Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 1181/2007 від 04.12.2007

Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2007 року


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
    Про присудження щорічних премій Президента України
          для молодих вчених 2007 року
 
 
   На підставі подання Комітету з Державних премій України в
галузі науки і техніки п о с т а н о в л я ю:
 
   Присудити щорічні премії Президента України для  молодих
вчених 2007 року:
 
   - за роботу "Природні біополімери та їх ацильовані похідні як
потенційні лікарські засоби":
 
   МАРТИНОВУ Артуру Вікторовичу - докторові фармацевтичних наук,
вченому секретареві Інституту мікробіології та імунології імені
І.І. Мечникова;
 
   - за роботу "Дослідження mТОR/S6К - залежної сигнальної
системи як одного з головних координаторів росту та енергетичного
метаболізму клітини в нормі та при патології":
 
   НЕМАЗАНОМУ Івану Олексійовичу - кандидатові біологічних наук,
науковому  співробітникові  Інституту молекулярної біології і
генетики НАН України
 
   ПАНАСЮК Ганні Григорівні - кандидатові біологічних наук,
молодшому  науковому  співробітникові  Інституту  молекулярної
біології і генетики НАН України;
 
   - за роботу "Дослідження та створення землерийної техніки з
енергозберігаючими властивостями для прокладання комунікаційних
ліній в міських умовах":
 
   ГОРБАТЮКУ Євгенію Володимировичу - кандидатові  технічних
наук, доцентові Київського національного університету будівництва
і архітектури
 
   РАШКІВСЬКОМУ Володимиру Павловичу -  асистентові  кафедри
Київського національного університету будівництва і архітектури
 
   ТЕТЕРЯТНИКУ Олександру Анатолійовичу - асистентові кафедри
Київського національного університету будівництва і архітектури;
 
   - за цикл робіт із  підвищення  ефективності  виконання
технологічних операцій, пов'язаних із використанням будівельних
розчинів:
 
   КОРОБКУ Богдану Олеговичу - кандидатові технічних  наук,
доцентові Полтавського національного технічного університету імені
Юрія Кондратюка
 
   МАТВІЄНКУ Андрію Михайловичу - кандидатові технічних наук,
доцентові Полтавського національного технічного університету імені
Юрія Кондратюка
 
   ВАЩЕНКУ Костянтину  Миколайовичу  -  асистентові  кафедри
Полтавського національного технічного університету імені Юрія
Кондратюка;
 
   - за роботу "Актуальні проблеми цивільного і цивільного
процесуального права України":
 
   БИЧКОВІЙ Світлані Сергіївні - кандидатові юридичних наук,
доцентові Київського національного університету внутрішніх справ;
 
   - за роботу "Українські обхідні календарно-обрядові пісні:
структура, функції, семантика":
 
   КОВАЛЬ Галині Василівні - кандидатові філологічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту народознавства НАН
України;
 
   - за  роботу  "Софія  Київська.  Українська  література
середньовіччя: доба Київської Русі (X- XIII століття)":
 
   СЛІПУШКО Оксані Миколаївні - кандидатові філологічних наук,
доцентові  Київського національного університету імені Тараса
Шевченка;
 
   - за роботу "Наукові підходи та інженерні методи діагностики
електромеханічних систем промислових механізмів":
 
   БАЛАХОНЦЕВУ Олександру  Васильовичу - асистентові кафедри
Національного гірничого університету
 
   ХУДОЛІЮ Сергію  Сергійовичу  -  асистентові   кафедри
Національного гірничого університету
 
   ХУДОМУ Євгенію  Геннадійовичу - аспірантові Національного
гірничого університету;
 
   - за роботу "Економіко-математичні  методи  прогнозування
обсягів виробництва - розподілу електричної енергії та рівноважних
цін на основі моделей Леонтьєва":
 
   СТОГНІЮ Олексію Вадимовичу - кандидатові технічних наук,
виконуючому обов'язки старшого наукового співробітника Інституту
загальної енергетики НАН України;
 
   - за роботу "Математичне та програмне забезпечення аналізу
процесів багатокомпонентних середовищ на суперкомп'ютері СКІТ":
 
   БІЛОУСУ Максиму  Володимировичу  -  аспірантові Інституту
кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
 
   ВЄЩУНОВУ Валентину Володимировичу - аспірантові Інституту
кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України;
 
   - за роботу "Нечіткі методи ідентифікації особи за портретом
обличчя":
 
   ГРИГОР'ЄВУ Андрію Вікторовичу - кандидатові технічних наук,
доцентові Донецького національного університету;
 
   - за  роботу  "Теоретичні  основи  побудови  систем
автоматизованого  керування  відповідальними  технологічними
процесами  на  базі безпечних ПЛІС-контролерів з паралельною
архітектурою":
 
   МАЛИНОВСЬКОМУ Михайлу Леонідовичу - кандидатові технічних
наук,  докторантові  Харківського  національного  технічного
університету сільського господарства імені Петра Василенка;
 
   - за роботу "Створення галузевої системи моніторингу та
управління ефективністю розробки родовищ нафти і газу":
 
   ГРИШАНЕНКУ Володимиру  Петровичу - заступникові керівника
відділення дочірнього підприємства "Науково-дослідний інститут
нафтогазової промисловості НАК "Нафтогаз України"
 
   ГОРБУНОВУ Олександру  Валерійовичу  -  завідувачу сектору
відділення дочірнього підприємства "Науково-дослідний інститут
нафтогазової промисловості НАК "Нафтогаз України";
 
   - за роботу "Геомеханічне обгрунтування параметрів технології
підвищення стійкості  виробок,  розташованих  у  масиві,  що
зрушується":
 
   БУБНОВІЙ Олені   Анатоліївні  -  молодшому  науковому
співробітникові Інституту   геотехнічної   механіки   імені
М.С. Полякова НАН України
 
   ЗОЛОТІНУ Віталію  Григоровичу  -  молодшому  науковому
співробітникові Інституту   геотехнічної   механіки   імені
М.С. Полякова НАН України;
 
   - за роботу "Розвиток якісних методів дослідження динамічної
поведінки елементів конструкцій":
 
   ВОЛКОВІЙ Вікторії Євгенівні - кандидатові технічних наук,
доцентові   Дніпропетровського   національного  університету
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна;
 
   - за роботу  "Дослідження  апроксимативних  характеристик
функціональних класів":
 
   СТАСЮКУ Сергію Андрійовичу - кандидатові фізико-математичних
наук, науковому співробітникові Інституту математики НАН України
 
   СОКОЛЕНКУ Ігорю   Володимировичу    -    кандидатові
фізико-математичних  наук, молодшому науковому співробітникові
Інституту математики НАН України
 
   ШИДЛІЧУ Андрію Любомировичу - кандидатові фізико-математичних
наук, молодшому науковому співробітникові Інституту математики НАН
України;
 
   - за цикл наукових робіт "Розробка, діагностика і клінічна
апробація прецизійних сапфірових імплантатів":
 
   ВОЗНОМУ Вячеславу Вікторовичу - кандидатові технічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту надтвердих матеріалів
імені В.М. Бакуля НАН України
 
   ВОЛОШИНУ Олександру Вікторовичу - кандидатові технічних наук,
молодшому науковому співробітникові Інституту монокристалів НАН
України
 
   ПЕДАШУ Вячеславу   Юрійовичу  -  молодшому  науковому
співробітникові Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України
 
   ТАНЬКУТУ Олексію  Володимировичу  -  лікареві  Інституту
патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка;
 
   - за роботу "Наукове забезпечення проектування і виробництва
виробів авіакосмічної  техніки  із  полімерних  композиційних
матеріалів":
 
   ІВАНОВСЬКІЙ Ользі Володимирівні - кандидатові технічних наук,
доцентові  Національного  аерокосмічного  університету  імені
М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
 
   КОЛОСКОВІЙ Ганні Миколаївні - кандидатові технічних наук,
асистентові кафедри Національного аерокосмічного  університету
імені М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
 
   МОСКОВСЬКІЙ Наталі Михайлівні - кандидатові технічних наук,
асистентові кафедри Національного аерокосмічного  університету
імені М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
 
   ГАГАУЗУ Федору Мироновичу - асистентові кафедри Національного
аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського "Харківський
авіаційний інститут";
 
   - за роботу "Розробка нової діагностично-лікувальної програми
у хворих з новоутвореннями великого сосочка  дванадцятипалої
кишки":
 
   КОПЧАКУ Костянтину  Володимировичу - кандидатові медичних
наук,  науковому  співробітникові  Інституту  хірургії  та
трансплантології;
 
   - за роботу "Диференційний підхід до лікування хворих з
церебральним атеросклерозом і профілактики інсультів":
 
   ПАЛАМАРЧУК Ірині Станіславівні - кандидатові медичних наук,
аспірантові Національної медичної академії післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика;
 
   - за цикл наукових праць "Формування готовності майбутніх
інженерів-педагогів до виховної діяльності в професійно-технічних
навчальних закладах":
 
   МАКАРЕНКО Ользі Анатоліївні - кандидатові педагогічних наук,
молодшому науковому співробітникові Інституту педагогічної освіти
і освіти дорослих;
 
   - за роботу "Нові квантові ефекти в електронних властивостях
мікроконтактів та нанотрубок":
 
   АВОТІНІЙ Євгенії    Станіславівні    -   кандидатові
фізико-математичних наук, молодшому науковому  співробітникові
Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І. Вєркіна
НАН України
 
   БАШЛАКОВУ Дмитру  Леонідовичу  -  молодшому  науковому
співробітникові Фізико-технічного інституту низьких температур
імені Б.І. Вєркіна НАН України
 
   ОГЛОБЛІ Олександру   Володимировичу   -   кандидатові
фізико-математичних  наук,  доцентові Київського національного
університету імені Тараса Шевченка;
 
   - за роботу "Симетрії та фазові переходи в теорії поля і
астрофізиці":
 
   ІОРГОВУ Миколі Зіновійовичу - кандидатові фізико-математичних
наук, старшому науковому співробітникові Інституту теоретичної
фізики імені М.М. Боголюбова НАН України
 
   СКРИПНИКУ Тарасу    Володимировичу   -   кандидатові
фізико-математичних наук, старшому  науковому  співробітникові
Інституту теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України
 
   ФОМІНІЙ Аліні  Петрівні - кандидатові фізико-математичних
наук, науковому співробітникові Інституту теоретичної фізики імені
М.М. Боголюбова НАН України;
 
   - за роботу "Електрохімічні сенсори нового покоління для
моніторингу екологічної безпеки повітряного середовища":
 
   БУКЕТУ Олександру Івановичу - кандидатові технічних наук,
старшому викладачеві Національного технічного університету України
"Київський політехнічний інститут"
 
   КОСОГОНУ Олексію  Володимировичу  -  асистентові  кафедри
Національного  технічного  університету  України  "Київський
політехнічний інститут"
 
   ЗАВЕРАЧ Євгенії Марківні - кандидатові  технічних  наук,
доцентові Хмельницького національного університету;
 
   - за  роботу  "Структурно-функціональний  дизайн  нових
каталізаторів знешкодження  техногенних  газових  викидів  та
каталітичного спалювання палив":
 
   МИРОНЮК Тетяні Валентинівні - кандидатові хімічних наук,
науковому  співробітникові  Інституту  фізичної  хімії  імені
Л.В. Писаржевського НАН України
 
   КАНЦЕРОВІЙ Марині Рашидівні - кандидатові хімічних наук,
науковому  співробітникові  Інституту  фізичної  хімії  імені
Л.В. Писаржевського НАН України
 
   МОХНАЧУКУ Олегу Віталійовичу - інженерові першої категорії
Інституту фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 4 грудня 2007 року
     N 1181/2007
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner