Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 1073/2005 від 11.07.2005

Про вдосконалення державного регулювання у сфері зайнятості населення та ринку праці в Україні


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
     Про вдосконалення державного регулювання у сфері
     зайнятості населення та ринку праці в Україні
 
 
   З метою подолання негативних тенденцій у сфері зайнятості
населення та на ринку праці в Україні, створення належних умов для
гідної праці як основи зростання добробуту населення, розвитку
трудового потенціалу, підвищення ефективності системи соціального
захисту населення від безробіття п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям:
 
   вживати протягом  2006-2009 років заходів щодо створення
щороку не менше ніж 1 млн. робочих місць, насамперед у сфері
інноваційного та високотехнологічного виробництва, у сільському
господарстві, соціальній сфері у сільській місцевості, у сфері
послуг та туризму, а також у монофункціональних містах шляхом
надання  населенню  державної  підтримки  для  організації
підприємницької діяльності, перетворення самозайнятості населення
у високоефективний малий і  середній  бізнес,  забезпечувати
щоквартальний моніторинг виконання цього завдання та інформування
громадськості;
 
   зосередити увагу під час розроблення і реалізації заходів у
сфері зайнятості населення на першочерговому вирішенні питань
професійної реабілітації та працевлаштування осіб з обмеженими
фізичними можливостями;
 
   забезпечити запровадження єдиних прозорих правил щодо надання
послуг на ринку праці, в тому числі працевлаштування громадян за
кордоном, з метою унеможливлення порушення законодавства у цій
сфері;
 
   сприяти залученню всіх суб'єктів ринку праці до виконання
завдань державної та регіональних програм зайнятості населення;
 
   підвищувати роль координаційних комітетів сприяння зайнятості
у підготовці пропозицій щодо реалізації політики  зайнятості
населення  на  державному  та  регіональному рівнях, зокрема
встановлення квот робочих місць для громадян, які потребують
соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на
ринку праці; включати до складу зазначених комітетів підприємців,
які надають послуги, пов'язані з посередництвом у працевлаштуванні
громадян;
 
   створити ефективну  систему  підтримки  підприємницької
ініціативи населення, в тому числі шляхом поширення позитивного
досвіду регіонів щодо  діяльності  інноваційних  центрів  та
бізнес-інкубаторів,  проведення  маркетингових  досліджень  та
складання переліку перспективних бізнес-планів для конкретних
населених  пунктів,  доступності  кредитних ресурсів, надання
виробничих площ, приміщень для створення нових робочих місць;
 
   вживати разом з організаціями роботодавців та їх об'єднаннями
заходів щодо створення умов для розвитку трудового потенціалу
шляхом удосконалення освітньої та професійної підготовки населення
відповідно до потреб економіки та ринку праці, впровадження
сучасних  технологій  навчання,  які  даватимуть  можливість
працівникам підвищувати кваліфікацію (навчання без відриву від
виробництва, дистанційне навчання, післядипломна освіта тощо);
 
   забезпечити під час підготовки державної та регіональних
програм  зайнятості населення розроблення спеціальних заходів
мотивації до  праці  економічно  неактивних  груп  населення
працездатного віку, поширювати позитивний досвід із реалізації
таких програм;
 
   забезпечувати проведення    періодичних     обстежень
домогосподарств  з питань економічної активності та трудової
міграції населення.
 
   2. Кабінету Міністрів України:
 
   1) забезпечувати здійснення обов'язкової експертизи проектів
нормативно-правових актів щодо їх впливу на ситуацію на ринку
праці України;
 
   2) внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради
України:
 
   до 1  листопада  2005 року проекти законів України про
професійний розвиток персоналу на виробництві, про стимулювання
участі роботодавців у підготовці, перепідготовці та підвищенні
кваліфікації кадрів, освітніх та наукових програмах, про внесення
змін до Закону України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ) (нова
редакція);
 
   до 1 грудня 2005 року проекти законів України про ратифікацію
Європейської конвенції про правовий статус трудящих-мігрантів, про
ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 181 про
приватні агентства зайнятості ( 993_046 );
 
   3) передбачити під час доопрацювання  проекту  Державної
програми зайнятості населення на 2006-2009 роки включення до нього
окремого розділу щодо професійної реабілітації та працевлаштування
осіб з обмеженими фізичними можливостями;
 
   4) передбачати під час підготовки проектів закону України про
Державний бюджет України на 2006 та наступні роки видатки на:
 
   покриття витрат  Фонду  загальнообов'язкового  державного
соціального страхування України на випадок безробіття на надання
матеріального забезпечення на випадок безробіття і соціальних
послуг незастрахованим особам, які мають право на забезпечення та
соціальні послуги за Законом України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 );
 
   надання роботодавцям дотацій для забезпечення молоді першим
робочим місцем відповідно до Закону України "Про забезпечення
молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим
робочим місцем з наданням дотації роботодавцю" ( 2150-15 );
 
   створення нових  робочих місць для працівників вугільної
промисловості, вивільнених у зв'язку із закриттям шахт, та членів
їх сімей, а також членів родин загиблих на виробництві шахтарів;
 
   5) запровадити  до  1  січня 2006 року чіткі механізми
економічного стимулювання роботодавців до:
 
   створення нових робочих місць;
 
   забезпечення безпечних умов праці, що мінімізують випадки
виробничого травматизму;
 
   працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями,
створення належних умов праці для таких осіб з урахуванням їх
особливих  потреб,  відповідного  облаштування  виробництв та
забезпечення доступу до них зазначених осіб;
 
   6) здійснювати постійний моніторинг виконання міжнародних
договорів з питань працевлаштування і соціального захисту громадян
України в іноземних державах;
 
   7) забезпечити вдосконалення взаємодії та координації роботи
державної служби зайнятості населення, Фонду соціального захисту
інвалідів і Комісії з питань діяльності підприємств та організацій
громадських організацій інвалідів з метою створення дієвої системи
сприяння  працевлаштуванню  осіб  з  обмеженими  фізичними
можливостями, вживати в установленому порядку заходів щодо надання
державної допомоги громадським організаціям інвалідів,  їхнім
підприємствам і організаціям.
 
   3. Кабінету Міністрів України разом із Національною академією
наук України, за участю організацій роботодавців, профспілок та їх
об'єднань до 31 грудня 2005 року:
 
   розробити прогнозні показники потреби економіки держави у
кваліфікованих робітниках та фахівцях на період до 2010 року і
розглянути у січні-лютому 2006 року питання щодо реформування
системи підготовки кадрів та формування державного замовлення на
підготовку робітничих кадрів і фахівців з вищою освітою;
 
   вивчити питання про вплив інвестиційної діяльності в галузях
економіки на створення робочих місць, їх продуктивність, зростання
зайнятості населення, в тому числі по кожному регіону, визначити
критерії оцінки високопродуктивного робочого місця.
 
   4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим,  обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
 
   визначити за участю об'єднань роботодавців та професійних
спілок конкретні напрями підвищення якості наявних робочих місць з
метою створення гідних умов праці та забезпечення зростання
зайнятості населення в кожному регіоні;
 
   проаналізувати причини безробіття членів домогосподарств та
вжити конкретних заходів щодо сприяння зайнятості працездатних
членів домогосподарств.
 
   5. Міністерству праці та соціальної політики України:
 
   вивчити разом із Міністерством аграрної політики України,
Міністерством  економіки  України, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими
державними адміністраціями до 1 листопада 2005 року практику
правового регулювання питань зайнятості осіб, які  мають  у
приватній  власності  або  користуванні земельну ділянку, та
підготувати пропозиції щодо вдосконалення законодавства з цього
питання;
 
   вжити за  участю  Фонду  загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття заходів щодо
підвищення  ефективності  роботи  виконавчої  дирекції Фонду,
забезпечення цільового та прозорого  використання  фінансових
ресурсів Фонду, поліпшення якості обслуговування населення з метою
поступового досягнення європейських стандартів надання послуг та
забезпечення соціального захисту.
 
   6. Кабінету Міністрів України інформувати про виконання цього
Указу раз на півроку.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 11 липня 2005 року
     N 1073/2005
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner