Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 606/2006 від 11.07.2006

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 квітня 2006 року "Про стан науково-технологічної сфери та заходи щодо забезпечення інноваційного розвитку України"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
       Про рішення Ради національної безпеки і
      оборони України від 6 квітня 2006 року "Про
     стан науково-технологічної сфери та заходи щодо
      забезпечення інноваційного розвитку України"
 
 
   Відповідно до статті 107 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
 
   Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 6 квітня 2006 року "Про стан науково-технологічної
сфери та заходи щодо забезпечення інноваційного розвитку України".
 
   У зв'язку з рішенням Ради національної безпеки і оборони
України:
 
   1. Визнати  пріоритетними  завданнями  діяльності органів
виконавчої влади  із  забезпечення  національної  безпеки  у
науково-технологічній сфері:
 
   розвиток національної  інноваційної системи як сукупності
інституцій, що забезпечують проведення  ефективної  державної
інноваційної політики;
 
   забезпечення інтеграції освіти, науково-технологічної сфери
та виробництва як передумови інноваційного розвитку економіки;
 
   всебічну підтримку  фундаментальних  наукових  досліджень,
спрямованих на забезпечення технологічного розвитку України;
 
   розвиток виробництва високотехнологічної продукції та послуг
на інноваційній основі;
 
   першочергову реалізацію інноваційних проектів, спрямованих на
суттєве  поліпшення  енергозабезпечення  та  енергозбереження,
зниження енергоємності та ресурсовитратності виробництва.
 
   2. Кабінету Міністрів України здійснювати заходи, спрямовані
на реалізацію пріоритетних завдань, визначених у статті 1 цього
Указу:
 
   1) з метою вдосконалення та підвищення ефективності державної
політики  у  науково-технологічній  сфері,  сприяння розвитку
фундаментальних та прикладних досліджень:
 
   а) розробити та затвердити до кінця 2006 року Концепцію
розвитку  національної інноваційної системи, яка б визначала
основні параметри інноваційної моделі  розвитку  національної
економіки та її структурної перебудови, а також план заходів щодо
реалізації Концепції;
 
   б) невідкладно підготувати та подати до Верховної  Ради
України законопроект "Про стимулювання інноваційної діяльності та
виробництва високотехнологічної продукції в Україні", передбачивши
в ньому внесення змін до:
 
   Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР )
щодо збільшення строку погашення податкового  векселя,  який
надається в разі імпорту на суми податкового зобов'язання виключно
для  виробництва  високотехнологічної  продукції,   нового
устаткування, обладнання, комплектуючих до них, що не виробляються
в Україні;
 
   Законів України "Про оподаткування прибутку  підприємств"
( 334/94-ВР ) та "Про порядок погашення зобов'язань платників
податків перед бюджетами  та  державними  цільовими  фондами"
( 2181-14  )  щодо  запровадження  інвестиційно-інноваційного
податкового кредиту стосовно сплати податку на прибуток, отриманий
у  результаті  виробництва  та реалізації високотехнологічної
продукції;
 
   Закону України "Про оподаткування  прибутку  підприємств"
( 334/94-ВР ) щодо застосування для виробників високотехнологічної
продукції, що реалізують інноваційні проекти, норм прискореної
амортизації основних фондів груп 2 і 3, зокрема, побутових
електронних, оптичних, електромеханічних приладів та інструментів
вітчизняного виробництва;
 
   в) підготувати та подати до кінця 2006 року до Верховної Ради
України законопроекти про внесення змін до:
 
   Законів України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і
техніки" ( 2623-14 ) та "Про пріоритетні напрями інноваційної
діяльності в Україні" ( 433-15 ) щодо скорочення з  метою
раціонального використання фінансових ресурсів, що спрямовуються в
установленому порядку на  інноваційну  діяльність,  кількості
пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та їх узгодження з
напрямами розвитку науки і техніки, визначення  пріоритетних
напрямів розвитку науки і техніки на середньостроковий період;
 
   Закону України  "Про  інноваційну діяльність" ( 40-15 )
стосовно  вдосконалення  системи  державного  стимулювання
інноваційної діяльності та розвитку інноваційної інфраструктури, в
тому числі її фінансової підтримки;
 
   г) опрацювати  у  двомісячний  строк  пропозиції  щодо
вдосконалення  державної  фінансової  підтримки  наукової,
науково-технічної та  інноваційної  діяльності,  передбачивши,
зокрема:
 
   внесення змін до бюджетного законодавства щодо запровадження
в класифікації видатків бюджету Автономної Республіки  Крим,
обласних,  Київського  та  Севастопольського міських бюджетів
обов'язкових  видатків  на  сприяння  науково-технічному  та
інноваційному розвитку;
 
   збільшення обсягів   програмно-цільового   фінансування
прикладних   наукових   досліджень   і   науково-технічних
(експериментальних) розробок;
 
   внесення змін до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт
і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) щодо скорочення строків
проведення тендерної процедури, її спрощення, зменшення витрат
підприємств-замовників на її проведення;
 
   д) вживати під час опрацювання законопроекту про внесення
змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік",
а також законопроектів про Державний бюджет України на 2007 та
наступні роки заходів щодо забезпечення видатків на:
 
   наукову, науково-технічну   та  інноваційну  діяльність
відповідно до Законів України "Про наукову і науково-технічну
діяльність" ( 1977-12 ), "Про пріоритетні напрями розвитку науки і
техніки" ( 2623-14 ), "Про інноваційну діяльність" ( 40-15 ), "Про
спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків"
( 991-14 ), "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про плату за землю"
( 2535-12 ) та Указу Президента України від 20 квітня 2004 року
N 454 ( 454/2004 ) "Про  фінансову  підтримку  інноваційної
діяльності  підприємств,  що  мають стратегічне значення для
економіки та безпеки держави";
 
   реалізацію Загальнодержавної комплексної програми розвитку
високих наукоємних технологій ( 1676-15 );
 
   е) передбачати під час розроблення проектів законів про
Державний бюджет України на 2007 рік та наступні роки видатки на
фінансування:
 
   державної наукової і науково-технічної експертизи відповідно
до статей 31 та 34 Закону України "Про наукову та науково-технічну
експертизу" ( 51/95-ВР );
 
   прогнозно-аналітичних досліджень  перспективних  напрямів
науково-технічної та інноваційної діяльності відповідно до Законів
України  "Про  пріоритетні напрями інноваційної діяльності в
Україні" ( 433-15 ) та "Про пріоритетні напрями розвитку науки і
техніки" ( 2623-14 );
 
   підтримки суб'єктів інноваційної діяльності відповідно до
статті 17 Закону України "Про інноваційну діяльність" ( 40-15 );
 
   підтримки діяльності технологічних парків  відповідно  до
Закону України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності
технологічних парків" ( 991-14 );
 
   проведення Всеукраїнського конкурсу інноваційних технологій
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня
2004 року N 1421 ( 1421-2004-п ) "Про Всеукраїнський конкурс
інноваційних технологій";
 
   функціонування державної  патентної  бібліотеки  та  її
регіональних відділень;
 
   періодичних, у тому числі електронних, видань наукової та
інноваційної тематики;
 
   є) підготувати до кінця 2006 року пропозиції щодо створення
умов для залучення позабюджетних коштів на фінансування наукової,
науково-технічної та інноваційної діяльності;
 
   ж) прийняти у тримісячний строк нормативно-правові акти щодо:
 
   вдосконалення порядку координації фундаментальних досліджень,
спрямованих на забезпечення технологічного розвитку національної
економіки, у наукових установах, організаціях та вищих навчальних
закладах III-IV рівня акредитації незалежно від форми власності,
що здійснюється відповідно до положень статті 15 Закону України
"Про наукову та науково-технічну діяльність" ( 1977-12 );
 
   врегулювання порядку розроблення та  виконання  державних
цільових програм;
 
   вдосконалення методики визначення економічної ефективності
витрат на наукові дослідження, розробки та їх впровадження;
 
   з) опрацювати спільно з Національним банком  України  в
місячний строк механізми довгострокового кредитування суб'єктів
господарювання для виконання ними наукових, науково-дослідних
робіт, а також здійснення інноваційної діяльності;
 
   2) з метою підвищення якості освіти та рівня інноваційної
культури у суспільстві:
 
   а) забезпечити у шестимісячний строк:
 
   удосконалення методики прогнозу розвитку системи освіти і
ринку праці в Україні;
 
   затвердження методики визначення потреби у фахівцях з повною
вищою освітою за відповідними напрямами та  спеціальностями,
підготовка яких здійснюється за державним замовленням;
 
   внесення змін до порядку формування та розміщення державного
замовлення на підготовку фахівців за відповідними спеціальностями,
ураховуючи потреби ринку праці;
 
   запровадження прогнозно-аналітичних    досліджень,   що
здійснюються на постійній основі, з метою визначення потреб
національної економіки в фахівцях з питань інвестиційного та
інноваційного менеджменту, аудиту та маркетингу технологій та
формування державного замовлення на підготовку таких фахівців;
 
   передачу в управління Міністерству освіти і науки України
відповідних  державних  вищих  навчальних  закладів  та  їх
відокремлених структурних підрозділів, які підпорядковані іншим
центральним органам виконавчої влади, та оптимізацію їх мережі;
 
   розроблення та  затвердження  в  установленому  порядку
комплексної  програми  модернізації  навчально-технічної  бази
державних вищих навчальних закладів;
 
   внесення змін до навчальних програм з підвищення кваліфікації
працівників для формування знань і навичок з питань інноваційного
менеджменту;
 
   оновлення складу Державної акредитаційної комісії;
 
   б) забезпечити здійснення серед різних верств населення,
передусім державних службовців та підприємців, просвітницьких
заходів, спрямованих на пропаганду та поширення  знань  про
інноваційну   діяльність   як   передумову   забезпечення
конкурентоспроможності національної економіки;
 
   3) з метою вдосконалення  системи  управління  у  сфері
інноваційної діяльності та активізації такої діяльності:
 
   а) опрацювати у тримісячний строк питання щодо вдосконалення
структури державного управління у сфері науково-технологічної та
інноваційної діяльності, зокрема, визначення Державного агентства
України з інвестицій та інновацій  спеціально  уповноваженим
центральним  органом  виконавчої  влади  у  сфері  наукової,
науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій
та охорони інтелектуальної власності;
 
   б) здійснити аналіз та внести у тримісячний строк пропозиції
щодо впорядкування системи дорадчих та міжвідомчих робочих органів
у  сфері  науково-технологічної  та  інноваційної  політики,
розглянувши можливість покладення на Національну раду України з
інвестицій та інновацій завдань щодо забезпечення координації їх
роботи;
 
   в) здійснити до 1 листопада 2006 року оцінку  наявного
технологічного  потенціалу  виробництва  конкурентоспроможної
високотехнологічної продукції та послуг, визначити заходи щодо
його реалізації;
 
   г) здійснити  у тримісячний строк комплексний аналіз та
експертизу чинних стратегічних та програмних документів щодо їх
інноваційної спрямованості та внести в установленому порядку
пропозиції для їх оптимізації;
 
   д) розробити та затвердити до 1 березня 2007 року Державну
програму розвитку інноваційної інфраструктури, передбачивши в ній:
 
   створення системи   державної   підтримки   розвитку
соціотехнополісів,  технологічних  та  промислових  парків,
інноваційних бізнес-інкубаторів, інноваційних центрів;
 
   стимулювання у  сфері  науково-технічної  та інноваційної
діяльності кооперації підприємств різних форм  власності  та
наукових установ і організацій (спільне інвестування та виконання
робіт, використання матеріально-технічної бази науково-дослідних
інститутів і лабораторій для підтримки підприємництва у зазначеній
сфері тощо);
 
   підтримку розвитку українських високих технологій  шляхом
реалізації  пілотних  проектів  створення  та  функціонування
сукупності  науково-дослідних  лабораторій,  освітньої  бази,
виробничих потужностей, об'єктів соціально-побутової сфери для
забезпечення завершеного циклу "ідея - дослідження - розробка -
трансфер технологій";
 
   е) опрацювати у тримісячний строк у встановленому порядку
питання щодо запровадження комплексної  державної  експертизи
інвестиційних та інноваційних проектів у режимі "єдиного вікна";
 
   є) опрацювати  у  місячний строк питання щодо створення
регіональних інноваційних структур;
 
   ж) опрацювати  у  тримісячний  строк  питання  створення
загальнодержавної   системи   стратегічних   маркетингових
прогнозно-аналітичних досліджень  щодо  перспективних  напрямів
науково-технічної та інноваційної діяльності;
 
   з) вжити в установленому порядку у тримісячний строк заходів
з удосконалення системи захисту прав інтелектуальної власності,
зокрема щодо:
 
   охорони майнових прав інтелектуальної власності, формування
цивілізованого обороту об'єктів права інтелектуальної власності;
 
   створення сприятливих умов для трансферу технологій, у тому
числі  технологій подвійного використання, та комерціалізації
майнових прав інтелектуальної власності;
 
   розроблення нормативно-правових актів з питань реалізації
прав  держави  на  результати  наукової та науково-технічної
діяльності;
 
   и) вживати заходів щодо стимулювання суб'єктів господарювання
до проведення патентно-кон'юнктурних досліджень з метою пошуку
нових технологічних рішень, що забезпечать інноваційне оновлення
виробництва;
 
   і) вжити заходів щодо створення у 2006-2007 роках системи
інформаційно-аналітичного  забезпечення  здійснення  державної
інноваційної політики та моніторингу стану інноваційного розвитку
економіки, насамперед через:
 
   проведення маркетингових та кон'юнктурних досліджень сучасних
тенденцій розвитку внутрішнього і зовнішнього ринків, вимог та
потреб споживачів,  стану  національної  економіки  та  сфер
виробництва, опублікування результатів таких досліджень, а також
висвітлення інформації про перспективні вітчизняні розробки з
метою  привернення  до  них  уваги потенційних інвесторів і
споживачів;
 
   запровадження аналізу ефективності застосування інструментів
державної  підтримки  та  стимулювання  інноваційної  та
науково-технічної діяльності, в тому числі у  порівнянні  з
аналогічними за цілями заходами в іноземних державах;
 
   удосконалення моніторингу  стану  інноваційного  розвитку
національної економіки, оптимізацію системи державної статистичної
звітності у сфері інноваційної діяльності та її адаптацію до
відповідних стандартів Європейського Союзу.
 
   3. Міністерству освіти і науки  України  із  залученням
Національної академії наук України:
 
   розробити та затвердити у тримісячний строк заходи щодо
активізації  здійснення   вищими   навчальними   закладами
фундаментальних та прикладних наукових досліджень, залучення до
цієї діяльності талановитої молоді;
 
   опрацювати у двомісячний строк питання щодо  доцільності
утворення мережі навчально-наукових центрів з метою посилення
координації діяльності вищих навчальних закладів та академічних
наукових установ.
 
   4. Вищій атестаційній комісії України, Міністерству освіти і
науки України вирішити у тримісячний строк питання щодо:
 
   вдосконалення порядку присудження  наукових  ступенів  та
присвоєння вчених звань;
 
   перегляду Переліку  спеціальностей,  за якими проводяться
захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і
доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених
звань;
 
   впорядкування діяльності спеціалізованих вчених рад.
 
   5. Фонду державного майна України, Міністерству освіти і
науки України, Державному агентству України з інвестицій та
інновацій, Міністерству економіки України, Міністерству фінансів
України разом з Національною академією наук України підготувати у
місячний строк та подати в установленому порядку на затвердження
методику оцінки майнових прав інтелектуальної власності.
 
   6. Робочій групі з розроблення концепції розвитку наукової
сфери, утвореній Розпорядженням Президента України від 3 жовтня
2005 року N 1183 ( 1183/2005-рп ), разом із Міністерством освіти і
науки України забезпечити широке громадське обговорення проекту
концепції розвитку наукової сфери та до 30 жовтня 2006 року внести
його в установленому порядку на розгляд Кабінету  Міністрів
України.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 11 липня 2006 року
     N 606/2006<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner