Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 1228/2007 від 18.12.2007

Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
         Про додаткові невідкладні заходи
         щодо створення сприятливих умов
       для життєдіяльності осіб з обмеженими
           фізичними можливостями
 
 
   З метою  ефективного  вирішення  питань  щодо  створення
сприятливого середовища для людей з інвалідністю, реалізації ними
права на участь в економічній, політичній, соціальній, культурній
та інших сферах суспільного життя та враховуючи  пропозиції
Всеукраїнської наради "Безбар'єрна Україна", що відбулася 3 грудня
2007 року в місті Києві, п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Визнати за необхідне невідкладно здійснити  додаткові
заходи, спрямовані на підтримку людей з інвалідністю, створення
належних умов для їх гармонійної інтеграції в  суспільство,
безперешкодного доступу до будинків і приміщень центральних та
місцевих  органів  виконавчої  влади,  об'єктів  соціальної
інфраструктури, привернення уваги суспільства до проблем осіб з
обмеженими фізичними можливостями.
 
   2. Кабінету Міністрів України:
 
   забезпечити за  участю  Національної  Асамблеї  інвалідів
України, інших всеукраїнських громадських організацій інвалідів
підготовку, починаючи з 2008 року, щорічних Національних доповідей
про становище інвалідів в Україні;
 
   удосконалити міжвідомчу  координацію  у  вирішенні питань
соціального захисту інвалідів;
 
   проаналізувати до 1 лютого 2008 року за участю представників
Національної  Асамблеї  інвалідів  України, інших громадських
організацій інвалідів стан виконання Указу Президента України від
1 червня 2005 року N 900 ( 900/2005 ) "Про першочергові заходи
щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими
фізичними можливостями", насамперед у частині створення належних
умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними
можливостями  до  будинків  і  приміщень центральних органів
виконавчої влади, об'єктів соціальної інфраструктури, та  за
результатами такого аналізу вжити до 1 липня 2008 року заходів
щодо його виконання у повному обсязі, передбачивши для цього під
час доопрацювання проекту Закону України "Про Державний бюджет
України на 2008 рік" необхідні кошти;
 
   ужити в установленому порядку заходів щодо притягнення до
відповідальності керівників центральних органів виконавчої влади
за не створення належних умов для доступу осіб з обмеженими
фізичними можливостями до будинків і приміщень центральних органів
виконавчої влади, об'єктів соціальної інфраструктури;
 
   ужити заходів щодо прискорення підписання Конвенції про права
інвалідів (  995_g71  ) та Факультативного протоколу до неї
( 995_g72 ), сприяти виконанню внутрішніх недержавних процедур для
надання згоди на їх обов'язковість для України;
 
   забезпечити створення  до  1 січня 2008 року за участю
представників Національної Асамблеї інвалідів України,  інших
громадських організацій інвалідів "комітетів доступності" при
міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади;
 
   опрацювати до 1 березня 2008 року за участю громадських
організацій інвалідів питання про вдосконалення законодавства щодо
забезпечення створення безперешкодного середовища для осіб з
обмеженими фізичними можливостями та транспортного обслуговування
інвалідів, а також щодо створення умов належного функціонування
закладів, що надають соціальні послуги;
 
   розглянути питання  щодо створення у складі Міністерства
освіти і науки України  структурного  підрозділу  з  питань
корекційної  освіти та реабілітації дітей-інвалідів, а також
відповідних підрозділів у складі місцевих органів управління
освітою;
 
   сприяти громадським  організаціям  інвалідів у здійсненні
моніторингу реалізації державної політики у сфері забезпечення
прав  осіб з обмеженими фізичними можливостями та рівня їх
соціальної захищеності;
 
   передбачити під час доопрацювання проекту Закону України "Про
Державний  бюджет України на 2008 рік" необхідні кошти для
створення у навчальних закладах сучасної навчально-реабілітаційної
бази.
 
   3. Міністерству  регіонального  розвитку  та  будівництва
України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
установити жорсткий контроль за врахуванням при будівництві нових,
проведенні реконструкції та капітальних ремонтів існуючих будівель
та приміщень закладів культури та охорони здоров'я, навчальних
закладів, об'єктів житлового та громадського призначення потреб
осіб з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі  за
забезпеченням   житлових   об'єктів  засобами  проводового
радіомовлення.
 
   4. Міністерству транспорту та зв'язку України:
 
   проаналізувати до 25 січня 2008 року стан обслуговування на
транспорті загального користування людей з інвалідністю та за
результатами такого аналізу розробити за участю Національної
Асамблеї  інвалідів  України,  інших  громадських організацій
інвалідів і затвердити програму зі створення належних умов для
доступу  людей  з  інвалідністю  до  об'єктів  транспортної
інфраструктури та зв'язку, передбачивши, зокрема, організацію
служб  супроводження  інвалідів  в  аеропортах  та вокзалах,
забезпечення безперебійної роботи ліфтів та інших  технічних
засобів, призначених для інвалідів у візках та інших маломобільних
груп населення;
 
   забезпечувати закупівлю залізничних пасажирських  вагонів,
максимально  пристосованих для перевезення осіб з обмеженими
фізичними можливостями, в тому числі закупівлю не менше десяти
таких вагонів у грудні 2007 року - лютому 2008 року;
 
   розробити до 1 березня 2008 року та внести в установленому
порядку пропозиції щодо вдосконалення Порядку проведення конкурсу
на  перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального
користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 29 січня 2003 року N 139 ( 139-2003-п ), передбачивши,
зокрема, врахування при визначенні переможця конкурсу наявності
рухомого  складу, пристосованого для перевезення інвалідів з
ураженням опорно-рухового  апарату  та  обладнаного  засобами
інформування пасажирів з вадами зору, слуху;
 
   організувати у тримісячний строк облаштування аеропортів,
залізничних та автомобільних вокзалів  та  станцій,  станцій
метрополітенів технічними засобами для інформування про надання
транспортних послуг особам з обмеженими фізичними можливостями;
 
   забезпечити запровадження  при   погодженні   проектної
документації, видачі технічних умов, приймання в експлуатацію
об'єктів дорожньої інфраструктури контролю за створенням безпечних
умов для людей з інвалідністю;
 
   забезпечити до 1 липня 2008 року облаштування регульованих
пішохідних переходів напрямними огородженнями та спеціальними
звуковими сигналами світлофорів для створення безпечних умов руху
людей з вадами зору;
 
   опрацювати за участю місцевих органів  виконавчої  влади
питання щодо надання особам з обмеженими фізичними можливостями
послуг з доступу до глобальної інформаційної мережі Інтернет на
пільгових умовах.
 
   5. Міністерству освіти і науки України вжити заходів щодо:
 
   створення за участю Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій умов для навчання (за відсутності протипоказань)
дітей-інвалідів у неспеціалізованих загальноосвітніх навчальних
закладах;
 
   удосконалення навчально-матеріальної бази загальноосвітніх,
професійно-технічних, вищих навчальних закладів для забезпечення
освітніх потреб дітей та молоді з інвалідністю;
 
   видання протягом  2008-2010  років у достатній кількості
спеціальних  підручників,  наочно-дидактичних  матеріалів  і
посібників для дітей-інвалідів та дітей, які потребують корекції
фізичного та (або) розумового розвитку;
 
   удосконалення до 1 вересня 2008 року системи підготовки та
перепідготовки педагогічних працівників з урахуванням освітніх та
реабілітаційних потреб людей  з  інвалідністю,  запровадження
спеціальних навчальних програм з підготовки сурдоперекладачів.
 
   6. Міністерству  культури  і туризму України забезпечити
створення сприятливих умов для широкого залучення  людей  з
інвалідністю до мистецької та творчої діяльності.
 
   7. Академії педагогічних наук України забезпечити проведення
системних науково-пошукових досліджень та апробації комплексного
психолого-педагогічного  супроводу  і реабілітації дітей, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, в тому
числі дітей раннього віку.
 
   8. Раді  міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
 
   провести у січні  2008  року  за  участю  представників
громадських організацій інвалідів засідання колегій, на яких
розглянути причини незадовільного виконання Указів Президента
України від 27 грудня 2005 року N 1845 ( 1845/2005 ) "Про заходи
щодо створення сприятливих умов для забезпечення соціальної,
медичної та  трудової реабілітації інвалідів" та від 1 червня
2005 року N 900 (  900/2005  ) "Про першочергові  заходи щодо
створення сприятливих умов життєдіяльності  осіб з обмеженими
можливостями", зокрема, в  частині створення сприятливих  умов
життєдіяльності осіб з  обмеженими фізичними можливостями і
реабілітації інвалідів, ужити в установленому порядку  заходів
щодо притягнення  до  відповідальності  посадових осіб, винних
у незабезпеченні виконання зазначених Указів;
 
   вжити до 1 травня 2008 року заходів щодо створення умов для
безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями
до будинків і приміщень місцевих органів виконавчої  влади,
об'єктів соціальної інфраструктури місцевих органів соціального
захисту населення та Пенсійного фонду України;
 
   не допускати випадків виселення  громадських  організацій
інвалідів з приміщень, в яких вони здійснюють статутну діяльність;
 
   забезпечити здійснення у тримісячний строк у встановленому
порядку першочергових заходів щодо пристосування інфраструктури
аеропортів до потреб людей з інвалідністю та створення відповідних
підрозділів для їх обслуговування;
 
   забезпечити вирішення до 1 березня 2008 року в установленому
порядку питання про виділення спеціальних місць для безкоштовного
паркування транспортних засобів людей з інвалідністю у місцях
платного  паркування транспортних засобів - не менше десяти
відсотків загальної кількості місць.
 
   9. Державному комітету телебачення та радіомовлення України:
 
   забезпечити, починаючи з 2008 року, разом із Міністерством
фінансів України при формуванні державного замовлення збільшення
обсягів фінансування виробництва і розповсюдження телепрограм із
використанням жестової мови та субтитрування;
 
   сприяти громадським організаціям інвалідів в оприлюдненні в
засобах масової інформації даних про забезпечення прав осіб з
обмеженими можливостями та рівень їх соціальної захищеності;
 
   забезпечити збільшення  кількості інформаційних, освітніх,
художніх і дитячих програм з перекладом на жестову мову та
субтитруванням.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 18 грудня 2007 року
     N 1228/2007<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner