Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 1643/2005 від 21.11.2005

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2005 року "Про стан додержання вимог законодавства та заходи щодо підвищення ефективності державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
     Про рішення Ради національної безпеки і оборони
      України від 29 червня 2005 року "Про стан
     додержання вимог законодавства та заходи щодо
      підвищення ефективності державної політики
       у сфері регулювання земельних відносин,
         використання та охорони земель"
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
     N 121/2008 ( 121/2008 ) від 14.02.2008 )
 
 
 
   Відповідно до статті 107 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
 
   Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 29 червня 2005 року "Про стан додержання вимог
законодавства та заходи щодо підвищення ефективності державної
політики у сфері регулювання земельних відносин, використання та
охорони земель".
 
   У зв'язку з рішенням Ради національної безпеки і оборони
України:
 
   1. Кабінету Міністрів України:
 
   1) розробити до 1 січня 2006 року Концепцію вдосконалення
земельних відносин на 2006-2015 роки, передбачивши в ній, зокрема,
заходи щодо:
 
   підвищення ефективності державного управління та контролю за
раціональним використанням та  охороною  земель,  додержанням
законодавства при наданні, вилученні та продажу земельних ділянок;
 
   захисту прав  власності  на землю, прискорення створення
системи реєстрації таких прав;
 
   забезпечення особливого  режиму   використання   земель
оздоровчого,    рекреаційного,    природоохоронного    та
історико-культурного призначення, а також особливо цінних земель;
 
   формування та розвитку ринку земель і його інфраструктури,
підвищення інвестиційної привабливості земель;
 
   підвищення ефективності державного регулювання ціноутворення
у сфері земельних відносин;
 
   забезпечення проведення інвентаризації земель;
 
   забезпечення здійснення громадського контролю за прийняттям
рішень  щодо  регулювання  земельних  відносин,  а також за
використанням та охороною земель;
 
   удосконалення нормативно-правової та методичної бази розвитку
ринкових земельних відносин, у тому числі щодо плати за землю;
 
   підвищення якості  підготовки фахівців у сфері земельних
відносин;
 
   2) у місячний строк:
 
   а) забезпечити відповідно до законодавства розроблення та
затвердження:
 
   порядку надання та вилучення земельних ділянок в історичному
центрі міста Києва, на Південному узбережжі Автономної Республіки
Крим,  а  також  природно-заповідного  фонду, оздоровчого та
рекреаційного призначення;
 
   методичних рекомендацій і плану заходів щодо  поетапного
завершення інвентаризації та грошової оцінки земель, передбачивши,
зокрема, заходи з визначення оптимальної технології створення
автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру,
конкурсний відбір виконавців з її створення, а також необхідні
обсяги та джерела фінансування, матеріально-технічне забезпечення
відповідних робіт із завершення інвентаризації та грошової оцінки
земель;
 
   методики визначення  розміру  шкоди,  завданої  земельним
ресурсам унаслідок самовільного зайняття  земельних  ділянок,
використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття
ґрунтового покриву (родючого шару грунту)  без  спеціального
дозволу;
 
   б) вжити заходів щодо уніфікації процедур та скорочення
строків прийняття рішень щодо надання (вилучення)  земельних
ділянок;
 
   в) розглянути питання щодо:
 
 
   ( Абзац другий підпункту "в" пункту 2 статті 1 втратив
чинність на підставі Указу Президента N 121/2008 ( 121/2008 ) від
14.02.2008 )
 
 
   утворення у складі Міністерства будівництва, архітектури та
житлово-комунального  господарства  України  урядового  органу
державного управління з питань архітектурно-будівельного контролю,
а у складі Міністерства аграрної політики України - з питань
охорони родючості грунтів;
 
   підпорядкування Кримського   протизсувного   управління
Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;
 
   г) подати в установленому порядку пропозиції щодо:
 
   удосконалення порядку надання земельних ділянок військовим
частинам, організаціям Збройних Сил України, інших військових
формувань та вилучення таких ділянок;
 
   чіткого визначення повноважень  центральних  та  місцевих
органів виконавчої влади з питань контролю за станом прибережних
смуг морів, берегоукріпленням морського узбережжя та внутрішніх
водойм;
 
   врегулювання питання  збудованих  на  самовільно зайнятих
земельних ділянках об'єктів;
 
   суттєвого спрощення  процедур  погодження  землевпорядної
документації  з  органами  по  земельних  ресурсах, органами
архітектури і охорони культурної спадщини, природоохоронними і
санітарно-епідеміологічними органами;
 
   д) розробити і затвердити державну програму "Морський берег
Криму";
 
   е) посилити контроль за використанням земель у прикордонній
смузі у зв'язку із забезпеченням проведення протиконтрабандних
заходів;
 
   є) вивчити за участю Верховного Суду України питання про
утворення спеціалізованих земельних судів та в разі потреби внести
відповідні пропозиції;
 
   3) забезпечити здійснення  відповідними  центральними  та
місцевими органами виконавчої влади за участю органів місцевого
самоврядування заходів із проведення до кінця 2007 року робіт щодо
визначення (уточнення) в установленому порядку меж населених
пунктів;
 
   4) забезпечити супроводження у  Верховній  Раді  України
законопроектів:
 
   "Про ринок земель" (реєстраційний N 2600-1);
 
   "Про Державний земельний (іпотечний) банк" (реєстраційний
N 3566);
 
   "Про внесення доповнень до Земельного кодексу України" (щодо
земель водного фонду) (реєстраційний N 4457);
 
   "Про державний земельний кадастр" (реєстраційний N 5394);
 
   "Про внесення змін до Земельного кодексу України" (щодо права
продажу або відчуження земельних ділянок) (реєстраційний N 5452);
 
   "Про затвердження  Загальнодержавної  програми  укріплення
берегів водних об'єктів і узбережжя морів та їх інженерного
захисту" (реєстраційний N 6291);
 
   "Про внесення змін до статті 14 Закону України "Про систему
оподаткування" (реєстраційний N 7162);
 
   "Про внесення  змін  до  статті  6 Закону України "Про
розмежування земель державної та комунальної власності" (щодо
земельних  ділянок  навчальних  закладів державної власності)
(реєстраційний N 7409);
 
   "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2005 рік" (щодо створення земельного іпотечного фонду
Державної іпотечної установи) (реєстраційний N 7487);
 
   5) забезпечити фінансування у 2005 році заходів, передбачених
цим Указом;
 
   6) передбачити під час доопрацювання проекту Закону України
"Про Державний бюджет України на 2006 рік" видатки на фінансування
заходів, передбачених цим Указом, а також заходів з інвентаризації
земельних ділянок, що перебувають у користуванні Чорноморського
флоту Російської Федерації;
 
   7) передбачати під час доопрацювання проекту Закону України
"Про Державний бюджет України на 2006 рік", розроблення проектів
законів України про Державний бюджет на наступні роки видатки в
обсягах, необхідних  для  належного  фінансування  проведення
земельної реформи, насамперед заходів щодо:
 
   проведення інвентаризації земель, забезпечення їх охорони та
використання;
 
   проведення нормативної грошової оцінки  земель  населених
пунктів та земель за їх межами;
 
   організації здійснення землеустрою, в тому числі оновлення
планово-картографічного матеріалу, відновлення робіт з ґрунтових
обстежень, а також підготовки фахівців з питань землеустрою,
використання та охорони земель, земельного права;
 
   розмежування земель державної та комунальної власності;
 
   виготовлення атласів ринкових цін на земельні ділянки;
 
   демаркації кордонів з Російською Федерацією та Республікою
Молдова;
 
   видачі державних актів на право власності на землю;
 
   проведення щомісячного  моніторингу  вартості  проданих
земельних ділянок;
 
   активізації наукових  досліджень  у  сфері  економіки
землекористування,   охорони   земель,   обороту   земель
сільськогосподарського призначення.
 
   2. Міністерству охорони навколишнього природного середовища
України, Державному комітету України по земельних ресурсах:
 
   1) розробити  у  місячний  строк та затвердити методику
визначення розміру збитків, завданих  невиконанням  робіт  з
рекультивації  земель  після  завершення експлуатації родовищ
корисних копалин;
 
   2) забезпечити до кінця 2006 року встановлення меж територій
природо-заповідного фонду.
 
   3. Державному  комітету  України з водного господарства,
Державному комітету України по земельних ресурсах  здійснити
необхідні  заходи щодо встановлення до кінця 2006 року меж
водоохоронних зон і прибережних захисних смуг.
 
   4. Державному  комітету  лісового  господарства  України,
Державному комітету України по земельних ресурсах забезпечити
здійснення до кінця 2006 року заходів щодо встановлення меж
територій лісового фонду.
 
   5. Міністерству    будівництва,    архітектури    та
житлово-комунального господарства України вжити заходів  щодо
розроблення у 2006 році генеральних планів населених пунктів та
визначення меж таких населених пунктів.
 
   6. Міністерству  аграрної  політики  України,  Державному
комітету України по земельних ресурсах організувати до 1 січня
2006 року підвищення кваліфікації керівників  і  відповідних
спеціалістів  сільськогосподарських  підприємств  з  питань
раціонального   використання   та    охорони    земель
сільськогосподарського призначення.
 
   7. Міністерству оборони України:
 
   1) разом  із  Державним  комітетом України по земельних
ресурсах:
 
   забезпечити проведення до кінця 2006 року в установленому
порядку інвентаризації земель Збройних Сил України на території
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;
 
   проаналізувати ефективність та цільове використання земель
Збройних Сил України та за результатами інвентаризації внести в
установленому порядку пропозиції щодо дальшого використання цих
земель;
 
   2) завершити  до  31  грудня  2006  року  оформлення
правовстановлюючих документів на земельні ділянки, що перебувають
у користуванні Міністерства оборони України.
 
   8. Міністерству  юстиції  України  активізувати  роботу
Департаменту державної виконавчої служби щодо своєчасного, повного
виконання рішень про стягнення штрафів за порушення земельного
законодавства.
 
   9. Раді міністрів Автономної Республіки Крим,  обласним,
Київській  та  Севастопольській  міським,  районним державним
адміністраціям  за  участю  відповідних  органів  місцевого
самоврядування:
 
   1) невідкладно:
 
   вжити заходів щодо забезпечення виконання Указу Президента
України від 3 квітня 2005 року N 593 ( 593/2005 )  "Про
вдосконалення  структури  місцевих державних адміністрацій" у
частині недопущення створення у  складі  місцевих  державних
адміністрацій структурних підрозділів, які дублюють діяльність
територіальних органів міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади;
 
   здійснити заходи з перегляду в установленому порядку розмірів
орендної плати за користування земельними ділянками державної та
комунальної власності, забезпечивши при цьому виконання вимог
Закону України "Про оренду землі" ( 161-14 ) щодо встановлення
орендної плати у розмірах не менших ніж розмір земельного податку;
 
   забезпечити належне оформлення права користування земельними
ділянками  державної  та  комунальної  власності  суб'єктами
підприємницької діяльності та здійснення контролю за своєчасною
сплатою ними земельного податку чи орендної плати за землю, а в
разі виявлення порушень уживати передбачених законом заходів щодо
припинення користування такими земельними ділянками;
 
   2) забезпечити разом із відповідними територіальними органами
земельних  ресурсів проведення до кінця 2008 року робіт із
розмежування земель державної та комунальної власності в населених
пунктах і за їх межами, а також установлення меж населених
пунктів, насамперед віднесених до курортних;
 
   3) вжити в установленому порядку заходів щодо припинення
права користування земельними ділянками, які використовуються з
порушенням земельного законодавства, а  також  заходів  щодо
звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок та земельних
ділянок, строк користування якими закінчився;
 
   4) вжити у двотижневий строк в межах повноважень заходів щодо
посилення контролю за додержанням порядку надання і вилучення
земельних ділянок.
 
   10. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України:
 
   1) посилити  нагляд  за  додержанням  законів  під  час
розслідування  кримінальних  справ  про  порушення земельного
законодавства,  строків  та  якості  досудового  слідства,
забезпечувати представництво інтересів держави за зверненнями
органів земельних  ресурсів  з  питань  відшкодування  втрат
сільськогосподарського  та  лісогосподарського  виробництва,
повернення самовільно зайнятих земельних ділянок, у тому числі
земельних ділянок, строк користування якими закінчився;
 
   2) забезпечити  разом  із Міністерством внутрішніх справ
України, Службою безпеки України здійснення невідкладних заходів
щодо захисту конституційних прав громадян на землю та посилити
протидію порушенням законодавства у сфері регулювання земельних
відносин, використання та охорони земель.
 
 
   ( Стаття 11 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 121/2008 ( 121/2008 ) від 14.02.2008 )
 
 
   12. Комісії з перевірки додержання вимог  законодавства,
реалізації  державної політики у сфері регулювання земельних
відносин, використання та охорони земель, утвореній Розпорядженням
Президента України від 20 квітня 2005 року N 985 ( 985/2005-рп ):
 
   1) забезпечувати координацію заходів органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування щодо виявлення та усунення
порушень законодавства у сфері регулювання земельних відносин,
використання та охорони земель;
 
   2) організовувати перевірки додержання вимог законодавства у
сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони
земель у регіонах (районах, містах);
 
   3) щоквартально доповідати про стан і результати реалізації
заходів  щодо  виявлення  та  усунення  порушень  земельного
законодавства.
 
   Секретареві Ради національної безпеки і оборони  України
подати  у двотижневий строк проект положення про Комісію з
перевірки додержання вимог законодавства, реалізації державної
політики у сфері регулювання земельних відносин, використання та
охорони земель, а також пропозиції щодо змін у її персональному
складі.
 
   13. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря
Ради національної безпеки і оборони України.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 21 листопада 2005 року
     N 1643/2005
 
 
   ( План підготовки першочергових законопроектів та проектів
інших нормативно-правових актів з питань підвищення ефективності
державного регулювання земельних відносин, використання та охорони
земель втратив чинність на підставі Указу Президента N 121/2008
( 121/2008 ) від 14.02.2008 )<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner