Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Цивільний кодекс України

Кодекс України № 435-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 41

 
   2) руйнування або псування житла наймачем або іншими особами,
за дії яких він відповідає.
 
   За рішенням суду наймачеві може бути наданий строк не більше
одного року для відновлення житла.
 
   Якщо протягом строку, визначеного судом, наймач не усуне
допущених порушень,  суд  за  повторним  позовом  наймодавця
постановляє рішення про розірвання договору найму житла. На
прохання наймача суд може відстрочити виконання рішення не більше
ніж на один рік.
 
   3. Договір найму частини будинку, квартири, кімнати (частини
кімнати) може бути розірваний на вимогу наймодавця у  разі
необхідності використання житла для проживання самого наймодавця
та членів його сім'ї.
 
   Наймодавець повинен  попередити  наймача  про  розірвання
договору не пізніше ніж за два місяці.
 
   4. Якщо наймач житла або інші особи, за дії яких він
відповідає, використовують  житло  не  за  призначенням  або
систематично порушують права та інтереси сусідів, наймодавець може
попередити наймача про необхідність усунення цих порушень.
 
   Якщо наймач або інші особи, за дії яких він відповідає, після
попередження продовжують використовувати житло не за призначенням
або порушувати права та інтереси сусідів, наймодавець має право
вимагати розірвання договору найму житла.
 
   Стаття 826. Правові наслідки розірвання договору найму житла
 
   1. У разі розірвання договору найму житла наймач та інші
особи, які проживали у помешканні, підлягають виселенню з житла на
підставі рішення суду, без надання їм іншого житла.
 
               Глава 60
               ПОЗИЧКА
 
   Стаття 827. Договір позички
 
   1. За  договором  позички  одна  сторона (позичкодавець)
безоплатно передає або зобов'язується передати другій стороні
(користувачеві)  річ  для користування протягом встановленого
строку.
 
   2. Користування річчю вважається безоплатним, якщо сторони
прямо домовилися про це або якщо це випливає із суті відносин між
ними.
 
   3. До договору позички застосовуються положення глави 58
цього Кодексу.
 
   Стаття 828. Форма договору позички
 
   1. Договір позички речі побутового призначення між фізичними
особами може укладатися усно.
 
   2. Договір позички між юридичними особами, а також між
юридичною та фізичною особою укладається у письмовій формі.
 
   3. Договір позички будівлі, іншої капітальної споруди (їх
окремої частини) укладається у формі, яка визначена відповідно до
статті 793 цього Кодексу.
 
   4. Договір позички транспортного засобу, в якому хоча б
однією стороною є фізична особа, укладається у письмовій формі і
підлягає нотаріальному посвідченню.
 
   Стаття 829. Позичкодавець
 
   1. Позичкодавцем може бути фізична або юридична особа.
 
   Особа, яка  здійснює  управління  майном,  може  бути
позичкодавцем за згодою власника.
 
   2. Юридична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність, не
може передавати речі у безоплатне користування особі, яка є її
засновником, учасником, керівником, членом її органу управління
або контролю.
 
   Стаття 830. Правові наслідки невиконання обов'язку передати
         річ у користування
 
   1. Якщо позичкодавець не виконує обов'язку передати річ у
користування, друга сторона має право вимагати розірвання договору
позички та відшкодування завданих збитків.
 
   Стаття 831. Строк договору позички
 
   1. Якщо сторони не встановили строку користування річчю, він
визначається відповідно до мети користування нею.
 
   Стаття 832. Право позичкодавця на відчуження речі
 
   1. Позичкодавець має право на відчуження речі, яка передана
ним у користування. До набувача речі переходять права та обов'язки
позичкодавця.
 
   2. Користувач не має переважного права перед іншими особами
на купівлю речі, переданої йому у користування.
 
   Стаття 833. Обов'язки користувача
 
   1. Користувач несе  звичайні  витрати  щодо  підтримання
належного стану речі, переданої йому в користування.
 
   2. Користувач зобов'язаний:
 
   1) користуватися річчю за її призначенням або відповідно до
мети, визначеної у договорі;
 
   2) користуватися річчю особисто, якщо інше не встановлено
договором;
 
   3) повернути річ після закінчення строку договору в такому
самому стані, в якому вона була на момент її передання.
 
   Стаття 834. Розірвання договору позички
 
   1. Користувач має право повернути річ, передану йому у
користування, в будь-який час до спливу строку договору. Якщо річ
потребує  особливого  догляду  або  зберігання,  користувач
зобов'язаний повідомити позичкодавця про відмову від договору
(позички) не пізніш як за сім днів до повернення речі.
 
   2. Позичкодавець має право вимагати розірвання договору і
повернення речі у разі, якщо:
 
   1) у  зв'язку  з  непередбаченими обставинами річ стала
потрібною йому самому;
 
   2) користування річчю не відповідає її призначенню та умовам
договору;
 
   3) річ самочинно передана у користування іншій особі;
 
   4) в результаті недбалого поводження з річчю вона може бути
знищена або пошкоджена.
 
   3. Особа, яка стала власником речі, переданої у користування,
має  право  вимагати розірвання договору, який укладено без
визначення строку. Про розірвання договору користувач має бути
повідомлений заздалегідь, у строк, що відповідає меті позички.
 
   Стаття 835. Припинення договору позички
 
   1. Договір позички припиняється у разі смерті фізичної особи
або ліквідації юридичної особи, якій річ було  передано  в
користування, якщо інше не встановлено договором.
 
   Стаття 836. Правові наслідки неповернення речі після
         закінчення строку користування нею
 
   1. Якщо після припинення договору користувач не повертає річ,
позичкодавець має право вимагати її примусового повернення, а
також відшкодування завданих збитків.
 
               Глава 61
               ПІДРЯД
 
   Параграф 1. Загальні положення про підряд
 
   Стаття 837. Договір підряду
 
   1. За  договором  підряду  одна  сторона  (підрядник)
зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням
другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та
оплатити виконану роботу.
 
   2. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку,
переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням
її результату замовникові.
 
   3. Для виконання окремих видів робіт, встановлених законом,
підрядник (субпідрядник) зобов'язаний одержати спеціальний дозвіл.
 
   4. До  окремих  видів  договорів  підряду,  встановлених
параграфами  2-4  цієї  глави,  положення  цього  параграфа
застосовуються, якщо інше не встановлено положеннями цього Кодексу
про ці види договорів.
 
   Стаття 838. Генеральний підрядник і субпідрядник
 
   1. Підрядник має право, якщо інше не встановлено договором,
залучити до виконання роботи  інших  осіб  (субпідрядників),
залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої
роботи. У цьому разі підрядник виступає перед замовником як
генеральний підрядник, а перед субпідрядником - як замовник.
 
   2. Генеральний підрядник відповідає перед субпідрядником за
невиконання або неналежне виконання замовником своїх обов'язків за
договором  підряду,  а  перед  замовником  -  за  порушення
субпідрядником свого обов'язку.
 
   Замовник і субпідрядник не мають права пред'являти один
одному вимоги, пов'язані з порушенням договорів, укладених кожним
з них з генеральним підрядником, якщо інше не  встановлено
договором або законом.
 
   Стаття 839. Виконання роботи з матеріалу підрядника та його
         засобами
 
   1. Підрядник  зобов'язаний  виконати  роботу,  визначену
договором підряду, із свого матеріалу і своїми засобами, якщо інше
не встановлено договором.
 
   2. Підрядник відповідає за неналежну якість наданих ним
матеріалу і устаткування, а також за надання матеріалу або
устаткування, обтяженого правами третіх осіб.
 
   Стаття 840. Виконання роботи з матеріалу замовника
 
   1. Якщо робота виконується частково або в повному обсязі з
матеріалу  замовника,  підрядник  відповідає  за  неправильне
використання цього матеріалу. Підрядник  зобов'язаний  надати
замовникові звіт про використання матеріалу та повернути його
залишок.
 
   2. Якщо робота виконується з матеріалу замовника, у договорі
підряду мають бути встановлені норми витрат матеріалу, строки
повернення його  залишку  та  основних  відходів,  а  також
відповідальність підрядника за невиконання або неналежне виконання
своїх обов'язків.
 
   3. Підрядник відповідає  за  невиконання  або  неналежне
виконання  роботи,  спричинене недоліками матеріалу, наданого
замовником, якщо не доведе, що ці недоліки не могли бути ним
виявлені при належному прийманні матеріалу.
 
   Стаття 841. Обов'язок підрядника зберігати надане йому майно
 
   1. Підрядник  зобов'язаний  вживати  усіх  заходів  щодо
збереження майна, переданого йому замовником, та відповідає за
втрату або пошкодження цього майна.
 
   Стаття 842. Ризик випадкового знищення або випадкового
         пошкодження матеріалу
 
   1. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження
(псування)  матеріалу  до  настання строку здачі підрядником
визначеної договором підряду роботи несе сторона, яка надала
матеріал, а після настання цього строку - сторона, яка пропустила
строк, якщо інше не встановлено договором або законом.
 
   Стаття 843. Ціна роботи
 
   1. У договорі підряду визначається ціна роботи або способи її
визначення.
 
   2. Якщо у договорі підряду не встановлено ціну роботи або
способи її визначення, ціна встановлюється за рішенням суду на
основі цін, що звичайно застосовуються за аналогічні роботи з
урахуванням необхідних витрат, визначених сторонами.
 
   3. Ціна роботи у договорі підряду включає відшкодування
витрат підрядника та плату за виконану ним роботу.
 
   Стаття 844. Кошторис
 
   1. Ціна у договорі підряду може бути визначена у кошторисі.
 
   Якщо робота виконується відповідно до кошторису, складеного
підрядником, кошторис набирає чинності та стає частиною договору
підряду з моменту підтвердження його замовником.
 
   2. Кошторис на виконання робіт може бути приблизним або
твердим. Кошторис є твердим, якщо інше не встановлено договором.
 
   3. Зміни до твердого кошторису можуть вноситися лише за
погодженням сторін.
 
   У разі перевищення твердого кошторису усі пов'язані з цим
витрати несе підрядник, якщо інше не встановлено законом.
 
   4. Якщо виникла необхідність проведення додаткових робіт і у
зв'язку  з цим істотного перевищення визначеного приблизного
кошторису, підрядник зобов'язаний своєчасно попередити про це
замовника. Замовник, який не погодився на перевищення кошторису,
має право відмовитися від договору підряду. У цьому разі підрядник
може вимагати від замовника оплати виконаної частини роботи.
 
   Підрядник, який  своєчасно  не  попередив  замовника про
необхідність перевищення приблизного  кошторису,  зобов'язаний
виконати договір підряду за ціною, встановленою договором.
 
   5. Підрядник  не має права вимагати збільшення твердого
кошторису, а замовник - його зменшення в разі, якщо на момент
укладення договору підряду не можна було передбачити повний обсяг
роботи або необхідні для цього витрати.
 
   У разі істотного зростання після укладення договору вартості
матеріалу, устаткування, які мали бути надані підрядником, а також
вартості послуг, що надавалися йому іншими особами, підрядник має
право вимагати збільшення кошторису. У разі відмови замовника від
збільшення кошторису підрядник має право вимагати розірвання
договору.
 
   Стаття 845. Ощадливість підрядника
 
   1. Підрядник має право на ощадливе ведення робіт за умови
забезпечення належної їх якості.
 
   2. Якщо фактичні витрати підрядника виявилися меншими від
тих, які передбачалися при визначенні ціни (кошторису), підрядник
має право на оплату роботи за ціною, встановленою договором
підряду,  якщо  замовник не доведе, що отримане підрядником
заощадження зумовило погіршення якості роботи.
 
   3. Сторони можуть  домовитися  про  розподіл  між  ними
заощадження, отриманого підрядником.
 
   Стаття 846. Строки виконання роботи
 
   1. Строки  виконання  роботи  або  її  окремих  етапів
встановлюються у договорі підряду.
 
   2. Якщо у договорі підряду не встановлені строки виконання
роботи, підрядник зобов'язаний виконати роботу, а замовник має
право вимагати її виконання у розумні строки, відповідно до суті
зобов'язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового
обороту.
 
   Стаття 847. Обставини, про які підрядник зобов'язаний
         попередити замовника
 
   1. Підрядник зобов'язаний своєчасно попередити замовника:
 
   1) про  недоброякісність  або  непридатність  матеріалу,
одержаного від замовника;
 
   2) про те, що додержання вказівок замовника загрожує якості
або придатності результату роботи;
 
   3) про  наявність  інших  обставин, що не залежать від
підрядника, які загрожують якості або придатності результату
роботи.
 
   Стаття 848. Правові наслідки невиконання замовником вимог
         підрядника
 
   1. Якщо замовник, незважаючи на своєчасне попередження з боку
підрядника, у відповідний строк не замінить недоброякісний або
непридатний матеріал, не змінить вказівок про спосіб виконання
роботи або не усуне інших обставин, що загрожують якості або
придатності результату роботи, підрядник має право відмовитися від
договору підряду та право на відшкодування збитків.
 
   2. Якщо  використання  недоброякісного  або  непридатного

| Первая ... | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | Стр.45 | Стр.46 | Стр.47 | Стр.48 | Стр.49 | Стр.50 | Стр.51 | Стр.52 | Стр.53 | Стр.54 | Стр.55 | Стр.56 | Стр.57 | ... Последняя |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner