Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Цивільний кодекс України

Кодекс України № 435-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 46

   1. За  порушення  обов'язків  за договором транспортного
експедирування експедитор відповідає перед клієнтом відповідно до
глави 51 цього Кодексу.
 
   Стаття 935. Відмова від договору транспортного експедирування
 
   1. Клієнт або експедитор має право відмовитися від договору
транспортного експедирування, попередивши про це другу сторону в
розумний строк. Сторона, яка заявила про таку відмову, зобов'язана
відшкодувати другій стороні збитки, завдані їй у зв'язку із
розірванням договору.
 
               Глава 66
              ЗБЕРІГАННЯ
 
   Параграф 1. Загальні положення про зберігання
 
   Стаття 936. Договір зберігання
 
   1. За  договором  зберігання  одна  сторона  (зберігач)
зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною
(поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності.
 
   2. Договором зберігання, в якому зберігачем є особа, що
здійснює зберігання  на  засадах  підприємницької  діяльності
(професійний зберігач), може бути встановлений обов'язок зберігача
зберігати річ, яка буде передана зберігачеві в майбутньому.
 
   3. Договір зберігання є публічним, якщо зберігання речей
здійснюється суб'єктом підприємницької діяльності на складах (у
камерах, приміщеннях) загального користування.
 
   Стаття 937. Форма договору зберігання
 
   1. Договір зберігання укладається у письмовій  формі  у
випадках, встановлених статтею 208 цього Кодексу.
 
   Договір зберігання, за яким зберігач зобов'язується прийняти
річ на зберігання в майбутньому, має бути укладений у письмовій
формі,  незалежно  від вартості речі, яка буде передана на
зберігання.
 
   Письмова форма договору вважається дотриманою, якщо прийняття
речі на зберігання посвідчене розпискою, квитанцією або іншим
документом, підписаним зберігачем.
 
   2. Прийняття речі на зберігання при пожежі, повені, раптовому
захворюванні  або  за  інших  надзвичайних  обставин  може
підтверджуватися свідченням свідків.
 
   3. Прийняття речі на зберігання може підтверджуватися видачею
поклажодавцеві  номерного жетона, іншого знака, що посвідчує
прийняття речі на зберігання, якщо це встановлено законом, іншими
актами цивільного законодавства або є звичним для цього виду
зберігання.
 
   Стаття 938. Строк зберігання
 
   1. Зберігач зобов'язаний зберігати річ протягом  строку,
встановленого у договорі зберігання.
 
   2. Якщо  строк  зберігання  у  договорі  зберігання  не
встановлений і не може бути визначений виходячи з його умов,
зберігач зобов'язаний зберігати річ до пред'явлення поклажодавцем
вимоги про її повернення.
 
   3. Якщо  строк  зберігання  речі  визначений  моментом
пред'явлення поклажодавцем вимоги про її повернення, зберігач має
право зі спливом звичайного за цих обставин строку зберігання
вимагати від поклажодавця забрати цю річ в розумний строк.
 
   Стаття 939. Правові наслідки відмови поклажодавця від
         передання речі на зберігання
 
   1. Зберігач, який зобов'язався прийняти в майбутньому річ на
зберігання, не має права вимагати її передання на зберігання.
 
   2. Поклажодавець,  який  не  передав річ на зберігання,
зобов'язаний відшкодувати зберігачеві збитки, завдані йому у
зв'язку з тим, що зберігання не відбулося, якщо він в розумний
строк не попередив зберігача про відмову від договору зберігання.
 
   Стаття 940. Обов'язок прийняти річ на зберігання
 
   1. Професійний зберігач, який зберігає речі на складах (у
камерах,  приміщеннях) загального користування, не має права
відмовитися від укладення договору зберігання за наявності у нього
такої можливості.
 
   2. Зберігач  звільняється від обов'язку прийняти річ на
зберігання, якщо у зв'язку з обставинами, які мають істотне
значення, він не може забезпечити її схоронності.
 
   Якщо річ мала бути передана на зберігання в майбутньому,
зберігач звільняється від обов'язку прийняти річ на зберігання,
якщо у зв'язку з обставинами, які мають істотне значення, він не
може забезпечити її схоронності.
 
   Стаття 941. Зберігання речей, визначених родовими ознаками
 
   1. За згодою поклажодавця зберігач має право змішати речі
одного роду та однієї якості, які передані на зберігання.
 
   Стаття 942. Обов'язок зберігача щодо забезпечення схоронності
         речі
 
   1. Зберігач зобов'язаний вживати усіх заходів, встановлених
договором, законом, іншими актами цивільного законодавства, для
забезпечення схоронності речі.
 
   2. Якщо  зберігання  здійснюється  безоплатно,  зберігач
зобов'язаний піклуватися про річ, як про свою власну.
 
   Стаття 943. Виконання договору зберігання
 
   1. Зберігач  зобов'язаний  виконувати  свої обов'язки за
договором зберігання особисто.
 
   2. Зберігач має право передати річ на зберігання іншій особі
у разі, якщо він вимушений це зробити в інтересах поклажодавця і
не має можливості отримати його згоду.
 
   Про передання речі на зберігання іншій  особі  зберігач
зобов'язаний своєчасно повідомити поклажодавця.
 
   3. У разі передання зберігачем речі на зберігання іншій особі
умови договору зберігання є чинними  і  первісний  зберігач
відповідає за дії особи, якій він передав річ на зберігання.
 
   Стаття 944. Користування річчю, переданою на зберігання
 
   1. Зберігач не має права без згоди поклажодавця користуватися
річчю, переданою йому на зберігання, а також передавати її у
користування іншій особі.
 
   Стаття 945. Зміна умов зберігання
 
   1. Зберігач зобов'язаний негайно повідомити поклажодавця про
необхідність зміни умов зберігання речі і отримати його відповідь.
 
   У разі небезпеки втрати, нестачі або  пошкодження  речі
зберігач зобов'язаний змінити спосіб, місце та інші умови її
зберігання, не чекаючи відповіді поклажодавця.
 
   2. Якщо річ пошкоджена або виникли реальна загроза  її
пошкодження чи інші обставини, що не дають змоги забезпечити її
схоронність, а вжиття заходів з боку поклажодавця очікувати
неможливо, зберігач має право продати річ або її частину.
 
   Якщо зазначені обставини виникли з причин, за які зберігач не
відповідає, він має право відшкодувати свої витрати з суми
виторгу, одержаної від продажу речі. Наявність зазначених обставин
доводиться зберігачем.
 
   Стаття 946. Плата за зберігання
 
   1. Плата за зберігання та строки її внесення встановлюються
договором зберігання.
 
   2. Якщо зберігання припинилося достроково через обставини, за
які зберігач не відповідає, він має право на пропорційну частину
плати.
 
   3. Якщо  поклажодавець  після закінчення строку договору
зберігання не забрав річ, він зобов'язаний внести плату за весь
фактичний час її зберігання.
 
   4. Установчим документом юридичної особи або договором може
бути передбачено безоплатне зберігання речі.
 
   Стаття 947. Відшкодування витрат на зберігання
 
   1. Витрати зберігача на зберігання речі можуть бути включені
до плати за зберігання.
 
   2. Витрати, які сторони не могли передбачити при укладенні
договору зберігання (надзвичайні витрати), відшкодовуються понад
плату, яка належить зберігачеві.
 
   3. При безоплатному зберіганні поклажодавець зобов'язаний
відшкодувати зберігачеві здійснені ним витрати на зберігання речі,
якщо інше не встановлено договором або законом.
 
   Стаття 948. Обов'язок поклажодавця забрати річ після
         закінчення строку зберігання
 
   1. Поклажодавець зобов'язаний забрати річ від зберігача після
закінчення строку зберігання.
 
   Стаття 949. Обов'язок зберігача повернути річ
 
   1. Зберігач зобов'язаний повернути поклажодавцеві річ, яка
була передана на зберігання, або відповідну кількість речей такого
самого роду та такої самої якості.
 
   2. Річ має бути повернена поклажодавцю в такому стані, в
якому вона була прийнята на зберігання, з урахуванням зміни її
природних властивостей.
 
   Зберігач зобов'язаний передати плоди та доходи, які були ним
одержані від речі.
 
   3. Тотожність речі, яка була прийнята на зберігання, і речі,
яка  була  повернута  поклажодавцеві,  може  підтверджуватися
свідченням свідків.
 
   Стаття 950. Відповідальність зберігача за втрату (нестачу)
         або пошкодження речі
 
   1. За втрату (нестачу) або пошкодження речі, прийнятої на
зберігання, зберігач відповідає на загальних підставах.
 
   2. Професійний зберігач відповідає за втрату (нестачу) або
пошкодження  речі, якщо не доведе, що це сталося внаслідок
непереборної сили, або через такі властивості речі, про які
зберігач, приймаючи її на зберігання, не знав і не міг знати, або
внаслідок умислу чи грубої необережності поклажодавця.
 
   3. Зберігач відповідає за втрату (нестачу) або пошкодження
речі після закінчення строку зберігання лише за наявності його
умислу або грубої необережності.
 
   Стаття 951. Відшкодування збитків, завданих поклажодавцеві
 
   1. Збитки, завдані поклажодавцеві втратою (нестачею) або
пошкодженням речі, відшкодовуються зберігачем:
 
   1) у разі втрати (нестачі) речі - у розмірі її вартості;
 
   2) у разі пошкодження речі - у розмірі суми, на яку знизилася
її вартість.
 
   2. Якщо внаслідок пошкодження речі її якість  змінилася
настільки,  що  вона не може бути використана за первісним
призначенням, поклажодавець має право відмовитися від цієї речі і
вимагати від зберігача відшкодування її вартості.
 
   Стаття 952. Відшкодування збитків, завданих зберігачеві
 
   1. Поклажодавець  зобов'язаний  відшкодувати  зберігачеві
збитки, завдані властивостями речі, переданої на зберігання, якщо
зберігач, приймаючи її на зберігання, не знав і не міг знати про
ці властивості.
 
   Стаття 953. Повернення речі на вимогу поклажодавця
 
   1. Зберігач зобов'язаний на  першу  вимогу  поклажодавця
повернути річ, навіть якщо строк її зберігання не закінчився.
 
   Стаття 954. Зберігання за законом
 
   1. Положення цієї глави застосовуються до зберігання, яке
здійснюється на підставі закону, якщо інше не встановлено законом.
 
   Стаття 955. Застосування загальних положень про зберігання до
         окремих його видів
 
   1. Положення параграфу 1 цієї глави застосовуються до окремих
видів зберігання, якщо інше не встановлено положеннями цього
Кодексу про окремі види зберігання або законом.
 
   Параграф 2. Зберігання на товарному складі
 
   Стаття 956. Поняття товарного складу
 
   1. Товарним складом є організація, яка зберігає товар та
надає  послуги,  пов'язані  зі  зберіганням,  на  засадах
підприємницької діяльності.
 
   2. Товарний склад є складом загального користування, якщо
відповідно до закону, інших нормативно-правових актів або дозволу
(ліцензії) він зобов'язаний приймати на зберігання товари від
будь-якої особи.
 
   Стаття 957. Договір складського зберігання
 
   1. За договором складського  зберігання  товарний  склад
зобов'язується  за  плату  зберігати  товар,  переданий йому
поклажодавцем, і повернути цей товар у схоронності.
 
   2. Договір  складського  зберігання,  укладений  складом
загального користування, є публічним договором.
 
   3. Договір складського зберігання укладається у письмовій
формі. Письмова форма договору складського зберігання вважається
дотриманою, якщо прийняття товару на товарний склад посвідчене
складським документом.
 
   Стаття 958. Зберігання речей, визначених родовими ознаками, з
         правом розпоряджання ними
 
   1. Якщо товарний склад має право розпоряджатися речами,
визначеними родовими ознаками, до відносин сторін застосовуються
положення про договір позики, а час та місце повернення товарів
визначаються загальними положеннями про зберігання.
 
   Стаття 959. Огляд товару
 
   1. Товарний склад зобов'язаний за свій рахунок оглянути товар
при прийнятті його на зберігання для визначення його кількості та
зовнішнього стану.
 
   2. Товарний склад  зобов'язаний  надавати  поклажодавцеві
можливість оглянути товар або його зразки протягом усього часу
зберігання, а якщо предметом зберігання є речі, визначені родовими
ознаками,  -  взяти проби та вжити заходів, необхідних для
забезпечення його схоронності.
 
   3. Товарний склад або поклажодавець при поверненні товару має
право вимагати його огляду та перевірки якості. Витрати, пов'язані
з оглядом речей, несе сторона, яка вимагала огляду та перевірки.
 
   Якщо при поверненні товару він не був спільно оглянутий або
перевірений товарним складом та поклажодавцем, поклажодавець має
заявити про нестачу або пошкодження товару у письмовій формі
одночасно з його одержанням, а щодо нестачі та пошкодження, які не
могли бути виявлені при звичайному способі прийняття товару, -
протягом трьох днів після його одержання. У разі відсутності заяви
поклажодавця вважається, що товарний  склад  повернув  товар
відповідно до умов договору.
 
   Стаття 960. Зміна умов зберігання та стан товару
 
   1. Якщо для забезпечення схоронності товару потрібна негайна
зміна умов його зберігання, товарний склад зобов'язаний самостійно
вжити відповідних невідкладних заходів та повідомити про них
поклажодавця.
 
   2. У разі виявлення пошкоджень товару склад зобов'язаний
негайно скласти акт і того ж дня повідомити про це поклажодавця.
 
   Стаття 961. Складські документи
 
   1. Товарний склад на підтвердження прийняття товару видає
один із таких складських документів:
 
   складську квитанцію;
 
   просте складське свідоцтво;
 
   подвійне складське свідоцтво.
 
   2. Товар, прийнятий на зберігання за простим або подвійним
складським свідоцтвом, може бути предметом застави протягом строку
зберігання товару на підставі застави цього свідоцтва.
 
   Стаття 962. Подвійне складське свідоцтво
 
   1. Подвійне складське свідоцтво складається з двох частин -
складського свідоцтва та заставного свідоцтва (варанта), які

| Первая ... | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | Стр.45 | Стр.46 | Стр.47 | Стр.48 | Стр.49 | Стр.50 | Стр.51 | Стр.52 | Стр.53 | Стр.54 | Стр.55 | Стр.56 | Стр.57 | Стр.58 | Стр.59 | Стр.60 | Стр.61 | Стр.62 | Стр.63 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner