Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 58/2006 від 23.01.2006

Про внесення змін до деяких указів Президента України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
      Про забезпечення проведення демократичних,
        чесних і прозорих виборів 2006 року
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
     N 115/2006 ( 115/2006 ) від 09.02.2006 )
 
 
 
   З метою забезпечення проведення виборів народних депутатів
України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад, а також сільських, селищних, міських голів у березні
2006 року у  повній  відповідності  з  вимогами  Конституції
( 254к/96-ВР ) та законів України, створення умов для здійснення
громадянами свідомого вибору свого  майбутнього,  утвердження
України як демократичної, правової держави, відповідно до частини
другої статті 102 Конституції України п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Визначити одним із пріоритетних завдань Кабінету Міністрів
України,  міністерств, інших центральних та місцевих органів
виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування (в
частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої
влади) створення умов та сприяння проведенню вільних і прозорих
виборів, які є важливим фактором утвердження демократії, довіри до
її  інститутів,  політичної  толерантності  та  консолідації
Українського  народу,  дальшого сталого розвитку суспільства,
економіки, поліпшення умов життя людей, зміцнення авторитету
України у світі.
 
   2. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним  адміністраціям  ужити  відповідно  до  визначених
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України  повноважень
необхідних заходів для:
 
   створення для всіх політичних партій, їх виборчих блоків,
кандидатів у депутати та на посади сільських, селищних, міських
голів рівних умов участі у виборах, забезпечення безумовного
додержання вимог законів щодо неупередженості та рівного ставлення
органів державної влади та органів місцевого самоврядування до
всіх суб'єктів виборчого процесу, унеможливлення використання
посадовими особами службового становища, службових приміщень,
транспорту, засобів зв'язку для підтримки окремих політичних сил
чи кандидатів;
 
   недопущення під  час  підготовки  та  проведення виборів
будь-яких проявів адміністративного тиску, втручання у процес
здійснення виборцями вільного волевиявлення, їх підкупу, обману,
застосування засобів економічної чи іншої дискримінації щодо
засобів масової інформації, їх власників, посадових осіб та
творчих працівників, зокрема у сфері доступу до поліграфічних
послуг, каналів зв'язку, частот, відповідного обладнання;
 
   забезпечення своєчасного та у повному обсязі фінансування
видатків на проведення виборів;
 
   надання постійної підтримки громадським організаціям у їх
зусиллях, спрямованих на підвищення правової культури учасників
виборчого процесу, здійснення громадського контролю за проведенням
виборів;
 
   забезпечення безумовної  реалізації  права  кандидатів  у
депутати, зокрема тих, які є керівниками органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування, на увільнення за їх бажанням
на період передвиборної агітації від виконання виробничих та
службових обов'язків із наданням неоплачуваної відпустки;
 
   створення рівних умов для роботи засобів масової інформації,
незалежно від  джерел  їх  фінансування,  з  висвітлення  в
установленому порядку процесу підготовки та проведення виборів,
поширення повної та об'єктивної інформації про політичні партії,
їх  виборчі блоки, кандидатів, неупередженого висвітлення їх
політичної позиції та діяльності, а також поглядів громадян;
 
   недопущення будь-якого протиправного втручання в діяльність
виборчих комісій та процес прийняття ними, а також судами рішень у
спорах, які можуть виникати під час проведення виборів;
 
   створення спільно з Центральною виборчою комісією належних
умов для роботи офіційних спостерігачів від іноземних держав та
міжнародних організацій;
 
   створення всім виборчим комісіям  відповідних  умов  для
вирішення  покладених  на них законом завдань, передбачивши,
зокрема:
 
   - забезпечення їх відповідними приміщеннями для роботи та
проведення  голосування,  а  також  транспортом, комп'ютерною
технікою, засобами зв'язку;
 
   - забезпечення підготовки повних і  достовірних  списків
виборців та їх своєчасного уточнення в разі потреби.
 
   3. Міністерству  фінансів  України,  Державному  комітету
телебачення і радіомовлення України разом із Національним банком
України та Центральною виборчою комісією забезпечити відповідно до
наданих законом повноважень прозорість використання бюджетних
коштів для проведення виборів, а також формування та використання
виборчих фондів політичних партій, їх виборчих блоків, кандидатів
у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад
та на посади сільських, селищних, міських голів.
( Стаття 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 115/2006 ( 115/2006 ) від 09.02.2006 )
 
   4. Міністерству юстиції України, Міністерству освіти і науки
України, Державному комітету телебачення і радіомовлення України
разом із Центральною виборчою комісією забезпечити згідно з
виборчим   законодавством   створення   інформаційних   та
науково-популярних теле- і радіопрограм, кінофільмів, видання
методичної  літератури  з  питань  застосування  виборчого
законодавства та  підвищення  політичної  культури  громадян,
проведення у вищих та професійно-технічних навчальних закладах
лекцій, семінарів, додаткових занять для роз'яснення виборчого
законодавства України.
 
   5. Міністерству  культури  і  туризму  України разом із
Центральною виборчою комісією організувати в бібліотеках, клубах,
закладах культури тематичні виставки, лекторії, проведення інших
заходів для ознайомлення громадян із виборчим законодавством,
правами виборців, процедурою голосування.
 
   6. Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки
України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,  місцевим
державним адміністраціям:
 
   забезпечувати протягом виборчого процесу належний громадський
порядок з метою створення умов для  вільного  і  свідомого
волевиявлення громадян;
 
   ужити заходів  щодо  недопущення  поширення  під  час
передвиборної агітації у будь-якій формі закликів до ліквідації
незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким
шляхом, порушення суверенітету та  територіальної  цілісності
держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної
влади, пропаганди війни, насильства, розпалювання міжетнічної,
расової, релігійної та іншої ворожнечі, посягання на права і
свободи людини, здоров'я населення, а також матеріалів, що містять
такі заклики, наклепницьку інформацію про політичні партії, їх
лідерів, виборчі блоки, кандидатів.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 23 січня 2006 року
     N 62/2006
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner