Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 1176/2005 від 18.08.2005

Про Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
      Про Міністерство України у справах сім'ї,
             молоді та спорту
 
   ( Положення про Міністерство України у справах сім'ї,
       молоді та спорту додатково див. в Постанові КМ
    N 1573 ( 1573-2006-п ) від 08.11.2006 )
 
 
 
   1. Перейменувати Міністерство України у справах молоді та
спорту у Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту.
 
   2. Затвердити Положення про Міністерство України у справах
сім'ї, молоді та спорту (додається).
 
   3. Кабінету Міністрів України:
 
   подати в установленому порядку пропозиції щодо приведення
актів Президента України у відповідність із цим Указом;
 
   привести свої рішення у відповідність із цим Указом.
 
   4. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   Указ Президента України від 26 лютого 2002 року N 191
( 191/2002 )  "Про Державний комітет України з питань фізичної
культури і спорту";
 
   пункт 44 змін, що вносяться до указів Президента України,
затверджених Указом Президента України від 5 березня 2004 року
N 280 ( 280/2004 ) "Про внесення змін та визнання такими, що
втратили чинність, деяких указів Президента України";
 
   Указ Президента  України від 30 липня 2004 року N 852
( 852/2004 ) "Про Положення про Міністерство України у справах
сім'ї, дітей та молоді".
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 18 серпня 2005 року
     N 1176/2005
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 18 серпня 2005 року N 1176/2005
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Міністерство України у справах сім'ї,
             молоді та спорту
 
 
   1. Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту
(Мінсім'ямолодьспорт України) є центральним органом виконавчої
влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України.
 
   Мінсім'ямолодьспорт України є головним (провідним) органом у
системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення
реалізації державної політики з питань сім'ї, дітей, молоді,
фізичної культури та спорту.
 
   2. Мінсім'ямолодьспорт України у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими
актами, а також цим Положенням.
 
   У межах  своїх  повноважень  Мінсім'ямолодьспорт  України
організовує виконання актів законодавства і здійснює контроль за
їх реалізацією.
 
   Мінсім'ямолодьспорт України узагальнює практику застосування
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому
порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету
Міністрів України.
 
   3. Основними завданнями Мінсім'ямолодьспорту України є:
 
   участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної
політики з питань сім'ї, дітей, молоді, фізичної культури та
спорту, демографічних процесів, рівності прав та можливостей жінок
і чоловіків, попередження насильства в сім'ї;
 
   координація заходів, здійснюваних центральними та місцевими
органами виконавчої влади з питань, що належать до компетенції
Міністерства;
 
   розроблення проектів прогнозних і програмних документів з
питань, що належать до його компетенції;
 
   сприяння розвитку видів спорту в Україні;
 
   здійснення відповідно   до  законодавства  міжнародного
співробітництва з питань, що належать до компетенції Міністерства.
 
   4. Мінсім'ямолодьспорт України відповідно до покладених на
нього завдань:
 
   1) бере участь у формуванні та реалізації державної політики
з питань сім'ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту,
демографічних  процесів,  рівних прав і можливостей жінок і
чоловіків, попередження насильства в сім'ї, визначає пріоритети та
стратегічні напрями роботи в цих сферах;
 
   2) бере участь у розробленні проектів Державної програми
економічного і соціального розвитку України, Програми діяльності
Кабінету  Міністрів України та законів про Державний бюджет
України;
 
   3) здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу та
імплементації в національне законодавство положень міжнародних
договорів, стороною яких є Україна, готує пропозиції щодо розвитку
міжнародного співробітництва та укладення міжнародних договорів
України;
 
   4) сприяє    діяльності    громадських   організацій
фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжних,  дитячих  та
інших громадських організацій, залучає їх у встановленому порядку
до виконання державних програм і заходів стосовно сім'ї, дітей,
молоді, фізичної культури та спорту, в установленому порядку надає
державну підтримку таким організаціям;
 
   5) сприяє створенню правових, економічних, соціальних умов
для функціонування і зміцнення сім'ї;
 
   6) вживає заходів щодо утвердження соціального партнерства
сім'ї і держави, підвищення правової обізнаності батьків і дітей,
посилення відповідального ставлення батьків до створення умов,
необхідних  для  всебічного  розвитку  та  виховання  дітей,
попередження насильства в сім'ї;
 
   7) сприяє  створенню  умов  для  підтримки сімей різних
категорій, поєднання професійної зайнятості з материнством і
батьківством;
 
   8) здійснює в межах своєї компетенції заходи щодо збереження
репродуктивного здоров'я населення, заохочення народжуваності,
соціального  і правового захисту материнства, батьківства та
дитинства;
 
   9) виконує  відповідно  до  законодавства  повноваження
спеціально  уповноваженого  органу виконавчої влади з питань
попередження насильства в сім'ї, сприяє створенню спеціалізованих
установ для жертв насильства в сім'ї, здійснює контроль за їх
діяльністю;
 
   10) бере участь у межах своїх повноважень у координації
здійснюваних центральними органами виконавчої влади заходів з
протидії торгівлі людьми, реалізовує інформаційно-просвітницькі
програми у цій сфері, забезпечує координацію роботи з утворення
центрів реабілітації для осіб, які постраждали від торгівлі
людьми;
 
   11) здійснює заходи щодо соціально-правового захисту дітей,
запобігання бездоглядності та  правопорушенням  серед  дітей,
соціально-психологічної реабілітації найбільш уразливих категорій
дітей, зокрема дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування, ведення банку даних про дітей груп ризику, контролює
та координує діяльність служб у справах неповнолітніх;
 
   12) забезпечує в межах своєї компетенції додержання вимог
законодавства  щодо опіки (піклування) над дітьми-сиротами і
дітьми, позбавленими батьківського піклування, а також  щодо
усиновлення;
 
   13) сприяє в межах своєї компетенції розвитку різних форм
сімейного виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування, створенню дитячих будинків сімейного типу, передачі
дітей до прийомних сімей; здійснює в межах своєї компетенції
контроль  за  розвитком  мережі  спеціальних  установ  для
неповнолітніх;
 
   14) забезпечує  координацію  заходів,  спрямованих  на
організацію оздоровлення, відпочинку, дозвілля дітей та молоді,
розвиток мережі оздоровчих закладів, підвищення якості оздоровчих
послуг для дітей та молоді;
 
   15) сприяє в межах своєї компетенції розвитку різних форм
позашкільної освіти дітей, у тому числі за місцем їх проживання,
та діяльності позашкільних навчальних закладів;
 
   16) здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо захисту
житлових і майнових прав дітей, перевірки умов утримання і
виховання  дітей  у спеціальних установах для неповнолітніх,
організації виховної роботи за місцем проживання;
 
   17) забезпечує в межах своїх повноважень організацію  і
координацію соціальної роботи з сім'ями, жінками, дітьми та
молоддю, соціального обслуговування і соціального патронажу;
 
   18) сприяє створенню умов для соціального становлення та
розвитку молоді;
 
   19) здійснює  в  межах  своїх повноважень розроблення і
реалізацію заходів, спрямованих на розв'язання житлово-побутових
та  інших  соціальних проблем молоді, молодих сімей, сприяє
забезпеченню молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, соціальним житлом, співпрацюючи з цих
питань з Державним  фондом  сприяння  молодіжному  житловому
будівництву;
 
   20) сприяє в межах своєї компетенції працевлаштуванню та
зайнятості  різних  категорій  молоді,  розвитку  молодіжної
підприємницької  діяльності,  підтримці  молодіжних  центрів,
бізнес-центрів та бізнес-інкубаторів, бірж праці, трудових загонів
тощо;
 
   21) вживає в межах своїх повноважень заходів до утвердження
здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі,
проводить  інформаційно-просвітницьку  роботу  щодо  протидії
поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей та молоді,
розповсюдження тематичної соціальної реклами, сприяє розвитку і
діяльності центрів ресоціалізації наркозалежної молоді;
 
   22) сприяє розвитку і реалізації творчих, інтелектуальних
здібностей дітей та молоді, проведенню олімпіад, спартакіад,
конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій,
форумів, конгресів тощо;
 
   23) вживає заходів до виховання дітей, молоді, спортсменів, у
тому числі інвалідів, які займаються фізичною культурою  та
спортом,  на  засадах  патріотизму,  національної свідомості,
гідності, міжнаціональної толерантності;
 
   24) сприяє розвитку лідерських якостей у дітей та молоді,
залученню їх до участі у суспільних та державотворчих процесах,
інтеграції української молоді у міжнародну спільноту;
 
   25) організовує  проведення  наукових  та  соціологічних
досліджень з питань сім'ї, жінок, дітей, молоді, фізичної культури
та спорту, готує щорічні доповіді з цих питань та подає їх
Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів
України; сприяє втіленню в життя позитивних результатів таких
досліджень, спрямовує діяльність Державного інституту проблем
сім'ї та молоді та Науково-дослідного інституту фізичної культури
та спорту;
 
   26) організовує  разом  із  відповідними центральними та
місцевими органами виконавчої влади підготовку доповідей України
про стан  реалізації  положень  Конвенції  про  права дитини
( 995_021 ), Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо
жінок  ( 995_207 ),  Антидопінгової  конвенції,  Європейської
конвенції про насильство та неналежну поведінку з боку глядачів
під час  спортивних  заходів,  і  зокрема  футбольних матчів
( 994_003 ), інших міжнародних договорів України;
 
   27) бере участь у підготовці міжнародних договорів України з
питань, що належать до його компетенції, укладає відповідно до
законодавства  міжвідомчі  міжнародні  договори,  забезпечує
додержання і виконання зобов'язань України за цими договорами;
 
   28) здійснює   в  установленому  порядку  координацію
співробітництва центральних органів виконавчої влади з Дитячим
фондом ООН (ЮНІСЕФ), контролює виконання в Україні програм, які
підтримуються зазначеним Фондом;
 
   29) разом  із  заінтересованими  центральними  органами
виконавчої  влади  вживає  заходів  для  розвитку  мережі
дитячо-юнацьких спортивних шкіл  (комплексних  дитячо-юнацьких
спортивних шкіл, дитячо-юнацьких спортивних шкіл з видів спорту,
дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів, спеціалізованих
дитячо-юнацьких  шкіл  олімпійського  резерву, спеціалізованих
дитячо-юнацьких  спортивних  шкіл,  шкіл  вищої  спортивної
майстерності),   центрів  олімпійської  підготовки,  вищих
фізкультурно-спортивних навчальних закладів,  у  межах  своїх
повноважень  забезпечує  контроль за їх діяльністю, погоджує
утворення спеціалізованих дитячо-юнацьких  шкіл  олімпійського
резерву,  спеціалізованих  дитячо-юнацьких  спортивних шкіл з
неолімпійських видів спорту;
 
   30) в установленому порядку визначає потребу у фахівцях
фізкультурно-оздоровчого та спортивного профілю, координує разом з
іншими центральними органами виконавчої влади питання підготовки
та перепідготовки таких фахівців; сприяє у межах своєї компетенції
працевлаштуванню  випускників  вищих  фізкультурно-спортивних
навчальних  закладів,  що  перебувають  у  підпорядкуванні
Міністерства;
 
   31) визначає порядок атестації спортивних тренерів та суддів;
 
   32) сприяє здійсненню господарської діяльності, спрямованої
на розвиток фізичної культури і спорту, здійснює відповідно до
законодавства ліцензування фізкультурно-оздоровчої і спортивної
діяльності  щодо організації та проведення спортивних занять
професіоналів та любителів спорту, підготовки спортсменів до
змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;
 
   33) координує розвиток дитячо-юнацького спорту, спорту вищих
досягнень, професіонального спорту, спорту інвалідів та спорту
ветеранів,   спортивного  резерву,  забезпечує  проведення
фізкультурно-оздоровчої роботи серед різних верств  населення,
стимулювання впровадження наукових досліджень у галузі фізичної
культури і спорту;
 
   34) розробляє та затверджує в установленому порядку Єдиний
календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів,
контролює його виконання;
 
   35) в установленому порядку визначає систему заохочувальних
відзнак, спортивних звань, розрядів та категорій, порядок їх
присвоєння та позбавлення, встановлює перелік спортивних нагород
для переможців і рекордсменів національних змагань, затверджує
зразки  єдиних  нагрудних  значків  відповідних  спортивних
кваліфікаційних розрядів та почесних спортивних звань;
 
   36) в установленому порядку затверджує національні рекорди з
видів спорту, нагороджує переможців змагань, працівників  та
активістів у сфері фізичної культури та спорту, вносить пропозиції
щодо відзначення їх державними нагородами;
 
   37) приймає рішення про визнання видів спорту в Україні,
здійснює заходи щодо їх розвитку;
 
   38) подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо переліку
видів спорту (версій), відповідно до специфіки яких спортивні
федерації мають право набувати всеукраїнський статус незалежно від
наявності місцевих осередків у більшості областей України, в
Автономній Республіці Крим, у містах Києві та Севастополі;
 
   39) приймає відповідно до законодавства рішення про надання
спортивній федерації статусу національної або відмову в наданні
цього статусу, веде Реєстр національних спортивних федерацій,
контролює здійснення наданих їм повноважень, приймає рішення про
позбавлення спортивної федерації статусу національної;
 
   40) делегує  відповідно  до  законодавства всеукраїнським
фізкультурно-спортивним товариствам повноваження щодо виконання
державних завдань, програм розвитку фізичної культури і спорту,
організації та проведення відповідних спортивних заходів згідно з
укладеними двосторонніми угодами;
 
   41) комплектує на конкурсній основі за поданням національних
спортивних федерацій з видів спорту національні збірні команди
України з числа найбільш підготовлених спортсменів і спеціалістів;
формує та утримує в установленому порядку штатні збірні команди з
видів спорту, здійснює на конкурсній основі добір тренерських
кадрів таких команд, затверджує положення про національні збірні
команди України, здійснює контроль за підготовкою та участю членів
національних збірних команд України у спортивних змаганнях та
навчально-тренувальних зборах;
 
   42) сприяє  національним  федераціям  з видів спорту та
фізкультурно-спортивним товариствам  у  забезпеченні  розвитку
олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських та неолімпійських
видів спорту, у поліпшенні їх матеріально-технічної бази, надає
іншу підтримку;
 
   43) забезпечує в межах своїх повноважень підготовку та участь
українських спортсменів, тренерів та національних  команд  у
міжнародних змаганнях, здійснює організаційні заходи, пов'язані з
роботою за кордоном українських спортсменів, тренерів та інших
спеціалістів із різних видів спорту;
 
   44) затверджує положення та проводить офіційні всеукраїнські
змагання (комплексні заходи, чемпіонати, кубки, першості України,
турніри, інші змагання, що входять до Єдиного календарного плану
фізкультурно-оздоровчих та  спортивних  заходів),  делегує  в
установленому порядку повноваження з їх проведення всеукраїнським
громадським об'єднанням  фізкультурно-спортивної  спрямованості
згідно з укладеними двосторонніми угодами, надає відповідно до
законодавства згоду щодо  проведення  на  території  України
міжнародних  спортивних змагань, встановлює вимоги до змісту
положення та/або регламенту змагань з урахуванням рекомендацій
міжнародних спортивних організацій;
 
   45) подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо переліку
центрів (баз)  олімпійської  та  паралімпійської  підготовки
спортсменів, здійснює контроль за їх діяльністю;
 
   46) здійснює контроль за технічним станом та ефективним
використанням спортивних споруд олімпійських та паралімпійських
центрів (баз), додержанням екологічних вимог при їх використанні,
норм та правил безпеки на  підприємствах,  в  установах  і
організаціях, що перебувають в управлінні Міністерства;
 
   47) визначає плавзасоби як такі, що є спортивними суднами,
встановлює порядок їх обліку, реєстрації, нагляду за використанням
та їх технічним станом;
 
   48) організовує  в  установленому  законодавством порядку
проведення державних спортивних лотерей;
 
   49) сприяє розвитку матеріально-технічної бази Національного
олімпійського  комітету,  надає йому фінансову, організаційну
допомогу щодо участі членів збірних команд в Олімпійських та
Паралімпійських іграх, сприяє в установленні міжнародних зв'язків;
 
   50) сприяє Національному комітету спорту інвалідів України та
Українському центру з фізичної культури і спорту  інвалідів
"Інваспорт" у забезпеченні розвитку фізкультурно-реабілітаційної
та спортивної роботи; надає організаційну допомогу для розвитку
фізичної  культури  і  спорту інвалідів, паралімпійського та
дефлімпійського руху, підготовки і участі національних збірних
команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх та для зміцнення
матеріально-технічної бази фізичної культури і спорту інвалідів;
 
   51) вживає заходів щодо поліпшення соціального захисту, в
тому числі медичного і диспансерного забезпечення спортсменів,
спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців
з  фізичної культури та спорту, обов'язкового державного та
медичного страхування спортсменів вищих категорій;
 
   52) забезпечує  в  межах  своїх  повноважень  здійснення
діяльності Національним антидопінговим центром;
 
   53) надає офіційну згоду спортсменові, який не набув статусу
спортсмена-професіонала і включений до основного чи резервного
складу  збірних  команд України, на укладання контракту про
діяльність у професіональному спорті;
 
   54) в  установленому  порядку  приймає  рішення  щодо
дисциплінарних  стягнень  (у  тому числі про дискваліфікації
спортсменів, позбавлення кваліфікаційних та почесних спортивних
звань і прав на проведення тренерської, суддівської роботи) до
спортсменів, тренерів та інших працівників;
 
   55) реалізовує в межах своїх повноважень державну політику у
сфері охорони державної таємниці, здійснює в установленому порядку
контроль за станом охорони та збереження державної таємниці у
центральному апараті Міністерства, на підприємствах, в установах
та організаціях, що перебувають в його управлінні;
 
   56) здійснює відповідно до законодавства управління об'єктами
державної власності, що передані йому в управління;
 
   57) розробляє та впроваджує в межах своїх повноважень сучасні
інформаційно-комунікаційні  технології,  забезпечує  оперативне
оприлюднення інформації про діяльність Міністерства, в тому числі
через засоби  масової  інформації  і  власний  веб-сайт;  у
встановленому  порядку  організовує  виставкову  та видавничу
діяльність, проведення семінарів, конференцій, конгресів тощо з
питань, віднесених до компетенції Міністерства;
 
   58) здійснює моніторинг цін на послуги державних закладів
фізичної культури та спорту, закладів позашкільної освіти, цін на
послуги  з  оздоровлення  дітей,  товарів  фізкультурного та
спортивного призначення, товарів і харчування для дітей та в разі
необхідності подає пропозиції щодо формування цінової політики у
сфері фізичної культури та спорту;
 
   59) забезпечує  в   межах   повноважень,   визначених
законодавством, виконання завдань мобілізаційної підготовки та
мобілізаційної готовності держави;
 
   60) здійснює добір кадрів для Міністерства, формує їх резерв,
організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення
професійного рівня цих кадрів;
 
   61) виконує інші функції, передбачені законодавством.
 
   5. Мінсім'ямолодьспорт України має право:
 
   залучати в установленому порядку спеціалістів центральних та
місцевих  органів  виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій (за погодженням з їх керівниками), представників
громадських організацій для розгляду питань, що належать до
компетенції Міністерства;
 
   утворювати в разі потреби за погодженням з іншими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в межах своїх
повноважень комісії, експертні та консультативні ради, робочі
групи;
 
   одержувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій
інформацію,  документи  і матеріали, необхідні для виконання
покладених на Міністерство завдань;
 
   скликати наради з питань, що належать до його компетенції.
 
   6. Мінсім'ямолодьспорт України під час виконання покладених
на нього завдань взаємодіє з іншими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також
з  відповідними  органами  інших  держав  та  міжнародними
організаціями.
 
   7. Мінсім'ямолодьспорт України в межах своїх повноважень на
основі  та  на  виконання актів законодавства видає накази,
організовує і контролює їх виконання.
 
   Рішення Мінсім'ямолодьспорту України, прийняті в межах його
компетенції,  є  обов'язковими для виконання центральними та
місцевими  органами  виконавчої  влади,  органами  місцевого
самоврядування,  підприємствами,  установами, організаціями та
громадянами.
 
   Нормативно-правові акти   Мінсім'ямолодьспорту   України
підлягають реєстрації у порядку, встановленому законодавством.
 
   Мінсім'ямолодьспорт України в разі потреби видає разом з
іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні
акти.
 
   8. Мінсім'ямолодьспорт  України  очолює  Міністр,  якого
призначає на посаду та звільняє з посади Президент України.
 
   Міністр:
 
   1) здійснює загальне керівництво Міністерством,  особисто
відповідає за реалізацію державної політики з питань сім'ї, дітей,
молоді, фізичної культури та спорту;
 
   2) на виконання вимог законодавства та в межах наданих
повноважень визначає політичні пріоритети та стратегічні напрями
роботи Міністерства та шляхи досягнення поставлених перед ним
цілей;
 
   3) погоджує проекти законів України, актів Президента України
та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції
Міністерства;
 
   4) веде переговори та підписує міжнародні договори України
відповідно до наданих Президентом України, Кабінетом Міністрів
України повноважень;
 
   5) подає в установленому порядку Прем'єр-міністрові України
пропозиції щодо кандидатур на посади першого заступника  та
заступників Міністра;
 
   6) призначає на посади та звільняє з посад працівників
центрального апарату Міністерства;
 
   7) розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння
працівникам центрального апарату Міністерства відповідних рангів
державних службовців, їх заохочення, притягнення до дисциплінарної
відповідальності;
 
   8) вносить у встановленому законодавством порядку подання
щодо відзначення державними  нагородами  України  працівників
Міністерства;
 
   9) погоджує відповідно до законодавства призначення на посади
і звільнення з посад керівників та  заступників  керівників
відповідних  структурних  підрозділів  обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій;
 
   10) підписує акти Міністерства;
 
   11) подає Кабінету  Міністрів  України  пропозиції  щодо
утворення,  реорганізації,  ліквідації  у складі Міністерства
урядових органів державного управління, а також призначення на
посади  та  звільнення з посад їх керівників, затверджує в
установленому порядку граничну чисельність працівників зазначених
органів за поданням їх керівників, погоджує структуру, штатний
розпис, кошторис видатків цих органів;
 
   12) затверджує програми і плани роботи Міністерства;
 
   13) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
 
   9. Міністр має чотирьох заступників, у тому числі одного
першого,  яких  призначає на посади та звільняє з посад у
встановленому порядку Президент України.
 
   Міністр розподіляє обов'язки між першим  заступником  та
заступниками Міністра.
 
   10. Міністр за посадою входить до складу спостережної ради
Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.
 
   11. Для погодженого вирішення питань,  що  належать  до
компетенції   Мінсім'ямолодьспорту   України,   обговорення
найважливіших напрямів його діяльності в Міністерстві утворюється
колегія  у  складі  Міністра (голова колегії), його першого
заступника та заступників (за посадою), інших керівних працівників
Міністерства.
 
   До складу колегії можуть входити народні депутати України (за
згодою), керівники інших центральних органів виконавчої влади,
підприємств,  установ  та організацій, що належать до сфери
управління Міністерства, а також у разі потреби представники
громадських організацій, інші особи.
 
   Члени колегії затверджуються та увільняються від виконання
обов'язків Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра.
 
   Рішення колегії проводяться в життя наказами Міністерства.
 
   12. Для   розгляду   наукових   рекомендацій   при
Мінсім'ямолодьспорті  України  можуть  утворюватися  наукові,
науково-консультативні ради, комісії та інші органи дорадчого і
координаційного характеру, персональний склад і положення про які
затверджує Міністр.
 
   13. Гранична чисельність працівників  Мінсім'ямолодьспорту
України затверджується Кабінетом Міністрів України. Структуру
Мінсім'ямолодьспорту України затверджує Міністр.
 
   Штатний розпис,  кошторис  видатків  Мінсім'ямолодьспорту
України затверджує Міністр за погодженням з Міністерством фінансів
України.
 
   Положення про структурні підрозділи центрального  апарату
Мінсім'ямолодьспорту України затверджує Міністр.
 
   14. Мінсім'ямолодьспорт  України є юридичною особою, має
самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства
України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням.
 
 
 Державний секретар України               О.ЗІНЧЕНКО<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner