Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 1548/2005 від 04.11.2005

Питання Секретаріату Президента України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
       Питання Секретаріату Президента України
 
    { Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
     N 1614/2005 ( 1614/2005 ) від 18.11.2005
     N 814/2006 ( 814/2006 ) від 02.10.2006
     N 817/2006 ( 817/2006 ) від 05.10.2006
     N 120/2007 ( 120/2007 ) від 19.02.2007
     N 143/2007 ( 143/2007 ) від 26.02.2007
     N 276/2007 ( 276/2007 ) від 05.04.2007
     N 507/2007 ( 507/2007 ) від 06.06.2007
     N 1079/2007 ( 1079/2007 ) від 09.11.2007
     N 1244/2007 ( 1244/2007 ) від 24.12.2007
     N  46/2008 (  46/2008 ) від 23.01.2008
     N 134/2008 ( 134/2008 ) від 15.02.2008
     N 997/2008 ( 997/2008 ) від 04.11.2008 }
 
 
 
   1. Затвердити Положення про Секретаріат Президента України
(додається).
 
 
   { Стаття 2 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 817/2006 ( 817/2006 ) від 05.10.2006 }
 
 
   3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 4 листопада 2005 року
     N 1548/2005
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
               від 4 листопада 2005 року N 1548/2005
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про Секретаріат Президента України
 
 
   1. Секретаріат Президента України (далі - Секретаріат) є
постійно діючим допоміжним органом, створеним Президентом України
відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції
України ( 254к/96-ВР ).
 
   2. Секретаріат у своїй діяльності керується Конституцією
України (  254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами
України,  цим  Положенням,  а  також  розпорядженнями  Глави
Секретаріату Президента України.
 
   3. Основним завданням Секретаріату є забезпечення на засадах
відкритості,  гласності  та прозорості здійснення Президентом
України його  повноважень,  визначених  Конституцією  України
( 254к/96-ВР ).
 
   4. Секретаріат відповідно до покладеного на нього основного
завдання:
 
   1) аналізує політичні, соціально-економічні та інші процеси,
що відбуваються в Україні та за її межами, і за результатами
такого аналізу готує та подає на розгляд Президентові України
оперативно-інформаційні матеріали, пропозиції щодо забезпечення
державного суверенітету і територіальної цілісності  України,
додержання Конституції України ( 254к/96-ВР ), прав і свобод
людини і громадянина, їх захисту;
 
   2) опрацьовує пропозиції щодо пріоритетів державної політики,
шляхів їх впровадження та супроводження;
 
   3) забезпечує підготовку проектів послань Президента України
до народу, щорічних і позачергових послань до Верховної Ради
України про внутрішнє і зовнішнє становище України, доповідей та
виступів Президента України;
 
   4) забезпечує планування діяльності Президента України;
 
   5) забезпечує підготовку, опрацювання і подання на підпис
главі держави проектів указів, розпоряджень і доручень Президента
України;
 
   6) здійснює в установленому порядку експертизу прийнятих
Верховною  Радою  України  законів,  що  надійшли на підпис
Президентові України, готує главі  держави  пропозиції  щодо
підписання законів або застосування щодо них права вето;
 
   7) забезпечує  офіційне  оприлюднення Президентом України
законів, а також указів і розпоряджень Президента України;
 
 
   { Підпункт 8 пункту 4 виключено на підставі Указу Президента
N 814/2006 ( 814/2006 ) від 02.10.2006 }
 
 
   9) опрацьовує внесені в установленому порядку пропозиції щодо
утворення і ліквідації судів, визначення кількості суддів у судах,
переведення суддів, призначення суддів на адміністративні посади в
судах;
 
   10) забезпечує підготовку проектів законів, що вносяться
Президентом України до Верховної  Ради  України  в  порядку
законодавчої ініціативи;
 
   11) здійснює  підготовку  проектів  конституційних подань
Президента України до Конституційного Суду України та пропозицій
щодо позиції Президента України у справах, які розглядаються
Конституційним Судом України;
 
   12) опрацьовує внесені в установленому порядку пропозиції з
вирішення кадрових питань, що належать до повноважень Президента
України, та веде облік відповідних кадрів;
 
   13) здійснює моніторинг актів Кабінету Міністрів України,
нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, актів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, рішень
голів місцевих державних адміністрацій та за наявності відповідних
підстав вносить Президентові України пропозиції щодо зупинення
дії, скасування таких актів, рішень;
 
   14) забезпечує контроль за виконанням указів, розпоряджень і
доручень Президента України;
 
   15) вносить Президентові України пропозиції щодо забезпечення
інформаційної  безпеки  держави,  створює  умови для доступу
громадськості до інформації про  діяльність  глави  держави,
Секретаріату, здійснює видавничу діяльність;
 
   16) організовує публічне обговорення ініціатив Президента
України, проектів його актів;
 
   17) забезпечує опрацювання та подання в установленому порядку
на розгляд главі держави пропозицій щодо нагородження державними
нагородами, встановлення президентських відзнак та нагородження
ними, розвитку нагородної справи та геральдики, присвоєння вищих
військових звань, вищих дипломатичних рангів та інших вищих
спеціальних звань і класних чинів, прийняття до громадянства
України та припинення громадянства України, надання притулку в
Україні, здійснення помилування;
 
   18) забезпечує організацію та проведення протокольних та
церемоніальних заходів за участю Президента України, зарубіжних
візитів, а також робочих поїздок глави держави;
 
   19) організовує  прийом  громадян,  які  звертаються  до
Президента України, розгляд звернень громадян, а також звернень
державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ, політичних партій, громадських та інших організацій, на
основі аналізу таких звернень розробляє і подає Президентові
України пропозиції щодо розв'язання порушених у них проблем;
 
   20) забезпечує взаємодію Президента України з Верховною Радою
України,  Кабінетом  Міністрів  України, Конституційним Судом
України, правоохоронними, іншими державними органами, органами
місцевого самоврядування;
 
   21) сприяє  підвищенню  ефективності взаємодії Президента
України з політичними партіями, громадськими організаціями, в тому
числі  професійними  спілками,  організаціями  підприємців,
релігійними та іншими організаціями, підприємствами, установами,
утвердженню і розвитку інститутів громадянського суспільства,
зміцненню їх ролі  у  вирішенні  питань  загальнодержавного,
регіонального та місцевого значення;
 
   22) здійснює забезпечення діяльності створених Президентом
України консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і
служб;
 
   23) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно державної  таємниці  та  контроль  за  її
збереженням;
 
   24) здійснює     матеріально-технічне,     фінансове,
соціально-побутове забезпечення діяльності Президента України,
його консультативно-дорадчих та інших допоміжних органів і служб;
 
   25) виконує інші функції для забезпечення здійснення главою
держави своїх повноважень.
 
   5. Секретаріат для виконання покладеного на нього основного
завдання має право:
 
   1) одержувати в установленому порядку від державних органів
та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ  і
організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для
виконання покладених на нього завдань;
 
   2) користуватися в установленому  порядку  інформаційними
базами  даних  державних  органів, державними, в тому числі
урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального
зв'язку та іншими технічними засобами;
 
   3) скликати наради, організовувати конференції, семінари;
 
   4) залучати в установленому порядку до виконання окремих
робіт і завдань, участі у вивченні окремих питань учених і
фахівців,  у  тому  числі на договірній основі, працівників
центральних та місцевих органів виконавчої влади, створювати
відповідні робочі групи;
 
   5) виступати замовником проведення наукових досліджень з
питань, віднесених до повноважень Президента України.
 
   6. Секретаріат у процесі виконання покладеного на нього
завдання в установленому порядку взаємодіє з Апаратом Верховної
Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Апаратом
Ради національної безпеки і оборони України, іншими державними
органами, органами місцевого  самоврядування,  підприємствами,
установами та організаціями.
 
   7. До складу Секретаріату входять:
 
   Глава Секретаріату Президента України; { Абзац другий пункту
7 в редакції Указів Президента N 1614/2005 ( 1614/2005 ) від
18.11.2005, N 814/2006 ( 814/2006 ) від 02.10.2006 }
 
   Перший заступник Глави Секретаріату Президента України -
Представник Президента України у Кабінеті Міністрів України;
{ Абзац третій пункту 7 в редакції Указів Президента N 814/2006
( 814/2006 ) від 02.10.2006, N 1244/2007 ( 1244/2007 ) від
24.12.2007 }
 
   заступники Глави Секретаріату Президента України, в тому
числі  заступник  Глави  Секретаріату  Президента  України -
Представник Президента України у Верховній Раді України, заступник
Глави Секретаріату Президента України - Представник Президента
України у  Конституційному  Суді  України,  заступник  Глави
Секретаріату Президента України - Уповноважений Президента України
з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України; { Абзац
четвертий пункту 7 в редакції Указів Президента N 814/2006
( 814/2006 ) від 02.10.2006, N 507/2007 ( 507/2007 ) від
06.06.2007; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1079/2007 ( 1079/2007 ) від 09.11.2007; в редакції Указу
Президента N 1244/2007 ( 1244/2007 ) від 24.12.2007 }
 
 
   {  Абзац  п'ятий пункту 7 виключено на підставі Указу
Президента N 1244/2007 ( 1244/2007 ) від 24.12.2007 }
 
 
   {  Абзац  шостий пункту 7 виключено на підставі Указу
Президента N 507/2007 ( 507/2007 ) від 06.06.2007 }
 
 
   { Абзац пункту 7 виключено на підставі Указу Президента
N 1079/2007 ( 1079/2007 ) від 09.11.2007 }
 
 
   Повноважний Представник  Президента  України  з  питань
додержання прав і свобод людини і громадянина; { Пункт 7 доповнено
абзацом згідно з Указом Президента N 276/2007 ( 276/2007 ) від
05.04.2007 }
 
   Уповноважений  Президента  України  з міжнародних питань
енергетичної безпеки; { Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Указом
Президента N 46/2008 ( 46/2008 ) від 23.01.2008 }
 
   Прес-секретар Президента України; { Абзац пункту 7 в редакції
Указу Президента N 814/2006 ( 814/2006 ) від 02.10.2006 }
 
 
   { Абзац пункту 7 виключено на підставі Указу Президента
N 997/2008 ( 997/2008 ) від 04.11.2008 }
 
 
   Офіс Президента   України,  головні  служби,  служби,
Режимно-секретний відділ,  які  є  самостійними  структурними
підрозділами Секретаріату.
 
   8. Глава Секретаріату Президента України, Перший заступник
Глави Секретаріату Президента України - Представник Президента
України  у  Кабінеті  Міністрів  України,  заступники  Глави
Секретаріату  Президента  України,  Повноважний  Представник
Президента України з питань додержання прав і свобод людини і
громадянина, Уповноважений Президента України з міжнародних питань
енергетичної  безпеки,  Прес-секретар  Президента  України
призначаються  на посади і звільняються з посад Президентом
України. { Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
Указами Президента N 1614/2005 ( 1614/2005 ) від 18.11.2005,
N 814/2006 ( 814/2006 ) від 02.10.2006, N 120/2007 ( 120/2007 )
від 19.02.2007, N 276/2007 ( 276/2007 ) від 05.04.2007, N 507/2007
( 507/2007 ) від 06.06.2007, N 1079/2007 ( 1079/2007 ) від
09.11.2007, N 1244/2007 ( 1244/2007 ) від 24.12.2007, N 46/2008
( 46/2008 ) від 23.01.2008 }
 
   Інші працівники Секретаріату призначаються на посади  та
звільняються з посад Главою Секретаріату Президента України.
{ Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 997/2008 ( 997/2008 ) від 04.11.2008 }
 
   9. Глава Секретаріату Президента України:
 
   1) подає на підпис Президентові України проекти указів,
розпоряджень та доручень Президента України, закони України, що
надійшли на підпис главі держави, пропозиції Президента України до
законів у разі застосування щодо них права  вето,  проекти
конституційних подань Президента України до Конституційного Суду
України, листи та інші документи, підписує додатки до актів
Президента України;
 
   2) представляє за дорученням Президента України його позицію
у Верховній Раді України, у відносинах з органами виконавчої влади
та органами місцевого самоврядування, з політичними партіями,
громадськими організаціями та засобами масової інформації, з
міжнародними організаціями;
 
   3) організовує  здійснення  контролю за виконанням актів
Президента України;
 
   4) вносить Президентові України пропозиції щодо призначення
на  посади  і  звільнення з посад Першого заступника Глави
Секретаріату Президента України - Представника Президента України
у Кабінеті Міністрів України, заступників Глави Секретаріату
Президента  України,  Прес-секретаря  Президента  України,
Повноважного Представника Президента України з питань додержання
прав і свобод людини і громадянина, Уповноваженого Президента
України з міжнародних питань енергетичної безпеки призначає на
посади та звільняє з посад інших працівників Секретаріату, якщо
інше не передбачено актами Президента України; { Підпункт 4 пункту
9 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 1614/2005
( 1614/2005 ) від 18.11.2005, N 814/2006 ( 814/2006 ) від
02.10.2006, N 120/2007 ( 120/2007 ) від 19.02.2007, N 276/2007
( 276/2007 ) від 05.04.2007, N 507/2007 ( 507/2007 ) від
06.06.2007, N 1079/2007 ( 1079/2007 ) від 09.11.2007, N 1244/2007
(  1244/2007 ) від 24.12.2007, N 46/2008 ( 46/2008 ) від
23.01.2008, N 997/2008 ( 997/2008 ) від 04.11.2008 }
 
   5) здійснює загальне керівництво Секретаріатом, спрямовує
його діяльність на ефективне забезпечення здійснення Президентом
України його повноважень;  координує  діяльність  структурних
підрозділів Секретаріату, представляє Секретаріат у відносинах з
іншими органами, підприємствами, установами та організаціями;
 
   6) контролює додержання працівниками  Секретаріату  вимог
Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ) та законодавства
про працю, здійснює присвоєння відповідно до законодавства рангів
державним службовцям;
 
   7) визначає  єдиний  порядок  проходження  і опрацювання
документів у Секретаріаті,  процедуру  взаємодії  структурних
підрозділів Секретаріату при виконанні покладених на них функцій;
 
   8) затверджує  в  установленому  порядку  штатний розпис
Секретаріату, структуру його самостійних структурних підрозділів
та положення про них, а також посадові інструкції керівників таких
підрозділів Секретаріату;
 
   9) реалізовує в межах повноважень, визначених законодавством,
державну політику у сфері охорони державної таємниці;
 
   10) вирішує питання щодо заохочення працівників Секретаріату,
порушує в установленому порядку питання про відзначення  їх
державними  нагородами України, притягнення до дисциплінарної
відповідальності;
 
   11) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
 
   Глава Секретаріату  Президента  України  для  виконання
покладених на нього функцій може видавати в межах установленої цим
Положенням компетенції розпорядження.
 
   Глава Секретаріату Президента  України  несе  персональну
відповідальність за виконання покладеного на Секретаріат основного
завдання.
 
   10. Перший заступник Глави Секретаріату Президента України -
Представник Президента України у Кабінеті Міністрів України,
заступники  Глави  Секретаріату  Президента України виконують
обов'язки відповідно до Схеми розподілу обов'язків між Главою
Секретаріату  Президента України, його Першим заступником та
заступниками,  закріплення  за  ними  структурних підрозділів
( 1445а/2005 ), яка затверджується Президентом України. { Абзац
перший  пункту  10 в редакції Указу Президента N 1244/2007
( 1244/2007 ) від 24.12.2007 }
 
   Перший заступник Глави Секретаріату Президента України -
Представник Президента України у Кабінеті Міністрів України також
забезпечує скоординовану діяльність заступників Глави Секретаріату
Президента України, забезпечує взаємодію між Президентом України
та Кабінетом Міністрів України. { Абзац другий пункту 10 із
змінами,  внесеними  згідно  з Указом Президента N 143/2007
(  143/2007  ) від 26.02.2007, в редакції Указу Президента
N 134/2008 ( 134/2008 ) від 15.02.2008 }
 
   Заступник Глави Секретаріату Президента України - Представник
Президента України у Верховній Раді України також забезпечує
взаємодію між Президентом України і Верховною Радою України;
{  Пункт  10  доповнено абзацом згідно з Указом Президента
N 1244/2007 ( 1244/2007 ) від 24.12.2007, в редакції Указу
Президента N 134/2008 ( 134/2008 ) від 15.02.2008 } 
 
   Заступник Глави Секретаріату Президента України - Представник
Президента  України  у  Конституційному  Суді  України також
представляє Президента України у відносинах з Конституційним Судом
України. { Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Указом Президента
N 507/2007 ( 507/2007 ) від 06.06.2007 }
 
   Заступник  Глави  Секретаріату  Президента  України  -
Уповноважений Президента України з питань контролю за діяльністю
Служби безпеки України також здійснює постійний контроль за
дотриманням  конституційних  прав громадян і законодавства в
оперативно-розшуковій діяльності та діяльності у сфері охорони
державної таємниці органів і підрозділів Служби безпеки України, а
також контроль за відповідністю виданих Службою безпеки України
положень, наказів, розпоряджень, інструкцій і вказівок Конституції
( 254к/96-ВР ) і законам України. { Пункт 10 доповнено абзацом
згідно  з Указом Президента N 1079/2007 ( 1079/2007 ) від
09.11.2007 }
 
   У разі відсутності Глави Секретаріату Президента України його
повноваження  здійснює  Перший  заступник  Глави Секретаріату
Президента України - Представник Президента України у Кабінеті
Міністрів України, а за відсутності Першого заступника Глави
Секретаріату Президента України - Представника Президента України
у Кабінеті Міністрів України - визначений відповідним рішенням
Глави Секретаріату Президента України заступник Глави Секретаріату
Президента України. { Абзац шостий пункту 10 в редакції Указу
Президента N 1244/2007 ( 1244/2007 ) від 24.12.2007 }
{ Пункт 10 в редакції Указів Президента N 1614/2005 ( 1614/2005 )
від 18.11.2005, N 814/2006 ( 814/2006 ) від 02.10.2006 }
 
   11. { Абзац перший пункту 11 виключено на підставі Указу
Президента N 1244/2007 ( 1244/2007 ) від 24.12.2007 }
 
 
   {  Абзац другий пункту 11 виключено на підставі Указу
Президента N 1079/2007 ( 1079/2007 ) від 09.11.2007 }
 
 
   Повноважний  Представник  Президента  України  з  питань
додержання прав і свобод людини і громадянина аналізує процеси, що
відбуваються  в  Україні,  готує  та  подає пропозиції щодо
забезпечення додержання конституційних прав і свобод людини і
громадянина, захисту цих прав. { Пункт 11 доповнено абзацом згідно
з Указом Президента N 276/2007 ( 276/2007 ) від 05.04.2007 }
 
   Уповноважений  Президента  України  з міжнародних питань
енергетичної безпеки забезпечує в установленому порядку підготовку
та реалізацію ініціатив Президента України, а також заходів
міжнародного характеру, які проводяться за участю глави держави, з
питань, пов'язаних із енергетичною безпекою. { Пункт 11 доповнено
абзацом згідно з Указом Президента N 46/2008 ( 46/2008 ) від
23.01.2008 }
{ Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N  814/2006 ( 814/2006 ) від 02.10.2006; в редакції Указу
Президента N 120/2007 ( 120/2007 ) від 19.02.2007 }
 
   12. Прес-секретар Президента України представляє офіційну
позицію глави держави засобам масової інформації, готує  та
організовує  проведення  за  участю  Президента  України
прес-конференцій, брифінгів, інших заходів для  представників
засобів масової інформації.
{ Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 814/2006 ( 814/2006 ) від 02.10.2006 }
 
   13. Керівники   самостійних   структурних   підрозділів
Секретаріату:
 
   1) здійснюють  керівництво  відповідними   структурними
підрозділами Секретаріату, забезпечують належне виконання ними
доручень Глави Секретаріату Президента України, його Першого
заступника та заступника;
 
   2) готують та вносять у встановленому порядку на розгляд
Глави Секретаріату Президента України пропозиції щодо структури і
штатного розпису відповідних структурних підрозділів, призначення
на посади та звільнення з посад їх працівників;
 
   3) затверджують посадові обов'язки працівників відповідних
структурних підрозділів;
 
   4) виконують інші функції згідно з положеннями про відповідні
структурні підрозділи, які затверджуються Главою Секретаріату
Президента України.
 
   14. Положення  про  Секретаріат Президента України, його
структуру, граничну чисельність працівників та кошторис видатків
Секретаріату в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті
України, затверджує  Президент  України  за  поданням  Глави
Секретаріату Президента України.
 
   Штатний розпис Секретаріату та структура його самостійних
структурних підрозділів у межах затвердженої граничної чисельності
працівників  Секретаріату,  а також положення про самостійні
структурні  підрозділи  Секретаріату  затверджуються  Главою
Секретаріату Президента України.
 
   15. Працівники Секретаріату є державними службовцями.
 
   16. Секретаріат є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням,
використовує в роботі бланки встановленого зразка.
 
 
 Глава Секретаріату Президента України          О.РИБАЧУК
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner