Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Цивільний кодекс України

Кодекс України № 435-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 40

засобу, прав інших осіб.
 
   3. Законом можуть встановлюватися також інші особливості
договору найму транспортного засобу з екіпажем.
 
   Параграф 6. Лізинг
 
   Стаття 806. Договір лізингу
 
   1. За договором лізингу одна сторона (лізингодавець) передає
або зобов'язується передати другій стороні (лізингоодержувачеві) у
користування майно, що належить лізингодавцю на праві власності і
було набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодержувачем
(прямий лізинг), або майно, спеціально придбане лізингодавцем у
продавця  (постачальника)   відповідно   до   встановлених
лізингоодержувачем специфікацій та умов (непрямий лізинг), на
певний строк і за встановлену плату (лізингові платежі).
 
   2. До договору лізингу застосовуються загальні положення про
найм  (оренду)  з урахуванням особливостей, встановлених цим
параграфом та законом.
 
   До відносин, пов'язаних з лізингом, застосовуються загальні
положення про купівлю-продаж та положення про договір поставки,
якщо інше не встановлено законом.
 
   3. Особливості окремих видів і форм лізингу встановлюються
законом.
 
   Стаття 807. Предмет договору лізингу
 
   1. Предметом договору лізингу може бути неспоживна річ,
визначена індивідуальними ознаками, віднесена  відповідно  до
законодавства до основних фондів.
 
   2. Не можуть бути предметом договору лізингу земельні ділянки
та інші природні об'єкти, а також інші речі, встановлені законом.
 
   Стаття 808. Відповідальність продавця (постачальника)
         предмета договору лізингу
 
   1. Якщо  відповідно до договору непрямого лізингу вибір
продавця (постачальника) предмета договору лізингу був здійснений
лізингоодержувачем, продавець (постачальник) несе відповідальність
перед лізингоодержувачем за порушення зобов'язання щодо якості,
комплектності,  справності  предмета  договору  лізингу, його
доставки, заміни, безоплатного усунення недоліків, монтажу та
запуску в експлуатацію тощо. Якщо вибір продавця (постачальника)
предмета договору лізингу був здійснений лізингодавцем, продавець
(постачальник) та лізингодавець несуть перед лізингоодержувачем
солідарну  відповідальність  за  зобов'язанням  щодо  продажу
(поставки) предмета договору лізингу.
 
   2. Ремонт і технічне обслуговування предмета договору лізингу
здійснюються продавцем (постачальником) на підставі договору між
лізингоодержувачем та продавцем (постачальником).
 
   Стаття 809. Ризик випадкового знищення або випадкового
         пошкодження предмета договору лізингу
 
   1. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження
предмета договору лізингу несе лізингоодержувач, якщо інше не
встановлено договором або законом.
 
   2. Якщо  лізингодавець  або  продавець  (постачальник)
прострочили передання предмета договору лізингу лізингоодержувачу
або лізингоодержувач прострочив повернення предмета  договору
лізингу лізингодавцю, ризик випадкового знищення або випадкового
пошкодження несе сторона, яка прострочила.
 
               Глава 59
            НАЙМ (ОРЕНДА) ЖИТЛА
 
   Стаття 810. Договір найму житла
 
   1. За договором найму (оренди) житла одна сторона - власник
житла (наймодавець) передає або зобов'язується передати другій
стороні (наймачеві) житло для проживання у ньому на певний строк
за плату.
 
   2. Підстави, умови, порядок укладення та припинення договору
найму житла, що є об'єктом права державної або комунальної
власності, встановлюються законом.
 
   3. До договору найму житла, крім найму житла, що є об'єктом
права державної  або  комунальної  власності,  застосовуються
положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом.
 
   Стаття 810-1. Оренда житла з викупом
 
   1. Оренда житла з викупом є особливим видом найму (оренди)
житла.
 
   2. За договором оренди житла з викупом одна сторона -
підприємство-орендодавець передає другій стороні - фізичній особі
(особі-орендарю) житло за плату на довготривалий (до 30 років)
строк, після закінчення якого або достроково, за умови повної
сплати орендних платежів, житло переходить у власність орендаря.
 
   3. Підприємство-орендодавець набуває право  власності  на
попередньо  обране  особою-орендарем житло з метою подальшої
передачі такого житла у довгострокову оренду з викупом такій особі
та здійснює розпорядження таким житлом до його повного викупу.
 
   4. Укладення та припинення договору оренди житла з викупом
здійснюються на умовах та у порядку, визначених законом.
 
   5. Істотні умови договору оренди житла з викупом визначаються
законом.
 
   6. До  договору  оренди  житла з викупом застосовуються
положення статей 811, 813-820, 823, частини другої статті 825,
статей 826, 1232-1 цього Кодексу з урахуванням особливостей,
встановлених законом.
 
   7. Договір оренди житла з викупом є документом, що свідчить
про  перехід  права  власності  на  нерухоме  майно  від
підприємства-орендодавця до  особи-орендаря  з  відкладальними
обставинами, визначеними законом.
( Кодекс доповнено статтею 810-1 згідно із Законом N 800-VI
( 800-17 ) від 25.12.2008 )
 
   Стаття 811. Форма договору найму житла
 
   1. Договір найму житла укладається у письмовій формі.
 
   2. Договір оренди житла з викупом підлягає обов'язковому
нотаріальному посвідченню.
( Статтю 811 доповнено частиною другою згідно із Законом N 800-VI
( 800-17 ) від 25.12.2008 )
 
   3. Договір оренди житла з викупом підлягає обов'язковій
державній реєстрації у порядку, визначеному законом.
( Статтю 811 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 800-VI
( 800-17 ) від 25.12.2008 )
 
   Стаття 812. Предмет договору найму житла
 
   1. Предметом договору найму житла можуть бути помешкання,
зокрема квартира або її частина, житловий будинок або його
частина.
 
   2. Помешкання має бути придатним для постійного проживання у
ньому.
 
   3. Наймач житла у багатоквартирному житловому будинку має
право користування майном, що обслуговує будинок.
 
   Стаття 813. Сторони у договорі найму житла
 
   1. Сторонами у договорі найму житла можуть бути фізичні та
юридичні особи.
 
   2. Якщо наймачем є юридична особа, вона може використовувати
житло лише для проживання у ньому фізичних осіб.
 
   Стаття 814. Правонаступництво у разі зміни власника житла,
         переданого у найм
 
   1. У разі зміни власника житла, переданого у найм, до нового
власника переходять права та обов'язки наймодавця.
 
   Стаття 815. Обов'язки наймача житла
 
   1. Наймач  зобов'язаний  використовувати  житло лише для
проживання у ньому, забезпечувати збереження житла та підтримувати
його в належному стані.
 
   2. Наймач  не  має  права  провадити перевлаштування та
реконструкцію житла без згоди наймодавця.
 
   3. Наймач зобов'язаний своєчасно вносити плату за житло.
Наймач  зобов'язаний  самостійно вносити плату за комунальні
послуги, якщо інше не встановлено договором найму.
 
   Стаття 816. Наймач та особи, які постійно проживають разом з
         ним
 
   1. У договорі найму житла мають бути вказані особи, які
проживатимуть разом із наймачем. Ці особи набувають рівних з
наймачем прав та обов'язків щодо користування житлом.
 
   2. Наймач  несе  відповідальність  перед  наймодавцем за
порушення умов договору особами, які проживають разом з ним.
 
   3. Якщо наймачами житла є кілька осіб, їхні обов'язки за
договором найму житла є солідарними.
 
   4. Порядок користування житлом наймачем та особами, які
постійно проживають разом з ним, визначається за домовленістю між
ними, а у разі спору - встановлюється за рішенням суду.
 
   Стаття 817. Право наймача та осіб, які постійно проживають
         разом з ним, на вселення інших осіб у житло
 
   1. Наймач та особи, які постійно проживають разом з ним,
мають право за їхньою взаємною згодою та за згодою наймодавця
вселити у житло інших осіб для постійного проживання у ньому.
 
   2. Особи, які вселилися у житло відповідно до частини першої
цієї статті, набувають рівних з іншими особами прав користування
житлом, якщо інше не було передбачено при їх вселенні.
 
   Стаття 818. Тимчасові мешканці
 
   1. Наймач та особи, які постійно проживають разом з ним, за
їхньою взаємною згодою та з попереднім повідомленням наймодавця
можуть дозволити тимчасове проживання у помешканні іншої особи
(осіб) без стягнення плати за користування житлом (тимчасових
мешканців).
 
   2. Тимчасові  мешканці  не  мають  самостійного  права
користування житлом.
 
   3. Тимчасові мешканці повинні звільнити житло після спливу
погодженого з ними строку проживання або не пізніше семи днів від
дня пред'явлення до них наймачем або наймодавцем вимоги про
звільнення помешкання.
 
   Стаття 819. Ремонт житла, переданого у найм
 
   1. Поточний ремонт житла, переданого у найм, зобов'язаний
здійснювати наймач, якщо інше не встановлено договором.
 
   2. Капітальний ремонт житла, переданого у найм, зобов'язаний
здійснювати наймодавець, якщо інше не встановлено договором.
 
   3. Переобладнання житлового будинку, в якому знаходиться
житло, передане у найм, якщо таке переобладнання істотно змінить
умови користування житлом, не допускається без згоди наймача.
 
   Стаття 820. Плата за користування житлом
 
   1. Розмір плати за користування житлом встановлюється у
договорі найму житла.
 
   Якщо законом встановлений максимальний розмір  плати  за
користування житлом, плата, встановлена у договорі, не може
перевищувати цього розміру.
 
   2. Одностороння зміна розміру плати за користування житлом не
допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.
 
   3. Наймач вносить плату за користування житлом у строк,
встановлений договором найму житла.
 
   Якщо строк  внесення  плати  за  користування житлом не
встановлений договором, наймач вносить її щомісяця.
 
   4. Орендні платежі за договором оренди житла з викупом -
періодичні    платежі,   які   особа-орендар   сплачує
підприємству-орендодавцю відповідно до умов договору оренди житла
з викупом протягом усього строку дії договору. Орендні платежі
включають  платежі на викуп обраного особою-орендарем житла,
винагороду (дохід) орендодавця. Особа-орендар також зобов'язана
компенсувати підприємству-орендодавцю витрати, визначені законом.
( Статтю 820 доповнено частиною четвертою згідно із Законом
N 800-VI ( 800-17 ) від 25.12.2008 )
 
   Стаття 821. Строк договору найму житла
 
   1. Договір найму житла укладається на строк, встановлений
договором.  Якщо  у договорі строк не встановлений, договір
вважається укладеним на п'ять років.
 
   2. До договору найму житла, укладеного на строк до одного
року (короткостроковий найм), не застосовуються положення частини
першої статті 816, положення статті 818 та статей 822-824 цього
Кодексу.
 
   Стаття 822. Переважні права наймача житла
 
   1. У разі спливу строку договору найму житла наймач має
переважне право на укладення договору найму житла на новий строк.
 
   Не пізніше ніж за три місяці до спливу строку договору найму
житла наймодавець може запропонувати наймачеві укласти договір на
таких самих або інших умовах чи попередити наймача про відмову від
укладення договору на новий строк. Якщо наймодавець не попередив
наймача, а наймач не звільнив помешкання, договір вважається
укладеним на таких самих умовах і на такий самий строк.
 
   Якщо наймодавець відмовився від укладення договору на новий
строк, але протягом одного року уклав договір найму житла з іншою
особою, наймач має право вимагати переведення на нього прав
наймача та (або) відшкодування збитків, завданих відмовою укласти
з ним договір на новий строк.
 
   2. У разі продажу житла, яке було предметом договору найму,
наймач має переважне перед іншими особами право на його придбання.
 
   Стаття 823. Договір піднайму житла
 
   1. За договором піднайму житла наймач за згодою наймодавця
передає на певний строк частину або все найняте ним помешкання у
користування піднаймачеві. Піднаймач не набуває самостійного права
користування житлом.
 
   2. Договір  піднайму житла є оплатним. Розмір плати за
користування житлом встановлюється договором піднайму.
 
   3. Строк договору піднайму не може перевищувати  строку
договору найму житла.
 
   4. У  разі дострокового припинення договору найму житла
одночасно з ним припиняється договір піднайму.
 
   5. До договору піднайму не застосовується положення про
переважне право на укладення договору на новий строк.
 
   Стаття 824. Заміна наймача у договорі найму житла
 
   1. На вимогу наймача та інших осіб, які постійно проживають
разом з ним, та за згодою наймодавця наймач у договорі найму житла
може бути замінений однією з повнолітніх осіб, яка постійно
проживає разом з наймачем.
 
   2. У разі смерті наймача або вибуття його з житла наймачами
можуть стати усі інші повнолітні особи, які постійно проживали з
колишнім наймачем, або, за погодженням з наймодавцем, одна або
кілька із цих осіб. У цьому разі договір найму житла залишається
чинним на попередніх умовах.
 
   Стаття 825. Розірвання договору найму житла
 
   1. Наймач житла має право за згодою інших осіб, які постійно
проживають разом з ним, у будь-який час відмовитися від договору
найму, письмово попередивши про це наймодавця за три місяці.
 
   Якщо наймач звільнив помешкання без попередження, наймодавець
має право вимагати від нього плату за користування житлом за три
місяці, якщо наймодавець доведе, що він не міг укласти договір
найму житла на таких самих умовах з іншою особою.
 
   Наймач має право відмовитися від договору найму житла, якщо
житло стало непридатним для постійного проживання у ньому.
 
   Дострокове розірвання договору оренди житла з викупом до
моменту  набуття орендодавцем права на житло здійснюється у
порядку, визначеному законом. Договір оренди житла з викупом може
бути розірвано у випадках, визначених законом. ( Частину першу
статті 825 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 800-VI
( 800-17 ) від 25.12.2008 )
 
   2. Договір найму житла може бути розірваний за рішенням суду
на вимогу наймодавця у разі:
 
   1) невнесення наймачем плати за житло за шість місяців, якщо
договором не  встановлений  більш  тривалий  строк,  а  при
короткостроковому наймі - понад два рази;

| Первая ... | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | Стр.45 | Стр.46 | Стр.47 | Стр.48 | Стр.49 | Стр.50 | Стр.51 | Стр.52 | Стр.53 | Стр.54 | Стр.55 | Стр.56 | ... Последняя |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner