Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Цивільний кодекс України

Кодекс України № 435-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 39

договору, наймач має право:
 
   1) відремонтувати річ, зарахувавши вартість ремонту в рахунок
плати за користування річчю, або вимагати відшкодування вартості
ремонту;
 
   2) вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.
 
   Стаття 777. Переважні права наймача
 
   1. Наймач, який належно виконує свої обов'язки за договором
найму, після спливу строку договору має переважне право перед
іншими особами на укладення договору найму на новий строк.
 
   Наймач, який має намір скористатися переважним правом на
укладення договору найму на новий строк, зобов'язаний повідомити
про це наймодавця до спливу строку договору найму у строк,
встановлений договором, а якщо він не встановлений договором, - в
розумний строк.
 
   Умови договору найму на новий строк  встановлюються  за
домовленістю сторін. У разі недосягнення домовленості щодо плати
та інших умов договору переважне право наймача на укладення
договору припиняється.
 
   2. Наймач, який належно виконує свої обов'язки за договором
найму, у разі продажу речі, переданої у найм, має переважне право
перед іншими особами на її придбання.
 
   Стаття 778. Поліпшення наймачем речі, переданої у найм
 
   1. Наймач може поліпшити річ, яка є предметом договору найму,
лише за згодою наймодавця.
 
   2. Якщо поліпшення можуть бути відокремлені від речі без її
пошкодження, наймач має право на їх вилучення.
 
   3. Якщо поліпшення речі зроблено за згодою наймодавця, наймач
має право на відшкодування вартості необхідних витрат або на
зарахування їх вартості в рахунок плати за користування річчю.
 
   4. Якщо  в  результаті поліпшення, зробленого за згодою
наймодавця, створена нова річ, наймач стає її співвласником.
Частка наймача у праві власності відповідає вартості його витрат
на поліпшення речі, якщо інше не встановлено договором або
законом.
 
   5. Якщо наймач без згоди наймодавця зробив поліпшення, які не
можна відокремити без шкоди для речі, він не має права на
відшкодування їх вартості.
 
   Стаття 779. Наслідки погіршення речі, переданої у найм
 
   1. Наймач зобов'язаний усунути погіршення речі, які сталися з
його вини.
 
   2. У разі неможливості відновлення речі наймодавець має право
вимагати відшкодування завданих йому збитків.
 
   3. Наймач не відповідає за погіршення речі, якщо це сталося
внаслідок нормального її зношення або упущень наймодавця.
 
   Стаття 780. Відповідальність за шкоду, що завдана у зв'язку з
         користуванням річчю, переданою у найм
 
   1. Шкода, завдана третім особам у зв'язку з користуванням
річчю, переданою у найм, відшкодовується наймачем на загальних
підставах.
 
   2. Шкода,  завдана  у  зв'язку  з  користуванням річчю,
відшкодовується наймодавцем, якщо буде встановлено, що це сталося
внаслідок особливих властивостей або недоліків речі, про наявність
яких наймач не був попереджений наймодавцем і про які він не знав
і не міг знати.
 
   Умова договору  найму  про  звільнення  наймодавця  від
відповідальності  за  шкоду,  завдану  внаслідок  особливих
властивостей чи недоліків речі, про наявність яких наймач не був
попереджений наймодавцем і про які він не знав і не міг знати, є
нікчемною.
 
   Стаття 781. Припинення договору найму
 
   1. Договір найму припиняється у разі смерті фізичної особи -
наймача, якщо інше не встановлено договором або законом.
 
   2. Договір найму припиняється у разі ліквідації юридичної
особи, яка була наймачем або наймодавцем.
 
   Стаття 782. Право наймодавця відмовитися від договору найму
 
   1. Наймодавець має право відмовитися від договору найму і
вимагати повернення речі, якщо наймач не вносить плату  за
користування річчю протягом трьох місяців підряд.
 
   2. У разі відмови наймодавця від договору найму договір є
розірваним з моменту одержання наймачем повідомлення наймодавця
про відмову від договору.
 
   Стаття 783. Розірвання договору найму на вимогу наймодавця
 
   1. Наймодавець має право вимагати розірвання договору найму,
якщо:
 
   1) наймач  користується  річчю  всупереч  договору  або
призначенню речі;
 
   2) наймач без дозволу наймодавця передав річ у користування
іншій особі;
 
   3) наймач  своєю  недбалою  поведінкою  створює  загрозу
пошкодження речі;
 
   4) наймач не приступив до проведення капітального ремонту
речі, якщо обов'язок  проведення  капітального  ремонту  був
покладений на наймача.
 
   Стаття 784. Розірвання договору найму на вимогу наймача
 
   1. Наймач має право вимагати розірвання договору найму, якщо:
 
   1) наймодавець передав у користування річ, якість якої не
відповідає умовам договору та призначенню речі;
 
   2) наймодавець не виконує свого обов'язку щодо проведення
капітального ремонту речі.
 
   Стаття 785. Обов'язки наймача у разі припинення договору
         найму
 
   1. У разі припинення договору найму наймач зобов'язаний
негайно повернути наймодавцеві річ у стані, в якому вона була
одержана, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було
обумовлено в договорі.
 
   2. Якщо наймач не виконує обов'язку щодо повернення речі,
наймодавець має право вимагати від наймача сплати неустойки у
розмірі подвійної плати за користування річчю за час прострочення.
 
   Стаття 786. Позовна давність, що застосовується до вимог, які
         випливають із договору найму
 
   1. До вимог про  відшкодування  збитків  у  зв'язку  з
пошкодженням речі, яка була передана у користування наймачеві, а
також до вимог про відшкодування витрат на поліпшення речі
застосовується позовна давність в один рік.
 
   2. Перебіг  позовної  давності  щодо  вимог  наймодавця
починається з моменту повернення речі наймачем, а щодо вимог
наймача - з моменту припинення договору найму.
 
   Параграф 2. Прокат
 
   Стаття 787. Договір прокату
 
   1. За  договором  прокату  наймодавець,  який  здійснює
підприємницьку діяльність з передання речей у найм, передає або
зобов'язується передати рухому річ наймачеві у користування за
плату на певний строк.
 
   2. Договір прокату є договором приєднання. Наймодавець може
встановлювати типові умови договору прокату. Типові умови договору
прокату не можуть порушувати прав наймачів, встановлених законом.
 
   Умови договору прокату, які погіршують становище наймача
порівняно з тим, що встановлено типовими умовами договору, є
нікчемними.
 
   3. Договір прокату є публічним договором.
 
   Стаття 788. Предмет договору прокату
 
   1. Предметом  договору  прокату  є  рухома  річ,  яка
використовується для задоволення побутових невиробничих потреб.
 
   2. Предмет  договору  прокату може використовуватися для
виробничих потреб, якщо це встановлено договором.
 
   Стаття 789. Плата за прокат речі
 
   1. Плата за  прокат  речі  встановлюється  за  тарифами
наймодавця.
 
   Стаття 790. Право наймача на відмову від договору прокату
 
   1. Наймач має право відмовитися від договору прокату і
повернути річ наймодавцеві у будь-який час.
 
   2. Плата за прокат речі, що сплачена наймачем за весь строк
договору,  зменшується  відповідно  до  тривалості фактичного
користування річчю.
 
   Стаття 791. Особливості договору прокату
 
   1. Наймач не має права на укладення договору піднайму.
 
   2. Наймач не має переважного права на купівлю речі у разі її
продажу наймодавцем.
 
   3. Капітальний і поточний ремонт речі здійснює наймодавець за
свій рахунок, якщо він не доведе, що пошкодження речі сталося з
вини наймача.
 
   Параграф 3. Найм (оренда) земельної ділянки
 
   Стаття 792. Договір найму земельної ділянки
 
   1. За договором найму (оренди) земельної ділянки наймодавець
зобов'язується передати наймачеві земельну ділянку на встановлений
договором строк у володіння та користування за плату.
 
   Земельна ділянка  може  передаватись  у  найм  разом  з
насадженнями, будівлями, спорудами, водоймами, які знаходяться на
ній, або без них.
 
   2. Відносини  щодо  найму  (оренди)  земельної  ділянки
регулюються законом.
 
   Параграф 4. Найм будівлі або іншої капітальної споруди
 
   Стаття 793. Форма договору найму будівлі або іншої
         капітальної споруди
 
   1. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх
окремої частини) укладається у письмовій формі.
 
   2. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх
окремої  частини)  строком  на  три роки і більше підлягає
нотаріальному посвідченню. ( Частина друга статті 793 в редакції
Закону N 501-V ( 501-16 ) від 20.12.2006 )
 
   Стаття 794. Державна реєстрація договору найму будівлі або
         іншої капітальної споруди
 
   1. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх
окремої частини), укладений на строк не менше ніж на три роки,
підлягає державній реєстрації. ( Частина перша статті 794 в
редакції Закону N 501-V ( 501-16 ) від 20.12.2006 )
 
   Стаття 795. Передання будівлі або іншої капітальної споруди у
         найм
 
   1. Передання наймачеві будівлі або іншої капітальної споруди
(їх окремої частини) оформляється відповідним документом (актом),
який підписується сторонами договору. З цього моменту починається
обчислення  строку договору найму, якщо інше не встановлено
договором.
 
   2. Повернення наймачем предмета договору найму оформляється
відповідним  документом  (актом), який підписується сторонами
договору. З цього моменту договір найму припиняється.
 
   Стаття 796. Надання наймачеві права користування земельною
         ділянкою
 
   1. Одночасно з правом найму будівлі або іншої капітальної
споруди  (їх  окремої  частини)  наймачеві  надається  право
користування земельною ділянкою, на якій вони знаходяться, а також
право користування земельною ділянкою, яка прилягає до будівлі або
споруди, у розмірі, необхідному для досягнення мети найму.
 
   2. У договорі найму сторони можуть визначити розмір земельної
ділянки, яка передається наймачеві. Якщо розмір земельної ділянки
у договорі не визначений, наймачеві надається право користування
усією земельною ділянкою, якою володів наймодавець.
 
   3. Якщо наймодавець не є власником  земельної  ділянки,
вважається, що власник земельної ділянки погоджується на надання
наймачеві права користування земельною ділянкою, якщо інше не
встановлено договором наймодавця з власником земельної ділянки.
 
   Стаття 797. Плата за користування
 
   1. Плата, яка справляється з наймача будівлі або іншої
капітальної споруди (їх окремої частини), складається з плати за
користування нею і плати за користування земельною ділянкою.
 
   Параграф 5. Найм (оренда) транспортного засобу
 
   Стаття 798. Предмет договору найму
 
   1. Предметом договору найму транспортного засобу можуть бути
повітряні, морські, річкові судна, а також наземні самохідні
транспортні засоби тощо.
 
   2. Договором  найму  транспортного  засобу  може  бути
встановлено, що він передається у найм з екіпажем, який його
обслуговує.
 
   3. Сторони  можуть  домовитися  про  надання наймодавцем
наймачеві  комплексу  послуг  для  забезпечення  нормального
використання транспортного засобу.
 
   Стаття 799. Форма договору найму транспортного засобу
 
   1. Договір найму транспортного засобу укладається у письмовій
формі.
 
   2. Договір найму транспортного засобу за участю фізичної
особи підлягає нотаріальному посвідченню.
 
   Стаття 800. Діяльність наймача транспортного засобу
 
   1. Наймач  самостійно здійснює використання транспортного
засобу у своїй діяльності і має право без згоди наймодавця
укладати від свого імені договори перевезення, а також інші
договори відповідно до призначення транспортного засобу.
 
   Стаття 801. Витрати, пов'язані з використанням транспортного
         засобу
 
   1. Наймач зобов'язаний підтримувати транспортний засіб у
належному технічному стані.
 
   2. Витрати, пов'язані з використанням транспортного засобу, в
тому числі зі сплатою податків та інших платежів, несе наймач.
 
   Стаття 802. Страхування транспортного засобу
 
   1. Страхування транспортного засобу здійснюється наймодавцем.
 
   2. Порядок страхування відповідальності наймача за шкоду, яка
може бути завдана іншій особі у  зв'язку  з  використанням
транспортного засобу, встановлюється законом.
 
   Стаття 803. Правові наслідки пошкодження транспортного засобу
 
   1. Наймач зобов'язаний відшкодувати збитки, завдані у зв'язку
із втратою або пошкодженням транспортного засобу, якщо він не
доведе, що це сталося не з його вини.
 
   Стаття 804. Правові наслідки завдання шкоди іншій особі у
         зв'язку з використанням транспортного засобу
 
   1. Наймач зобов'язаний відшкодувати шкоду, завдану іншій
особі у зв'язку з використанням транспортного засобу, відповідно
до глави 82 цього Кодексу.
 
   Стаття 805. Особливості найму транспортного засобу з
         екіпажем, який його обслуговує
 
   1. Управління та технічна експлуатація транспортного засобу,
переданого у найм з екіпажем, провадяться його екіпажем. Екіпаж не
припиняє трудових відносин з наймодавцем. Витрати на утримання
екіпажу несе наймодавець.
 
   2. Екіпаж транспортного засобу зобов'язаний відмовитися від
виконання  розпоряджень наймача, якщо вони суперечать умовам
договору найму, умовам використання транспортного засобу, а також
якщо вони можуть бути небезпечними для екіпажу, транспортного

| Первая ... | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | Стр.45 | Стр.46 | Стр.47 | Стр.48 | Стр.49 | Стр.50 | Стр.51 | Стр.52 | Стр.53 | Стр.54 | Стр.55 | ... Последняя |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner