Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Цивільний кодекс України

Кодекс України № 435-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 36

відмовою покупця від договору, якщо інше не встановлено договором.
 
   3. До договору роздрібної купівлі-продажу товару в кредит, у
тому числі з розстроченням платежу, не застосовуються положення
абзацу першого частини п'ятої статті 694 цього Кодексу.
 
   4. Покупець має право повністю оплатити товар у будь-який час
у межах встановленого договором періоду розстрочення його оплати.
 
   Стаття 707. Обмін товару
 
   1. Покупець має право протягом чотирнадцяти днів з моменту
передання йому непродовольчого товару неналежної якості, якщо
триваліший строк не оголошений продавцем, обміняти його у місці
купівлі або інших місцях, оголошених продавцем, на аналогічний
товар інших розміру, форми, габариту, фасону, комплектації тощо. У
разі виявлення різниці в ціні покупець проводить необхідний
перерахунок з продавцем.
 
   Якщо у продавця немає необхідного для обміну товару, покупець
має право повернути придбаний товар продавцеві та  одержати
сплачену за нього грошову суму.
 
   Вимога покупця про обмін або повернення товару підлягає
задоволенню, якщо товар не був у споживанні, збережено його
товарний  вид, споживчі властивості та за наявності доказів
придбання товару у цього продавця.
 
   2. Перелік товарів, які не підлягають обміну або поверненню
на  підставах,  передбачених  цією  статтею,  встановлюється
нормативно-правовими актами.
 
   Стаття 708. Права покупця у разі продажу йому товару
         неналежної якості
 
   1. У разі виявлення покупцем протягом гарантійного або інших
строків, встановлених обов'язковими для сторін правилами  чи
договором, недоліків, не застережених продавцем, або фальсифікації
товару покупець має право за своїм вибором:
 
   1) вимагати від продавця або виготовлювача  безоплатного
усунення недоліків товару або відшкодування витрат, здійснених
покупцем чи третьою особою, на їх виправлення;
 
   2) вимагати від продавця або виготовлювача заміни товару на
аналогічний товар належної якості або на такий самий товар іншої
моделі з відповідним перерахунком у разі різниці в ціні;
 
   3) вимагати від продавця або виготовлювача  відповідного
зменшення ціни;
 
   4) відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої
за товар грошової суми.
 
   2. Покупець, який придбав непродовольчі товари, що вже були в
користуванні і реалізовані через роздрібні комісійні торговельні
підприємства, про що він був поінформований продавцем, має право
пред'явити вимоги, передбачені частиною першою цієї статті, якщо
придбані товари містили  істотні  недоліки,  не  застережені
продавцем.
 
   Стаття 709. Порядок і строки задоволення вимог покупця про
         заміну товару або усунення недоліків
 
   1. Продавець  або  виготовлювач  (чи  уповноважені  ними
представники) зобов'язані прийняти товар неналежної якості від
покупця і задовольнити його вимоги про заміну товару або усунення
недоліків. Доставка товару продавцеві та його повернення покупцеві
здійснюються продавцем або виготовлювачем, а в разі невиконання
ними цього обов'язку або відсутності продавця чи виготовлювача в
місцезнаходженні покупця повернення товару може бути здійснене
покупцем за їхній рахунок.
 
   2. Вимога  покупця про заміну товару підлягає негайному
задоволенню, а в разі необхідності перевірки якості товару -
протягом чотирнадцяти днів або, за домовленістю сторін, в інший
строк.
 
   У разі відсутності необхідного товару вимога покупця про
заміну товару підлягає задоволенню у двомісячний строк з моменту
подання відповідної заяви.
 
   Якщо задовольнити вимогу покупця про  заміну  товару  у
встановлені строки неможливо, покупець на свій вибір має право
пред'явити продавцеві або виготовлювачу інші вимоги відповідно до
статті 708 цього Кодексу.
 
   3. Вимога покупця про безоплатне усунення недоліків товару
підлягає задоволенню продавцем  або  виготовлювачем  протягом
чотирнадцяти днів або, за домовленістю сторін, в інший строк. На
вимогу покупця на час ремонту йому має бути наданий у користування
аналогічний товар, незалежно від моделі, з доставкою.
 
   4. У  разі  усунення  недоліків  товару  шляхом  заміни
комплектуючого виробу або складової частини товару, на  які
встановлено  гарантійні  строки,  гарантійний строк на новий
комплектуючий виріб або складову частину обчислюється від дня
видачі покупцеві товару після усунення недоліків.
 
   5. За кожний день прострочення продавцем або виготовлювачем
усунення недоліків товару і невиконання вимоги про надання в
користування  аналогічного  товару на час усунення недоліків
продавець сплачує покупцеві неустойку в розмірі одного відсотка
вартості товару.
 
   Стаття 710. Відшкодування різниці в ціні у разі заміни
         товару, зменшення ціни і повернення товару
         неналежної якості
 
   1. У разі заміни товару з недоліками на товар належної якості
продавець не має права вимагати відшкодування різниці між ціною
товару, встановленою договором купівлі-продажу, і ціною товару,
яка існує на момент заміни товару або постановлення судом рішення
про заміну товару.
 
   2. У разі заміни товару неналежної якості на аналогічний, але
інший за розміром, фасоном, сортом тощо товар належної якості
відшкодуванню підлягає різниця між ціною заміненого товару і ціною
товару належної якості, що діють на момент заміни товару або
постановлення судом рішення про заміну товару.
 
   3. У разі пред'явлення вимоги про відповідне зменшення ціни
товару для розрахунку береться ціна товару на момент пред'явлення
вимоги про зменшення ціни, а якщо вимогу покупця добровільно не
задоволено продавцем, - на момент постановлення судом рішення про
відповідне зменшення ціни товару.
 
   4. У разі відмови покупця від договору та повернення продавцю
товару неналежної якості покупець має право вимагати відшкодування
різниці між ціною товару, встановленою договором,  і  ціною
відповідного товару на момент добровільного задоволення його
вимоги, а якщо вимогу добровільно не задоволено продавцем, - на
момент постановлення судом рішення.
 
   5. Якщо на час виконання рішення суду про відшкодування
різниці в ціні у разі заміни товару, зменшення ціни або повернення
товару неналежної якості підвищилися ціни на цей товар, покупець
із цих підстав може заявити додаткові вимоги до продавця.
 
   Стаття 711. Відповідальність за шкоду, завдану товаром
         неналежної якості
 
   1. Шкода, завдана майну покупця, та шкода, завдана каліцтвом,
іншим ушкодженням здоров'я або смертю у зв'язку з придбанням
товару  неналежної  якості,  відшкодовується  продавцем  або
виготовлювачем товару відповідно до положень глави 82 цього
Кодексу.
 
   Параграф 3. Поставка
 
   Стаття 712. Договір поставки
 
   1. За  договором поставки продавець (постачальник), який
здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у
встановлений  строк  (строки) товар у власність покупця для
використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях,
не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним
використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити
за нього певну грошову суму.
 
   2. До договору поставки застосовуються загальні положення про
купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не
випливає з характеру відносин сторін.
 
   3. Законом можуть бути передбачені особливості регулювання
укладення та виконання договорів поставки, у тому числі договору
поставки товару для державних потреб.
 
   Параграф 4. Контрактація сільськогосподарської продукції
 
   Стаття 713. Договір контрактації сільськогосподарської
         продукції
 
   1. За договором контрактації сільськогосподарської продукції
виробник сільськогосподарської продукції зобов'язується виробити
визначену договором сільськогосподарську продукцію і передати її у
власність заготівельникові (контрактанту) або визначеному ним
одержувачеві, а заготівельник зобов'язується прийняти цю продукцію
та  оплатити її за встановленими цінами відповідно до умов
договору.
 
   2. До договору контрактації застосовуються загальні положення
про купівлю-продаж та положення про договір поставки, якщо інше не
встановлено договором або законом.
 
   3. Законом можуть бути передбачені особливості укладення та
виконання договорів контрактації сільськогосподарської продукції.
 
   Параграф 5. Постачання енергетичними та іншими ресурсами
         через приєднану мережу
 
   Стаття 714. Договір постачання енергетичними та іншими
         ресурсами через приєднану мережу
 
   1. За договором постачання енергетичними та іншими ресурсами
через приєднану мережу одна сторона (постачальник) зобов'язується
надавати другій стороні (споживачеві, абонентові) енергетичні та
інші ресурси, передбачені договором,  а  споживач  (абонент)
зобов'язується  оплачувати  вартість  прийнятих  ресурсів  та
дотримуватись передбаченого договором режиму її використання, а
також забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного та іншого
обладнання.
 
   2. До договору постачання енергетичними та іншими ресурсами
через приєднану мережу застосовуються загальні положення про
купівлю-продаж, положення про договір поставки, якщо інше не
встановлено законом або не випливає із суті відносин сторін.
 
   3. Законом можуть бути передбачені особливості укладення та
виконання договору постачання енергетичними та іншими ресурсами.
 
   Параграф 6. Міна
 
   Стаття 715. Договір міни
 
   1. За договором міни (бартеру) кожна із сторін зобов'язується
передати другій стороні у власність один товар в обмін на інший
товар.
 
   2. Кожна із сторін договору міни є продавцем того товару,
який він передає в обмін, і покупцем товару, який він одержує
взамін.
 
   3. Договором може бути встановлена доплата за товар більшої
вартості, що обмінюється на товар меншої вартості.
 
   4. Право власності на обмінювані товари переходить до сторін
одночасно після виконання зобов'язань щодо передання майна обома
сторонами, якщо інше не встановлено договором або законом.
 
   5. Договором може бути встановлений обмін майна на роботи
(послуги).
 
   6. Законом можуть бути передбачені особливості укладення та
виконання договору міни.
 
   Стаття 716. Правове регулювання міни
 
   1. До договору міни застосовуються загальні положення про
купівлю-продаж,  положення  про  договір  поставки,  договір
контрактації або інші договори, елементи яких містяться в договорі
міни, якщо це не суперечить суті зобов'язання.
 
               Глава 55
              ДАРУВАННЯ
 
   Стаття 717. Договір дарування
 
   1. За договором дарування одна сторона (дарувальник) передає
або  зобов'язується  передати  в  майбутньому другій стороні
(обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність.
 
   2. Договір, що встановлює обов'язок обдаровуваного вчинити на
користь  дарувальника будь-яку дію майнового або немайнового
характеру, не є договором дарування.
 
   Стаття 718. Предмет договору дарування
 
   1. Дарунком можуть бути рухомі речі, в тому числі гроші та
цінні папери, а також нерухомі речі.
 
   2. Дарунком можуть бути майнові права, якими дарувальник
володіє або які можуть виникнути у нього в майбутньому.
 
   Стаття 719. Форма договору дарування
 
   1. Договір дарування предметів особистого користування та
побутового призначення може бути укладений усно.
 
   2. Договір дарування нерухомої речі укладається у письмовій
формі і підлягає нотаріальному посвідченню.
 
   3. Договір дарування майнового права та договір дарування з
обов'язком передати дарунок у майбутньому укладається у письмовій
формі. У разі недодержання письмової форми цей  договір  є
нікчемним.
 
   4. Договір  дарування рухомих речей, які мають особливу
цінність, укладається у письмовій формі. Передання такої речі за
усним  договором є правомірним, якщо суд не встановить, що
обдаровуваний заволодів нею незаконно.
 
   5. Договір дарування валютних цінностей  на  суму,  яка
перевищує п'ятдесятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян, укладається у письмовій формі і  підлягає
нотаріальному посвідченню.
 
   Стаття 720. Сторони у договорі дарування
 
   1. Сторонами у договорі дарування можуть бути фізичні особи,
юридичні особи, держава Україна, Автономна Республіка  Крим,
територіальна громада.
 
   2. Батьки (усиновлювачі), опікуни не мають права дарувати
майно дітей, підопічних.
 
   3. Підприємницькі  товариства  можуть  укладати  договір
дарування між собою, якщо право здійснювати дарування прямо
встановлено установчим документом дарувальника. Це положення не
поширюється на право юридичної особи укладати договір пожертви.
 
   4. Договір дарування від імені дарувальника може укласти його
представник. Доручення на укладення договору дарування, в якому не
встановлено імені обдаровуваного, є нікчемним.
 
   Стаття 721. Обов'язки дарувальника
 
   1. Якщо  дарувальникові відомо про недоліки речі, що є
дарунком, або її  особливі  властивості,  які  можуть  бути
небезпечними для життя, здоров'я, майна обдаровуваного або інших
осіб, він зобов'язаний повідомити про них обдаровуваного.
 
   2. Дарувальник, якому було відомо про недоліки або особливі
властивості  подарованої  речі і який не повідомив про них
обдаровуваного, зобов'язаний відшкодувати шкоду, завдану майну, та
шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю в
результаті володіння чи користування дарунком.
 
   Стаття 722. Прийняття дарунка
 
   1. Право власності обдаровуваного на дарунок виникає  з
моменту його прийняття.
 
   2. Дарувальник, який передав річ підприємству, організації
транспорту,  зв'язку  або  іншій  особі  для  вручення  її
обдаровуваному, має право відмовитися від договору дарування до
вручення речі обдаровуваному.
 
   3. Якщо  дарунок  направлено  обдаровуваному  без  його
попередньої згоди, дарунок є прийнятим, якщо обдаровуваний негайно
не заявить про відмову від його прийняття.
 
   4. Прийняття обдаровуваним документів, які посвідчують право
власності на річ, інших документів, які посвідчують належність
дарувальникові предмета договору, або символів речі (ключів,
макетів тощо) є прийняттям дарунка.
 
   Стаття 723. Договір дарування з обов'язком передати дарунок у
         майбутньому
 
   1. Договором дарування може бути встановлений  обов'язок
дарувальника передати дарунок обдаровуваному в майбутньому через
певний строк (у певний термін) або у разі настання відкладальної
обставини.
 
   2. У  разі  настання строку (терміну) або відкладальної
обставини, встановлених договором дарування з обов'язком передати
дарунок у майбутньому, обдаровуваний має право вимагати від
дарувальника передання дарунка або відшкодування його вартості.
 

| Первая ... | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | Стр.45 | Стр.46 | Стр.47 | Стр.48 | Стр.49 | Стр.50 | Стр.51 | Стр.52 | ... Последняя |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner