Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 854/2008 від 25.09.2008

Про відсторонення від посади судді місцевого загального суду


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
        Про забезпечення дальшого розвитку
           вищої освіти в Україні
 
 
   З метою дальшого вдосконалення структури і змісту системи
вищої освіти в Україні на принципах її доступності та підвищення
якості, інтеграції   в   європейський   освітній   простір
п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Кабінету Міністрів України:
 
   1) забезпечити розроблення методики та критеріїв визначення
до 1  травня  2009  року рейтингу вищих навчальних закладів
III-IV рівнів акредитації усіх форм власності, сприяти створенню
незалежних агенцій з моніторингу якості вищої освіти відповідно до
вимог Європейського реєстру забезпечення якості освіти;
 
   2) забезпечити вдосконалення протягом 2009-2010 років мережі
вищих навчальних закладів державної і комунальної форм власності,
створення укрупнених регіональних університетів з метою посилення
наукової та інноваційної складових їх діяльності;
 
   3) вжити дієвих заходів щодо вдосконалення системи підготовки
фахівців з вищою освітою, зокрема, шляхом створення у вищих
навчальних закладах сучасної інноваційної навчально-лабораторної
бази, розвитку     навчально-виробничих      комплексів,
навчально-дослідних господарств, державного стимулювання участі
роботодавців в освітніх і наукових процесах;
 
   4) вжити у двомісячний строк заходів щодо вдосконалення
нормативно-правової  бази  проведення  зовнішнього незалежного
оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати
до вищих навчальних закладів;
 
   5) забезпечувати затвердження не пізніше 1 березня кожного
року обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з вищою
освітою, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення
кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) з
урахуванням перспективних потреб національної економіки;
 
   6) розглянути до 20 жовтня 2008 року питання щодо узгодження
строків початку та закінчення навчального року в загальноосвітніх
навчальних закладах, проведення зовнішнього незалежного оцінювання
навчальних досягнень випускників таких закладів, "вступу до вищих
навчальних закладів з метою створення більш сприятливих умов для
учнів, абітурієнтів та приймальних комісій вищих  навчальних
закладів;
 
   7) забезпечити вдосконалення до 1 грудня 2008 року умов
прийому до вищих навчальних закладів, у тому числі оптимізувати
перелік категорій осіб, яким надаються пільги при вступі до таких
закладів;
 
   8) удосконалити механізм працевлаштування випускників вищих
навчальних закладів, які навчалися за державним замовленням,
розробити систему  державних  гарантій  щодо  надання  таким
випускникам першого робочого місця та забезпечити реалізацію цих
гарантій;
 
   9) опрацювати  питання  щодо  оптимізації  педагогічного
навантаження науково-педагогічних працівників вищих навчальних
закладів, які проводять і виконують наукові дослідження у межах
основного робочого часу;
 
   10) забезпечити бюджетне фінансування видання українською
мовою навчальної та наукової літератури для вищих навчальних
закладів,   насамперед   з   природничо-математичних   та
інженерно-технічних спеціальностей;
 
   11) передбачати, починаючи з 2009 року, видатки на підвищення
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у
сфері вищої освіти за окремою бюджетною програмою;
 
   12) удосконалити  систему  матеріального  заохочення  та
фінансової підтримки молодих учених, аспірантів, докторантів та
студентів, які беруть участь у виконанні науково-дослідних робіт;
 
   13) забезпечити надання фінансової підтримки державним і
комунальним  вищим  навчальним  закладам  для  оновлення  їх
матеріально-технічної, науково-методичної та інформаційної бази;
 
   14) вирішити питання щодо підвищення з 1 січня 2009 року
рівня оплати праці працівників Українського центру оцінювання
якості освіти та його регіональних центрів;
 
   15) передбачити під час доопрацювання проекту  Державної
цільової  програми формування позитивного міжнародного іміджу
України на 2008-2011 роки заходи щодо популяризації національної
освіти за кордоном;
 
   16) вжити додаткових заходів щодо поліпшення умов проживання
та забезпечення житлом  педагогічних  і  науково-педагогічних
працівників, насамперед тих, які працюють у сільській місцевості;
 
   17) здійснити  протягом  2009-2012  років  заходи  щодо
забезпечення потреби вищих навчальних закладів  державної  і
комунальної форм власності у сучасних студентських гуртожитках;
 
   18) розробити  заходи,  спрямовані  на  оснащення  вищих
навчальних закладів державної і комунальної  форм  власності
автономними міні-котельнями,   впровадження  енергозберігаючих
технологій, забезпечення функціонування систем водо-, енерго-,
теплопостачання та інженерних мереж.
 
   2. Міністерству освіти і науки України:
 
   1) розробити разом із Національною академією наук України та
Академією педагогічних наук України та затвердити у тримісячний
строк програму підвищення якості природничо-математичної освіти у
вищих навчальних закладах;
 
   2) забезпечити в установленому порядку дальше розширення
автономії вищих навчальних закладів;
 
   3) опрацювати питання щодо вдосконалення системи акредитації
вищих навчальних закладів;
 
   4) вирішити  разом  із  Київською  міською  державною
адміністрацією в установленому порядку питання щодо забезпечення
Українського  центру  оцінювання  якості  освіти  необхідним
приміщенням;
 
   5) забезпечити створення в установленому порядку структурних
підрозділів Українського центру оцінювання якості освіти в усіх
обласних центрах, вирішити питання їх належного фінансового та
матеріально-технічного забезпечення;
 
   6) вжити додаткових заходів  щодо  створення  умов  для
забезпечення  участі  громадських  спостерігачів у здійсненні
контролю під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання
навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих
навчальних закладів, та вступної кампанії до вищих навчальних
закладів;
 
   7) забезпечити розроблення та видання збірників тестів зі
шкільних предметів для тематичного контролю навчальних досягнень
учнів протягом навчального року з метою широкого використання
тестових технологій у навчальному процесі в середній школі;
 
   8) вжити додаткових заходів щодо широкого висвітлення в
засобах масової інформації проведення зовнішнього незалежного
оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати
до вищих навчальних закладів, та умов прийому до вищих навчальних
закладів України в 2009 році.
 
   3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим,  обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
 
   проаналізувати результати проведення в 2008 році зовнішнього
незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили
бажання вступати до вищих навчальних закладів, та в межах своєї
компетенції вжити вичерпних заходів щодо недопущення повторення в
подальшому виявлених недоліків;
 
   ужити додаткових заходів для підтримки талановитої молоді,
створення належних умов для її навчання;
 
   проаналізувати з      урахуванням      особливостей
соціально-економічного розвитку регіонів потреби у фахівцях з
вищою та професійно-технічною освітою, створити чіткі механізми
вирішення відповідних кадрових питань.
 
   4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 25 вересня 2008 року
     N 857/2008
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner