Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Цивільний кодекс України

Кодекс України № 435-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 43

договору  побутового  підряду,  вказуються точне найменування
матеріалу, його кількість і оцінка, здійснена за погодженням
сторін.
 
   Стаття 872. Права замовника у разі істотного порушення
         підрядником договору побутового підряду
 
   1. Якщо підрядником були допущені істотні відступи від умов
договору побутового підряду або інші істотні недоліки в роботі,
виконаній із матеріалу замовника, він має право вимагати за своїм
вибором:
 
   1) виготовлення іншої речі з однорідного матеріалу такої
самої якості;
 
   2) розірвання договору та відшкодування збитків.
 
   2. У разі виявлення інших відступів від умов договору або
інших недоліків у роботі замовник має право за своїм вибором
вимагати безоплатного усунення цих недоліків у розумний строк або
відшкодування його витрат на усунення недоліків чи відповідного
зменшення плати.
 
   3. Вимога про безоплатне усунення недоліків роботи, виконаної
за договором побутового підряду, які можуть становити небезпеку
для життя або здоров'я замовника та інших осіб, може бути
пред'явлена замовником або його правонаступником протягом десяти
років з моменту прийняття роботи, якщо у встановленому законом
порядку не передбачені більш тривалі строки (строки служби). Така
вимога може бути пред'явлена незалежно від того, коли виявлено ці
недоліки, у тому числі й при виявленні їх після закінчення
гарантійного строку.
 
   У разі невиконання підрядником цієї вимоги замовник має право
протягом  цього  ж строку вимагати повернення частини ціни,
сплаченої за роботу, або відшкодування його витрат на усунення
недоліків.
 
   Стаття 873. Розмір плати за договором побутового підряду
 
   1. Вартість робіт, виконаних за договором побутового підряду,
визначається за погодженням сторін, якщо інше не передбачено у
встановленому порядку прейскурантами (цінниками), тарифами тощо.
 
   2. Робота  оплачується  замовником  після її остаточного
передання підрядником. За згодою замовника робота може бути ним
оплачена при укладенні договору побутового підряду шляхом видачі
авансу або у повному обсязі.
 
   Стаття 874. Правові наслідки нез'явлення замовника за
         одержанням роботи
 
   1. У разі нез'явлення замовника за одержанням виконаної
роботи або іншого ухилення замовника від її прийняття підрядник
має право, письмово попередивши замовника, зі спливом двох місяців
від дня такого попередження продати предмет договору побутового
підряду за розумну ціну, а суму виторгу, з вирахуванням усіх
належних підрядникові платежів, внести у депозит нотаріуса на ім'я
замовника.
 
   2. Підрядник має право у випадках, визначених частиною першою
цієї статті, замість продажу предмета договору побутового підряду
притримати його або вимагати відшкодування.
 
   Параграф 3. Будівельний підряд
 
   Стаття 875. Договір будівельного підряду
 
   1. За договором будівельного підряду підрядник зобов'язується
збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші
будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації,
а замовник  зобов'язується  надати  підрядникові  будівельний
майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну
документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника,
прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.
 
   2. Договір будівельного підряду укладається на проведення
нового  будівництва,  капітального  ремонту,  реконструкції
(технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових
будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та
інших робіт, нерозривно пов'язаних з місцезнаходженням об'єкта.
 
   3. До договору будівельного підряду застосовуються положення
цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом.
 
   Стаття 876. Право власності на об'єкт будівництва
 
   1. Власником об'єкта будівництва  або  результату  інших
будівельних робіт є замовник, якщо інше не передбачено договором.
( Частина перша статті 876 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 )
 
   Стаття 877. Проектно-кошторисна документація
 
   1. Підрядник  зобов'язаний  здійснювати  будівництво  та
пов'язані з ним будівельні роботи відповідно  до  проектної
документації, що визначає обсяг і зміст робіт та інші вимоги, які
ставляться до робіт та до кошторису, що визначає ціну робіт.
 
   Підрядник зобов'язаний виконати усі роботи, визначені  у
проектній  документації  та в кошторисі (проектно-кошторисній
документації), якщо інше не встановлено договором будівельного
підряду.
 
   2. Договором будівельного підряду мають бути визначені склад
і зміст проектно-кошторисної документації, а також має бути
визначено, яка із сторін і в який строк зобов'язана надати
відповідну документацію.
 
   3. Підрядник, який виявив у ході будівництва не враховані
проектною документацією роботи і необхідність у зв'язку з цим
проведення додаткових робіт і збільшення кошторису, зобов'язаний
повідомити про це замовника.
 
   У разі неодержання від замовника в розумний строк відповіді
на своє повідомлення підрядник зобов'язаний зупинити відповідні
роботи  з  віднесенням збитків, завданих цим зупиненням, на
замовника. Замовник звільняється від відшкодування цих збитків,
якщо доведе, що у проведенні додаткових робіт немає необхідності.
 
   4. Якщо  підрядник  не  виконав обов'язку, встановленого
частиною третьою цієї статті, він позбавляється права вимагати від
замовника  плату  за  виконані додаткові роботи і права на
відшкодування завданих цим збитків, якщо не доведе, що його
негайні дії були необхідними в інтересах замовника, зокрема у
зв'язку з тим, що зупинення роботи могло призвести до знищення або
пошкодження об'єкта будівництва.
 
   Стаття 878. Внесення змін до проектно-кошторисної
         документації
 
   1. Замовник має право вносити зміни до проектно-кошторисної
документації до початку робіт або під час їх виконання за умови,
що додаткові роботи, викликані такими змінами, за вартістю не
перевищують десяти відсотків визначеної у кошторисі ціни і не
змінюють характеру робіт, визначених договором.
 
   2. Внесення до проектно-кошторисної документації змін, що
потребують  додаткових робіт, вартість яких перевищує десять
відсотків визначеної у кошторисі ціни, допускається лише за згодою
підрядника. У цьому разі підрядник має право відмовитися від
договору та вимагати відшкодування збитків.
 
   Стаття 879. Забезпечення будівництва та оплата робіт
 
   1. Матеріально-технічне забезпечення будівництва покладається
на підрядника, якщо інше не встановлено договором будівельного
підряду.
 
   Договором на замовника може бути покладений обов'язок сприяти
підрядникові  у  забезпеченні  будівництва  водопостачанням,
електроенергією тощо, а також у наданні інших послуг.
 
   2. Підрядник,    який    зобов'язаний    здійснювати
матеріально-технічне  забезпечення  будівництва,  несе  ризик
неможливості використання наданого  ним  матеріалу  (деталей,
конструкцій) або устаткування без погіршення якості робіт.
 
   3. У  разі неможливості використання матеріалу (деталей,
конструкцій) або устаткування, наданого замовником, без погіршення
якості виконуваних робіт підрядник має право відмовитися від
договору та вимагати від замовника сплати ціни робіт пропорційно
їх виконаній частині, а також відшкодування збитків, не покритих
цією сумою.
 
   4. Оплата робіт провадиться після  прийняття  замовником
збудованого  об'єкта  (виконаних  робіт), якщо інший порядок
розрахунків не встановлений за погодженням сторін.
 
   5. У разі руйнування або пошкодження об'єкта будівництва
внаслідок непереборної сили до спливу встановленого договором
будівельного підряду строку здачі об'єкта, а також у  разі
неможливості завершити будівництво (будівельні роботи) з інших
причин, що не залежать від замовника, підрядник не має права
вимагати від замовника плату за роботу або оплату витрат, якщо
інше не встановлено договором.
 
   6. У разі необхідності консервації будівництва з незалежних
від сторін обставин замовник зобов'язаний оплатити підрядникові
виконані до консервації роботи та відшкодувати йому витрати,
пов'язані з консервацією.
 
   Стаття 880. Ризик випадкового знищення або випадкового
         пошкодження об'єкта
 
   1. Віднесення ризику випадкового знищення або випадкового
пошкодження об'єкта будівництва на замовника або підрядника до
його прийняття замовником встановлюється відповідно до вимог
закону, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що
залежали від замовника.
( Частина перша статті 880 в редакції Закону N 3201-IV ( 3201-15 )
від 15.12.2005 )
 
   Стаття 881. Страхування об'єкта будівництва
( Назва статті 881 в редакції Закону N 3201-IV ( 3201-15 ) від
15.12.2005 )
 
   1.  Страхування об'єкта будівництва або комплексу робіт
здійснюється  підрядником  або  замовником  відповідно  до
законодавства. ( Абзац перший частини першої статті 881 в редакції
Закону N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 )
 
   Сторона, на яку покладається обов'язок щодо страхування, має
надати другій стороні в порядку, встановленому договором, докази
укладення нею договору страхування, включаючи відомості  про
страхувальника, розмір страхової суми та застраховані ризики.
 
   2. Недоліки робіт або використовуваного для робіт матеріалу,
допущені з вини підрядника (або субпідрядника), мають бути усунені
підрядником за його рахунок.
 
   3. Замовник має право з метою здійснення контролю та нагляду
за будівництвом і прийняття від свого імені відповідних рішень
укласти договір про надання такого виду послуг із спеціалізованою
організацією або спеціалістом.  У  цьому  разі  в  договорі
будівельного підряду визначаються функції та повноваження такого
спеціаліста.
 
   Стаття 882. Передання та прийняття робіт
 
   1. Замовник, який одержав  повідомлення  підрядника  про
готовність до передання робіт, виконаних за договором будівельного
підряду, або, якщо це передбачено договором, - етапу робіт,
зобов'язаний негайно розпочати їх прийняття.
 
   2. Замовник організовує та здійснює прийняття робіт за свій
рахунок, якщо інше не встановлено договором. У прийнятті робіт
мають брати участь представники органів державної влади та органів
місцевого самоврядування у випадках, встановлених законом або
іншими нормативно-правовими актами.
 
   3. Замовник, який попередньо прийняв окремі етапи робіт, несе
ризик їх знищення або пошкодження не з вини підрядника, у тому
числі  й  у  випадках,  коли договором будівельного підряду
передбачено виконання робіт на ризик підрядника.
 
   4. Передання робіт підрядником і прийняття їх замовником
оформляється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови
однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і
він підписується другою стороною.
 
   Акт, підписаний однією стороною, може бути визнаний судом
недійсним лише у разі, якщо мотиви відмови другої сторони від
підписання акта визнані судом обґрунтованими.
 
   5. Прийняття робіт може здійснюватися після попереднього
випробування, якщо це передбачено договором будівельного підряду
або випливає з характеру робіт. У цьому випадку прийняття робіт
може здійснюватися лише у разі позитивного результату попереднього
випробування.
 
   6. Замовник має право відмовитися від прийняття робіт у разі
виявлення недоліків, які виключають  можливість  використання
об'єкта для вказаної в договорі мети та не можуть бути усунені
підрядником, замовником або третьою особою.
 
   Стаття 883. Відповідальність підрядника
 
   1. Підрядник відповідає за недоліки збудованого об'єкта, за
прострочення передання його замовникові та за інші порушення
договору  (за  недосягнення  проектної  потужності,  інших
запроектованих показників тощо), якщо не доведе, що ці порушення
сталися не з його вини.
 
   2. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за
договором  будівельного  підряду підрядник сплачує неустойку,
встановлену договором або законом, та відшкодовує збитки в повному
обсязі.
 
   3. Суми неустойки (пені), сплачені підрядником за порушення
строків виконання окремих робіт, повертаються підрядникові у разі
закінчення  всіх робіт до встановленого договором граничного
терміну.
 
   Стаття 884. Гарантії якості у договорі будівельного підряду
 
   1. Підрядник  гарантує  досягнення  об'єктом  будівництва
визначених  у  проектно-кошторисній документації показників і
можливість експлуатації об'єкта відповідно до договору протягом
гарантійного  строку,  якщо  інше  не  встановлено договором
будівельного підряду. Гарантійний строк становить десять років від
дня прийняття об'єкта замовником, якщо більший гарантійний строк
не встановлений договором або законом.
 
   2. Підрядник відповідає за дефекти,  виявлені  у  межах
гарантійного  строку,  якщо він не доведе, що вони сталися
внаслідок: природного зносу об'єкта або його частин; неправильної
його  експлуатації  або  неправильності інструкцій щодо його
експлуатації, розроблених самим замовником або залученими ним
іншими особами; неналежного ремонту об'єкта, який здійснено самим
замовником або залученими ним третіми особами.
 
   3. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого
об'єкт  не  міг експлуатуватися внаслідок недоліків, за які
відповідає підрядник.
 
   4. У разі виявлення протягом гарантійного строку недоліків
замовник повинен заявити про них підрядникові в розумний строк
після їх виявлення.
 
   5. Договором будівельного підряду може бути встановлено право
замовника сплатити передбачену договором частину ціни робіт,
визначеної у кошторисі, після закінчення гарантійного строку.
 
   Стаття 885. Усунення недоліків за рахунок замовника
 
   1. Договором будівельного підряду може бути передбачений
обов'язок підрядника усувати на вимогу замовника та за його
рахунок недоліки, за які підрядник не відповідає.
 
   Підрядник має  право  відмовитися  від  виконання  цього
обов'язку, якщо усунення недоліків не пов'язане безпосередньо з
предметом договору або не може бути здійснене підрядником з
незалежних від нього причин.
 
   Стаття 886. Відповідальність замовника
 
   1. У разі невиконання або неналежного виконання замовником
обов'язків за договором  будівельного  підряду  він  сплачує
підрядникові неустойку, встановлену договором або законом, та
відшкодовує збитки у повному обсязі, якщо не доведе, що порушення
договору сталося не з його вини.
 
   Параграф 4. Підряд на проектні та пошукові роботи
 
   Стаття 887. Договір підряду на проведення проектних та
         пошукових робіт
 
   1. За договором підряду на проведення проектних та пошукових
робіт підрядник зобов'язується розробити за завданням замовника
проектну або іншу технічну документацію та (або) виконати пошукові
роботи, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити їх.
 
   2. До договору підряду на проведення проектних і пошукових
робіт застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше  не
встановлено законом.
 
   Стаття 888. Вихідні дані для проведення проектних та
         пошукових робіт
 
   1. За договором підряду на проведення проектних та пошукових
робіт замовник зобов'язаний передати підрядникові завдання на
проектування, а також інші вихідні дані, необхідні для складання
проектно-кошторисної документації. Завдання на проектування може
бути підготовлене за дорученням замовника підрядником. У цьому
разі  завдання стає обов'язковим для сторін з моменту його
затвердження замовником.
 
   2. Підрядник зобов'язаний додержувати вимог, що містяться у
завданні та інших вихідних даних для проектування та виконання

| Первая ... | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | Стр.45 | Стр.46 | Стр.47 | Стр.48 | Стр.49 | Стр.50 | Стр.51 | Стр.52 | Стр.53 | Стр.54 | Стр.55 | Стр.56 | Стр.57 | Стр.58 | Стр.59 | ... Последняя |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner