Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 90/2008 від 04.02.2008

Про робочу групу з розроблення концепції вдосконалення законодавства з питань приватизації


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
       Про деякі питання Центру нормопроектного
      забезпечення діяльності Президента України
 
 
   1. Затвердити  Положення  про  Центр  нормопроектного
забезпечення діяльності Президента України (додається).
 
   2. Внести до Статуту Національного інституту стратегічних
досліджень, затвердженого Указом Президента України від 16 грудня
2002 року N 1158 ( 1158/2002 ) "Питання Національного інституту
стратегічних досліджень"  (зі  змінами, внесеними Указами від
5 грудня 2003 року N 1408 ( 1408/2003 ) та від 19 травня 2004 року
N 557 ( 557/2004 ), такі зміни:
 
   1) пункт 10 після абзацу третього доповнити новим абзацом
такого змісту:
 
   "нормопроектне забезпечення діяльності Президента України".
 
   У зв'язку із цим абзаци четвертий  -  восьмий  вважати
відповідно абзацами п'ятим - дев'ятим;
 
   2) доповнити пунктом 15-1 такого змісту:
 
   "15-1. Самостійним структурним підрозділом Інституту є Центр
нормопроектного забезпечення діяльності Президента України, який
утворюється Президентом України.
 
   Положення про Центр нормопроектного забезпечення діяльності
Президента України затверджує Президент України".
 
   3. Пункт 3 Розпорядження Президента України від 15 квітня
1992 року N 58 ( 58/92-рп ) "Про Статут, організаційну структуру,
чисельність, фонд заробітної  плати  та  матеріально-технічне
забезпечення Національного інституту стратегічних досліджень" (зі
змінами, внесеними Розпорядженням від 22 квітня 1998 року N 92
( 92/98-рп ) викласти в такій редакції:
 
   "3. Затвердити граничну чисельність працівників Національного
інституту стратегічних досліджень у кількості 317 осіб".
 
   4. Кабінету Міністрів України вирішити в місячний строк
питання щодо віднесення посад працівників Центру нормопроектного
забезпечення діяльності  Президента  України  до  відповідних
категорій посад державних службовців та визначення умов їх оплати
праці, виходячи з категорій посад державних службовців та умов
оплати праці керівних працівників і спеціалістів Національного
інституту стратегічних досліджень.
 
   5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 4 лютого 2008 року
     N 83/2008
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Указом Президента України
                 від 4 лютого 2008 року N 83/2008
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про Центр нормопроектного забезпечення
         діяльності Президента України
 
 
   1. Центр нормопроектного забезпечення діяльності Президента
України (далі - Центр) є самостійним структурним підрозділом
Національного інституту стратегічних досліджень.
 
   2. У  своїй  діяльності  Центр  керується  Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами,
Статутом Національного інституту стратегічних досліджень, а також
цим Положенням.
 
   3. Основними завданнями Центру є:
 
   розроблення з урахуванням вітчизняного та світового досвіду
пропозицій щодо пріоритетів державної правової політики і шляхів
їх впровадження;
 
   підготовка проектів законів та інших  нормативно-правових
актів з питань, віднесених Конституцією України ( 254к/96-ВР ) до
повноважень Президента України;
 
   надання наукової та консультативної допомоги Секретаріату
Президента України, консультативним, дорадчим та іншим допоміжним
органам і службам, які створюються Президентом України;
 
   забезпечення проведення  наукової  експертизи  проектів
нормативно-правових актів;
 
   підготовка та  видання  науково-практичних  коментарів до
законів та інших нормативно-правових актів України;
 
   здійснення наукових досліджень проблем забезпечення прав та
свобод  людини  і  громадянина  в  Україні,  національного
державотворення та правотворення,  проведення  конституційної,
адміністративної та судової реформи, реформування кримінальної
юстиції, підготовка і видання результатів таких досліджень.
 
   4. Центр для виконання покладених на нього завдань має право
в установленому порядку:
 
   запитувати від інших структурних підрозділів Національного
інституту стратегічних досліджень, від Секретаріату Президента
України, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і
служб, утворених Президентом України, апарату Верховної Ради
України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Апарату Ради
національної безпеки і оборони України, Міністерства юстиції
України, інших центральних, а також місцевих органів виконавчої
влади, наукових установ та організацій необхідну інформацію,
документи та матеріали;
 
   порушувати питання  про  утворення тимчасових робочих та
експертних груп, залучення до участі в їх роботі провідних
учених-правознавців, представників органів державної влади та
органів місцевого  самоврядування,  підприємств,  установ  та
організацій (за погодженням з їх керівниками);
 
   здійснювати супроводження  підготовлених  Центром проектів
законів та інших нормативно-правових актів;
 
   організовувати та проводити наукові  і  науково-практичні
конференції,  методологічні семінари, наради, круглі столи з
актуальних проблем національного державотворення та правотворення,
готувати до видання відповідні матеріали;
 
   користуватись інформаційними  базами  даних  Національного
інституту стратегічних досліджень, державними, в тому  числі
урядовими, системами зв'язку і комунікацій, іншими технічними
засобами;
 
   здійснювати консультативну та іншу діяльність, пов'язану з
виконанням покладених на Центр завдань.
 
   5. Центр під час виконання покладених на нього завдань у
встановленому порядку взаємодіє з іншими структурними підрозділами
Національного інституту стратегічних досліджень,  відповідними
структурними  підрозділами  Секретаріату  Президента  України,
консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і
службами,  утвореними  Президентом  України, з Апаратом Ради
національної безпеки і оборони України.
 
   6. Центр очолює керівник, якого призначає на посаду та
звільняє з посади Президент України. Керівником Центру за посадою
є один із перших заступників директора Національного інституту
стратегічних досліджень.
 
   Керівник Центру має першого заступника та заступників. У разі
відсутності  керівника  Центру його обов'язки виконує перший
заступник, а у разі відсутності першого заступника керівника
Центру - один із заступників керівника Центру відповідно до
розподілу обов'язків.
 
   Першого заступника та заступників керівника Центру, інших
працівників Центру призначає на посади і звільняє з посад директор
Національного інституту стратегічних досліджень  за  поданням
керівника Центру.
 
   7. Керівник організовує роботу Центру і несе персональну
відповідальність за виконання покладених на Центр завдань.
 
   Керівник Центру:
 
   розподіляє обов'язки між першим заступником та заступниками
керівника Центру, керівниками структурних підрозділів, іншими
працівниками Центру та контролює виконання цих обов'язків;
 
   підписує документи, підготовлені Центром;
 
   організовує роботу, спрямовану на підвищення професійного
рівня працівників Центру;
 
   вносить пропозиції  директорові  Національного  інституту
стратегічних досліджень про застосування до працівників Центру
заходів матеріального та морального заохочення, дисциплінарних
стягнень;
 
   затверджує за  погодженням  з  директором  Національного
інституту стратегічних досліджень посадові інструкції працівників
Центру;
 
   здійснює інші  повноваження  відповідно  до   чинного
законодавства.
 
   8. Структуру та штатний розпис Центру затверджує директор
Національного інституту стратегічних досліджень  за  поданням
керівника Центру.
 
   9. Центр використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.
 
 
 Глава Секретаріату
 Президента України                    В.БАЛОГА
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner