Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 132/2006 від 14.02.2006

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 січня 2006 року "Про заходи щодо підвищення ефективності боротьби з небезпечними інфекційними хворобами"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
       Про рішення Ради національної безпеки і
      оборони України від 18 січня 2006 року "Про
      заходи щодо підвищення ефективності боротьби
       з небезпечними інфекційними хворобами"
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
     N 423/2009 ( 423/2009 ) від 10.06.2009 )
 
 
 
   Відповідно до статті 107 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
 
   Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 18 січня 2006 року "Про заходи щодо підвищення
ефективності боротьби з небезпечними інфекційними хворобами".
 
   У зв'язку з рішенням Ради національної безпеки і оборони
України:
 
   1. Кабінету Міністрів України:
 
   1) забезпечити розроблення та внести до 1 червня 2006 року на
розгляд Верховної Ради України законопроекти:
 
   про засади державної політики у сферах охорони здоров'я,
санітарного та епідемічного благополуччя населення, виробництва
лікарських засобів та виробів медичного призначення, спрямовані на
запобігання поширенню небезпечних інфекційних хвороб;
 
   про державну програму розвитку в Україні імунології, генної
інженерії та імунобіотехнологій, в якій передбачити створення
протягом 2007-2010   років   відповідних  науково-виробничих
підприємств із виробництва сучасних медичних і  ветеринарних
імунобіологічних препаратів нового покоління (вакцини, сироватки,
діагностикуми тощо) для профілактики, діагностики та лікування
найбільш поширених в Україні та світі інфекційних хвороб серед
людей і тварин, налагодження їх випуску в обсягах, необхідних для
забезпечення епідемічної та епізоотичної безпеки України;
 
   про внесення змін до Законів України "Про лікарські засоби"
( 123/96-ВР ) та "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти" ( 1490-14 ) щодо вдосконалення організації та
контролю за здійсненням закупівель лікарських засобів, виробів
медичного призначення та послуг за рахунок коштів державного
бюджету;
 
   2) розробити та затвердити до 1 червня 2006 року програму
розвитку вітчизняного виробництва  препаратів  для  індикації
збудників інфекційних хвороб;
 
   3) розробити та затвердити заходи щодо боротьби з епідемією
туберкульозу, передбачивши зокрема:
 
   впровадження механізмів виявлення та діагностики туберкульозу
серед осіб, які належать до груп підвищеного ризику;
 
   оновлення матеріально-технічної  бази  протитуберкульозних
закладів, проведення в них капітальних та поточних ремонтів,
забезпечення   харчування   хворих   на   туберкульоз  у
протитуберкульозних закладах відповідно до встановлених норм;
 
   забезпечення фінансування протитуберкульозних  закладів  в
необхідних обсягах;
 
   укомплектування протитуберкульозних   закладів  медичними
працівниками та збільшення їх штатної чисельності;
 
   посилення захисту медичних працівників протитуберкульозних
закладів від захворювання на туберкульоз та вирішення питання про
підвищення їх посадових окладів, збільшення розміру доплати за
шкідливі умови праці;
 
   4) переглянути у місячний строк склад Міжвідомчої комісії по
боротьбі з туберкульозом;
 
   5) забезпечити супроводження у  Верховній  Раді  України
законопроекту про внесення змін до статті 12 Закону України "Про
боротьбу із захворюванням на  туберкульоз"  щодо  примусової
госпіталізації хворих (реєстраційний N 8648);
 
   6) відновити  мережу  спеціалізованих  протитуберкульозних
санаторіїв, для чого, зокрема, здійснити протягом 2006 року заходи
щодо повернення таких санаторіїв у державну власність;
 
   7) вжити протягом 2006 року додаткових заходів, спрямованих
на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні, зокрема
шляхом   забезпечення   гарантованого   рівня  безоплатної
висококваліфікованої медико-соціальної допомоги ВІЛ-інфікованим та
хворим на СНІД, поліпшення системи їх соціального та правового
захисту, вдосконалення інформаційно-просвітницької роботи з питань
профілактики цієї хвороби;
 
   8) вирішити у двомісячний строк у встановленому порядку
питання, пов'язані з будівництвом заводу з фракціонування плазми
крові;
 
   9) розробити до 1 березня 2006 року та затвердити програму
протидії високопатогенному грипу птиці;
 
   10) вжити протягом першого кварталу 2006 року  комплекс
організаційних,   медико-санітарних,   санітарно-гігієнічних,
ветеринарно-санітарних,         лікувально-профілактичних,
протиепізоотичних та протиепідемічних заходів, спрямованих на
запобігання поширенню в Україні високопатогенного грипу птиці,
локалізації його спалахів, зокрема в регіонах, через які мігрують
перелітні птахи;
 
   11) прийняти в місячний строк в установленому порядку рішення
щодо  поповнення державного матеріального резерву необхідними
лікарськими засобами та виробами медичного призначення, перш за
все  антивірусними  лікарськими  засобами,  діагностичними
препаратами, засобами індивідуального захисту, дезінфекційними
засобами;
 
   12) передбачати під час підготовки проектів законів про
державний бюджет України на 2007 та наступні роки кошти на
придбання   автотранспорту   для   установ   державної
санітарно-епідеміологічної служби для здійснення профілактичних і
протиепідемічних заходів, а також спеціалізованого автотранспорту
для перевезення хворих на інфекційні хвороби;
 
   13) вжити протягом 2006 року заходів для налагодження тісної
взаємодії з іноземними державами щодо епідеміологічного нагляду за
небезпечними та особливо небезпечними інфекційними хворобами.
 
   2. Міністерству охорони здоров'я України:
 
   1) посилити протягом 2006 року санітарний  контроль  за
додержанням  на  підприємствах,  в установах та організаціях
санітарних норм і правил, недотримання яких створює загрозу
виникнення і розповсюдження інфекційних хвороб серед населення, в
першу  чергу  за  додержанням  санітарно-гігієнічних   і
санітарно-протиепідемічних норм і правил на підприємствах, що
здійснюють діяльність у сфері громадського харчування, зокрема
дитячого;
 
   2) вирішити до 1 липня 2006 року в установленому порядку за
участю Академії медичних наук України питання про створення
Всеукраїнського центру контролю за туберкульозом;
 
   3) розглянути  в  установленому  порядку  питання  щодо
доцільності впровадження в Україні безпосередньо контрольованої
короткочасної  терапії (DOTS стратегії), адаптованої до умов
поширення туберкульозу в Україні;
 
   4) вжити протягом 2006-2008 років заходів щодо забезпечення
сучасним обладнанням закладів державної санітарно-епідеміологічної
служби;
 
   5) вирішити до 1 червня 2006 року питання, пов'язані із
забезпеченням  функціонування  Референс-центру з  молекулярної
діагностики;
 
   6) вжити разом із відповідними міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади до 1 травня 2006 року
заходів щодо впровадження на підприємствах, в установах  та
організаціях нових методів очистки та дезінфекції питної води та
стічних вод;
 
   7) вжити у тримісячний строк заходів щодо вдосконалення
процедури  державної  реєстрації  медичних  імунобіологічних
препаратів;
 
   8) удосконалити  систему  епідеміологічного  нагляду  за
поширенням інфекційних хвороб в Україні та налагодити з 1 червня
2006 року моніторинг захворюваності на алкогольну та наркотичну
залежність;
 
   9) вжити  у  тримісячний строк заходів щодо відновлення
діяльності у вищих медичних навчальних закладах III-IV рівнів
акредитації та закладах післядипломної медичної освіти кафедр
епідеміології та фтизіатрії;
 
   10) вжити протягом 2006 року заходів щодо вдосконалення
системи  підготовки,  перепідготовки  санітарних  лікарів,
епідеміологів,  бактеріологів,  фтизіатрів,   мікробіологів,
рентгенологів та привести навчальні плани і програми медичної
освіти у відповідність із європейськими стандартами.
 
   3. Міністерству охорони здоров'я України, Раді міністрів
Автономної   Республіки  Крим,  обласним,  Київській  та
Севастопольській міським державним адміністраціям:
 
   1) розглянути протягом першого кварталу 2006 року питання
щодо ефективності боротьби з небезпечними інфекційними хворобами
та вжити заходів для їх запобігання;
 
   2) розробити протягом 2006 року регіональні програми боротьби
з туберкульозом;
 
   3) прийняти у двомісячний строк рішення щодо створення у
кожному регіоні мережі бактеріологічних лабораторій з діагностики
туберкульозу;
 
   4) вжити  невідкладних  заходів  щодо  поліпшення роботи
протитуберкульозних закладів,  підвищення  рівня  забезпечення
медичною допомогою та лікарськими засобами хворих на туберкульоз
та інші інфекційні хвороби, організації проведення профілактичних
медичних оглядів населення з метою запобігання виникненню та
поширенню інфекційних хвороб;
 
   5) організувати постійний моніторинг за поширенням вірусів
високопатогенного   грипу  птиці,  забезпечити  діяльність
вірусологічних лабораторій державної санітарно-епідеміологічної
служби України з діагностики високопатогенного грипу птиці.
 
   4. Міністерству освіти і науки України разом із Міністерством
України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерством охорони
здоров'я України:
 
   1) забезпечити   проведення   первинної   профілактики
ВІЛ-інфекції/СНІДу серед дітей та молоді, створити можливості для
доступу до засобів індивідуальної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу,
внести протягом 2006 року зміни до підручників  для  учнів
загальноосвітніх навчальних закладів щодо формування здорового
способу життя,  профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, наркоманії та
алкоголізму, вдосконалити відповідні навчальні програми;
 
   2) вжити протягом 2006-2008 років заходів щодо розширення
мережі центрів соціальної адаптації наркозалежних осіб.
 
   5. Міністерству праці та  соціальної  політики  України,
Міністерству економіки України, Міністерству фінансів України,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській  міським  державним  адміністраціям здійснити
протягом 2006 року заходи щодо створення та  функціонування
закладів соціального захисту для безпритульних громадян.
 
   6. Державному  департаменту  України  з питань виконання
покарань:
 
   1) організувати протягом 2006 року в кожній області у слідчих
ізоляторах окремі відділення або палати для лікування осіб, хворих
на туберкульоз;
 
   2) вжити невідкладних заходів щодо підвищення ефективності
надання медичної допомоги особам, які перебувають в установах
виконання покарань і хворіють на туберкульоз, ВІЛ-інфекцію/СНІД,
наркоманію та алкоголізм, інфекційні хвороби;
 
   3) опрацювати у двомісячний строк питання щодо поліпшення
епідемічної ситуації в установах виконання покарань.
 
   7. Рекомендувати Національній академії наук України, Академії
медичних  наук  України,  Українській академії аграрних наук
активізувати разом із Міністерством освіти і науки України,
Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством аграрної
політики України наукові дослідження з питань епідеміології,
епізоотології, імунології, діагностики, профілактики та лікування
інфекційних хвороб людей і тварин.
 
   8. Міністерству  охорони  здоров'я  України  разом  із
Міністерством закордонних справ України невідкладно підготувати
проект звернення Президента України до урядів іноземних держав,
міжнародних   організацій   щодо   надання  інформаційної,
консультативної та технічної допомоги з попередження, профілактики
та лікування високопатогенного грипу птиці.
 
   9. Міністерству  аграрної  політики України, Міністерству
охорони здоров'я  України,  Міністерству  України  з  питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи:
 
   1) посилити разом із Державною митною  службою  України
контроль  за ввезенням на митну територію України продукції
птахівництва та вжити заходів щодо недопущення ввезення такої
продукції з порушенням установлених санітарних норм і правил;
 
   2) вжити  додаткових  заходів  щодо ліквідації наслідків
спалахів високопатогенного грипу птиці в Автономній Республіці
Крим  та  його  попередження  в інших регіонах, установивши
персональну відповідальність посадових осіб за виконання цих
заходів;
 
   3) забезпечити   підвідомчі   заклади   та   установи
інструктивно-методичними матеріалами щодо симптомів, профілактики
та лікування високопатогенного грипу птиці.
 
   10. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
разом із Міністерством внутрішніх справ України вжити невідкладних
заходів щодо недопущення  торгівлі  харчовими  продуктами  в
неустановлених для цього місцях.
 
   11. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
разом  із  територіальними  органами  Міністерства  охорони
навколишнього  природного  середовища  України,  Міністерства
внутрішніх справ України, Міністерства будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства України, Міністерства охорони
здоров'я України:
 
   1) забезпечити протягом 2006 року проведення профілактичних і
протиепідемічних заходів з благоустрою, поліпшення водопостачання
та водовідведення, прибирання та санітарної очистки територій
населених пунктів, підприємств, установ та організацій, боротьби з
живими  переносниками  збудників інфекційних хвороб у місцях
масового відпочинку населення та рекреаційних зонах, звернувши
особливу увагу на функціонування водопроводів та нецентралізованих
джерел водопостачання (артезіанські свердловини, криниці тощо);
 
   2) забезпечити  ліквідацію  до  1  червня  2006  року
несанкціонованих  і неконтрольованих звалищ відходів у межах
населених пунктів, у зонах відпочинку, на берегах водойм, річок,
струмків і джерел.
 
   12. Державному комітету телебачення і радіомовлення України,
Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству освіти і науки
України, Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту,
Міністерству праці та соціальної політики України, Раді міністрів
Автономної   Республіки  Крим,  обласним,  Київській  та
Севастопольській міським державним адміністраціям  забезпечити
вдосконалення просвітницької роботи серед населення з питань
запобігання  виникненню  та  поширенню  ВІЛ-інфекції/СНІДу,
туберкульозу, високопатогенного грипу птиці, інших небезпечних
інфекційних хвороб, профілактики наркоманії та алкоголізму, в тому
числі  шляхом  підготовки  тематичних  теле- і радіопередач,
друкованих видань та соціальної реклами в  засобах  масової
інформації.
 
 
   ( Стаття 13 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 423/2009 ( 423/2009 ) від 10.06.2009 )
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 14 лютого 2006 року
     N 132/2006<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner