Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Цивільний кодекс України

Кодекс України № 435-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 29

 
   1. У разі одержання вимоги кредитора поручитель зобов'язаний
повідомити  про  це  боржника, а в разі пред'явлення до нього
позову - подати клопотання про залучення боржника до участі у
справі.
 
   Якщо поручитель не повідомить боржника про вимогу кредитора і
сам виконає зобов'язання, боржник має право висунути проти вимоги
поручителя всі заперечення, які він мав проти вимоги кредитора.
 
   2. Поручитель має право висунути проти вимоги кредитора
заперечення, які міг би висунути сам боржник, за умови, що ці
заперечення не пов'язані з особою боржника. Поручитель має право
висунути ці заперечення також у разі, якщо боржник відмовився від
них або визнав свій борг.
 
   Стаття 556. Права поручителя, який виконав зобов'язання
 
   1. Після виконання поручителем зобов'язання, забезпеченого
порукою,  кредитор  повинен  вручити  йому  документи,  які
підтверджують цей обов'язок боржника.
 
   2. До поручителя, який виконав зобов'язання, забезпечене
порукою, переходять усі права кредитора у цьому зобов'язанні, в
тому числі й ті, що забезпечували його виконання.
 
   3. До  кожного  з  кількох  поручителів,  які  виконали
зобов'язання, забезпечене порукою, переходять права кредитора у
розмірі частини обов'язку, що виконана ним.
 
   Стаття 557. Повідомлення поручителя про виконання
         зобов'язання боржником
 
   1. Боржник, який виконав зобов'язання, забезпечене порукою,
повинен негайно повідомити про це поручителя.
 
   2. Поручитель,  який  виконав  зобов'язання,  забезпечене
порукою, у зв'язку з ненаправленням йому боржником повідомлення
про виконання ним свого обов'язку, має право стягнути з кредитора
безпідставно одержане або пред'явити зворотну вимогу до боржника.
 
   Стаття 558. Оплата послуг поручителя
 
   1. Поручитель  має право на оплату послуг, наданих ним
боржникові.
 
   Стаття 559. Припинення поруки
 
   1. Порука припиняється з припиненням  забезпеченого  нею
зобов'язання,  а також у разі зміни зобов'язання без згоди
поручителя,  внаслідок  чого  збільшується  обсяг   його
відповідальності.
 
   2. Порука припиняється, якщо після настання строку виконання
зобов'язання кредитор відмовився прийняти належне  виконання,
запропоноване боржником або поручителем.
 
   3. Порука припиняється у разі переведення боргу на іншу
особу, якщо поручитель не поручився за нового боржника.
 
   4. Порука припиняється після закінчення строку, встановленого
в договорі поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука
припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від  дня
настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить
вимоги до поручителя. Якщо строк основного зобов'язання  не
встановлений або встановлений моментом пред'явлення вимоги, порука
припиняється, якщо кредитор не пред'явить позову до поручителя
протягом одного року від дня укладення договору поруки.
 
   Параграф 4. Гарантія
 
   Стаття 560. Поняття гарантії
 
   1. За гарантією банк, інша фінансова установа, страхова
організація (гарант) гарантує перед кредитором (бенефіціаром)
виконання боржником (принципалом) свого обов'язку.
 
   Гарант відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання
боржником.
 
   Стаття 561. Строк дії гарантії
 
   1. Гарантія діє протягом строку, на який вона видана.
 
   2. Гарантія є чинною від дня її видачі, якщо в ній не
встановлено інше.
 
   3. Гарантія не може бути відкликана гарантом, якщо в ній не
встановлено інше.
 
   Стаття 562. Незалежність гарантії від основного зобов'язання
 
   1. Зобов'язання гаранта перед кредитором не залежить від
основного зобов'язання (його припинення або недійсності), зокрема
і тоді, коли в гарантії  міститься  посилання  на  основне
зобов'язання.
 
   Стаття 563. Правові наслідки порушення боржником
         зобов'язання, забезпеченого гарантією
 
   1. У разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого
гарантією, гарант зобов'язаний сплатити кредиторові грошову суму
відповідно до умов гарантії.
 
   2. Вимога кредитора до гаранта про сплату грошової суми
відповідно до виданої ним гарантії пред'являється у письмовій
формі. До вимоги додаються документи, вказані в гарантії.
 
   3. У вимозі до гаранта або у доданих до неї документах
кредитор повинен вказати, у чому полягає порушення боржником
основного зобов'язання, забезпеченого гарантією.
 
   4. Кредитор може пред'явити вимогу до гаранта у межах строку,
встановленого у гарантії, на який її видано.
 
   5. Кредитор не може передавати іншій особі право вимоги до
гаранта, якщо інше не встановлено гарантією.
 
   Стаття 564. Обов'язки гаранта під час розгляду вимоги
         кредитора
 
   1. Після одержання вимоги кредитора гарант повинен негайно
повідомити про це боржника і передати йому копії вимоги разом з
доданими до неї документами.
 
   2. Гарант  повинен  розглянути вимогу кредитора разом з
доданими до неї документами в установлений у гарантії строк, а у
разі  його  відсутності  -  в  розумний строк і встановити
відповідність вимоги та доданих до неї документів умовам гарантії.
 
   Стаття 565. Право гаранта на відмову в задоволенні вимоги
         кредитора
 
   1. Гарант  має право відмовитися від задоволення вимоги
кредитора, якщо вимога або додані до неї документи не відповідають
умовам гарантії або якщо вони подані гарантові після закінчення
строку дії гарантії.
 
   2. Гарант повинен негайно повідомити кредитора про відмову
від задоволення його вимоги.
 
   3. Якщо гарант після пред'явлення до нього вимоги кредитора
дізнався про недійсність основного зобов'язання або про його
припинення, він повинен негайно повідомити про це кредитора і
боржника.
 
   Повторна вимога кредитора, одержана гарантом після такого
повідомлення, підлягає задоволенню.
 
   Стаття 566. Обов'язок гаранта
 
   1. Обов'язок гаранта перед кредитором обмежується сплатою
суми, на яку видано гарантію.
 
   У разі  порушення  гарантом  свого  обов'язку  його
відповідальність перед кредитором не обмежується сумою, на яку
видано гарантію, якщо інше не встановлено у гарантії.
 
   Стаття 567. Оплата послуг гаранта
 
   1. Гарант має право на оплату послуг, наданих ним боржникові.
 
   Стаття 568. Припинення гарантії
 
   1. Зобов'язання гаранта перед кредитором припиняється у разі:
 
   1) сплати кредиторові суми, на яку видано гарантію;
 
   2) закінчення строку дії гарантії;
 
   3) відмови кредитора від своїх прав за гарантією шляхом
повернення її гарантові або шляхом подання гаранту письмової заяви
про звільнення його від обов'язків за гарантією.
 
   2. Гарант, якому стало відомо про припинення  гарантії,
повинен негайно повідомити про це боржника.
 
   Стаття 569. Право гаранта на зворотну вимогу до боржника
 
   1. Гарант має право на зворотну вимогу (регрес) до боржника в
межах суми, сплаченої ним за гарантією кредиторові, якщо інше не
встановлено договором між гарантом і боржником.
 
   2. Гарант не має права на зворотну вимогу (регрес) до
боржника у разі, якщо сума, сплачена гарантом кредиторові, не
відповідає умовам гарантії, якщо інше не встановлено договором між
гарантом і боржником.
 
   Параграф 5. Завдаток
 
   Стаття 570. Поняття завдатку
 
   1. Завдатком є грошова сума або рухоме майно, що видається
кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором
платежів, на підтвердження зобов'язання і на забезпечення його
виконання.
 
   2. Якщо не буде встановлено, що сума, сплачена в рахунок
належних з боржника платежів, є завдатком, вона  вважається
авансом.
 
   Стаття 571. Правові наслідки порушення або припинення
         зобов'язання, забезпеченого завдатком
 
   1. Якщо порушення зобов'язання сталося з вини боржника,
завдаток залишається у кредитора.
 
   Якщо порушення зобов'язання сталося з вини кредитора, він
зобов'язаний повернути боржникові завдаток та додатково сплатити
суму у розмірі завдатку або його вартості.
 
   2. Сторона, винна у порушенні зобов'язання, має відшкодувати
другій стороні збитки в сумі, на яку вони перевищують розмір
(вартість) завдатку, якщо інше не встановлено договором.
 
   3. У разі припинення зобов'язання до початку його виконання
або внаслідок неможливості його виконання завдаток  підлягає
поверненню.
 
   Параграф 6. Застава
 
   Стаття 572. Поняття застави
 
   1. В силу застави кредитор (заставодержатель) має право у
разі  невиконання  боржником  (заставодавцем)  зобов'язання,
забезпеченого  заставою,  одержати  задоволення  за  рахунок
заставленого майна переважно перед іншими кредиторами  цього
боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави).
 
   Стаття 573. Забезпечення майбутньої вимоги
 
   1. Заставою може бути забезпечена вимога, яка може виникнути
в майбутньому.
 
   Стаття 574. Підстави виникнення застави
 
   1. Застава виникає на підставі договору, закону або рішення
суду.
 
   2. До застави, яка виникає на підставі закону, застосовуються
положення цього Кодексу щодо застави, яка виникає на підставі
договору, якщо інше не встановлено законом.
 
   Стаття 575. Окремі види застав
 
   1. Іпотекою є застава нерухомого майна, що залишається у
володінні заставодавця або третьої особи.
 
   2. Закладом є застава рухомого майна, що передається у
володіння заставодержателя або за його наказом - у володіння
третій особі.
 
   3. Правила про іпотеку землі та інші окремі види застав
встановлюються законом.
 
   Стаття 576. Предмет застави
 
   1. Предметом застави може бути будь-яке майно (зокрема річ,
цінні папери, майнові права), що може бути відчужене заставодавцем
і на яке може бути звернене стягнення.
 
   2. Предметом застави може бути майно, яке заставодавець
набуде після виникнення застави (майбутній урожай, приплід худоби
тощо).
 
   3. Права заставодержателя (право застави) на річ, яка є
предметом застави, поширюються на її приналежності, якщо інше не
встановлено  договором.  Право застави поширюється на плоди,
продукцію та доходи, одержані від використання заставленого майна,
у випадках, встановлених договором.
 
   4. Предметом застави не можуть бути національні, культурні та
історичні цінності, які є об'єктами права державної власності і
занесені  або  підлягають  занесенню  до  Державного реєстру
національної культурної спадщини.
 
   5. Предметом застави не можуть бути вимоги, які  мають
особистий характер, а також інші вимоги, застава яких заборонена
законом.
 
   6. Предмет застави залишається у заставодавця, якщо інше не
встановлено договором або законом.
 
   7. Застава окремих видів майна може бути заборонена або
обмежена законом.
 
   Стаття 577. Нотаріальне посвідчення договору застави та
         реєстрація застави
 
   1. Якщо предметом застави є нерухоме майно, а також в інших
випадках,  встановлених  законом,  договір  застави  підлягає
нотаріальному посвідченню.
 
   2. Застава нерухомого майна підлягає державній реєстрації у
випадках та в порядку, встановлених законом.
 
   3. Застава рухомого майна може бути зареєстрована на підставі
заяви заставодержателя або заставодавця з внесенням запису до
Державного реєстру обтяжень рухомого майна.
 
   4. Моментом реєстрації застави є дата та час внесення
відповідного  запису до Державного реєстру обтяжень рухомого
майна.
( Стаття 577 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1255-IV
( 1255-15 ) від 18.11.2003 )
 
   Стаття 578. Застава майна, що є у спільній власності
 
   1. Майно, що є у спільній власності, може бути передане у
заставу лише за згодою усіх співвласників.
 
   Стаття 579. Заміна предмета застави
 
   1. Предмет застави може бути замінений лише за  згодою
заставодержателя, якщо інше не встановлено договором або законом.
 
   Стаття 580. Ризик випадкового знищення або випадкового
         пошкодження предмета застави
 
   1. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження
предмета застави несе власник заставленого майна, якщо інше не
встановлено договором або законом.
 
   2. У разі випадкового знищення або випадкового пошкодження
предмета  застави  заставодавець  на  вимогу заставодержателя
зобов'язаний надати рівноцінний предмет або, якщо це можливо,
відновити знищений або пошкоджений предмет застави.
 
   Стаття 581. Страхування предмета застави
 
   1. Якщо  предмет  застави  не  підлягає  обов'язковому
страхуванню, він може бути застрахований за згодою сторін на
погоджену суму.
 
   У разі настання страхового випадку предметом застави стає
право вимоги до страховика.
 
   Стаття 582. Оцінка предмета застави
 
   1. Оцінка  предмета  застави  здійснюється  у  випадках,
встановлених договором або законом.
 
   2. Оцінка предмета застави здійснюється заставодавцем разом
із заставодержателем відповідно до звичайних цін, що склалися на
момент  виникнення права застави, якщо інший порядок оцінки
предмета застави не встановлений договором або законом.
 
   Стаття 583. Сторони у договорі застави
 
   1. Заставодавцем може бути боржник або третя особа (майновий

| Первая ... | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | Стр.45 | ... Последняя |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner