Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Цивільний кодекс України

Кодекс України № 435-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 34

 
   2) відмовитися від усього товару;
 
   3) вимагати  заміни  частини  товару,  що не відповідає
асортименту, товаром в асортименті, який встановлено договором;
 
   4) прийняти весь товар.
 
   3. У разі відмови від товару, асортимент якого не відповідає
умовам договору купівлі-продажу, або пред'явлення вимоги про
заміну цього товару покупець має право відмовитися від оплати
цього товару, а якщо він вже оплачений, - вимагати повернення
сплаченої за нього грошової суми.
 
   4. Товар, асортимент якого не відповідає умовам договору
купівлі-продажу, є прийнятим, якщо покупець у розумний строк після
його одержання не повідомив продавця про свою відмову від нього.
 
   5. Якщо покупець не відмовився від товару, асортимент якого
не відповідає умовам договору купівлі-продажу, він зобов'язаний
оплатити його за ціною, погодженою з продавцем.
 
   Якщо продавець не вжив необхідних заходів щодо погодження
ціни в розумний строк, покупець оплачує товар за ціною, яка на
момент укладення договору купівлі-продажу застосовувалася щодо
аналогічного товару.
 
   Стаття 673. Якість товару
 
   1. Продавець повинен передати покупцеві товар, якість якого
відповідає умовам договору купівлі-продажу.
 
   2. У разі відсутності в договорі купівлі-продажу умов щодо
якості товару продавець зобов'язаний передати покупцеві товар,
придатний для мети, з  якою  товар  такого  роду  звичайно
використовується.
 
   Якщо продавець при укладенні договору купівлі-продажу був
повідомлений покупцем про конкретну мету  придбання  товару,
продавець  повинен  передати  покупцеві товар, придатний для
використання відповідно до цієї мети.
 
   3. У разі продажу товару за зразком та (або) за описом
продавець повинен передати покупцеві товар, який відповідає зразку
та (або) опису.
 
   4. Якщо законом встановлено вимоги щодо якості  товару,
продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, який відповідає
цим вимогам.
 
   Продавець і покупець можуть домовитися про передання товару
підвищеної якості порівняно з вимогами, встановленими законом.
 
   Стаття 674. Підтвердження відповідності товару вимогам
         законодавства
 
   1. Відповідність товару вимогам законодавства підтверджується
способом  та  в  порядку,  встановленими  законом та іншими
нормативно-правовими актами.
 
   Стаття 675. Гарантії якості товару
 
   1. Товар, який продавець передає або зобов'язаний передати
покупцеві, має відповідати вимогам щодо його якості в момент його
передання покупцеві, якщо інший момент визначення відповідності
товару цим вимогам не встановлено договором купівлі-продажу.
 
   2. Договором  або законом може бути встановлений строк,
протягом якого продавець гарантує якість товару (гарантійний
строк).
 
   3. Гарантія якості товару поширюється на всі комплектуючі
вироби, якщо інше не встановлено договором.
 
   Стаття 676. Обчислення гарантійного строку
 
   1. Гарантійний строк починається з моменту передання товару
покупцеві, якщо інше не встановлено договором купівлі-продажу.
 
   2. Гарантійний строк, встановлений договором купівлі-продажу,
продовжується  на  час,  протягом  якого  покупець  не  міг
використовувати товар у зв'язку з обставинами, що залежать від
продавця, до усунення їх продавцем.
 
   Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого товар
не  міг  використовуватися  у зв'язку з виявленими в ньому
недоліками, за умови повідомлення про це продавця в порядку,
встановленому статтею 688 цього Кодексу.
 
   3. Гарантійний  строк  на  комплектуючий  виріб дорівнює
гарантійному строку на основний виріб і починає спливати одночасно
з ним.
 
   4. У разі заміни товару (комплектуючого виробу) неналежної
якості на товар (комплектуючий виріб), що відповідає умовам
договору купівлі-продажу, гарантійний строк на нього починає
спливати з моменту заміни.
 
   Стаття 677. Строк придатності товару
 
   1. Законом або іншими нормативно-правовими актами може бути
встановлений строк, зі спливом якого товар вважається непридатним
для використання за призначенням (строк придатності).
 
   2. Строк придатності товару визначається періодом часу, який
обчислюється з дня його виготовлення і протягом якого товар є
придатним для використання, або терміном (датою), до настання
якого товар є придатним для використання.
 
   3. Продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, на який
встановлено строк придатності, з таким розрахунком, щоб він міг
бути використаний за призначенням до спливу цього строку.
 
   Стаття 678. Правові наслідки передання товару неналежної
         якості
 
   1. Покупець, якому переданий товар неналежної якості, має
право,  незалежно  від  можливості  використання  товару  за
призначенням, вимагати від продавця за своїм вибором:
 
   1) пропорційного зменшення ціни;
 
   2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;
 
   3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.
 
   2. У разі істотного порушення вимог щодо якості товару
(виявлення недоліків, які не можна усунути, недоліків, усунення
яких пов'язане з непропорційними витратами або затратами часу,
недоліків, які виявилися неодноразово чи з'явилися знову після їх
усунення) покупець має право за своїм вибором:
 
   1) відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої
за товар грошової суми;
 
   2) вимагати заміни товару.
 
   3. Якщо  продавець  товару неналежної якості не є його
виготовлювачем, вимоги  щодо  заміни,  безоплатного  усунення
недоліків товару і відшкодування збитків можуть бути пред'явлені
до продавця або виготовлювача товару.
 
   4. Положення цієї статті застосовуються, якщо  інше  не
встановлено цим Кодексом або іншим законом.
 
   Стаття 679. Недоліки товару, за які відповідає продавець
 
   1. Продавець відповідає за недоліки товару, якщо покупець
доведе, що вони виникли до передання товару покупцеві або з
причин, які існували до цього моменту.
 
   2. Якщо  продавцем  надані гарантії щодо якості товару,
продавець відповідає за його недоліки, якщо він не доведе, що вони
виникли  після  його передання покупцеві внаслідок порушення
покупцем правил користування чи зберігання товару, дій третіх
осіб, випадку або непереборної сили.
 
   Стаття 680. Строки виявлення недоліків і пред'явлення вимоги
         у зв'язку з недоліками проданого товару
 
   1. Покупець має право пред'явити вимогу  у  зв'язку  з
недоліками товару за умови, що недоліки виявлені в строки,
встановлені цією статтею, якщо інше не встановлено договором або
законом.
 
   2. Якщо на товар не встановлений гарантійний строк або строк
придатності, вимога у зв'язку з його недоліками може  бути
пред'явлена покупцем за умови, що недоліки були виявлені протягом
розумного строку, але в межах двох років, а щодо нерухомого майна
- в межах трьох років від дня передання товару покупцеві, якщо
договором або законом не встановлений більший строк.
 
   Якщо встановити день передання нерухомого майна неможливо або
якщо покупець володів нерухомим майном до укладення договору,
зазначені строки обчислюються від дня укладення договору.
 
   Строк для виявлення недоліків товару, що перевозився або був
відправлений поштою, обчислюється від дня одержання товару в місці
призначення.
 
   3. Якщо на товар встановлено гарантійний строк, покупець має
право пред'явити вимогу у зв'язку з недоліками товару, які були
виявлені протягом цього строку.
 
   Якщо на комплектуючий виріб встановлено гарантійний строк
меншої тривалості, ніж на основний виріб, покупець має право
пред'явити вимогу у зв'язку з недоліками комплектуючого виробу,
якщо ці недоліки були виявлені протягом гарантійного строку на
основний виріб.
 
   Якщо на комплектуючий виріб встановлено гарантійний строк
більшої тривалості, ніж гарантійний строк на основний виріб,
покупець має право пред'явити вимогу у зв'язку з недоліками
товару, якщо недоліки у комплектуючому виробі виявлені протягом
гарантійного строку на нього, незалежно від спливу гарантійного
строку на основний виріб.
 
   4. Покупець  має  право  пред'явити вимогу у зв'язку з
недоліками товару, на який встановлений строк придатності, якщо
вони виявлені протягом строку придатності товару.
 
   5. Якщо недоліки товару виявлені покупцем після  спливу
гарантійного  строку  або строку придатності, продавець несе
відповідальність, якщо покупець доведе, що недоліки товару виникли
до передання йому товару або з причин, які існували до цього
моменту.
 
   Стаття 681. Позовна давність, що застосовується до вимог у
         зв'язку з недоліками проданого товару
 
   1. До  вимог  у  зв'язку з недоліками проданого товару
застосовується позовна давність в один рік, яка обчислюється від
дня виявлення недоліків у межах строків, встановлених статтею 680
цього Кодексу, а якщо на товар встановлено гарантійний строк
(строк придатності), - від дня виявлення недоліків у межах
гарантійного строку (строку придатності).
 
   Стаття 682. Комплектність товару
 
   1. Продавець  зобов'язаний  передати покупцеві товар, що
відповідає умові договору купівлі-продажу щодо комплектності.
 
   2. Якщо договором купівлі-продажу не встановлено умов щодо
комплектності товару, продавець зобов'язаний передати покупцеві
товар, комплектність якого визначається звичаями ділового обороту
або іншими вимогами, що звичайно ставляться.
 
   Стаття 683. Комплект товару
 
   1. Якщо договором купівлі-продажу встановлений  обов'язок
продавця передати покупцеві певний набір товару у комплекті
(комплект товару), зобов'язання є виконаним з моменту передання
продавцем усього товару, включеного до комплекту.
 
   2. Продавець зобов'язаний передати весь товар, який входить
до комплекту, одночасно, якщо інше не встановлено договором або не
випливає із суті зобов'язання.
 
   Стаття 684. Правові наслідки передання некомплектного товару
 
   1. У разі передання некомплектного товару покупець має право
вимагати від продавця за своїм вибором:
 
   1) пропорційного зменшення ціни;
 
   2) доукомплектування товару в розумний строк.
 
   2. Якщо продавець у розумний строк не доукомплектував товар,
покупець має право за своїм вибором:
 
   1) вимагати заміни некомплектного товару на комплектний;
 
   2) відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої
грошової суми.
 
   3. Наслідки, передбачені частинами першою та другою цієї
статті, застосовуються також у разі порушення продавцем обов'язку
передати покупцеві комплект товару (стаття 683 цього Кодексу),
якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті
зобов'язання.
 
   Стаття 685. Тара та упаковка за договором купівлі-продажу
 
   1. Продавець зобов'язаний передати покупцеві товар у тарі та
(або)  в  упаковці,  якщо  інше  не  встановлено  договором
купівлі-продажу або не випливає із суті зобов'язання.
 
   Обов'язок передання товару у тарі та (або) в упаковці не
поширюється на товари, які за своїм характером не потребують
застосування тари та (або) упакування.
 
   2. Товар повинен бути переданий у тарі та (або) упакований
звичайним для нього способом в упаковку, а за їх відсутності -
способом,  який забезпечує схоронність товару цього роду за
звичайних умов зберігання і транспортування, якщо  договором
купівлі-продажу не встановлено вимог щодо тари та (або) упаковки.
 
   3. Продавець,  який  здійснює  підприємницьку діяльність,
зобов'язаний передати покупцеві товар у тарі та (або) в упаковці,
які  відповідають  вимогам,  встановленим  актами  цивільного
законодавства.
 
   Стаття 686. Правові наслідки передання товару з порушенням
         вимоги про тару та (або) упаковку
 
   1. Якщо продавець передав покупцеві товар без тари та (або)
упаковки чи в неналежних тарі та (або) упаковці, покупець має
право вимагати від продавця передання товару у належних тарі та
(або) упаковці або заміни неналежних тари та (або) упаковки, якщо
інше не випливає із суті зобов'язання чи характеру товару, або
пред'явити до нього інші вимоги, що випливають із передання товару
неналежної якості (стаття 678 цього Кодексу).
 
   Стаття 687. Перевірка додержання продавцем умов договору
         купівлі-продажу
 
   1. Перевірка   додержання   продавцем  умов  договору
купівлі-продажу  щодо  кількості,   асортименту,   якості,
комплектності, тари та (або) упаковки товару та інших умов
здійснюється у випадках та в порядку, встановлених договором або
актами цивільного законодавства.
 
   Якщо нормативно-правовими актами з питань  стандартизації
встановлено вимоги щодо порядку перевірки кількості, асортименту,
якості, комплектності, тари та (або) упаковки товару, порядок
перевірки, визначений договором, має відповідати цим вимогам.
 
   2. Якщо порядок перевірки додержання продавцем умов договору
купівлі-продажу не встановлений відповідно до частини першої цієї
статті, перевірка здійснюється відповідно до звичаїв ділового
обороту або вимог, що звичайно ставляться в таких випадках.
 
   3. Обов'язок перевіряти  кількість,  асортимент,  якість,
комплектність, тару та (або) упаковку товару (випробовування,
аналіз, огляд тощо) може бути покладений на продавця відповідно до
договору  купівлі-продажу,  актів цивільного законодавства та
нормативно-правових актів з питань стандартизації. У цьому разі
продавець повинен на вимогу покупця надати йому докази проведення
такої перевірки.
 
   4. Перевірка додержання умов договору купівлі-продажу щодо
предмета договору продавцем і покупцем має здійснюватися на одних
і тих самих умовах.
 
   Стаття 688. Повідомлення продавця про порушення умов договору
         купівлі-продажу
 
   1. Покупець зобов'язаний повідомити продавця про порушення
умов договору купівлі-продажу щодо кількості, асортименту, якості,
комплектності, тари та (або) упаковки товару у строк, встановлений
договором або актами цивільного законодавства, а якщо такий строк
не встановлений, - в розумний строк після того, як порушення могло
бути виявлене відповідно до характеру і призначення товару.
 
   У разі невиконання покупцем цього обов'язку продавець має
право частково або в повному обсязі відмовитися від задоволення
відповідних вимог покупця, якщо продавець доведе, що невиконання
покупцем обов'язку повідомити продавця про порушення умов договору
купівлі-продажу спричинило неможливість задоволення його вимог або
спричинить для продавця витрати, що перевищують його витрати у
разі своєчасного повідомлення про порушення умов договору.
 
   2. Якщо продавець знав або міг знати про те, що переданий
покупцеві товар не відповідає умовам договору купівлі-продажу, він
не має права посилатися на те, що не одержав від покупця
повідомлення  про  порушення  умов договору, та на наслідки
невиконання покупцем цього обов'язку, встановлені частиною першою
цієї статті.
 
   Стаття 689. Обов'язок покупця прийняти товар

| Первая ... | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | Стр.45 | Стр.46 | Стр.47 | Стр.48 | Стр.49 | Стр.50 | ... Последняя |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner