Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Цивільний кодекс України

Кодекс України № 435-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 28

 
   1) за зобов'язанням про передання нерухомого майна - за
місцезнаходженням цього майна;
 
   2) за зобов'язанням про передання товару (майна), що виникає
на підставі договору перевезення, - за місцем здавання товару
(майна) перевізникові;
 
   3) за зобов'язанням про передання товару (майна), що виникає
на підставі інших правочинів, - за місцем виготовлення або
зберігання товару (майна), якщо це місце було відоме кредиторові
на момент виникнення зобов'язання;
 
   4) за  грошовим  зобов'язанням  -  за місцем проживання
кредитора, а якщо кредитором є юридична особа,  -  за  її
місцезнаходженням на момент виникнення зобов'язання. Якщо кредитор
на момент виконання  зобов'язання  змінив  місце  проживання
(місцезнаходження) і сповістив про це боржника, зобов'язання
виконується за новим  місцем  проживання  (місцезнаходженням)
кредитора з віднесенням на кредитора всіх витрат, пов'язаних із
зміною місця виконання;
 
   5) за  іншим  зобов'язанням  -  за  місцем  проживання
(місцезнаходженням) боржника.
 
   2. Зобов'язання може бути виконане в іншому місці, якщо це
встановлено актами цивільного законодавства або випливає із суті
зобов'язання чи звичаїв ділового обороту.
 
   Стаття 533. Валюта виконання грошового зобов'язання
 
   1. Грошове зобов'язання має бути виконане у гривнях.
 
   2. Якщо  у зобов'язанні визначено грошовий еквівалент в
іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається
за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший
порядок її визначення не встановлений договором або законом чи
іншим нормативно-правовим актом.
 
   3. Використання  іноземної  валюти,  а  також  платіжних
документів в іноземній валюті при здійсненні розрахунків на
території України за зобов'язаннями допускається у випадках,
порядку та на умовах, встановлених законом.
 
   Стаття 534. Черговість погашення вимог за грошовим
         зобов'язанням
 
   1. У  разі  недостатності  суми проведеного платежу для
виконання грошового зобов'язання у повному обсязі ця сума погашає
вимоги кредитора у такій черговості, якщо інше не встановлено
договором:
 
   1) у першу чергу відшкодовуються витрати кредитора, пов'язані
з одержанням виконання;
 
   2) у другу чергу сплачуються проценти і неустойка;
 
   3) у третю чергу сплачується основна сума боргу.
 
   Стаття 535. Збільшення суми, що виплачується фізичній особі
         за грошовим зобов'язанням
 
   1. У разі збільшення встановленого законом неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян сума, що виплачується за грошовим
зобов'язанням фізичній особі (на відшкодування шкоди, завданої
каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, за договором
довічного утримання (догляду) та в інших випадках, встановлених
договором або законом), пропорційно збільшується.
 
   2. Якщо  внаслідок виплати збільшеної суми сторона, яка
зобов'язана провадити ці виплати, втрачає вигоди, на одержання
яких вона могла розраховувати при укладенні договору, на вимогу
цієї сторони договір може бути розірваний за рішенням суду.
 
   Стаття 536. Проценти
 
   1. За  користування  чужими  грошовими  коштами  боржник
зобов'язаний  сплачувати  проценти, якщо інше не встановлено
договором між фізичними особами.
 
   2. Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами
встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного
законодавства.
 
   Стаття 537. Виконання зобов'язання внесенням боргу в депозит
         нотаріуса
 
   1. Боржник має право виконати свій обов'язок шляхом внесення
належних з нього кредиторові грошей або цінних паперів у депозит
нотаріуса в разі:
 
   1) відсутності кредитора або уповноваженої ним особи у місці
виконання зобов'язання;
 
   2) ухилення кредитора або уповноваженої ним  особи  від
прийняття виконання або в разі іншого прострочення з їхнього боку;
 
   3) відсутності представника недієздатного кредитора.
 
   2. Нотаріус повідомляє кредитора у порядку, встановленому
законом, про внесення боргу у депозит.
 
   Стаття 538. Зустрічне виконання зобов'язання
 
   1. Виконання свого обов'язку однією із сторін, яке відповідно
до договору обумовлене виконанням другою стороною свого обов'язку,
є зустрічним виконанням зобов'язання.
 
   2. При зустрічному виконанні зобов'язання сторони повинні
виконувати свої обов'язки одночасно, якщо інше не встановлено
договором, актами цивільного законодавства, не випливає із суті
зобов'язання або звичаїв ділового обороту.
 
   Сторона, яка наперед знає, що вона не зможе виконати свого
обов'язку, повинна своєчасно повідомити про це другу сторону.
 
   3. У разі невиконання однією із сторін у зобов'язанні свого
обов'язку або за наявності очевидних підстав вважати, що вона не
виконає свого обов'язку у встановлений строк (термін) або виконає
його не в повному обсязі, друга сторона має право зупинити
виконання свого обов'язку, відмовитися від його виконання частково
або в повному обсязі.
 
   4. Якщо зустрічне виконання обов'язку здійснено однією із
сторін, незважаючи на невиконання другою стороною свого обов'язку,
друга сторона повинна виконати свій обов'язок.
 
   Стаття 539. Виконання альтернативного зобов'язання
 
   1. Альтернативним  є  зобов'язання,  в  якому  боржник
зобов'язаний вчинити одну з двох або кількох дій. Боржник має
право вибору предмета зобов'язання, якщо інше не встановлено
договором, актами цивільного законодавства, не випливає із суті
зобов'язання або звичаїв ділового обороту.
 
   Стаття 540. Виконання зобов'язання, в якому беруть участь
         кілька кредиторів або кілька боржників
 
   1. Якщо у зобов'язанні беруть участь кілька кредиторів або
кілька  боржників,  кожний із кредиторів має право вимагати
виконання, а кожний із боржників повинен виконати обов'язок у
рівній частці, якщо інше не встановлено договором або актами
цивільного законодавства.
 
   Стаття 541. Солідарне зобов'язання
 
   1. Солідарний обов'язок або солідарна вимога виникають у
випадках, встановлених договором або законом, зокрема у разі
неподільності предмета зобов'язання.
 
   Стаття 542. Солідарна вимога кредиторів
 
   1. У  разі  солідарної  вимоги  кредиторів  (солідарних
кредиторів) кожний із кредиторів має право пред'явити боржникові
вимогу у повному обсязі.
 
   До пред'явлення вимоги одним із солідарних кредиторів боржник
має право виконати свій обов'язок будь-кому із них на свій розсуд.
 
   2. Боржник не має права висувати проти вимоги одного із
солідарних  кредиторів  заперечення, що грунтуються на таких
відносинах боржника з іншими солідарними кредиторами, в яких цей
кредитор не бере участі.
 
   3. Виконання боржником свого обов'язку одному із солідарних
кредиторів у повному обсязі звільняє боржника від виконання решті
солідарних кредиторів.
 
   4. Солідарний кредитор, який одержав виконання від боржника,
зобов'язаний  передати  належне  кожному  з решти солідарних
кредиторів у рівній частці, якщо інше не встановлено договором між
ними.
 
   Стаття 543. Солідарний обов'язок боржників
 
   1. У  разі  солідарного  обов'язку боржників (солідарних
боржників) кредитор має право вимагати  виконання  обов'язку
частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і
від будь-кого з них окремо.
 
   2. Кредитор, який одержав виконання обов'язку не в повному
обсязі від одного із солідарних боржників, має право вимагати
недоодержане від решти солідарних боржників.
 
   Солідарні боржники залишаються зобов'язаними доти, доки їхній
обов'язок не буде виконаний у повному обсязі.
 
   3. Солідарний боржник не має права висувати проти вимоги
кредитора заперечення, що грунтуються на таких відносинах решти
солідарних боржників з кредитором, у яких цей боржник не бере
участі.
 
   4. Виконання солідарного обов'язку у повному обсязі одним із
боржників припиняє обов'язок решти солідарних боржників перед
кредитором.
 
   Стаття 544. Право боржника, який виконав солідарний
         обов'язок, на зворотну вимогу
 
   1. Боржник, який виконав солідарний обов'язок, має право на
зворотну вимогу (регрес) до кожного з решти солідарних боржників у
рівній частці, якщо інше не встановлено договором або законом, за
вирахуванням частки, яка припадає на нього.
 
   2. Якщо один із солідарних боржників не сплатив частку,
належну солідарному боржникові, який у повному обсязі виконав
солідарний обов'язок, несплачене припадає на кожного з решти
солідарних боржників у рівній частці.
 
   Стаття 545. Підтвердження виконання зобов'язання
 
   1. Прийнявши виконання зобов'язання, кредитор повинен на
вимогу боржника видати йому розписку про одержання виконання
частково або в повному обсязі.
 
   2. Якщо  боржник  видав  кредиторові  борговий документ,
кредитор, приймаючи виконання зобов'язання, повинен повернути його
боржникові. У разі неможливості повернення боргового документа
кредитор повинен вказати про це у розписці, яку він видає.
 
   3. Наявність боргового документа у боржника  підтверджує
виконання ним свого обов'язку.
 
   4. У разі відмови кредитора повернути борговий документ або
видати  розписку  боржник  має  право  затримати  виконання
зобов'язання. У цьому разі настає прострочення кредитора.
 
               Глава 49
        ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
 
   Параграф 1. Загальні положення про забезпечення виконання
         зобов'язання
 
   Стаття 546. Види забезпечення виконання зобов'язання
 
   1. Виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою,
порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком.
 
   2. Договором або законом можуть бути встановлені інші види
забезпечення виконання зобов'язання.
 
   Стаття 547. Форма правочину щодо забезпечення виконання
         зобов'язання
 
   1. Правочин  щодо  забезпечення  виконання  зобов'язання
вчиняється у письмовій формі.
 
   2. Правочин  щодо  забезпечення  виконання  зобов'язання,
вчинений із недодержанням письмової форми, є нікчемним.
 
   Стаття 548. Загальні умови забезпечення виконання
         зобов'язання
 
   1. Виконання   зобов'язання   (основного  зобов'язання)
забезпечується, якщо це встановлено договором або законом.
 
   2. Недійсне  зобов'язання  не  підлягає  забезпеченню.
Недійсність основного зобов'язання (вимоги) спричиняє недійсність
правочину щодо його забезпечення, якщо інше не встановлено цим
Кодексом.
 
   3. Недійсність  правочину  щодо  забезпечення  виконання
зобов'язання не спричиняє недійсність основного зобов'язання.
 
   Параграф 2. Неустойка
 
   Стаття 549. Поняття неустойки
 
   1. Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно,
які  боржник  повинен передати кредиторові у разі порушення
боржником зобов'язання.
 
   2. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми
невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання.
 
   3. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми
несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен  день
прострочення виконання.
 
   Стаття 550. Підстави виникнення права на неустойку
 
   1. Право на неустойку виникає незалежно від наявності у
кредитора збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням
зобов'язання.
 
   2. Проценти на неустойку не нараховуються.
 
   3. Кредитор не має права на неустойку в разі, якщо боржник не
відповідає за порушення зобов'язання (стаття 617 цього Кодексу).
 
   Стаття 551. Предмет неустойки
 
   1. Предметом неустойки може бути грошова сума, рухоме і
нерухоме майно.
 
   2. Якщо  предметом неустойки є грошова сума, її розмір
встановлюється договором або актом цивільного законодавства.
 
   Розмір неустойки, встановлений законом, може бути збільшений
у договорі.
 
   Сторони можуть домовитися про зменшення розміру неустойки,
встановленого актом цивільного законодавства, крім  випадків,
передбачених законом.
 
   3. Розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду,
якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших
обставин, які мають істотне значення.
 
   Стаття 552. Правові наслідки сплати (передання) неустойки
 
   1. Сплата (передання) неустойки не звільняє боржника від
виконання свого обов'язку в натурі.
 
   2. Сплата (передання) неустойки не позбавляє кредитора права
на відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним
виконанням зобов'язання.
 
   Параграф 3. Порука
 
   Стаття 553. Договір поруки
 
   1. За  договором  поруки  поручитель  поручається  перед
кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку.
 
   Поручитель відповідає  перед  кредитором  за  порушення
зобов'язання боржником.
 
   2. Порукою може  забезпечуватися  виконання  зобов'язання
частково або у повному обсязі.
 
   3. Поручителем може бути одна особа або кілька осіб.
 
   Стаття 554. Правові наслідки порушення зобов'язання,
         забезпеченого порукою
 
   1. У разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого
порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як
солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову
(субсидіарну) відповідальність поручителя.
 
   2. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що
і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки,
відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.
 
   3. Особи,  які  спільно дали поруку, відповідають перед
кредитором солідарно, якщо інше не встановлено договором поруки.
 
   Стаття 555. Права та обов'язки поручителя у разі пред'явлення
         до нього вимоги

| Первая ... | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | ... Последняя |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner