Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 1446/2005 від 14.10.2005

Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
        Питання Апарату Ради національної
          безпеки і оборони України
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
     N  2/2006 (  2/2006 ) від 13.01.2006
     N 614/2006 ( 614/2006 ) від 17.07.2006
     N 750/2006 ( 750/2006 ) від 11.09.2006
     N 888/2006 ( 888/2006 ) від 18.10.2006
     N 1008/2006 ( 1008/2006 ) від 29.11.2006 
     N 1153/2006 ( 1153/2006 ) від 28.12.2006
     N 1156/2006 ( 1156/2006 ) від 28.12.2006
     N 354/2008 ( 354/2008 ) від 15.04.2008 )
 
  ( Указ визнано таким, що відповідає Конституції України
  (є конституційним) згідно з Рішенням Конституційного Суду
  N 9-рп/2008 ( v009p710-08 ) від 22.04.2008 )
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
     N 530/2008 ( 530/2008 ) від 10.06.2008
     N 997/2008 ( 997/2008 ) від 04.11.2008
     N 69/2009 ( 69/2009 ) від 04.02.2009
     N 162/2009 ( 162/2009 ) від 17.03.2009 )
 
 
 
   1. Затвердити Положення про Апарат Ради національної безпеки
і оборони України (додається).
 
   2. Затвердити Структуру Апарату Ради національної безпеки і
оборони України (додається).
 
 
   ( Стаття 3 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 997/2008 ( 997/2008 ) від 04.11.2008 )
 
 
   4. Секретареві Ради національної безпеки і оборони України
підготувати та внести у місячний строк в установленому порядку
пропозиції щодо створення експертно-громадської ради при Раді
національної безпеки і оборони України.
 
   5. Внести  до  Положення  про  Комітет  з  політики
військово-технічного співробітництва та експортного контролю при
Президентові України, затвердженого Указом Президента України від
23 лютого 2004 року N 214 ( 214/2004 ), такі зміни:
 
   1) абзаци другий та п'ятий пункту 6 викласти відповідно у
такій редакції:
 
   "Комітет очолює Голова, якого призначає за спільним поданням
Голови Секретаріату Президента  України  та  Секретаря  Ради
національної безпеки і оборони України на посаду та звільняє з
посади Президент України";
 
   "Секретарем Комітету є за посадою керівник  відповідного
структурного  підрозділу Апарату Ради національної безпеки і
оборони України";
 
   2) абзац п'ятий пункту 7 виключити.
 
   У зв'язку з цим абзаци шостий - сьомий вважати відповідно
абзацами п'ятим - шостим;
 
   3) пункт 9 викласти у такій редакції:
 
   "9. Організаційне, експертно-аналітичне, інформаційне та інше
забезпечення діяльності Комітету здійснює відповідний структурний
підрозділ Апарату Ради національної безпеки і оборони України".
 
   6. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   статтю 1 Указу Президента України від 4 жовтня 1996 року
N 927 ( 927/96 ) "Питання Апарату Ради національної безпеки і
оборони України";
 
   Указ Президента України від 15 жовтня 2003 року N 1181
( 1181/2003 );
 
   Указ Президента України від 16 лютого 2004 року N 194
( 194/2004 );
 
   Указ Президента України від 22 жовтня 2004 року N 1306
( 1306/2004 );
 
   Указ Президента України від 13 грудня 2004 року N 1477
( 1477/2004 );
 
   статтю 3 Указу Президента України від 8 лютого 2005 року
N 208 ( 208/2005 ) "Про деякі питання організації діяльності Ради
національної безпеки і оборони України";
 
   Указ Президента України від 16 червня 2005 року N 966
( 966/2005 ) "Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони
України".
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 14 жовтня 2005 року
     N 1446/2005
 
 
                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                     Указом Президента України
                     від 14 жовтня 2005 року
                        N 1446/2005
 
              ПОЛОЖЕННЯ
          про Апарат Ради національної
          безпеки і оборони України
 
 
   1. Апарат Ради національної безпеки і  оборони  України
(далі - Апарат Ради) є державним органом, який здійснює поточне
інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення діяльності
Ради національної безпеки і оборони України (далі - Рада).
 
   2. У своїй діяльності Апарат Ради керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим
Положенням, а також розпорядженнями Секретаря Ради національної
безпеки і оборони України.
 
   3. Апарат Ради:
 
   1) готує матеріали для розгляду на засіданнях Ради, проекти
рішень  Ради, указів Президента України про введення в дію
відповідних рішень Ради, інших актів Президента України з питань
національної безпеки і оборони, доручень Голови Ради національної
безпеки і оборони України членам Ради, пов'язані з виконанням
покладених на неї функцій; ( Підпункт 1 пункту 3 в редакції Указу
Президента N 750/2006 ( 750/2006 ) від 11.09.2006 )
 
   2) забезпечує здійснення контролю за станом виконання рішень
Ради, актів та доручень Президента України, контроль за виконанням
яких покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони
України; ( Підпункт 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 2/2006 ( 2/2006 ) від 13.01.2006 )
 
   3) готує для розгляду Радою питання щодо організації роботи з
виявлення загроз національним інтересам і національній безпеці,
визначення шляхів та засобів їх відвернення та нейтралізації, щодо
пріоритетів державної політики у сфері національної безпеки і
оборони;
 
   4) готує на основі Стратегії національної безпеки України для
розгляду  Радою  пропозиції  щодо Стратегії воєнної безпеки,
уточнення, в разі потреби, положень Воєнної доктрини України,
завдань Збройних Сил України та інших військових формувань,
проектів концепцій і програм їх розвитку та інших документів з
питань національної безпеки і оборони;
 
   5) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових
актів, міжнародних договорів та інших документів  з  питань
національної безпеки і оборони;
 
   6) готує в установленому порядку висновки щодо проектів
нормативно-правових актів з питань національної безпеки і оборони;
 
   7) вивчає та аналізує діяльність Збройних Сил України та
інших  військових формувань, утворених відповідно до законів
України, їх готовність до виконання покладених на них завдань,
здійснення правоохоронними органами заходів щодо профілактики і
боротьби зі злочинністю;
 
   8) аналізує стан забезпечення національної безпеки, зокрема
щодо матеріальних, фінансових, кадрових, організаційних аспектів,
готує відповідні пропозиції;
 
   9) опрацьовує  пропозиції  щодо  вдосконалення  системи
забезпечення  національної  безпеки  та  організації оборони,
утворення, реорганізації та ліквідації органів виконавчої влади у
цій сфері;
 
   10) аналізує  стан  виконання  законодавства  з  питань
національної безпеки і оборони, готує пропозиції щодо  його
вдосконалення;
 
   11) готує пропозиції щодо утворення тимчасових міжвідомчих
комісій, робочих та консультативних органів Ради;
 
   12) бере участь у  підготовці  пропозицій  щодо  складу
українських делегацій для участі в міжнародних переговорах та
роботі міжнародних організацій з питань безпеки і оборони;
 
   13) організовує підготовку та узагальнення пропозицій щодо
проектів перспективних та поточних планів роботи Ради;
 
   14) здійснює документальне забезпечення діяльності Ради;
 
   15) виконує інші функції відповідно до законів України, актів
Президента України.
 
   4. Апарат Ради має право:
 
   1) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і
організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для
виконання покладених на нього завдань;
 
   2) користуватися  в  установленому порядку інформаційними
базами даних органів виконавчої влади;
 
   3) скликати наради з окремих питань національної безпеки і
оборони;
 
   4) залучати  спеціалістів  органів  виконавчої  влади,
підприємств, установ та організацій (за  погодженням  з  їх
керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
 
   5) виступати замовником проведення наукових досліджень у
сфері національної безпеки і оборони.
 
   5. Апарат Ради у процесі виконання покладеного на нього
завдання взаємодіє з Секретаріатом Президента України, Апаратом
Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України,
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами, організаціями.
 
   Посадові особи Апарату Ради можуть в установленому порядку
залучатися  до  роботи  урядових  комітетів, колегій органів
виконавчої влади під час розгляду питань національної безпеки і
оборони.
 
   6. Загальне керівництво Апаратом Ради здійснює Секретар Ради
національної безпеки і оборони України, якого призначає на посаду
та припиняє його повноваження на цій посаді Президент України.
 
   7. Секретар Ради національної безпеки і оборони України:
 
   1) організовує підготовку пропозицій щодо перспективного і
поточного планування діяльності Ради;
 
   2) подає на розгляд Президентові України проекти рішень
Ради, указів Президента України про введення в дію відповідних
рішень Ради, інших актів Президента України з питань національної
безпеки і оборони, доручень Голови Ради національної безпеки і
оборони України членам Ради, пов'язані з виконанням покладених на
неї функцій; ( Підпункт 2 пункту 7 в редакції Указу Президента
N 750/2006 ( 750/2006 ) від 11.09.2006 )
 
   3) організовує роботу, пов'язану з підготовкою та проведенням
засідань Ради та контролем за виконанням прийнятих нею рішень, а
також за виконанням актів та доручень Президента України, контроль
за виконанням яких покладено на Секретаря Ради національної
безпеки і оборони України; ( Підпункт 3 пункту 7 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 2/2006 ( 2/2006 ) від
13.01.2006 )
 
   4) порушує в установленому порядку за результатами здійснення
контролю за виконанням рішень Ради питання щодо відповідальності
посадових осіб;
 
   5) інформує Президента України та членів Ради про  хід
виконання рішень Ради, а також за дорученнями Президента України
про стан реформування і розвитку Збройних Сил України, інших
військових формувань, утворених відповідно до законів України, їх
боєздатність, здійснення правоохоронними органами заходів щодо
профілактики і боротьби зі злочинністю;
 
   6) координує  діяльність  тимчасових міжвідомчих комісій,
робочих та консультативних органів Ради;
 
   7) представляє за дорученням Голови Ради позицію Ради у
Верховній Раді України, у відносинах з органами виконавчої влади
та органами місцевого самоврядування, з політичними партіями і
громадськими організаціями та засобами масової інформації, з
міжнародними організаціями;
 
   8) вносить до органів виконавчої влади обов'язкові  для
розгляду пропозиції та рекомендації з питань національної безпеки
і оборони, поліпшення координації заходів, що здійснюються цими
органами у зазначеній сфері;
 
   9) погоджує  проекти  актів Президента України з питань
національної безпеки і оборони, в тому числі щодо призначення на
посади в органах виконавчої влади, діяльність яких пов'язана з
питаннями національної безпеки і оборони України;
 
   10) затверджує в установленому порядку  штатний  розпис,
кошторис видатків Апарату Ради;
 
   11) реалізовує   в   межах   повноважень,  визначених
законодавством, державну політику у сфері охорони  державної
таємниці в Апараті Ради;
 
   12) здійснює в установленому порядку розпорядження бюджетними
коштами;
 
   13) призначає на посади та звільняє з посад працівників
Апарату Ради, вирішує відповідно до законодавства інші питання
проходження  державної служби в Апараті Ради, якщо інше не
передбачено законодавством; ( Підпункт 13 пункту 7 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 2/2006 ( 2/2006 ) від
13.01.2006 )
 
   14) вирішує питання щодо заохочення працівників Апарату Ради,
притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;
 
   15) порушує в установленому порядку питання про присвоєння
працівникам Апарату Ради  військових  і  спеціальних  звань,
відзначення їх державними нагородами України;
 
   16) виконує інші функції відповідно до законів України, актів
Президента України.
 
   8. Секретар Ради національної безпеки і оборони України у
межах  своїх  повноважень  на основі та на виконання актів
законодавства видає розпорядження, організовує і контролює їх
виконання.
 
   9. Секретар Ради національної безпеки і оборони України має
трьох перших заступників та шістьох заступників, яких призначає на
посади за поданням Секретаря та припиняє їх повноваження на цих
посадах Президент України. ( Абзац перший пункту 9 із змінами,
внесеними згідно з Указами Президента N 614/2006 ( 614/2006 ) від
17.07.2006, N 1008/2006 ( 1008/2006 ) від 29.11.2006, N 354/2008
( 354/2008 ) від 15.04.2008, N 162/2009 ( 162/2009 ) від
17.03.2009 )
 
   Обов'язки між Першими заступниками та заступниками Секретаря
Ради національної безпеки і оборони України розподіляє Секретар в
межах їх повноважень, визначених Президентом України.
( На часткову зміну пункту 9 установити, що одним із перших
заступників Секретаря Ради національної безпеки і оборони України
є за посадою Надзвичайний і Повноважний Посол України в Російській
Федерації згідно з Указом Президента N 530/2008 ( 530/2008 ) від
10.06.2008 )
 
   10. Посадові особи Апарату Ради є державними службовцями.
Посади державних службовців в Апараті Ради в установленому порядку
можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил України,
Служби безпеки України, інших військових формувань, утворених
відповідно до законів України, і працівниками правоохоронних
органів.
 
   11. Апарат  Ради  забезпечується в установленому порядку
фізичним та спеціальним технічним захистом, відповідними засобами
урядового та спеціального зв'язку.
 
   12. Апарат Ради є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
Апарат Ради використовує у роботі бланки встановленого зразка.
 
 
 Голова Секретаріату
 Президента України                   О.РИБАЧУК
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                Указом Президента України
              від 14 жовтня 2005 року N 1446
            (в редакції Указу від 4 лютого 2009 року
                 N 69/2009 ( 69/2009 )
 
              СТРУКТУРА
    Апарату Ради національної безпеки і оборони України
 
 
   Секретар Ради національної безпеки і оборони України
 
   три перших заступники Секретаря Ради національної безпеки і
оборони України
 
   шість заступників Секретаря Ради національної безпеки і
оборони України
 
   Служба Секретаря Ради національної безпеки і оборони України
 
   Режимно-секретний відділ
 
   Відділ кадрів
 
   Фінансово-економічне управління
 
   Департамент воєнної безпеки
 
   Департамент зовнішньополітичних аспектів національної безпеки
 
   Департамент економічної безпеки
 
   Департамент соціальної безпеки
 
   Департамент державної безпеки
 
   Департамент енергетичної безпеки
 
   Департамент екологічної та науково-технічної безпеки
 
   Контрольне управління
 
   Юридичне управління.
 
( Структура із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 2/2006 ( 2/2006 ) від 13.01.2006, N 614/2006 ( 614/2006 ) від
17.07.2006, N 888/2006 ( 888/2006 ) від 18.10.2006, N 1008/2006
( 1008/2006 ) від 29.11.2006, N 1153/2006 ( 1153/2006 ) від
28.12.2006, N 1156/2006 ( 1156/2006 ) від 28.12.2006, N 354/2008
( 354/2008 ) від 15.04.2008; в редакції Указу Президента N 69/2009
(  69/2009 ) від 04.02.2009, N 162/2009 ( 162/2009 ) від
17.03.2009 )
 
 Голова Секретаріату
 Президента України                   О.РИБАЧУК<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner