Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 1860/2005 від 27.12.2005

Питання Служби безпеки України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
     Про рішення Ради національної безпеки і оборони
   України від 9 грудня 2005 року "Про стан енергетичної
      безпеки України та основні засади державної
        політики у сфері її забезпечення"
 
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
     N 257/2006 ( 257/2006 ) від 24.03.2006 
     N 678/2007 ( 678/2007 ) від 02.08.2007 )
 
 
 
   Відповідно до статті 107 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
 
   Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 9 грудня 2005 року "Про стан енергетичної безпеки
України та основні засади державної політики  у  сфері  її
забезпечення".
 
   У зв'язку з рішенням Ради національної безпеки і оборони
України:
 
   1. Схвалити Основні напрями державної політики у  сфері
забезпечення енергетичної безпеки України (додаються).
 
   2. Визначити пріоритетними завданнями державної політики у
сфері забезпечення енергетичної безпеки України:
 
   1) реалізацію  енергоефективних  інвестиційних  проектів,
спрямованих на:
 
   скорочення питомих  витрат  енергетичних  ресурсів  у
паливно-енергетичному  комплексі,  промисловості,  сільському
господарстві,    житлово-комунальному   господарстві   та
соціально-побутовій сфері;
 
   збільшення видобування власних паливно-енергетичних ресурсів,
зокрема нафти, газу, газового конденсату, кам'яного та бурого
вугілля;
 
   підвищення ефективності  використання  паливно-енергетичних
ресурсів, зокрема на основі впровадження вітчизняних технологій
циркулярного киплячого шару у вугільних котлоагрегатах, арочної
топки;
 
   використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії,
збільшення видобування метану вугільних родовищ;
 
   2) приведення цін і тарифів на енергоносії для всіх категорій
споживачів до економічно обгрунтованого рівня;
 
   3) диверсифікацію джерел постачання та шляхів транспортування
енергоносіїв,  зокрема  на  основі  реалізації   проекту
Євро-Азіатського   нафтотранспортного   коридору,   добудови
нафтопроводу  "Одеса - Броди"  до  м.  Плоцька,  забезпечення
європейського напряму його використання, залучення до виконання
зазначеного проекту міжнародних нафтовидобувних компаній;
 
   4) інтеграцію об'єднаної енергетичної системи України до
транс'європейської,    дальший   розвиток   магістральних
нафтогазотранспортних систем;
 
   5) створення ядерно-паливного циклу;
 
   6) будівництво сховища  відпрацьованого  ядерного  палива
належної ємності;
 
   7) добудову  Дністровської та Ташлицької гідроакумулюючих
станцій;
 
   8) створення  сучасного  нафтопереробного  виробництва  з
глибокою переробкою нафти, зокрема каспійської.
 
   3. Кабінету Міністрів України:
 
   1) забезпечити за участю Національної академії наук України
доопрацювання проекту Енергетичної стратегії України на період до
2030 року, передбачивши впровадження енергозберігаючої моделі
економіки, варіанти її реалізації залежно від темпів економічного
зростання,  фінансових  можливостей  держави  та  змін  у
зовнішньоекономічній кон'юнктурі, та подати його на розгляд до
1 червня 2006 року;
 
   2) розробити та затвердити:
 
   до 1  лютого  2006  року  баланси  основних  видів
паливно-енергетичних ресурсів на 2006 і 2007 роки;
 
   протягом 2006-2007  років  порядок  формування  єдиного
енергетичного балансу і проведення моніторингу його показників;
 
   3) вжити невідкладних заходів щодо:
 
   укладення довгострокової угоди з Туркменістаном про поставку
природного  газу  до  України  та  вирішення  питань  його
транспортування;
 
   розв'язання проблем  у  сфері  товарних  розрахунків  за
туркменський природний газ;
 
   вирішення питання  про  умови  та обсяги транспортування
російського природного газу територією України;
 
   4) опрацювати та внести у двомісячний строк у встановленому
порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо:
 
   переоцінки основних фондів підприємств паливно-енергетичного
комплексу;
 
   енергоефективності та    стимулювання    впровадження
енергозберігаючих технологій;
 
   обліку паливно-енергетичних  ресурсів  в Україні, зокрема
обліку  енергетичних  ресурсів,  передача  яких  здійснюється
відповідними мережами;
 
   сертифікації основних видів енергоспоживаючого обладнання;
 
   вдосконалення державного  регулювання  у сфері викидів і
поглинання парникових газів відповідно до Рамкової конвенції ООН
про зміну клімату ( 995_044 ) і Кіотського протоколу ( 995_801 )
до неї;
 
   органу державного регулювання в енергетиці України;
 
   формування фонду поводження з радіоактивними відходами;
 
   віднесення витрат з підвищення безпеки атомних енергоблоків
до валових витрат атомних електростанцій та встановлення окремих
нормативів амортизаційних відрахувань на об'єкти основних фондів,
важливі для забезпечення безпеки ядерних установок;
 
   посилення відповідальності за правопорушення в енергетичній
сфері;
 
   5) забезпечити в установленому порядку вирішення питання щодо
утворення центрального  органу  виконавчої  влади  з  питань
ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;
 
   6) затвердити у тижневий строк новий склад:
 
   спостережної ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз
України";
 
   Міжвідомчої комісії з координації роботи,  пов'язаної  з
реалізацією положень Концепції функціонування та розвитку оптового
ринку електричної енергії України ( 1789-2002-п ), та невідкладно
вжити заходів щодо активізації її роботи;
 
   7) у двотижневий строк:
 
   а) прийняти  нормативно-правові  акти  для  запровадження
ефективних механізмів реалізації Закону України "Про заходи,
спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств
паливно-енергетичного комплексу" ( 2711-15 ), визначивши, зокрема:
 
   порядок ведення Реєстру підприємств  паливно-енергетичного
комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості,
та користування даними цього Реєстру;
 
   порядок підтвердження заборгованості при застосуванні різних
механізмів її погашення;
 
   порядок проведення   взаєморозрахунків   із   погашення
заборгованості за енергоносії за участю бюджетів усіх рівнів
шляхом одноденного кредитування уповноваженими банками учасників
розрахунків;
 
   б) розглянути стан реалізації Концепції функціонування та
розвитку оптового   ринку   електричної   енергії  України
( 1789-2002-п ) та визначити заходи щодо:
 
   розроблення та впровадження системи антиінфляційних заходів у
паливно-енергетичному комплексі;
 
   вдосконалення ринкових принципів ціноутворення на оптовому
ринку електричної енергії;
 
   поступового впровадження прямих договорів між виробниками і
споживачами електроенергії та моделі балансуючого енергоринку;
 
   8) визначити заходи щодо:
 
   забезпечення реалізації програми створення ядерно-паливного
циклу, її належного фінансування;
 
   прискорення вирішення в установленому порядку питання щодо
створення вертикально інтегрованої схеми управління корпоративними
правами, що належать державі у статутних фондах нафтових і
нафтопереробних компаній;
 
   прискорення реалізації  пріоритетних міжнародних проектів,
зокрема  дальшого  розвитку  морського  нафтового  терміналу
"Південний",  а  також  залучення вітчизняних нафтовидобувних
компаній до розробки покладів нафти й газу, насамперед в Росії,
Туркменістані, країнах Близького Сходу та Північної Африки;
 
   9) врегулювати до 1 лютого 2006 року питання щодо формування
відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних
із забезпеченням ядерної безпеки" ( 1868-15 ) фінансового резерву
для фінансування заходів, спрямованих на зняття з експлуатації
ядерних установок;
 
   10) розглянути  питання  щодо правомірності створення та
доцільності дальшої діяльності Національної акціонерної компанії
"Енергетична компанія України";
 
   11) забезпечити  вдосконалення  правових засад діяльності
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України";
 
   12) затвердити програму створення стратегічного запасу нафти
і нафтопродуктів з урахуванням практики держав - членів ЄС та
забезпечити її реалізацію;
 
   13) забезпечити визначення в установленому порядку  умов
приватизації  підприємств  паливно-енергетичного  комплексу та
розроблення у тримісячний строк планів їх приватизації, залучивши
до  підготовки  відповідних пропозицій представників Комітету
Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної безпеки, заінтересованих державних
органів;
 
   14) опрацювати питання щодо можливості оподаткування  за
нульовою ставкою податку на прибуток підприємств частини прибутку,
отриманої за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів;
 
   15) забезпечити розроблення до 1 квітня 2006 року механізму
визначення на конкурсних засадах покупців при укладенні договорів
експорту електричної енергії.
 
   4. Міністерству палива та енергетики України  подати  в
установленому порядку пропозиції щодо:
 
   стимулювання залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у
реалізацію енергозберігаючих проектів шляхом усунення перешкод у
використанні електроенергії, виробленої за рахунок використання
вторинних енергетичних  ресурсів  виробничих  підприємств  та
поновлюваних джерел енергії;
 
   врегулювання порядку  проведення  енергогенеруючими  та
енергопостачальними  компаніями  закупівель  за  тендерними
процедурами.
 
   5. Міністерству промислової політики України, Міністерству
палива та енергетики України розробити у тримісячний строк проект
програми  виготовлення  на  вітчизняних підприємствах котлів,
модернізованих на основі сучасних технологій спалювання твердого
палива, з метою їх використання для реконструкції існуючих та
будівництва нових блоків теплоелектростанцій.
 
   6. Міністерству охорони навколишнього природного середовища
України:
 
   1) забезпечити підготовку пропозицій щодо вдосконалення, з
метою стимулювання інвестиційних проектів у сфері видобування
корисних копалин, зокрема нафти і газу на шельфі Чорного моря,
порядку доступу інвесторів до геологічної інформації, процедури
отримання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами
та інших дозвільних документів;
 
   2) розробити разом із відповідними центральними органами
виконавчої  влади пропозиції щодо вдосконалення законодавчого
регулювання  порядку  позбавлення  спеціальних  дозволів  на
користування надрами надрокористувачів, які не приступили до
роботи на наданих їм ділянках протягом встановленого законом
терміну,  та  визначити заходи щодо забезпечення ефективного
розроблення відповідних ресурсів надр у подальшому.
 
   7. Національній  комісії  регулювання  електроенергетики
України:
 
   1) розглянути  порядок  розрахунку роздрібних тарифів на
електричну енергію з метою  поступового  обмеження  практики
перехресного субсидіювання, необгрунтованого перерозподілу коштів,
одержаних внаслідок коригування платежів, та уникнення завдання
збитків  суб'єктам  господарювання, які здійснюють постачання
електроенергії за нерегульованим тарифом;
 
   2) забезпечити, починаючи з січня 2006  року,  поетапне
збільшення до економічно обгрунтованого рівня граничних відпускних
цін на природний газ та тарифів на електричну енергію для всіх
категорій споживачів.
 
   8. Міністерству економіки України, Міністерству палива та
енергетики України, Головному контрольно-ревізійному управлінню
України, Службі безпеки України проаналізувати у двомісячний строк
ефективність  використання  кредитів  міжнародних  фінансових
організацій та міжнародної технічної допомоги для реалізації
проектів у паливно-енергетичному комплексі, внести пропозиції щодо
її підвищення.
 
   9. Службі безпеки України, Головному контрольно-ревізійному
управлінню України здійснити у двомісячний  строк  перевірку
ефективності  використання  Національною акціонерною компанією
"Нафтогаз України" кредитних коштів, внести в  установленому
порядку пропозиції щодо запобігання погіршенню фінансового стану
Компанії.
 
   10. Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки
України,  Головному контрольно-ревізійному управлінню України,
Державній податковій адміністрації України затвердити за участю
Генеральної прокуратури України план заходів щодо протидії проявам
корупції та організованої злочинності у паливно-енергетичному
комплексі та забезпечити його реалізацію.
 
   11. Міністерству  внутрішніх  справ України, Міністерству
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Службі безпеки
України вжити додаткових заходів щодо запобігання актам тероризму,
надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру на
атомних електростанціях та інших об'єктах паливно-енергетичного
комплексу.
 
   12. Державному комітету телебачення і радіомовлення України
організувати цикли телерадіопередач, спрямовані на усвідомлення
суспільством  необхідності докорінного поліпшення використання
паливно-енергетичних ресурсів.
 
   13. Затвердити План заходів щодо забезпечення енергетичної
безпеки України (додається).
 
   Кабінету Міністрів України забезпечити координацію діяльності
центральних органів виконавчої влади з виконання Плану та контроль
за  неухильним додержанням визначених ним строків реалізації
відповідних заходів.
 
   14. Утворити Міжвідомчу комісію з питань енергетичної безпеки
при Раді національної безпеки і оборони України.
 
   Секретареві Ради  національної безпеки і оборони України
подати проект положення про зазначену Комісію та пропозиції щодо
її персонального складу.
 
   15. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря
Ради національної безпеки і оборони України.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 27 грудня 2005 року
     N 1863/2005
 
 
                       СХВАЛЕНО
                  Указом Президента України
                від 27 грудня 2005 року N 1863/2005
 
             ОСНОВНІ НАПРЯМИ
       державної політики у сфері забезпечення
          енергетичної безпеки України
 
 
   Енергетична безпека є однією з  найважливіших  складових
національної  безпеки, необхідною умовою забезпечення сталого
розвитку держави. Енергетична безпека передбачає досягнення стану
технічно  надійного,  стабільного,  економічно ефективного та
екологічно  безпечного  забезпечення  енергетичними  ресурсами
економіки і соціальної сфери держави.
 
   Головними загрозами енергетичній безпеці України на сучасному
етапі є:
 
   відсутність довгострокової науково обгрунтованої стратегії
розвитку паливно-енергетичного комплексу;
 
   надмірна енергоємність економіки, неефективність використання
паливно-енергетичних   ресурсів,   нераціональна   структура
паливно-енергетичного комплексу держави;
 
   неефективність політики енергозбереження;
 
   надмірна залежність  економіки  України  від  зовнішніх
монопольних джерел постачання  паливно-енергетичних  ресурсів,
відсутність суттєвих позитивних зрушень у диверсифікації джерел
енергопостачання;
 
   невідповідність цінової  та  тарифної  політики  умовам
постійного зростання світових цін на енергоносії;
 
   високий рівень  зношеності  основних  виробничих  фондів
підприємств паливно-енергетичного комплексу, що спричиняє надмірне
споживання енергоресурсів та створює передумови для техногенних
катастроф;
 
   руйнація науково-технологічного          потенціалу
паливно-енергетичного комплексу та низька інноваційна активність
енергетичних підприємств;
 
   платіжна криза та незадовільний фінансовий стан підприємств
паливно-енергетичного комплексу;
 
   непослідовність ринкових перетворень, нерозвиненість ринку
паливно-енергетичних  ресурсів  та  його   інфраструктури,
неефективність системи управління паливно-енергетичним комплексом,
насамперед корпоративними частками держави у статутних фондах його
підприємств;
 
   відсутність належних державних резервів паливно-енергетичних
ресурсів;
 
   тіньовий перерозподіл  прав  власності,  тінізація  обігу
фінансових   та   матеріально-технічних   ресурсів   у
паливно-енергетичному комплексі.
 
   Основними напрямами державної політики у сфері забезпечення
енергетичної безпеки України визначаються:
 
   1) підвищення ефективності використання паливно-енергетичних
ресурсів, реалізація державної політики енергозбереження шляхом:
 
   впровадження економічних, правових  та  інших  механізмів
раціонального  використання енергетичних ресурсів в інтересах
забезпечення національної безпеки України та збереження природних
ресурсів для майбутніх поколінь;
 
   здійснення структурних  змін у виробництві та споживанні
енергоресурсів на основі зменшення частки енергоємних виробництв;
 
   розвитку ринкових засад функціонування паливно-енергетичного
комплексу, підвищення рівня конкуренції на внутрішньому ринку
паливно-енергетичних ресурсів, впровадження ефективних механізмів
його антимонопольного регулювання;
 
   визначення показників  оцінки  рівня енергетичної безпеки
держави, формування єдиного  паливно-енергетичного балансу  і
проведення систематичного моніторингу відповідних показників з
метою оптимізації цього балансу;
 
   послідовного скорочення рівня питомих витрат енергетичних
ресурсів на базі використання новітніх технологій;
 
   впровадження економічно   обгрунтованих   тарифів   на
енергоресурси для всіх категорій споживачів;
 
   розширення сфери використання нетрадиційних та відновлюваних
джерел енергії;
 
   стимулювання енергозбереження  та  запровадження  дієвих
економічних санкцій за неефективне споживання паливно-енергетичних
ресурсів;
 
   утвердження енергозберігаючих  принципів  у  суспільній
свідомості;
 
   2) зменшення енергетичної залежності України на засадах:
 
   збільшення власного виробництва паливно-енергетичних ресурсів
шляхом підвищення рівня їх видобування, зменшення абсолютного і
відносного  рівнів  імпорту,  стимулювання  ефективного  та
оптимального енергоспоживання;
 
   диверсифікації джерел     зовнішнього     постачання
паливно-енергетичних ресурсів (насамперед природного газу, нафти
та ядерного палива), виходячи з необхідності постачання таких
ресурсів не менше як з трьох основних джерел, кожне з яких має
задовольняти 25-30 відсотків загального обсягу потреб України;
 
   забезпечення створення з урахуванням практики держав - членів
ЄС державного стратегічного резерву паливно-енергетичних ресурсів;
 
   збереження та розвиток власної наукової, науково-технічної та
технологічної бази паливно-енергетичного комплексу;
 
   3) модернізація на основі впровадження новітніх технологій
енергетичної системи  України  та  підвищення  стійкості  її
функціонування шляхом:
 
   державного стимулювання реалізації інвестиційних проектів із
модернізації виробничих  потужностей  та  транспортних  мереж
паливно-енергетичного комплексу;
 
   вдосконалення системи   державної   підтримки  розвитку
підприємств паливно-енергетичного комплексу;
 
   розвитку вітчизняного   енергетичного   машинобудування,
проектних і будівельно-монтажних комплексів енергетики України;
 
   участі в розробленні та впровадженні ядерних реакторів нового
покоління;
 
   4) підвищення  ефективності  реалізації  транзитного  та
експортного потенціалу України через:
 
   поліпшення використання стратегічного положення України у
міжнародній системі транспортування енергоносіїв та активізацію її
участі в реалізації міжнародних енергетичних проектів;
 
   прискорення інтеграції України до європейського та світового
енергетичних ринків;
 
   створення сприятливих умов  для  поліпшення  використання
транспортних потужностей паливно-енергетичного комплексу України;
 
   проведення активної      зовнішньополітичної     та
зовнішньоекономічної  політики,  спрямованої  на  забезпечення
національних інтересів України в енергетичній сфері та належне
виконання міжнародних зобов'язань України;
 
   5) зниження  негативного  впливу  проблем  функціонування
паливно-енергетичного комплексу на умови життєдіяльності людини
шляхом:
 
   підвищення рівня безпеки, стійкості та живучості енергетичних
об'єктів  з  метою  забезпечення  сталого  енергопостачання,
запобігання екологічним катастрофам, зменшення рівня техногенного
впливу енергетичних об'єктів на довкілля;
 
   удосконалення еколого-економічних  механізмів відшкодування
шкоди, заподіяної об'єктами енергетики навколишньому природному
середовищу;
 
   підвищення якості  палива та зменшення шкідливих викидів
об'єктів паливно-енергетичного комплексу в навколишнє природне
середовище;
 
   6) підвищення    ефективності   системи   управління
паливно-енергетичним комплексом через:
 
   розширення впровадження ринкових механізмів управління  в
енергетичній сфері для досягнення міжнародних стандартів надання
послуг;
 
   удосконалення системи   управління   паливно-енергетичним
комплексом та кадрової політики у галузі з урахуванням досвіду
іноземних держав та рекомендацій міжнародних організацій;
 
   збереження у    державній    власності    об'єктів
паливно-енергетичного  комплексу,  які  є  визначальними  для
забезпечення  енергетичної  безпеки  (атомні  електростанції,
гідроелектростанції,  магістральні  нафто-  та  газопроводи,
магістральні лінії електропередач тощо);
 
   запобігання та усунення проявів корупції, криміналізації у
паливно-енергетичному комплексі;
 
   7) відвернення  і  нейтралізація реальних і потенційних
зовнішніх загроз  національним  інтересам  України  у  сфері
енергетичної безпеки шляхом:
 
   забезпечення координації дій органів виконавчої влади щодо
додержання  національних  інтересів  України  при  здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності в енергетичній сфері;
 
   створення умов  для  розвитку та підвищення ефективності
функціонування паливно-енергетичного комплексу України;
 
   створення стабільних,  передбачуваних  і  прозорих  умов
залучення  інвестицій  у  паливно-енергетичний комплекс через
удосконалення законодавства з урахуванням міжнародних стандартів.
( Основні напрямки доповнено пунктом 7 згідно з Указом Президента
N 678/2007 ( 678/2007 ) від 02.08.2007 )
 
 
 Глава Секретаріату
 Президента України                   О.РИБАЧУК
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 27 грудня 2005 року N 1863/2005
 
                ПЛАН
   заходів щодо забезпечення енергетичної безпеки України
 
 
   1. У сфері енергозбереження:
 
   1) затвердження   графіка   економічно   обгрунтованого
впорядкування  граничних відпускних цін на електроенергію та
природний газ для всіх категорій споживачів;
 
                Національна комісія регулювання
                електроенергетики України,
                Міністерство економіки України,
                Міністерство палива та енергетики
                України
 
                Термін - 1 лютого 2006 року
 
   2) розроблення пропозицій щодо вдосконалення систем обліку та
засобів регулювання споживання енергетичних ресурсів;
 
                Міністерство палива та енергетики
                України, Міністерство економіки
                України, Державний комітет
                статистики України
 
                Термін - 1 квітня 2006 року
 
   3) перегляд і конкретизація заходів Комплексної державної
програми  енергозбереження  України,  зокрема  щодо істотного
зменшення газової складової  в  енергоспоживанні  підприємств
металургійної,  хімічної  промисловості,  житлово-комунального
господарства;
 
                Міністерство палива та енергетики
                України, Міністерство промислової
                політики України, Міністерство
                будівництва, архітектури та
                житлово-комунального господарства
                України, Рада міністрів Автономної
                Республіки Крим, обласні, Київська
                та Севастопольська міські державні
                адміністрації
 
                Термін - 1 квітня 2006 року
 
   4) розроблення галузевих та регіональних програм підвищення
енергоефективності;
 
                Міністерство палива та енергетики
                України, Рада міністрів Автономної
                Республіки Крим, обласні, Київська
                та Севастопольська міські державні
                адміністрації
 
                Термін - 1 липня 2006 року
 
   5) реалізація  Програми  державної  підтримки  розвитку
нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і
теплоенергетики.
 
                Міністерство палива та енергетики
                України
 
                Термін - протягом 2006-2007 років
 
   2. У нафтогазовій галузі:
 
   1) облаштування на території України вхідних станцій контролю
обсягів  імпортованого  та  транзитного  природного  газу,
реконструкція  та  переоснащення   прикордонних   вихідних
газовимірювальних  станцій,  реалізація  Програми  дооснащення
витратовимірювальних дільниць системами  високоточного  обліку
природного газу;
 
                НАК "Нафтогаз України"
                Термін - протягом 2006-2007 років
 
   2) оснащення компресорних станцій приладами поагрегатного
обліку паливного газу;
 
                НАК "Нафтогаз України"
                Термін - протягом 2006 року
 
   3) заміна газоперекачувальних агрегатів  на  компресорних
станціях системи магістральних газопроводів;
 
                НАК "Нафтогаз України"
 
                Термін - протягом 2006-2010 років
 
   4) завершення оснащення лічильниками газу житлового фонду, де
газ використовується для опалення, запровадження  будинкового
обліку газу у багатоквартирних будинках, заміна застарілих вузлів
обліку  газу  промислових  підприємств  та   підприємств
теплопостачання,  застарілих  побутових  лічильників газу, що
вилучені з Державного реєстру засобів вимірювальної техніки,
сучасними засобами вимірювання;
 
                Міністерство палива та енергетики
                України, Міністерство промислової
                політики України, Міністерство
                будівництва, архітектури та
                житлово-комунального господарства
                України, НАК "Нафтогаз України",
                Рада міністрів Автономної
                Республіки Крим, обласні, Київська
                та Севастопольська міські державні
                адміністрації
 
                Термін - протягом 2006-2010 років
( Підпункт 4 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 257/2006 ( 257/2006 ) від 24.03.2006 )
 
   5) заміна  побутових  опалювальних  котлів  з  низьким
коефіцієнтом корисної дії та  кахельних  печей  на  сучасні
опалювальні прилади;
 
                Міністерство будівництва,
                архітектури та
                житлово-комунального господарства
                України, НАК "Нафтогаз України",
                Рада міністрів Автономної
                Республіки Крим, обласні, Київська
                та Севастопольська міські державні
                адміністрації
 
                Термін - протягом 2006-2010 років
 
   6) підготовка  пропозицій  щодо  збільшення  обсягів  та
вдосконалення механізмів фінансування геологорозвідувальних робіт
з метою забезпечення приросту запасів нафти й газу;
 
                Міністерство фінансів України,
                Міністерство палива та енергетики
                України, НАК "Нафтогаз України"
 
                Термін - 1 березня 2006 року
 
   7) забезпечення фінансування державного замовлення з приросту
запасів нафти і природного газу;
 
                Міністерство фінансів України,
                Міністерство палива та енергетики
                України, НАК "Нафтогаз України"
 
                Термін - протягом 2006 року
 
   8) опрацювання питання щодо передачі в установленому порядку
майнових  комплексів   нафтогазорозвідувальних   підприємств
Національної акціонерної компанії "Надра України" до статутного
фонду Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України";
 
                Фонд державного майна України,
                Міністерство економіки України,
                Міністерство охорони навколишнього
                природного середовища України,
                Міністерство палива та енергетики
                України
 
                Термін - протягом 2006 року
 
   9) залучення додаткових вітчизняних та іноземних інвестицій
для освоєння нафтогазових ресурсів Чорного моря;
 
                Міністерство економіки України,
                Міністерство палива та енергетики
                України, Міністерство охорони
                навколишнього природного
                середовища України, НАК "Нафтогаз
                України"
 
                Термін - протягом 2006-2010 років
 
   10) підготовка  Генеральної  угоди  між  Україною  та
Азербайджанською Республікою про співробітництво у нафтовій та
газовій сфері;
 
                Міністерство палива та енергетики
                України, НАК "Нафтогаз України",
                Міністерство закордонних справ
                України, Міністерство економіки
                України
 
                Термін - 1 квітня 2006 року
 
   11) проведення переговорів щодо участі української сторони в
проекті газопроводу "Набукко";
 
                Міністерство палива та енергетики
                України, Міністерство економіки
                України, Міністерство закордонних
                справ України, НАК "Нафтогаз
                України"
 
                Термін - протягом 2006 року
 
   12) аналіз проектів транспортування іранського газу в Європу
територією України та розроблення пропозицій щодо участі України в
таких проектах;
 
                Міністерство палива та енергетики
                України, Міністерство закордонних
                справ України, Міністерство
                економіки України, НАК "Нафтогаз
                України"
 
                Термін - протягом 2006 року
 
   13) підготовка   проектів   законодавчих   та   інших
нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення виконання
угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом  Російської
Федерації  щодо  забезпечення стратегічного співробітництва в
газовій галузі ( 643_790 );
 
                Міністерство палива та енергетики
                України, Міністерство юстиції
                України, Міністерство закордонних
                справ України, Міністерство
                економіки України, Міністерство
                фінансів України, Державна
                податкова адміністрація України,
                Державна митна служба України,
                НАК "Нафтогаз України"
 
                Термін - до 1 липня 2006 року
 
   14) будівництво газопроводу "Богородчани - Ужгород";
 
                НАК "Нафтогаз України" спільно з
                ТОВ "Міжнародний консорціум з
                управління та розвитку
                газотранспортної системи України"
 
                Термін - протягом 2006-2009 років
 
   15) впровадження нових стандартів виміру якості і кількості
нафти (нафтопродуктів) у магістральних нафтопроводах з урахуванням
вимог Європейського Союзу та обладнання їх сучасними вузлами
обліку в місцях перетину державного кордону України та  на
експортних терміналах;
 
                Міністерство палива та енергетики
                України, НАК "Нафтогаз України",
                ВАТ "Укртранснафта"
 
                Термін - протягом 2006-2007 років
 
   16) підготовка змін до нормативної бази з питань закладання
до державного резерву нафти власного видобутку;
 
                Державний комітет України з
                державного матеріального резерву
 
                Термін - до 1 лютого 2006 року
 
   17) забезпечення фінансування закупівлі нафти та моторних
палив у нормативно визначених обсягах;
 
                Міністерство фінансів України,
                Державний комітет України з
                державного матеріального резерву
 
                Термін - до 1 березня 2006 року
 
   18) підготовка техніко-економічного обгрунтування будівництва
дільниці нафтопроводу "Броди - Плоцьк";
 
                НАК "Нафтогаз України",
                ВАТ "Укртранснафта"
 
                Термін - до 1 квітня 2006 року
 
   19) підготовка проекту протоколу про внесення змін до Угоди
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про
транзит нафти територією України ( 643_284 );
 
                Міністерство палива та енергетики
                України, Міністерство закордонних
                справ України, Міністерство
                економіки України, Міністерство
                фінансів України, Міністерство
                юстиції України, НАК "Нафтогаз
                України"
 
                Термін - до 1 квітня 2006 року
 
   20) підготовка проекту протоколу про внесення змін до Угоди
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Казахстан про
співробітництво щодо поставок казахстанської нафти в Україну та її
транзиту територією України;
 
                Міністерство палива та енергетики
                України, Міністерство закордонних
                справ України, Міністерство
                економіки України, Міністерство
                фінансів України, Міністерство
                юстиції України, НАК "Нафтогаз
                України"
 
                Термін - до 1 квітня 2006 року
 
   21) забезпечення реалізації міжнародних проектів освоєння
перспективних нафтогазових  об'єктів  в  Республіці  Калмикія
(Російська  Федерація),  Лівії,  Єгипті, Об'єднаних Арабських
Еміратах;
 
                Міністерство палива та енергетики
                України, Міністерство охорони
                навколишнього природного
                середовища України, Міністерство
                закордонних справ України,
                НАК "Нафтогаз України"
 
                Термін - протягом 2006-2010 років
 
   22) оновлення в установленому порядку складу Наглядової ради
відкритого акціонерного товариства "Укрнафта".
 
                НАК "Нафтогаз України"
 
                Термін - протягом 2006 року
 
   3. У галузі електроенергетики:
 
   1) виконання організаційно-технічних заходів із зниження до
нормативних  технологічних  витрат електричної енергії на її
транспортування електричними мережами;
 
                Міністерство палива та енергетики
                України, НАК "Енергетична компанія
                України", НЕК "Укренерго" спільно
                з обласними енергопостачальними
                компаніями
 
                Термін - протягом 2006-2007 років
 
   2) виконання організаційно-технічних заходів із  зниження
питомих витрат умовного палива на виробництво електроенергії на
теплових електростанціях;
 
                Міністерство палива та енергетики
                України, НАК "Енергетична компанія
                України" спільно з
                енергогенеруючими компаніями
 
                Термін - протягом 2006-2007 років
 
   3) реконструкція  існуючих  і  початок будівництва нових
енергогенеруючих потужностей (13 енергоблоків теплових електричних
станцій  загальною  потужністю  2700 Мвт на Придніпровській,
Слов'янській,  Добротвірській,   Трипільській,   Зміївській,
Старобешівській, Курахівській, Криворізькій теплових електричних
станціях);
 
                Міністерство палива та енергетики
                України, НАК "Енергетична компанія
                України" спільно з
                енергогенеруючими компаніями
 
                Термін - протягом 2006-2010 років
 
   4) будівництво  та  введення  в експлуатацію парогазової
електричної станції у м. Болград;
 
                Міністерство палива та енергетики
                України, НАЕК "Енергоатом"
 
                Термін - протягом 2006-2007 років
 
   5) будівництво на Київській теплоелектроцентралі N 6 блока
N 3 потужністю 250 Мвт;
 
                Міністерство палива та енергетики
                України, НАК "Енергетична компанія
                України" спільно з АК "Київенерго"
 
                Термін - протягом 2006-2007 років
 
   6) реконструкція гідравлічних електричних станцій відкритого
акціонерного товариства "Укргідроенерго";
 
                Міністерство палива та енергетики
                України, НАК "Енергетична компанія
                України" спільно з ВАТ
                "Укргідроенерго "
 
                Термін - протягом 2006-2007 років
 
   7) введення в експлуатацію на Ташлицькій гідроакумулюючій
електростанції двох гідроагрегатів потужністю 150 Мвт кожний;
 
                Міністерство палива та енергетики
                України, НАК "Енергетична компанія
                України" спільно з ВАТ
                "Укргідроенерго"
 
                Термін - протягом 2006 року
 
   8) введення в експлуатацію на Дністровській гідроакумулюючій
електростанції гідроагрегата потужністю 324 Мвт;
 
                Міністерство палива та енергетики
                України, НАК "Енергетична компанія
                України" спільно з ВАТ
                "Укргідроенерго"
 
                Термін - протягом 2007 року
 
   9) реконструкція підстанції "Джанкой";
 
                Міністерство палива та енергетики
                України, НЕК "Укренерго"
 
                Термін - протягом 2006 року
 
   10) будівництво підстанції "Київська" і повітряної лінії
електропередачі Рівненська атомна електрична станція - підстанція
"Київська" напругою 750 кв;
 
                Міністерство палива та енергетики
                України, НЕК "Укренерго"
 
                Термін - протягом 2007 року
 
   11) будівництво повітряної лінії електропередачі Дністровська
гідроакумулююча електрична станція - Бар напругою 330 кв;
 
                Міністерство палива та енергетики
                України, НЕК "Укренерго"
 
                Термін - протягом 2007 року
 
   12) реконструкція, модернізація та будівництво розподільних
електричних мереж напругою 0,4 - 150 кв;
 
                Міністерство палива та енергетики
                України, НАК "Енергетична компанія
                України" спільно з обласними
                енергопостачальними компаніями
 
                Термін - протягом 2006-2007 років
 
   13) вжиття додаткових заходів для забезпечення реалізації
Комплексної програми розвитку вітроенергетики та програми розвитку
малих гідравлічних електричних станцій;
 
                Міністерство промислової політики
                України, Міністерство палива та
                енергетики України, Державний
                комітет України з водного
                господарства, Міністерство оборони
                України
 
                Термін - протягом 2006-2007 років
 
   14) реконструкція та модернізація блоків N 1, N 5, N 7, N 9
Бурштинської теплової електростанції;
 
                Міністерство палива та енергетики
                України, НАК "Енергетична компанія
                України"
 
                Термін - протягом 2006-2007 років
 
   15) розроблення  проекту  реконструкції  Теребля-Ріцької
гідравлічної електричної станції потужністю 30 Мвт;
 
                Міністерство палива та енергетики
                України, НАК "Енергетична компанія
                України"
 
                Термін - протягом 2006 року
 
   16) будівництво  другої  повітряної лінії електропередачі
Аджалик - Усатове напругою 330 кв;
 
                Міністерство палива та енергетики
                України, НЕК "Укренерго"
 
                Термін - 1 квітня 2007 року
 
   17) будівництво   повітряної   лінії   електропередачі
Новоодеська - Арциз напругою 330 кв з кабельним переходом через
Дністровський лиман;
 
                Міністерство палива та енергетики
                України, НЕК "Укренерго"
 
                Термін - 1 січня 2008 року
 
   18) опрацювання питання щодо передачі в установленому порядку
Калуської теплоелектроцентралі з управління Івано-Франківської
обласної державної адміністрації в управління Міністерства палива
та енергетики України;
 
                Фонд державного майна України,
                Міністерство палива та енергетики
                України, Івано-Франківська обласна
                державна адміністрація
 
                Термін - протягом 2006 року
 
   19) розроблення програми інтеграції Об'єднаної енергетичної
системи України до транс'європейських електромереж з урахуванням
проекту ТАСІС;
 
                Міністерство палива та енергетики
                України, НЕК "Укренерго",
                НАЕК "Енергоатом",
                НАК "Енергетична компанія України"
                спільно з енергетичними компаніями
 
                Термін - протягом 2006-2007 років
 
   20) реалізація плану дій, передбаченого Меморандумом про
порозуміння між Європейським Союзом та Україною в енергетичній
галузі;
 
                Міністерство палива та енергетики
                України, НЕК "Укренерго", НАЕК
                "Енергоатом", НАК "Енергетична
                компанія України" спільно з
                енергетичними компаніями
 
                Термін - протягом 2006-2007 років
 
   21) розроблення та  затвердження  нормативно-правових  та
нормативних актів щодо формування енергетичного балансу держави та
порядку створення Державної  системи  моніторингу  показників
енергетичного балансу та рівня енергетичної безпеки.
 
                Міністерство економіки України,
                Міністерство палива та енергетики
                України, Державний комітет
                статистики України спільно з
                Національною академією наук
                України та Національним інститутом
                проблем міжнародної безпеки
 
                Термін - 2006-2007 роки
 
   4. У галузі атомної енергетики та промисловості:
 
   1) розроблення   механізмів  забезпечення  фінансування
формування державного резерву  ядерного  палива  та  ядерних
матеріалів  (концентрату  природного  урану  та  гексафториду
збагаченого урану) з урахуванням річної потреби;
 
                Міністерство фінансів України,
                Міністерство палива та енергетики
                України, Національна комісія
                регулювання електроенергетики
                України, НАЕК "Енергоатом"
 
                Термін - 1 липня 2006 року
 
   2) укладання міжнародних угод України про мирне використання
ядерної енергії з державами, на територіях яких розміщено діючі
потужності ядерно-паливного циклу;
 
                Міністерство палива та енергетики
                України, Міністерство закордонних
                справ України
 
                Термін - 1 липня 2006 року
 
   3) підвищення  інвестиційного  потенціалу  експлуатуючої
організації за рахунок переоцінки балансової вартості основних
фондів  атомних  електростанцій,  комплексної   реалізації
інноваційного підходу і надання гарантій за позиками;
 
                Міністерство палива та енергетики
                України, Національна комісія
                регулювання електроенергетики
                України, НАЕК "Енергоатом"
 
                Термін - 1 січня 2008 року
 
   4) здійснення наповнення державного резерву ядерного палива
та  ядерних  матеріалів  (концентрату  природного  урану  та
гексафториду збагаченого урану);
 
                Міністерство фінансів України,
                Міністерство палива та енергетики
                України, Національна комісія
                регулювання електроенергетики
                України, НАЕК "Енергоатом"
 
                Термін - протягом 2006-2010 років
 
   5) проведення міжнародного відкритого тендера щодо постачання
гексафториду збагаченого урану в рамках виконання другого етапу
Виконавчої угоди між Урядом Сполучених Штатів Америки та Урядом
України від 5 червня 2000 року ( 840_056 );
 
                Міністерство палива та енергетики
                України, Національна комісія
                регулювання електроенергетики
                України, Міністерство закордонних
                справ України, НАЕК "Енергоатом"
 
                Термін - 1 липня 2007 року
 
   6) запровадження фінансових механізмів забезпечення щорічного
наповнення фінансового резерву для зняття атомних електростанцій з
експлуатації;
 
                Міністерство фінансів України,
                Міністерство палива та енергетики
                України, НАЕК "Енергоатом"
 
                Термін - починаючи з 2006 року
 
   7) будівництво  сховища  для  зберігання  відпрацьованого
ядерного палива Рівненської, Хмельницької та Южно-Української
атомних електростанцій;
 
                Міністерство палива та енергетики
                України, НАЕК "Енергоатом"
 
                Термін - протягом 2006-2010 років
 
   8) розроблення Державної програми поводження з радіоактивними
відходами;
 
                Міністерство України з питань
                надзвичайних ситуацій та у справах
                захисту населення від наслідків
                Чорнобильської катастрофи,
                Міністерство палива та енергетики
                України, Державний комітет
                ядерного регулювання України,
                Міністерство охорони здоров'я
                України, Міністерство фінансів
                України, Міністерство економіки
                України спільно з Національною
                академією наук України
 
                Термін - до 1 січня 2007 року
 
   9) створення в установленому порядку концерну "Укратомпром";
 
                Міністерство палива та енергетики
                України, Міністерство промислової
                політики України
 
                Термін - до 1 жовтня 2006 року
 
   10) розроблення техніко-економічного обгрунтування перспектив
розвитку сировинної бази уранової промисловості;
 
                Міністерство палива та енергетики
                України
 
                Термін - до 1 січня 2007 року
 
   11) проведення геологорозвідувальних робіт для пошуку нових
уранових родовищ;
 
                Міністерство палива та енергетики
                України, Міністерство охорони
                навколишнього природного
                середовища України
 
                Термін - протягом 2006-2007 років
 
   12) проектування, створення нових та технічне переоснащення
діючих потужностей цирконієвого виробництва;
 
                Міністерство палива та енергетики
                України
 
                Термін - протягом 2006-2008 років
 
   13) залучення інвестицій для розвитку уранових підприємств та
освоєння нових родовищ;
 
                Міністерство палива та енергетики
                України
 
                Термін - протягом 2006-2007 років
 
   14) реконструкція і технічне переоснащення підприємства з
випуску іонообмінних смол з метою забезпечення виробництва урану
та удосконалення системи водопідготовки на атомних електростанціях
та теплових електроцентралях.
 
                Міністерство палива та енергетики
                України
 
                Термін - протягом 2006-2007 років
 
   5. У вугільній галузі:
 
   1) вдосконалення фінансового механізму державної підтримки
вугільної галузі з метою стимулювання скорочення витрат, розвитку
виробництва і збільшення обсягів видобутку вугілля;
 
                Міністерство вугільної
                промисловості України,
                Міністерство економіки України,
                Міністерство фінансів України
 
                Термін - до 1 квітня 2006 року
 
   2) розроблення  з  урахуванням  досвіду розвинених країн
проектів законодавчих  та  інших  нормативно-правових  актів,
необхідних  для належного проведення приватизації підприємств
вугільної галузі, зокрема програми їх приватизації;
 
                Міністерство вугільної
                промисловості України,
                Міністерство економіки України,
                Фонд державного майна України,
                Міністерство юстиції України
 
                Термін - до 1 липня 2006 року
 
   3) визначення переліку підприємств вугільної галузі, які у
першочерговому порядку мають бути запропоновані до приватизації
протягом 2006 року, та опрацювання умов їх приватизації, зокрема
щодо інвестиційних зобов'язань нових власників та забезпечення
соціальних гарантій  працівників  вугільних  підприємств,  що
приватизуються;
 
                Міністерство вугільної
                промисловості України,
                Міністерство економіки України,
                Фонд державного майна України
 
                Термін - до 1 квітня 2006 року
 
   4) створення єдиного оптового ринку вугілля та постачання
через  нього  вугільної  продукції (за наявності відповідних
документів  про  її  походження)  споживачам,  насамперед
енергогенеруючим компаніям;
 
                Міністерство вугільної
                промисловості України,
                Міністерство економіки України
 
                Термін - до 1 липня 2006 року
 
   5) лібералізація цін на вугільну продукцію відповідно до її
реальної ринкової вартості;
 
                Міністерство вугільної
                промисловості України,
                Міністерство економіки України,
                Міністерство фінансів України
 
                Термін - протягом 2006 року
 
   6) перехід від обліку видобувного вугілля у рядовому вимірі
на облік товарної продукції та розроблення відповідних галузевих
стандартів;
 
                Міністерство вугільної
                промисловості України
 
                Термін - протягом 2006 року
 
   7) розроблення проектів програм видобутку метану з вугільних
пластів.
 
                Міністерство вугільної
                промисловості України
 
                Термін - до 1 січня 2007 року
 
 Глава Секретаріату
 Президента України                   О.РИБАЧУК<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner