановлених
законом.
 
   Стаття 500. Право попереднього користувача на торговельну
         марку
 
   1. Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну
марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки
в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну
марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для
такого використання, має право на безоплатне продовження такого
використання або використання, яке  передбачалося  зазначеною
підготовкою (право попереднього користувача).
 
   2. Право  попереднього користувача може передаватися або
переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою
практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в
яких було використано торговельну марку або здійснено значну і
серйозну підготовку для такого використання.
 
               Глава 45
         ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
          НА ГЕОГРАФІЧНЕ ЗАЗНАЧЕННЯ
 
   Стаття 501. Набуття права інтелектуальної власності на
         географічне зазначення
 
   1. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення
виникає з дати державної реєстрації цього права, якщо інше не
встановлено законом.
 
   2. Обсяг  правової  охорони  географічного  зазначення
визначається  характеристиками  товару  (послуги)  і  межами
географічного місця його (її) походження, зафіксованими державною
реєстрацією  права  інтелектуальної  власності на географічне
зазначення.
 
   Стаття 502. Суб'єкти права інтелектуальної власності на
         географічне зазначення

| Первая ... | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | ... Последняя |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner