Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Цивільний кодекс України

Кодекс України № 435-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 44

пошукових робіт, і має право відступити від них лише за згодою
замовника.
 
   Стаття 889. Обов'язки замовника
 
   1. Замовник зобов'язаний, якщо інше не встановлено договором
підряду на проведення проектних та пошукових робіт:
 
   1) сплатити підрядникові встановлену ціну після завершення
усіх робіт чи сплатити її частинами після завершення окремих
етапів робіт або в іншому порядку, встановленому договором або
законом;
 
   2) використовувати проектно-кошторисну документацію, одержану
від підрядника, лише для цілей, встановлених договором,  не
передавати проектно-кошторисну документацію іншим особам і не
розголошувати дані, що містяться у ній, без згоди підрядника;
 
   3) надавати послуги підрядникові у виконанні проектних та
пошукових робіт в обсязі та на умовах, встановлених договором;
 
   4) брати участь разом з підрядником у погодженні готової
проектно-кошторисної документації  з  уповноваженими  органами
державної влади та органами місцевого самоврядування;
 
   5) відшкодувати підрядникові додаткові витрати, пов'язані із
зміною вихідних даних для проведення проектних та пошукових робіт
внаслідок обставин, що не залежать від підрядника;
 
   6) залучити  підрядника до участі у справі за позовом,
пред'явленим до замовника іншою особою у зв'язку з недоліками
складеної проектної документації або виконаних пошукових робіт.
 
   Стаття 890. Обов'язки підрядника
 
   1. Підрядник зобов'язаний:
                                
   1) виконувати  роботи  відповідно до вихідних даних для
проведення проектування та згідно з договором;
 
   2) погоджувати готову проектно-кошторисну документацію із
замовником, а в разі необхідності - також з уповноваженими
органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
 
   3) передати  замовникові   готову   проектно-кошторисну
документацію та результати пошукових робіт;
 
   4) не передавати без згоди замовника проектно-кошторисну
документацію іншим особам;
 
   5) гарантувати замовникові відсутність у інших осіб права
перешкодити або обмежити виконання робіт на основі підготовленої
за договором проектно-кошторисної документації.
 
   Стаття 891. Відповідальність підрядника за недоліки
         документації та робіт
 
   1. Підрядник  відповідає за недоліки проектно-кошторисної
документації та пошукових робіт, включаючи недоліки, виявлені
згодом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об'єкта,
створеного на основі виконаної проектно-кошторисної документації і
результатів пошукових робіт.
 
   2. У  разі  виявлення  недоліків  у проектно-кошторисній
документації або в пошукових роботах підрядник на вимогу замовника
зобов'язаний   безоплатно   переробити   проектно-кошторисну
документацію або здійснити необхідні додаткові пошукові роботи, а
також відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено
договором або законом.
 
               Глава 62
          ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ
         АБО ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ
           ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОБІТ
 
   Стаття 892. Договір на виконання науково-дослідних або
         дослідно-конструкторських та технологічних робіт
 
   1. За  договором  на  виконання  науково-дослідних  або
дослідно-конструкторських  та  технологічних  робіт  підрядник
(виконавець) зобов'язується провести за  завданням  замовника
наукові  дослідження,  розробити  зразок  нового  виробу  та
конструкторську документацію на нього, нову технологію тощо, а
замовник зобов'язується прийняти виконану роботу та оплатити її.
 
   Договір може  охоплювати  весь  цикл проведення наукових
досліджень, розроблення та виготовлення зразків або його окремі
етапи.
 
   Стаття 893. Виконання робіт
 
   1. Виконавець  зобов'язаний  провести наукові дослідження
особисто, якщо інше не встановлено договором  на  виконання
науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних
робіт.
 
   Виконавець має право залучати до виконання науково-дослідних
робіт інших осіб лише за згодою замовника.
 
   Виконавець має право залучати інших осіб (субвиконавців) до
виконання дослідно-конструкторських та технологічних робіт, якщо
інше не встановлено договором.
 
   Стаття 894. Передання, прийняття та оплата робіт
 
   1. Виконавець зобов'язаний передати, а замовник прийняти та
оплатити   повністю   завершені   науково-дослідні   або
дослідно-конструкторські та технологічні роботи. Договором можуть
бути передбачені прийняття та оплата окремих етапів робіт або
інший спосіб оплати.
 
   2. Плата   за   виконання   науково-дослідних   або
дослідно-конструкторських  робіт  та  технологічних  робіт,
встановлена договором, може бути зменшена замовником залежно від
фактично  одержаних  результатів  порівняно  з  результатами,
передбаченими договором, якщо це не залежало від замовника, а
можливість такого зменшення та його межі  були  передбачені
домовленістю сторін.
 
   Стаття 895. Конфіденційність відомостей про договір
 
   1. Виконавець  і  замовник  зобов'язані   забезпечити
конфіденційність відомостей щодо предмета договору на виконання
науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних
робіт, ходу його виконання та одержаних результатів, якщо інше не
встановлено договором.  Обсяг  відомостей,  що  належать  до
конфіденційних, встановлюється договором.
 
   Стаття 896. Права сторін на результати робіт
 
   1. Замовник за договором на виконання науково-дослідних або
дослідно-конструкторських та технологічних  робіт  має  право
використовувати передані йому результати робіт у межах і на
умовах, встановлених договором.
 
   2. Виконавець має право використати одержаний ним результат
робіт також для себе, якщо інше не встановлено договором.
 
   Договором може бути передбачено право виконавця передавати
результати робіт іншим особам.
 
   Стаття 897. Обов'язки виконавця
 
   1. Виконавець за договором на виконання науково-дослідних або
дослідно-конструкторських та технологічних робіт зобов'язаний:
 
   1) виконати роботи відповідно до погодженої із замовником
програми (техніко-економічних показників) або тематики і передати
замовникові результат у строк, встановлений договором;
 
   2) додержувати  вимог,  пов'язаних  з  охороною  прав
інтелектуальної власності;
 
   3) утримуватися  від  публікації  без  згоди  замовника
науково-технічних результатів, одержаних при виконанні робіт;
 
   4) вживати заходів для захисту одержаних при виконанні робіт
результатів, що підлягають правовій охороні, та інформувати про це
замовника;
 
   5) своїми силами та за свій рахунок усувати допущені з його
вини недоліки у технічній документації, які можуть спричинити
відступи  від  техніко-економічних показників, передбачених у
технічному завданні замовника або в договорі;
 
   6) негайно інформувати замовника про виявлену неможливість
одержати  очікувані результати або недоцільність продовжувати
роботу.
 
   Стаття 898. Обов'язки замовника
 
   1. Замовник за договором на виконання науково-дослідних або
дослідно-конструкторських та технологічних робіт зобов'язаний:
 
   1) видати виконавцеві технічне завдання та погодити з ним
програму (техніко-економічні показники) або тематику робіт;
 
   2) передати виконавцеві необхідну  для  виконання  робіт
інформацію;
 
   3) прийняти виконані роботи та оплатити їх.
 
   Стаття 899. Наслідки неможливості досягнення результату
 
   1. Якщо  у  ході  науково-дослідних  робіт  виявляється
неможливість досягнення результату внаслідок обставин, що не
залежать від виконавця, замовник зобов'язаний оплатити роботи,
проведені до виявлення неможливості отримати передбачені договором
результати, але не вище відповідної частини ціни робіт, визначеної
договором.
 
   2. Якщо у ході  виконання  дослідно-конструкторських  та
технологічних робіт виявляється неможливість досягнення результату
внаслідок обставин, що виникли не з вини виконавця, замовник
зобов'язаний відшкодувати витрати виконавця.
 
   Стаття 900. Відповідальність виконавця за порушення договору
 
   1. Виконавець  відповідає  перед замовником за порушення
договору   на    виконання    науково-дослідних    або
дослідно-конструкторських та технологічних робіт, якщо не доведе,
що порушення договору сталося не з його вини.
 
   2. Виконавець зобов'язаний відшкодувати замовнику реальні
збитки у межах ціни робіт, в яких виявлено недоліки, якщо
договором встановлено, що вони підлягають відшкодуванню в межах
загальної ціни робіт за договором.
 
   Упущена вигода  підлягає  відшкодуванню  у  випадках,
встановлених законом.
 
               Глава 63
          ПОСЛУГИ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Стаття 901. Договір про надання послуг
 
   1. За договором про надання послуг одна сторона (виконавець)
зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати
послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або
здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити
виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.
 
   2. Положення  цієї глави можуть застосовуватися до всіх
договорів про надання послуг, якщо це не  суперечить  суті
зобов'язання.
 
   Стаття 902. Виконання договору про надання послуг
 
   1. Виконавець повинен надати послугу особисто.
 
   2. У випадках, встановлених договором, виконавець має право
покласти виконання договору про надання послуг на іншу особу,
залишаючись відповідальним в повному обсязі перед замовником за
порушення договору.
 
   Стаття 903. Плата за договором про надання послуг
 
   1. Якщо договором передбачено надання послуг за  плату,
замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у
строки та в порядку, що встановлені договором.
 
   2. У разі неможливості виконати договір про надання послуг,
що виникла не з вини виконавця, замовник зобов'язаний виплатити
виконавцеві розумну плату. Якщо неможливість виконати договір
виникла з вини замовника, він зобов'язаний виплатити виконавцеві
плату в повному обсязі, якщо інше не встановлено договором або
законом.
 
   Стаття 904. Відшкодування виконавцеві фактичних витрат за
         договором про безоплатне надання послуг
 
   1. За договором про безоплатне надання послуг  замовник
зобов'язаний  відшкодувати  виконавцеві усі фактичні витрати,
необхідні для виконання договору.
 
   2. Положення частини першої цієї статті застосовуються також
у випадках, коли неможливість виконати договір про безоплатне
надання послуг виникла з вини замовника або внаслідок непереборної
сили.
 
   Стаття 905. Строк договору про надання послуг
 
   1. Строк  договору про надання послуг встановлюється за
домовленістю сторін, якщо інше не встановлено законом або іншими
нормативно-правовими актами.
 
   Стаття 906. Відповідальність виконавця за порушення договору
         про надання послуг
 
   1. Збитки, завдані замовнику невиконанням або неналежним
виконанням договору про надання послуг за плату, підлягають
відшкодуванню виконавцем, у разі наявності його вини, у повному
обсязі, якщо інше не встановлено договором. Виконавець, який
порушив договір про надання послуг за плату при здійсненні ним
підприємницької діяльності, відповідає за це порушення, якщо не
доведе, що належне виконання виявилося неможливим  внаслідок
непереборної сили, якщо інше не встановлено договором або законом.
 
   2. Збитки, завдані невиконанням або неналежним виконанням
договору про безоплатне надання послуг, підлягають відшкодуванню
виконавцем у розмірі, що не перевищує двох неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, якщо інший розмір відповідальності
виконавця не встановлений договором.
 
   Стаття 907. Розірвання договору про надання послуг
 
   1. Договір про надання послуг може бути розірваний, у тому
числі шляхом односторонньої відмови від договору, в порядку та на
підставах,  встановлених цим Кодексом, іншим законом або за
домовленістю сторін.
 
   Порядок і наслідки розірвання договору про надання послуг
визначаються домовленістю сторін або законом.
 
               Глава 64
              ПЕРЕВЕЗЕННЯ
 
   Стаття 908. Загальні положення про перевезення
 
   1. Перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти здійснюється
за договором перевезення.
 
   2. Загальні умови перевезення визначаються цим Кодексом,
іншими  законами, транспортними кодексами (статутами), іншими
нормативно-правовими актами та правилами, що видаються відповідно
до них.
 
   Умови перевезення вантажу, пасажирів і багажу окремими видами
транспорту, а також відповідальність сторін щодо цих перевезень
встановлюються договором, якщо інше не встановлено цим Кодексом,
іншими законами, транспортними кодексами (статутами),  іншими
нормативно-правовими актами та правилами, що видаються відповідно
до них.
 
   Стаття 909. Договір перевезення вантажу
 
   1. За договором перевезення вантажу одна сторона (перевізник)
зобов'язується  доставити  довірений  їй  другою  стороною
(відправником) вантаж до пункту призначення та видати його особі,
яка має право на одержання вантажу (одержувачеві), а відправник
зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату.
 
   2. Договір перевезення вантажу укладається у письмовій формі.
 
   3. Укладення договору перевезення вантажу підтверджується
складенням  транспортної  накладної  (коносамента  або іншого
документа, встановленого транспортними кодексами (статутами).
 
   4. Законом можуть бути передбачені особливості укладення та
виконання договору перевезення вантажу.
 
   Стаття 910. Договір перевезення пасажира та багажу
 
   1. За  договором  перевезення  пасажира  одна  сторона
(перевізник) зобов'язується перевезти другу сторону (пасажира) до
пункту призначення, а в разі здавання багажу - також доставити
багаж до пункту призначення та видати його особі, яка має право на
одержання багажу, а пасажир зобов'язується сплатити встановлену
плату за проїзд, а у разі здавання багажу - також за його
провезення.
 
   2. Укладення  договору  перевезення  пасажира  та багажу
підтверджується видачею відповідно квитка та багажної квитанції,
форми яких встановлюються відповідно до транспортних кодексів
(статутів).
 
   Стаття 911. Права пасажира
 
   1. Пасажир має право:
 

| Первая ... | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | Стр.45 | Стр.46 | Стр.47 | Стр.48 | Стр.49 | Стр.50 | Стр.51 | Стр.52 | Стр.53 | Стр.54 | Стр.55 | Стр.56 | Стр.57 | Стр.58 | Стр.59 | Стр.60 | ... Последняя |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner