Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Цивільний кодекс України

Кодекс України № 435-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 49

   1. Повірений зобов'язаний:
 
   1) повідомляти довірителеві на його вимогу всі відомості про
хід виконання його доручення;
 
   2) після виконання доручення або в разі припинення договору
доручення до його виконання негайно  повернути  довірителеві
довіреність, строк якої не закінчився, і надати звіт про виконання
доручення та виправдні документи, якщо це вимагається за умовами
договору та характером доручення;
 
   3) негайно передати довірителеві все одержане у зв'язку з
виконанням доручення.
 
   Стаття 1007. Обов'язки довірителя
 
   1. Довіритель зобов'язаний видати повіреному довіреність на
вчинення юридичних дій, передбачених договором доручення.
 
   2. Довіритель  зобов'язаний,  якщо  інше  не встановлено
договором:
 
   1) забезпечити повіреного засобами, необхідними для виконання
доручення;
 
   2) відшкодувати повіреному витрати, пов'язані з виконанням
доручення.
 
   3. Довіритель зобов'язаний негайно прийняти від повіреного
все одержане ним у зв'язку з виконанням доручення.
 
   4. Довіритель зобов'язаний виплатити повіреному плату, якщо
вона йому належить.
 
   Стаття 1008. Припинення договору доручення
 
   1. Договір доручення припиняється на загальних підставах
припинення договору, а також у разі:
 
   1) відмови довірителя або повіреного від договору;
 
   2) визнання довірителя або повіреного недієздатним, обмеження
його цивільної дієздатності або визнання безвісно відсутнім;
 
   3) смерті довірителя або повіреного.
 
   2. Довіритель або повірений мають право відмовитися від
договору доручення у будь-який час. Відмова від права на відмову
від договору доручення є нікчемною.
 
   3. Якщо повірений  діє  як  підприємець,  сторона,  яка
відмовляється від договору, має повідомити другу сторону про
відмову від договору не пізніш як за один місяць до його
припинення, якщо триваліший строк не встановлений договором.
 
   У разі  припинення  юридичної  особи, яка є комерційним
представником, довіритель має право відмовитися від договору
доручення без попереднього повідомлення про це повіреному.
 
   Стаття 1009. Наслідки припинення договору доручення
 
   1. Якщо договір доручення припинений до того, як доручення
було повністю виконане повіреним, довіритель повинен відшкодувати
повіреному витрати, пов'язані з виконанням доручення, а якщо
повіреному належить плата - також виплатити йому плату пропорційно
виконаній ним роботі. Це положення не застосовується до виконання
повіреним доручення після того, як він довідався  або  міг
довідатися про припинення договору доручення.
 
   2. Відмова довірителя від договору доручення не є підставою
для відшкодування збитків,  завданих  повіреному  припиненням
договору, крім випадку припинення договору, за яким повірений діяв
як комерційний представник.
 
   3. Відмова повіреного від договору доручення не є підставою
для  відшкодування збитків, завданих довірителеві припиненням
договору, крім випадку відмови повіреного від договору за таких
умов, коли довіритель позбавлений можливості інакше забезпечити
свої інтереси, а також відмови від договору, за яким повірений
діяв як комерційний представник.
 
   Стаття 1010. Обов'язки спадкоємця повіреного та ліквідатора
         юридичної особи - повіреного
 
   1. У разі смерті  повіреного  його  спадкоємці  повинні
повідомити довірителя про припинення договору доручення та вжити
заходів, необхідних для охорони майна довірителя, зокрема зберегти
його речі, документи та передати їх довірителеві.
 
   2. У разі ліквідації юридичної особи - повіреного ліквідатор
повинен повідомити довірителя про припинення договору доручення та
вжити заходів, необхідних для охорони майна довірителя, зберегти
його речі, документи та передати довірителеві.
 
               Глава 69
               КОМІСІЯ
 
   Стаття 1011. Договір комісії
 
   1. За  договором  комісії  одна  сторона  (комісіонер)
зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату
вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок
комітента.
 
   Стаття 1012. Умови договору комісії
 
   1. Договір комісії може бути укладений на визначений строк
або без визначення строку, з визначенням або без визначення
території його виконання, з умовою чи без умови щодо асортименту
товарів, які є предметом комісії.
 
   2. Комітент може бути зобов'язаний утримуватися від укладення
договору комісії з іншими особами.
 
   3. Істотними умовами договору комісії, за якими комісіонер
зобов'язується продати або купити майно, є умови про це майно та
його ціну.
 
   Стаття 1013. Комісійна плата
 
   1. Комітент повинен виплатити комісіонерові плату в розмірі
та порядку, встановлених у договорі комісії.
 
   2. Якщо комісіонер поручився за виконання правочину третьою
особою, він має право на додаткову плату.
 
   3. Якщо договором комісії розмір плати не визначений, вона
виплачується після виконання договору  комісії  виходячи  із
звичайних цін за такі послуги.
 
   4. Якщо договір комісії не був виконаний з причин, які
залежали від комітента, комісіонер має право на комісійну плату на
загальних підставах.
 
   5. У разі розірвання або односторонньої відмови від договору
комісії комісіонер має право на плату за фактично вчинені дії.
 
   Стаття 1014. Виконання договору комісії
 
   1. Комісіонер зобов'язаний вчиняти правочини на  умовах,
найбільш вигідних для комітента, і відповідно до його вказівок.
Якщо у договорі комісії таких  вказівок  немає,  комісіонер
зобов'язаний вчиняти правочини відповідно до звичаїв ділового
обороту або вимог, що звичайно ставляться.
 
   2. Якщо комісіонер вчинив правочин на умовах більш вигідних,
ніж ті, що були визначені комітентом, додатково одержана вигода
належить комітентові.
 
   Стаття 1015. Субкомісія
 
   1. За згодою комітента комісіонер має право укласти договір
субкомісії  з  третьою  особою (субкомісіонером), залишаючись
відповідальним за дії субкомісіонера перед комітентом.    
 
   За договором  субкомісії  комісіонер   набуває   щодо
субкомісіонера права та обов'язки комітента.
 
   2. У виняткових випадках, якщо цього вимагають інтереси
комітента, комісіонер має право укласти договір субкомісії без
згоди комітента.
 
   3. Комітент не має права без згоди комісіонера вступати у
відносини з субкомісіонером.
 
   Стаття 1016. Виконання договору, укладеного комісіонером з
         третьою особою
 
   1. Комітент  зобов'язаний  забезпечити  комісіонера  усім
необхідним для виконання обов'язку перед третьою особою.
 
   2. За договором, укладеним з третьою особою, комісіонер
набуває права навіть тоді, коли комітент був названий у договорі
або прийняв від третьої особи виконання договору.
 
   3. Комісіонер не відповідає перед комітентом за невиконання
третьою особою договору, укладеного з нею за рахунок комітента,
крім випадків, коли комісіонер був необачним при виборі цієї особи
або поручився за виконання договору (делькредере).
 
   4. У разі порушення третьою особою договору, укладеного з нею
комісіонером, комісіонер зобов'язаний негайно повідомити про це
комітента, зібрати та забезпечити необхідні докази. Комітент має
право вимагати від комісіонера відступлення права вимоги до цієї
особи.
 
   Стаття 1017. Відступ від вказівок комітента
 
   1. Комісіонер має право відступити від вказівок комітента,
якщо цього вимагають інтереси комітента і комісіонер не міг
попередньо запитати комітента або не одержав у розумний строк
відповіді на свій запит. У цьому разі  комісіонер  повинен
повідомити комітента про допущені відступи від його вказівок як
тільки це стане можливим.
 
   2. Комісіонерові, який є підприємцем, може бути надано право
відступати від вказівок комітента без попереднього запиту про це,
але з обов'язковим повідомленням комітента про допущені відступи.
 
   3. Комісіонер, який продав майно за нижчою ціною, повинен
заплатити різницю комітентові, якщо комісіонер не доведе, що він
не мав можливості продати майно за погодженою ціною, а його продаж
за нижчою ціною попередив більші збитки.
 
   Якщо для  відступу від вказівок комітента потрібний був
попередній запит, комісіонер має також довести, що він не міг
попередньо запитати комітента або одержати в розумний строк
відповіді на свій запит.
 
   4. Якщо комісіонер купив майно за вищою ціною, ніж була
погоджена, комітент має право не прийняти його, заявивши про це
комісіонерові в розумний строк після  отримання  від  нього
повідомлення про цю купівлю.
 
   Якщо комітент  не надішле комісіонерові повідомлення про
відмову від купленого для нього майна, воно вважається прийнятим
комітентом.
 
   5. Якщо комісіонер при купівлі майна заплатив різницю у ціні,
комітент не має права відмовитися від  прийняття  виконання
договору.
 
   Стаття 1018. Право власності комітента
 
   1. Майно, придбане комісіонером за рахунок комітента, є
власністю комітента.
 
   Стаття 1019. Право комісіонера на притримання речі
 
   1. Комісіонер має право для забезпечення своїх вимог за
договором  комісії  притримати  річ,  яка має бути передана
комітентові.
 
   2. У  разі  оголошення  комітента  банкрутом  комісіонер
вважається заставодержателем притриманої ним речі.
 
   Стаття 1020. Право комісіонера на відрахування з грошових
         коштів, що належать комітентові
 
   1. Комісіонер має право відраховувати належні  йому  за
договором суми з усіх грошових коштів, що надійшли до нього для
комітента, якщо інші кредитори комітента не мають переважного
перед ним права на задоволення своїх вимог із грошових коштів, що
належать комітентові.
 
   Стаття 1021. Обов'язок комісіонера зберігати майно комітента
 
   1. Комісіонер відповідає  перед  комітентом  за  втрату,
недостачу або пошкодження майна комітента.
 
   2. Якщо при прийнятті комісіонером майна, що надійшло від
комітента, або майна, що надійшло для комітента, будуть виявлені
недостача або пошкодження, а також у разі завдання шкоди майну
комітента комісіонер повинен негайно повідомити про це комітента і
вжити заходів щодо охорони його прав та інтересів.
 
   3. Комісіонер,  який  не  застрахував  майно  комітента,
відповідає за втрату, недостачу, пошкодження майна комітента, якщо
він був зобов'язаний застрахувати майно за рахунок комітента
відповідно до договору або звичаїв ділового обороту.
 
   Стаття 1022. Звіт комісіонера
 
   1. Після  вчинення  правочину  за  дорученням  комітента
комісіонер повинен надати комітентові звіт і передати йому все
одержане за договором комісії.
 
   2. Комітент, який має заперечення щодо звіту комісіонера,
повинен повідомити його про це протягом тридцяти днів від дня
отримання звіту. Якщо такі заперечення не  надійдуть,  звіт
вважається прийнятим.
 
   Стаття 1023. Прийняття комітентом виконання за договором
         комісії
 
   1. Комітент зобов'язаний:
 
   1) прийняти від комісіонера все належно виконане за договором
комісії;
 
   2) оглянути майно, придбане для нього комісіонером, і негайно
повідомити комісіонера про виявлені у цьому майні недоліки.
 
   Стаття 1024. Право комісіонера на відшкодування витрат,
         зроблених ним у зв'язку з виконанням договору
         комісії
 
   1. Комісіонер має право на відшкодування витрат, зроблених
ним у зв'язку з виконанням своїх обов'язків за договором комісії,
зокрема у випадку, якщо він або субкомісіонер вжив усіх заходів
щодо вчинення правочину, але не міг його вчинити за обставин, які
від нього не залежали.
 
   Стаття 1025. Право комітента на відмову від договору комісії
 
   1. Комітент має право відмовитися від договору комісії.
 
   2. Якщо договір комісії укладено без визначення строку,
комітент повинен повідомити комісіонера про відмову від договору
не пізніше ніж за тридцять днів.
 
   3. У разі відмови комітента від договору комісії він повинен
у  строк,  встановлений  договором,  а якщо такий строк не
встановлений, - негайно розпорядитися своїм майном, яке є у
комісіонера.  У  разі невиконання комітентом цього обов'язку
комісіонер має право передати це майно на зберігання за рахунок
комітента або продати майно за найвигіднішою для комітента ціною.
 
   4. У разі відмови комітента від договору комісії комісіонер
має право на відшкодування витрат, зроблених ним у зв'язку з
виконанням договору.
 
   Стаття 1026. Право комісіонера на відмову від договору
         комісії
 
   1. Комісіонер має право відмовитися від договору комісії лише
тоді, коли строк не встановлений договором. Комісіонер повинен
повідомити комітента про відмову від договору не пізніше ніж за
тридцять днів.
 
   Комісіонер, який відмовився від договору комісії, повинен
вжити заходів, необхідних для збереження майна комітента.
 
   2. У разі відмови комісіонера від договору комісії комітент
повинен розпорядитися своїм майном, яке є у комісіонера, протягом
п'ятнадцяти днів від дня отримання повідомлення про відмову
комісіонера від договору. У разі невиконання комітентом цього
обов'язку комісіонер має право передати це майно на зберігання за
рахунок комітента або продати майно за найвигіднішою для комітента
ціною.
 
   Стаття 1027. Наслідки смерті фізичної особи або припинення
         юридичної особи - комісіонера
 
   1. У разі смерті фізичної особи або ліквідації юридичної
особи - комісіонера договір комісії припиняється.
 
   2. Якщо юридична  особа  -  комісіонер  припиняється  і
встановлюються її правонаступники, права та обов'язки комісіонера
переходять  до  правонаступників,  якщо  протягом  строку,
встановленого для заявлення кредиторами своїх вимог, комітент не
повідомить про відмову від договору.
 
   Стаття 1028. Особливості окремих видів комісії
 
   1. Законом можуть бути встановлені особливості  договору
комісії щодо окремих видів майна.
 
               Глава 70
            УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ

| Первая ... | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | Стр.45 | Стр.46 | Стр.47 | Стр.48 | Стр.49 | Стр.50 | Стр.51 | Стр.52 | Стр.53 | Стр.54 | Стр.55 | Стр.56 | Стр.57 | Стр.58 | Стр.59 | Стр.60 | Стр.61 | Стр.62 | Стр.63 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner