Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Цивільний кодекс України

Кодекс України № 435-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 54

можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної
власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим
особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.
 
   Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає
можливість  видачі  ліцензіаром  іншим  особам  ліцензій  на
використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що
обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання
ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері.
 
   Невиключна ліцензія  не  виключає можливості використання
ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що
обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на
використання цього об'єкта у зазначеній сфері.
 
   4. За згодою ліцензіара, наданою у письмовій формі, ліцензіат
може видати письмове повноваження на використання об'єкта права
інтелектуальної власності іншій особі (субліцензію).
 
   Стаття 1109. Ліцензійний договір
 
   1. За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає
другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права
інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за
взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого
закону.
 
   2. У випадках, передбачених ліцензійним договором, може бути
укладений субліцензійний договір, за яким ліцензіат надає іншій
особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права
інтелектуальної власності. У цьому разі відповідальність перед
ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не
встановлено ліцензійним договором.
 
   3. У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера
використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні
права, що надаються за договором, способи використання зазначеного
об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо),
розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта
права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони
вважають за доцільне включити у договір.
 
   4. Вважається,  що  за  ліцензійним  договором надається
невиключна ліцензія, якщо інше  не  встановлено  ліцензійним
договором.
 
   5. Предметом ліцензійного договору не можуть бути права на
використання об'єкта права інтелектуальної власності, які на
момент укладення договору не були чинними.
 
   6. Права  на  використання об'єкта права інтелектуальної
власності та способи його використання, які не визначені у
ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату.
 
   7. У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про
територію, на яку поширюються надані права на використання об'єкта
права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на
територію України.
 
   8. Якщо в ліцензійному договорі про видання  або  інше
відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої
грошової суми, то в договорі має бути встановлений максимальний
тираж твору.
 
   9. Умови ліцензійного договору, які суперечать положенням
цього Кодексу, є нікчемними.
 
   Стаття 1110. Строк ліцензійного договору
 
   1. Ліцензійний договір укладається на строк, встановлений
договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності
виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права
інтелектуальної власності.
 
   2. Ліцензіар може відмовитися від ліцензійного договору у
разі порушення ліцензіатом встановленого договором терміну початку
використання об'єкта права інтелектуальної власності. Ліцензіар
або ліцензіат можуть відмовитися від ліцензійного договору у разі
порушення другою стороною інших умов договору.
 
   3. У разі відсутності у ліцензійному договорі умови про строк
договору він вважається укладеним на строк, що залишився до спливу
строку  чинності виключного майнового права на визначений у
договорі об'єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж
на п'ять років. Якщо за шість місяців до спливу зазначеного
п'ятирічного строку жодна із сторін не повідомить письмово другу
сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим
на невизначений час. У цьому випадку кожна із сторін може в
будь-який час відмовитися від договору, письмово повідомивши про
це другу сторону за шість місяців до розірвання договору, якщо
більший строк для повідомлення не встановлений за домовленістю
сторін.
 
   Стаття 1111. Типовий ліцензійний договір
 
   1. Уповноважені  відомства  або  творчі  спілки  можуть
затверджувати типові ліцензійні договори.
 
   2. Ліцензійний договір може містити умови, не передбачені
типовим ліцензійним договором. Умови  ліцензійного  договору,
укладеного з творцем об'єкта права інтелектуальної власності, що
погіршують його становище порівняно з становищем, передбаченим
законом або типовим договором, є нікчемними і замінюються умовами,
встановленими типовим договором або законом.
 
   Стаття 1112. Договір про створення за замовленням і
         використання об'єкта права інтелектуальної
         власності
 
   1. За договором про створення за замовленням і використання
об'єкта права інтелектуальної власності одна сторона (творець -
письменник, художник тощо) зобов'язується створити об'єкт права
інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони
(замовника) та в установлений строк.
 
   2. Договір про створення за замовленням і  використання
об'єкта права інтелектуальної власності повинен визначати способи
та умови використання цього об'єкта замовником.
 
   3. Оригінал твору образотворчого мистецтва, створеного за
замовленням, переходить у власність замовника. При цьому майнові
права інтелектуальної власності на цей твір залишаються за його
автором, якщо інше не встановлено договором.
 
   4. Умови договору про створення за замовленням і використання
об'єкта права інтелектуальної власності, що обмежують право творця
цього об'єкта на створення інших об'єктів, є нікчемними.
 
   Стаття 1113. Договір про передання виключних майнових прав
         інтелектуальної власності
 
   1. За договором про передання виключних  майнових  прав
інтелектуальної власності одна сторона (особа, що має виключні
майнові права) передає другій стороні частково або у повному
складі ці права відповідно до закону та на визначених договором
умовах.
 
   2. Укладення договору про передання виключних майнових прав
інтелектуальної власності не впливає на ліцензійні договори, які
були укладені раніше.
 
   3. Умови договору про передання виключних майнових прав
інтелектуальної  власності,  що  погіршують  становище творця
відповідного об'єкта або його спадкоємців порівняно з становищем,
передбаченим цим Кодексом та іншим законом, а також обмежують
право творця на створення інших об'єктів, є нікчемними.
 
   Стаття 1114. Державна реєстрація договорів щодо розпоряджання
         майновими правами інтелектуальної власності
 
   1. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної
власності та договори, визначені статтями 1109, 1112 та 1113 цього
Кодексу, не підлягають обов'язковій державній реєстрації.
 
   Їх державна реєстрація здійснюється на вимогу ліцензіара або
ліцензіата у порядку, встановленому законом.
 
   Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав,
наданих за ліцензією або іншим договором, та інших прав на
відповідний об'єкт права інтелектуальної власності, зокрема на
право ліцензіата на звернення до суду за захистом свого права.
 
   2. Факт передання виключних майнових прав інтелектуальної
власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є
чинними  після  їх  державної реєстрації, підлягає державній
реєстрації.
 
               Глава 76
            КОМЕРЦІЙНА КОНЦЕСІЯ
 
   Стаття 1115. Договір комерційної концесії
 
   1. За  договором  комерційної  концесії  одна  сторона
(правоволоділець)  зобов'язується  надати  другій  стороні
(користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог
комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або)
продажу певного виду товару та (або) надання послуг.
 
   Відносини, пов'язані з наданням права користування комплексом
прав, регулюються цим Кодексом та іншим законом.
 
   Стаття 1116. Предмет договору комерційної концесії
 
   1. Предметом  договору  комерційної концесії є право на
використання  об'єктів  права  інтелектуальної   власності
(торговельних  марок, промислових зразків, винаходів, творів,
комерційних таємниць тощо), комерційного досвіду та  ділової
репутації.
 
   2. Договором  комерційної концесії може бути передбачено
використання предмета договору із зазначенням або без зазначення
території використання щодо певної сфери цивільного обороту.
 
   Стаття 1117. Сторони в договорі комерційної концесії
 
   1. Сторонами в договорі комерційної концесії можуть бути
фізична та юридична особи, які є суб'єктами підприємницької
діяльності.
 
   Стаття 1118. Форма договору комерційної концесії та його
         державна реєстрація
 
   1. Договір комерційної концесії укладається у  письмовій
формі. У разі недодержання письмової форми договору концесії такий
договір є нікчемним.
 
   2. Договір комерційної концесії підлягає державній реєстрації
органом, який здійснив державну реєстрацію правоволодільця.
 
   3. Якщо правоволоділець зареєстрований в іноземній державі,
реєстрація договору комерційної концесії здійснюється органом,
який здійснив державну реєстрацію користувача.
 
   4. У  відносинах  з  третіми  особами  сторони договору
комерційної концесії мають право посилатися на договір комерційної
концесії лише з моменту його державної реєстрації.
 
   Стаття 1119. Договір комерційної субконцесії
 
   1. У випадках, передбачених договором комерційної концесії,
користувач може укласти договір комерційної субконцесії, за яким
він надає іншій особі (субкористувачу) право користування наданим
йому правоволодільцем комплексом прав або частиною комплексу прав
на умовах, погоджених із правоволодільцем або визначених договором
комерційної концесії.
 
   2. До  договору  комерційної  субконцесії  застосовуються
положення  про договір комерційної концесії, встановлені цим
Кодексом або іншим законом, якщо інше не випливає з особливостей
субконцесії.
 
   3. Користувач  та  субкористувач  відповідають  перед
правоволодільцем за завдану йому шкоду солідарно.
 
   4. Визнання недійсним договору комерційної концесії  має
наслідком недійсність договору комерційної субконцесії.
 
   Стаття 1120. Обов'язки правоволодільця
 
   1. Правоволоділець  зобов'язаний  передати  користувачеві
технічну та комерційну документацію і надати іншу інформацію,
необхідну  для  здійснення  прав, наданих йому за договором
комерційної концесії, а також проінформувати користувача та його
працівників з питань, пов'язаних із здійсненням цих прав.
 
   2. Правоволоділець зобов'язаний, якщо інше не встановлено
договором комерційної концесії:
 
   1) забезпечити державну реєстрацію договору;
 
   2) надавати користувачеві постійне технічне та консультативне
сприяння, включаючи сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації
працівників;
 
   3) контролювати  якість  товарів  (робіт,  послуг),  що
виробляються (виконуються, надаються) користувачем на підставі
договору комерційної концесії.
 
   Стаття 1121. Обов'язки користувача
 
   1. З урахуванням характеру та особливостей діяльності, що
здійснюється  користувачем за договором комерційної концесії,
користувач зобов'язаний:
 
   1) використовувати торговельну марку та інші  позначення
правоволодільця визначеним у договорі способом;
 
   2) забезпечити відповідність якості товарів (робіт, послуг),
що виробляються (виконуються, надаються) відповідно до договору
комерційної концесії, якості аналогічних товарів (робіт, послуг),
що виробляються (виконуються, надаються) правоволодільцем;
 
   3) дотримуватися інструкцій та вказівок  правоволодільця,
спрямованих на забезпечення відповідності характеру, способів та
умов використання комплексу наданих прав використанню цих прав
правоволодільцем;
 
   4) надавати покупцям (замовникам) додаткові послуги, на які
вони могли б розраховувати, купуючи (замовляючи) товари (роботи,
послуги) безпосередньо у правоволодільця;
 
   5) інформувати покупців (замовників) найбільш очевидним для
них способом про використання ним торговельної марки та інших
позначень правоволодільця за договором комерційної концесії;
 
   6) не розголошувати секрети виробництва правоволодільця, іншу
одержану від нього конфіденційну інформацію.
 
   Стаття 1122. Особливі умови договору комерційної концесії
 
   1. В договорі комерційної концесії можуть бути передбачені
особливі умови, зокрема:
 
   1) обов'язок  правоволодільця  не  надавати іншим особам
аналогічні комплекси прав для їх використання на закріпленій за
користувачем території або утримуватися від власної аналогічної
діяльності на цій території;
 
   2) обов'язок користувача не конкурувати з правоволодільцем на
території,  на  яку  поширюється  чинність  договору,  щодо
підприємницької  діяльності,  яку  здійснює  користувач  з
використанням наданих правоволодільцем прав;
 
   3) обов'язок користувача не одержувати аналогічні права від
конкурентів (потенційних конкурентів) правоволодільця;
 
   4) обов'язок користувача погоджувати з правоволодільцем місце
розташування приміщень для продажу товарів (виконання робіт,
надання послуг), передбачених договором, а також їх внутрішнє і
зовнішнє оформлення.
 
   2. Умова договору, відповідно до якої правоволоділець має
право визначати ціну товару (робіт,  послуг),  передбаченого
договором, або встановлювати верхню чи нижню межу цієї ціни, є
нікчемною.
 
   3. Умова договору, відповідно до якої користувач має право
продавати товари (виконувати роботи, надавати послуги) виключно
певній категорії покупців (замовників) або виключно покупцям
(замовникам), які мають місцезнаходження (місце проживання) на
території, визначеній у договорі.
 
   Стаття 1123. Відповідальність правоволодільця за вимогами, що
         пред'являються до користувача
 
   1. Правоволоділець  несе  субсидіарну відповідальність за
вимогами, що пред'являються  до  користувача  у  зв'язку  з
невідповідністю  якості  товарів  (робіт,  послуг),  проданих
(виконаних, наданих) користувачем.
 
   За вимогами, що пред'являються до користувача як виробника
продукції (товарів) правоволодільця, правоволоділець відповідає
солідарно з користувачем.
 
   Стаття 1124. Право користувача на укладення договору
         комерційної концесії на новий строк
 
   1. Користувач, який належним чином виконував свої обов'язки,
має право на укладення договору комерційної концесії на новий
строк на тих же умовах.
 
   2. Законом  можуть  бути  встановлені  умови,  за  яких
правоволоділець може відмовитися від укладення договору концесії
на новий строк.
 
   Стаття 1125. Зміна договору комерційної концесії
 
   1. Договір комерційної концесії може бути змінений відповідно
до положень глави 53 цього Кодексу.
 

| Первая ... | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | Стр.45 | Стр.46 | Стр.47 | Стр.48 | Стр.49 | Стр.50 | Стр.51 | Стр.52 | Стр.53 | Стр.54 | Стр.55 | Стр.56 | Стр.57 | Стр.58 | Стр.59 | Стр.60 | Стр.61 | Стр.62 | Стр.63 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner