Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 1209/2007 від 12.12.2007

Про додаткові заходи щодо підвищення боєздатності Збройних Сил України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
       Про додаткові невідкладні заходи щодо
       протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні
 
 
   Ураховуючи, що масове поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу створює
загрозу особистій, громадській та державній безпеці, спричиняє
тяжкі соціально-економічні та демографічні наслідки, з метою
невідкладного здійснення заходів щодо протидії епідемії ВІЛ/СНІДу
в Україні та відповідно до статті 102, пунктів 1 і 17 частини
першої  статті  106   Конституції  України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Визнати за необхідне невідкладно здійснити спрямовані на
зниження темпів поширення ВІЛ-інфекції, захворюваності на СНІД та
смертності від СНІДу в Україні комплексні заходи, зокрема, щодо:
 
   підвищення ефективності     первинної    профілактики
ВІЛ-інфекції/СНІДу  та  забезпечення  доступності  необхідного
лікування для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;
 
   удосконалення міжвідомчої і міжсекторальної координації у
сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу;
 
   посилення контролю  за  виконанням  законодавства  про
запобігання захворюванню на ВІЛ-інфекцію/СНІД та соціальний захист
населення, а також персональної  відповідальності  керівників
центральних органів виконавчої влади, на яких покладено обов'язки
із запобігання дальшому поширенню ВІЛ-інфекції та захворюваності
на СНІД, за стан справ у цій сфері.
 
   2. Утворити Координаційну раду з проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу,
туберкульозу та наркоманії як консультативно-дорадчий орган при
Президентові України.
 
   Главі Секретаріату Президента України подати у двомісячний
строк проект Положення про  Координаційну  раду  з  проблем
ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії, а також пропозиції
щодо персонального складу зазначеної Координаційної ради.
 
   3. Кабінету Міністрів України:
 
   1) забезпечити розроблення за участю громадських організацій,
діяльність  яких спрямована на боротьбу із захворюванням на
ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні, та затвердження  до  15 квітня
2008 року  національної  програми  забезпечення  профілактики
ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на
СНІД на 2009-2013 роки, передбачивши, зокрема, заходи щодо:
 
   проведення масштабної первинної профілактики захворювання на
ВІЛ-інфекцію/СНІД, у першу чергу серед найбільш уразливих груп
населення, та забезпечення доступних діагностики ВІЛ-інфекції та
якісного лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;
 
   проведення моніторингу поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу та оцінки
ефективності заходів, що вживаються з метою забезпечення контролю
за  епідемічною  ситуацією,  рівнем  захворюваності   на
ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні на національному і регіональному
рівнях;
 
   забезпечення соціального захисту ВІЛ-інфікованих, хворих на
СНІД, членів їх сімей, а також медичних працівників та інших осіб,
виконання професійних обов'язків яких  пов'язане  з  ризиком
інфікування ВІЛ;
 
   проведення наукових  досліджень особливостей поширення та
клінічного перебігу ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні;
 
   2) здійснити у тижневий  строк  заходи  щодо  виконання
зобов'язань перед Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом,
туберкульозом та малярією із впровадження  програм  замісної
підтримуючої терапії для споживачів ін'єкційних наркотиків;
 
   3) передбачати при доопрацюванні проекту Закону України "Про
Державний бюджет України на 2008 рік" та при підготовці проектів
законів про Державний бюджет України на 2009 та наступні роки
видатки у повному обсязі на реалізацію національної програми
забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування
ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД ( 264-2004-п ), а також на
виконання зобов'язань перед Глобальним фондом для боротьби зі
СНІДом, туберкульозом та малярією;
 
   4) вжити у місячний  строк  заходів  щодо  забезпечення
ефективної роботи Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та
іншим соціально небезпечним хворобам, а також належної діяльності
Центру "Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД"
та референс-лабораторії Українського  центру  профілактики  і
боротьби зі СНІДом Міністерства охорони здоров'я України, в тому
числі їх фінансування;
 
   5) забезпечити активізацію діяльності Національної ради з
питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;
 
   6) вжити  у  місячний  строк  невідкладних заходів щодо
вдосконалення системи реєстрації та закупівлі лікарських засобів,
у  тому  числі  призначених  для  профілактики та лікування
ВІЛ-інфекції/СНІДу,  з  урахуванням  рекомендацій  Всесвітньої
організації охорони здоров'я про визначення їх якості;
 
   7) забезпечити вдосконалення нормативно-правового регулювання
процедур закупівлі за державні кошти товарів, робіт і послуг у
сфері охорони здоров'я;
 
   8) забезпечити виробництво соціальної реклами, спрямованої на
профілактику ВІЛ-інфекції/СНІДу, та її розповсюдження в навчальних
закладах, закладах охорони здоров'я, на транспорті, в інших
громадських місцях;
 
   9) забезпечити вирішення в установленому порядку питання щодо
можливості призначення у закладах охорони здоров'я на посади
лікарів-лаборантів випускників біологічних  факультетів  вищих
немедичних навчальних закладів;
 
   10) забезпечити  перегляд  штатних  нормативів  медичного
персоналу центрів (відділень) профілактики і боротьби зі СНІДом
згідно  з  потребами,  обумовленими епідемічною ситуацією та
додатковим навантаженням, пов'язаним із впровадженням сучасних
методів  діагностики  та  лікування пацієнтів і відповідного
клінічного моніторингу;
 
   11) вживати  заходів  щодо  розвитку  співробітництва  з
міжнародними  донорськими  організаціями у питаннях залучення
міжнародної допомоги для протидії поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу.
 
   4. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям:
 
   1) передбачати під час формування  проектів  відповідних
бюджетів видатки у повному обсязі на цільове фінансування заходів
з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та лікування ВІЛ-інфікованих і
хворих на СНІД;
 
   2) здійснити  у тримісячний строк комплекс заходів щодо
зміцнення матеріально-технічної бази спеціалізованих установ і
закладів переливання крові та відповідних підрозділів закладів
охорони здоров'я, а також щодо впровадження сучасних технологій,
спрямованих  на забезпечення безпеки донорської крові та її
компонентів;
 
   3) активізувати  участь  засобів  масової  інформації  у
забезпеченні підвищення рівня поінформованості дітей і молоді про
загрозу ВІЛ-інфекції/СНІДу, необхідність толерантного ставлення до
ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, у формуванні мотивації до
здорового способу життя і безпечної поведінки;
 
   4) проводити широке інформування  населення  про  мережу
закладів і установ, які здійснюють профілактичну, консультаційну
роботу, діагностику та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу;
 
   5) забезпечити діяльність  та  розвиток  мережі  центрів
ресоціалізації наркозалежної молоді;
 
   6) всебічно сприяти діяльності громадських та благодійних
організацій, програми яких спрямовано на профілактику, догляд і
підтримку ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.
 
   5. Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству освіти
і науки України, Міністерству України у справах сім'ї, молоді та
спорту  за  участю Академії медичних наук України, Академії
педагогічних наук України:
 
   забезпечити актуалізацію  навчальних  програм  медичних,
педагогічних вищих навчальних закладів та закладів післядипломної
медичної, педагогічної освіти з метою вдосконалення підготовки
медичних, педагогічних працівників з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу;
 
   ужити додаткових заходів щодо забезпечення педагогічних і
соціальних працівників інформаційно-методичними матеріалами  з
питань профілактики захворювання на СНІД для проведення роботи з
дітьми, молоддю і батьками.
 
   6. Міністерству внутрішніх справ України здійснити комплекс
заходів щодо посилення боротьби з наркобізнесом.
 
   7. Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту
забезпечити надання всебічної підтримки прийомним сім'ям для
ВІЛ-інфікованих дітей.
 
   8. Державному комітету телебачення та радіомовлення України,
Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству України у
справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерству освіти і науки
України розробити рекламну кампанію, спрямовану на запобігання
поширенню  ВІЛ-інфекції/СНІДу  в  Україні, та забезпечити її
проведення.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 12 грудня 2007 року
     N 1208/2007
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner