Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 1599/2005 від 14.11.2005

Про деякі питання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
      Про деякі питання Комітету з Національної
        премії України імені Тараса Шевченка
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
     N 272/2006 ( 272/2006 ) від 30.03.2006
     N 178/2007 ( 178/2007 ) від 05.03.2007
     N 1179/2007 ( 1179/2007 ) від 04.12.2007
     N 1239/2007 ( 1239/2007 ) від 19.12.2007
     N 191/2008 ( 191/2008 ) від 03.03.2008
     N 1150/2008 ( 1150/2008 ) від 08.12.2008
     N 126/2009 ( 126/2009 ) від 06.03.2009 )
 
 
 
   1. Затвердити Положення про Комітет з Національної премії
України імені Тараса Шевченка (додається).
 
   2. Затвердити Положення про Національну премію України імені
Тараса Шевченка (додається).
 
   3. Затвердити персональний склад Комітету з Національної
премії України імені Тараса Шевченка (додається).
 
   ( Стаття 4 втратила чинність щодо умов оплати праці голови
Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка та
його заступника, виходячи з умов забезпечення керівника державного
комітету  та  його  заступника на підставі Указу Президента
N 272/2006 ( 272/2006 ) від 30.03.2006 )
   4. Кабінету Міністрів України вирішити  в  установленому
порядку  питання  щодо  умов оплати праці, матеріального та
соціально-побутового забезпечення голови Комітету з Національної
премії України імені Тараса Шевченка та його заступника, виходячи
з умов відповідного забезпечення керівника державного комітету та
його заступника.
 
   5. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   Указ Президента України від 29 листопада 1996 року N 1146
( 1146/96 ) "Питання Комітету із Державних премій України імені
Тараса Шевченка";
 
   статтю 2 Указу Президента України від 27 вересня 1999 року
N 1228 ( 1228/99 ) "Про Національну премію України імені Тараса
Шевченка";
 
   Указ Президента України від 10 жовтня 2001 року N 950
( 950/2001 ) "Питання Комітету з Національної премії України імені
Тараса Шевченка";
 
   Указ Президента України від 27 травня 2003 року N 442
( 442/2003 ) "Про внесення змін до складу Комітету з Національної
премії України імені Тараса Шевченка";
 
   статтю 1 Указу Президента України від 8 березня 2005 року
N 452 ( 452/2005 ) "Про Національну премію України імені Тараса
Шевченка";
 
   пункт 2 статті 1 Указу Президента України від 19 травня
2005 року N 824 ( 824/2005 ) "Про внесення змін та визнання
такими, що втратили чинність, деяких актів Президента України".
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 14 листопада 2005 року
     N 1599/2005
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                 Указом Президента України
              від 14 листопада 2005 року N 1599/2005
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про Комітет з Національної премії
         України імені Тараса Шевченка
 
 
   1. Комітет з Національної премії України  імені  Тараса
Шевченка  (далі  -  Комітет)  є  спеціальним  органом,  що
підпорядковується  Президентові  України  і  утворений  для
попереднього  розгляду питань щодо кандидатур на присудження
Національної премії України імені Тараса Шевченка  (далі  -
Національна премія).
 
   2. Комітет  у  своїй  діяльності  керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
 
   3. Комітет для здійснення покладених на нього функцій:
 
   постійно відстежує літературні і мистецькі процеси в Україні
та за її межами, аналізує їх, визначає найяскравіші, найвидатніші
духовні надбання вітчизняної культури;
 
   приймає твори і роботи, представлені на здобуття Національної
премії, згідно з установленим порядком їх висунення;
 
   розглядає, обговорює, оцінює твори і роботи, представлені на
здобуття Національної премії;
 
   приймає шляхом таємного голосування рішення щодо кандидатур
на присудження Національної премії;
 
   розробляє пропозиції щодо зразка Диплома та Почесного знака
лауреата  Національної  премії, вносить відповідні пропозиції
Комісії державних нагород та геральдики;
 
   організовує щорічне вручення  Дипломів,  Почесних  знаків
лауреатам Національної премії;
 
   виплачує лауреатам Національної премії її грошову частину;
 
   сприяє популяризації творів лауреатів Національної премії.
 
   4. Комітет має право:
 
   утворювати експертні комісії з визнаних фахівців у галузі
літератури, культури і мистецтва;
 
   залучати до  письмового  рецензування  творів  і  робіт,
представлених на здобуття Національної премії, визнаних фахівців у
галузі літератури, культури і мистецтва, оплата праці  яких
здійснюється відповідно до законодавства України;
 
   відряджати членів Комітету та рецензентів для ознайомлення з
театральними  виставами,  концертними  програмами,  творами
образотворчого та монументального мистецтва.
 
   5. Комітет утворюється у складі голови, заступника голови та
членів Комітету.
 
   Голова Комітету призначається на посаду та звільняється з
посади Президентом України.
 
   Голова та його заступники працюють у Комітеті, як правило, на
постійній основі, інші члени Комітету працюють на громадських
засадах. ( Абзац третій пункту 5 в редакції Указу Президента
N 178/2007 ( 178/2007 ) від 05.03.2007 )
 
   Склад Комітету формується за поданням голови Комітету з числа
високопрофесійних, авторитетних, відомих в Україні літераторів і
митців, культурологів, літературознавців і мистецтвознавців.
 
   Персональний склад Комітету затверджується Указом Президента
України строком на п'ять років. Протягом цього строку може
проводитися часткова ротація Комітету.
 
   Якщо на здобуття Національної премії висунуто роботу члена
Комітету, він протягом обговорення кандидатур та присудження
премії не бере участі в роботі Комітету.
 
   6. Основною формою роботи Комітету є засідання, які проводить
голова Комітету, а в разі його відсутності - заступник голови
Комітету.
 
   Засідання Комітету вважається правомочним у разі присутності
на ньому не менше 2/3 його складу.
 
   Рішення Комітету  оформляється  протоколом, який підписує
голова Комітету, а в разі його відсутності - заступник голови
Комітету.
 
   7. Для здійснення організаційного та іншого забезпечення
діяльності Комітету утворюється секретаріат у кількості десяти
осіб. Керівником секретаріату є заступник голови Комітету. ( Абзац
перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1150/2008 ( 1150/2008 ) від 08.12.2008 )
 
   Голова Комітету затверджує структуру секретаріату, а також
формує в установленому порядку кошторис  видатків  на  його
утримання.
 
   8. Комітет   здійснює   в   установленому   порядку
редакційно-видавничу, інформаційно-просвітницьку    діяльність,
формує серію видань "Бібліотека Шевченківського Комітету".
 
   9. Комітет є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
 
 
 Глава Секретаріату Президента України          О.РИБАЧУК
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                 Указом Президента України
              від 14 листопада 2005 року N 1599/2005
 
              ПОЛОЖЕННЯ
    про Національну премію України імені Тараса Шевченка
 
 
   1. Національна премія України імені Тараса Шевченка (далі -
Національна премія) є найбільш престижною творчою відзнакою в
галузі літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики за
вагомий внесок у розвиток культури.
 
   2. Національна  премія  встановлюється  для  нагородження
громадян  за  найвидатніші  твори  літератури  і  мистецтва,
публіцистики і журналістики, які є вершинним духовним надбанням
Українського  народу, утверджують високі гуманістичні ідеали,
збагачують історичну пам'ять народу, його національну свідомість і
самобутність,  спрямовані на державотворення і демократизацію
українського суспільства (у тому числі твори, які висвітлюють тему
Голодомору 1932-1933 років в Україні). ( Абзац перший пункту 2 із
змінами,  внесеними  згідно з Указом Президента N 1179/2007
( 1179/2007 ) від 04.12.2007 )
 
   Присудження Національної премії провадиться Указом Президента
України.
 
   3. Щорічно встановлюється до десяти Національних премій.
 
   4. На  здобуття Національної премії представляються нові
оригінальні твори і  роботи,  опубліковані  (оприлюднені)  у
завершеному вигляді протягом останніх п'яти років, але не пізніш
як за півроку до їх висунення на здобуття Національної премії.
 
   5. Твори  і  роботи  на  здобуття  Національної  премії
представляють Міністерство культури і туризму України, Національна
академія наук України, Академія мистецтв України, творчі спілки,
літературно-мистецькі об'єднання.
 
   Представлення на здобуття Національної премії погоджується з
автором чи колективом авторів.
 
   6. Розгляд,  обговорення  та  оцінка  творів  і  робіт,
представлених  на  здобуття  Національної премії, проводяться
Комітетом з Національної премії України імені Тараса Шевченка
(далі - Комітет) у три конкурсні тури:
 
   перший тур - попередній відбір творів і робіт та допущення їх
до другого туру конкурсу шляхом обговорення  та  відкритого
голосування;
 
   другий тур - допущення творів і робіт до третього туру
конкурсу шляхом таємного голосування;  публікація  в  газеті
"Урядовий кур'єр" списку творів і робіт, допущених до третього
туру; аналіз матеріалів преси, відгуків та пропозицій, підготовка,
в разі необхідності, експертних висновків;
 
   третій тур - підсумкове обговорення творів і робіт, прийняття
шляхом таємного голосування рішення щодо кандидатур на присудження
Національної премії і внесення на розгляд Президентові України
відповідних пропозицій.
 
   Рішення Комітету про допущення творів і робіт до другого та
третього турів конкурсу приймається простою більшістю голосів, а
рішення щодо кандидатур на присудження Національної премії - не
менш як 3/4 голосів присутніх на засіданні членів Комітету.
 
   7. Повторно, але не більше двох разів, можуть висуватися на
здобуття Національної премії твори і роботи, які в конкурсному
відборі були допущені до участі у третьому турі.
 
   8. Твори і роботи на здобуття Національної премії наступного
року приймаються Комітетом з 1 серпня до 1 листопада поточного
року.
 
   9. До колективу претендентів не допускається включення осіб,
які виконували адміністративні, організаторські чи консультативні
функції.
( Пункт 9 в редакції Указу Президента N 191/2008 ( 191/2008 ) від
03.03.2008 )
 
   10. Національною премією можуть бути нагороджені громадяни
України, іноземці та особи без громадянства.
 
   11. Національна премія присуджується авторові чи виконавцеві
один раз за життя.
 
   12. Особам, удостоєним Національної премії, присвоюється
звання лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка
і вручаються Диплом та Почесний знак лауреата.
 
   Описи Диплома та Почесного знака лауреата Національної премії
затверджує Президент України.
 
   Почесний знак лауреата Національної премії носять з правого
боку грудей.
( Пункт 12 в редакції Указу Президента N 126/2009 ( 126/2009 ) від
06.03.2009 )
 
   13. Лауреатам Національної премії Комітетом  виплачується
грошова частина премії. Розмір Національної премії визначається
кожного року Указом Президента України за пропозицією Комітету.
 
   У разі відзначення Національною премією колективу авторів
твору чи колективу виконавців усім лауреатам видаються Дипломи і
Почесні знаки, а грошова частина премії ділиться між ними порівну.
 
   14. Указ Президента України про присудження Національної
премії публікується до 9 березня в газеті "Урядовий кур'єр",
оприлюднюється по радіо і телебаченню.
 
   15. Дипломи і Почесні знаки лауреатам Національної премії
вручає Президент України 9 березня під час урочистого відзначення
дня народження Тараса Шевченка в Національній опері України.
 
 
 Глава Секретаріату Президента України          О.РИБАЧУК
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                 Указом Президента України
              від 14 листопада 2005 року N 1599/2005
 
               СКЛАД
         Комітету з Національної премії
         України імені Тараса Шевченка
 
 
   ЖУЛИНСЬКИЙ    - літературознавець, лауреат Національної
Микола Григорович    премії України імені Тараса Шевченка,
            голова Комітету
 
   МАТІОС     - письменниця, лауреат Національної премії
Марія Василівна    України імені Тараса Шевченка, заступник
            голови Комітету
 
   БІЛЯЛОВ     - актор, режисер, заслужений діяч мистецтв
Білял Шевкетович    України
 
   ВІКТЮК     - режисер, народний артист України
Роман Григорович
 
   ГАМКАЛО     - диригент, музикознавець, народний артист
Іван Дмитрович     України
 
   ГЕРАСИМ'ЮК   - поет, лауреат Національної премії України
Василь Дмитрович    імені Тараса Шевченка
 
   ГОНЧАР     - культуролог, мистецтвознавець
Петро Іванович
 
   ДРАЧ      - поет, лауреат Національної премії України
Іван Федорович     імені Тараса Шевченка
 
   КУРКОВ     - письменник
Андрій Юрійович
 
   ПЕТРИНЕНКО   - композитор, поет, співак, лауреат
Тарас Гаринальдович  Національної премії України імені Тараса
            Шевченка
 
   ПИСАРЄВ     - хореограф, народний артист України
Вадим Якович
 
   САНІН      - кінорежисер, актор, лауреат Державної
Олесь Геннадійович   премії України імені Олександра Довженка
 
   СКОРИК     - композитор, лауреат Національної премії
Мирослав Михайлович  України імені Тараса Шевченка
 
   СКРИПКА     - співак, музикант
Олег Юрійович
 
   СЛАБОШПИЦЬКИЙ  - письменник, лауреат Національної премії
Михайло Федотович   України імені Тараса Шевченка
 
   СТЕЦЕНКО    - скрипаль, заслужений артист України
Кирило Вадимович
 
   СТУПКА     - актор, лауреат Національної премії України
Богдан Сильвестрович  імені Тараса Шевченка
 
   ТРИМБАЧ     - кінокритик, лауреат Державної премії
Сергій Васильович   України імені Олександра Довженка
 
   ФЕДОРУК     - мистецтвознавець, заслужений діяч мистецтв
Олександр Касьянович  України
 
   ФЕДЮК      - поет, лауреат Національної премії України
Тарас Олексійович   імені Тараса Шевченка
 
   ЧЕПЕЛИК     - скульптор, лауреат Національної премії
Володимир Андрійович  України імені Тараса Шевченка
 
   ШЕВЧЕНКО    - мистецтвознавець, заслужений діяч мистецтв
Євген Ігорович     України
 
   ЯКУТОВИЧ    - художник-графік, лауреат Національної
Сергій Георгійович   премії України імені Тараса Шевченка.
 
(  Склад  із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1239/2007 ( 1239/2007 ) від 19.12.2007; в редакції Указу
Президента N 1150/2008 ( 1150/2008 ) від 08.12.2008 )
 
 Глава Секретаріату Президента України          О.РИБАЧУК<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner