Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Цивільний кодекс України

Кодекс України № 435-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 4

( 2710-15 ) від 23.06.2005, N 524-V ( 524-16 ) від 22.12.2006 )
 
               Глава 5
          ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ
 
   Стаття 50. Право фізичної особи на здійснення підприємницької
        діяльності
 
   1. Право на здійснення підприємницької діяльності, яку не
заборонено  законом,  має  фізична особа з повною цивільною
дієздатністю.
 
   Обмеження права фізичної особи на здійснення підприємницької
діяльності встановлюються Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та
законом.
 
   2. Фізична  особа здійснює своє право на підприємницьку
діяльність за умови  її  державної  реєстрації  в  порядку,
встановленому законом.
 
   Інформація  про  державну  реєстрацію  фізичних  осіб -
підприємців є відкритою.
 
   3. Якщо особа розпочала  підприємницьку  діяльність  без
державної реєстрації, уклавши відповідні договори, вона не має
права оспорювати ці договори на тій підставі, що вона не є
підприємцем.
 
   Стаття 51. Застосування до підприємницької діяльності
        фізичних осіб нормативно-правових актів, що
        регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб
 
   1. До підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються
нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність
юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає
із суті відносин.
 
   Стаття 52. Цивільно-правова відповідальність фізичної
        особи - підприємця
 
   1. Фізична особа - підприємець відповідає за зобов'язаннями,
пов'язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм майном, крім
майна, на яке згідно із законом не може бути звернено стягнення.
 
   2. Фізична особа - підприємець, яка перебуває у шлюбі,
відповідає  за  зобов'язаннями, пов'язаними з підприємницькою
діяльністю, усім своїм особистим майном і часткою у праві спільної
сумісної власності подружжя, яка належатиме їй при поділі цього
майна.
 
   Стаття 53. Банкрутство фізичної особи - підприємця
 
   1. Фізична  особа,  яка  неспроможна задовольнити вимоги
кредиторів,  пов'язані  із  здійсненням  нею  підприємницької
діяльності, може бути визнана банкрутом у порядку, встановленому
законом.
 
   Стаття 54. Управління майном, що використовується у
        підприємницькій діяльності, органом опіки та
        піклування 
 
   1. Якщо  фізична особа - підприємець  визнана безвісно
відсутньою, недієздатною чи її цивільна дієздатність обмежена або
якщо власником майна, яке використовувалося у підприємницькій
діяльності, стала неповнолітня чи малолітня особа, орган опіки та
піклування може призначити управителя цього майна.
 
   Орган опіки та піклування укладає з управителем договір про
управління цим майном.
 
   2. При  здійсненні  повноважень  щодо  управління майном
управитель діє від свого імені в інтересах особи, яка є власником
майна.
 
   3. У договорі про управління майном встановлюються права та
обов'язки управителя.
 
   Орган опіки та піклування здійснює контроль за діяльністю
управителя майном відповідно до правил про контроль за діяльністю
опікуна і піклувальника.
 
   4. Договір про управління майном припиняється, якщо відпали
обставини, на підставі яких він був укладений.
 
               Глава 6
            ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ
 
   Стаття 55. Завдання опіки та піклування
 
   1. Опіка та піклування встановлюються з метою забезпечення
особистих немайнових і майнових прав та інтересів малолітніх,
неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, які за станом
здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати
обов'язки.
 
   Стаття 56. Орган опіки та піклування
 
   1. Органи, на які покладено здійснення опіки та піклування,
їх права та обов'язки щодо забезпечення прав та інтересів фізичних
осіб, які потребують опіки та піклування, встановлюються законом
та іншими нормативно-правовими актами.
 
   Стаття 57. Обов'язок повідомляти про фізичних осіб, які
        потребують опіки або піклування
 
   1. Особа, якій стало відомо про фізичну особу, яка потребує
опіки або піклування, зобов'язана негайно повідомити про це орган
опіки та піклування.
 
   Стаття 58. Фізичні особи, над якими встановлюється опіка
 
   1. Опіка встановлюється  над  малолітніми  особами,  які
позбавлені батьківського піклування, та фізичними особами, які
визнані недієздатними.
 
   Стаття 59. Фізичні особи, над якими встановлюється піклування
 
   1. Піклування встановлюється над неповнолітніми особами, які
позбавлені  батьківського  піклування,  та фізичними особами,
цивільна дієздатність яких обмежена.
 
   Стаття 60. Встановлення опіки та піклування судом
 
   1. Суд встановлює опіку над фізичною особою у разі визнання
її недієздатною і призначає опікуна за поданням органу опіки та
піклування.
 
   2. Суд встановлює піклування над фізичною особою у разі
обмеження її цивільної дієздатності і призначає піклувальника за
поданням органу опіки та піклування.
 
   3. Суд встановлює опіку над малолітньою особою, якщо при
розгляді справи буде встановлено, що вона позбавлена батьківського
піклування, і призначає опікуна за поданням органу опіки та
піклування.
 
   4. Суд встановлює піклування над неповнолітньою особою, якщо
при розгляді справи буде встановлено,  що  вона  позбавлена
батьківського піклування, і призначає піклувальника за поданням
органу опіки та піклування.
( Стаття 60 в редакції Закону N 2450-IV ( 2450-15 ) від
03.03.2005 )
 
   Стаття 61. Встановлення опіки та піклування органом опіки та
        піклування
 
   1. Орган опіки та піклування встановлює опіку над малолітньою
особою та піклування над неповнолітньою особою, крім випадків,
встановлених частинами першою та другою статті 60 цього Кодексу.
 
   Стаття 62. Місце встановлення опіки або піклування
 
   1. Опіка або піклування встановлюються за місцем проживання
фізичної особи, яка потребує опіки чи піклування, або за місцем
проживання опікуна чи піклувальника.
 
   Стаття 63. Призначення опікуна або піклувальника
 
   1.  Опікуна або піклувальника призначає орган опіки та
піклування, крім випадків, встановлених статтею 60 цього Кодексу.
 
   2. Опікуном або піклувальником може бути лише фізична особа з
повною цивільною дієздатністю.
 
   3. Фізична  особа  може  бути  призначена  опікуном або
піклувальником лише за її письмовою заявою.
 
   4. Опікун або піклувальник призначаються переважно з осіб,
які перебувають у сімейних, родинних відносинах з підопічним, з
урахуванням особистих стосунків між ними,  можливості  особи
виконувати обов'язки опікуна чи піклувальника.
 
   При призначенні  опікуна  для  малолітньої особи та при
призначенні піклувальника для неповнолітньої особи враховується
бажання підопічного.
 
   5. Фізичній особі може бути призначено одного або кількох
опікунів чи піклувальників.
( Стаття 63 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2450-IV
( 2450-15 ) від 03.03.2005 )
 
   Стаття 64. Фізична особа, яка не може бути опікуном або
        піклувальником
 
   1. Опікуном або піклувальником не може бути фізична особа:
 
   1) яка позбавлена батьківських прав, якщо ці права не були
поновлені;
 
   2) поведінка та інтереси якої суперечать інтересам фізичної
особи, яка потребує опіки або піклування.
 
   Стаття 65. Опіка або піклування над фізичною особою, щодо
        якої не призначено опікуна або піклувальника
 
   1. До встановлення опіки або піклування і призначення опікуна
чи піклувальника опіку або піклування над фізичною особою здійснює
відповідний орган опіки та піклування.
 
   Стаття 66. Опіка або піклування над фізичною особою, яка
        перебуває у спеціальному закладі
 
   1. Якщо над фізичною особою, яка перебуває у навчальному
закладі, закладі охорони здоров'я або закладі соціального захисту
населення, не встановлено опіку чи піклування або не призначено
опікуна чи піклувальника, опіку або піклування над нею здійснює
цей заклад.
 
   Стаття 67. Права та обов'язки опікуна
 
   1. Опікун зобов'язаний дбати про підопічного, про створення
йому необхідних побутових умов, забезпечення його доглядом та
лікуванням.
 
   Опікун малолітньої особи зобов'язаний дбати про її виховання,
навчання та розвиток.
 
   2. Опікун має право вимагати повернення підопічного від осіб,
які тримають його без законної підстави.
 
   3. Опікун вчиняє правочини від імені  та  в  інтересах
підопічного.
 
   4. Опікун зобов'язаний вживати заходів щодо захисту цивільних
прав та інтересів підопічного.
 
   Стаття 68. Правочини, які не може вчиняти опікун
 
   1. Опікун, його дружина, чоловік та близькі родичі (батьки,
діти, брати, сестри) не можуть укладати з підопічним договорів,
крім передання майна підопічному у власність  за  договором
дарування або у безоплатне користування за договором позички.
 
   2. Опікун  не  може  здійснювати  дарування  від  імені
підопічного, а також зобов'язуватися від його імені порукою.
 
   Стаття 69. Права та обов'язки піклувальника
 
   1. Піклувальник над неповнолітньою особою зобов'язаний дбати
про створення для неї необхідних побутових умов, про її виховання,
навчання та розвиток.
 
   Піклувальник над фізичною особою, цивільна дієздатність якої
обмежена,  зобов'язаний  дбати  про  її лікування, створення
необхідних побутових умов.
 
   2. Піклувальник дає згоду на вчинення підопічним правочинів
відповідно до статей 32 та 37 цього Кодексу.
 
   3. Піклувальник зобов'язаний вживати заходів щодо захисту
цивільних прав та інтересів підопічного.
 
   Стаття 70. Правочини, на вчинення яких піклувальник не може
        давати згоду
 
   1. Піклувальник не може давати згоду на укладення договорів
між підопічним та своєю дружиною (своїм чоловіком) або своїми
близькими родичами, крім передання майна підопічному у власність
за договором дарування або у безоплатне користування на підставі
договору позички.
 
   Стаття 71. Правочини, які вчиняються з дозволу органу опіки
        та піклування
 
   1. Опікун не має права без дозволу  органу  опіки  та
піклування:
 
   1) відмовитися від майнових прав підопічного;
 
   2) видавати письмові зобов'язання від імені підопічного;
 
   3) укладати  договори,  які  підлягають  нотаріальному
посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договори
щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири;
 
   4) укладати договори щодо іншого цінного майна.
 
   2. Піклувальник має право дати згоду на вчинення правочинів,
передбачених частиною першою цієї статті, лише з дозволу органу
опіки та піклування.
 
   Стаття 72. Управління майном особи, над якою встановлено
        опіку
 
   1. Опікун зобов'язаний дбати про збереження та використання
майна підопічного в його інтересах.
 
   2. Якщо малолітня особа може самостійно визначити  свої
потреби та інтереси, опікун, здійснюючи управління її майном,
повинен враховувати її бажання.
 
   3.  Опікун  самостійно  здійснює витрати, необхідні для
задоволення потреб підопічного, за рахунок пенсії, аліментів,
відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника, допомоги на
підопічну дитину та інших соціальних виплат, призначених на
підопічну дитину відповідно до законів України, доходів від майна
підопічного тощо.
( Частина третя статті 72 в редакції Закону N 1390-VI ( 1390-17 )
від 21.05.2009 )
 
   4. Якщо підопічний є власником нерухомого майна або майна,
яке потребує постійного управління, опікун може з дозволу органу
опіки та піклування управляти цим майном або передати його за
договором в управління іншій особі.
 
   Стаття 73. Право опікуна та піклувальника на плату за
        виконання ними своїх обов'язків
 
   1. Підстави виникнення права на оплату послуг опікуна та
піклувальника,  її  розмір та порядок виплати встановлюються
Кабінетом Міністрів України.
 
   Стаття 74. Опіка над майном
 
   1. Якщо у особи, над якою встановлено опіку чи піклування, є
майно, що знаходиться в іншій місцевості, опіка над цим майном
встановлюється органом опіки та піклування за місцезнаходженням
майна.
 
   Опіка над майном встановлюється також в інших випадках,
встановлених законом.
 
   Стаття 75. Звільнення опікуна та піклувальника
 
   1. Суд, якщо він призначив опікуна чи піклувальника, або
орган опіки та піклування за заявою особи звільняє її від
повноважень опікуна або піклувальника. Ця заява розглядається
судом або органом опіки та піклування протягом одного місяця.
 
   Особа виконує повноваження опікуна або піклувальника  до
винесення рішення про звільнення її від повноважень опікуна або
піклувальника чи до закінчення місячного строку від дня подання
заяви, якщо вона не була розглянута протягом цього строку.
 
   2. Суд, якщо він призначив піклувальника, або орган опіки та
піклування може звільнити піклувальника від його повноважень за
заявою особи, над якою встановлено піклування.
 
   3. За заявою органу опіки та піклування суд може звільнити
особу від повноважень опікуна або піклувальника у разі невиконання
нею своїх обов'язків, порушення прав підопічного, а також у разі
поміщення підопічного до навчального закладу, закладу охорони
здоров'я або закладу соціального захисту.
( Стаття 75 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2450-IV
( 2450-15 ) від 03.03.2005, N 3348-IV ( 3348-15 ) від 17.01.2006 )
 
   Стаття 76. Припинення опіки
 
   1. Опіка припиняється у разі передачі малолітньої особи
батькам (усиновлювачам).

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | ... Последняя |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner