Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 1049/2005 від 05.07.2005

Про Національну комісію із зміцнення демократії та утвердження верховенства права


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
     Про Національну комісію із зміцнення демократії
        та утвердження верховенства права
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
     N 340/2006 ( 340/2006 ) від 03.05.2006
     N 915/2006 ( 915/2006 ) від 31.10.2006 
     N 719/2007 ( 719/2007 ) від 20.08.2007
     N 238/2009 ( 238/2009 ) від 13.04.2009 )
 
 
 
   З метою об'єднання зусиль органів державної влади, політичних
партій, громадських організацій, інших інститутів громадянського
суспільства для зміцнення в Україні демократії та утвердження
верховенства права і відповідно до пункту 28 частини першої
статті  106    Конституції   України    ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Утворити Національну комісію із зміцнення демократії та
утвердження верховенства права як консультативно-дорадчий орган.
 
   2. Затвердити Положення про Національну комісію із зміцнення
демократії та утвердження верховенства права (додається).
 
   ( Стаття 3 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 719/2007 ( 719/2007 ) від 20.08.2007 )
 
   4. Голові Національної комісії із зміцнення демократії та
утвердження верховенства права подати в установленому порядку у
місячний строк пропозиції щодо персонального складу Національної
комісії.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 5 липня 2005 року
     N 1049/2005
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Указом Президента України
                 від 5 липня 2005 року N 1049/2005
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про Національну комісію із зміцнення
      демократії та утвердження верховенства права
 
 
   1. Національна комісія із зміцнення демократії та утвердження
верховенства права  (далі  -  Комісія)  є  постійно  діючим
консультативно-дорадчим  органом  при  Президентові  України,
утвореним з метою сприяння досягненню Україною відповідності
Копенгагенським критеріям 1993 року щодо набуття членства в
Європейському Союзі в частині забезпечення  стабільності  та
ефективності функціонування відповідних інститутів, які гарантують
демократію, верховенство права, додержання прав людини і захист
меншин (далі - політична складова Копенгагенських критеріїв),
виконанню відповідних положень Плану дій "Україна - Європейський
Союз" ( 994_693 ).
 
   2. Комісія  у  своїй  діяльності  керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, а
також цим Положенням.
 
   3. Основними завданнями Комісії є:
 
   підготовка пропозицій щодо досягнення Україною відповідності
політичній  складовій  Копенгагенських критеріїв та виконання
відповідних положень Плану дій "Україна - Європейський Союз";
 
   проведення моніторингу    ефективності     реалізації
нормативно-правових  актів  стосовно  відповідності  вимогам
політичної складової Копенгагенських критеріїв і  відповідних
положень Плану дій "Україна - Європейський Союз" та підготовка
проектів відповідних  законодавчих,  інших  нормативно-правових
актів;
 
  підготовка довідкових  матеріалів,  що  стосуються  питань
відповідності  вимогам  політичної  складової  Копенгагенських
критеріїв, виконання відповідних положень Плану дій "Україна -
Європейський Союз", вжиття заходів до висвітлення цієї роботи в
засобах масової інформації;
 
   підготовка пропозицій щодо розвитку законодавства з питань
судоустрою,   судочинства,   статусу   суддів,  реалізації
конституційного принципу захисту судом прав і свобод людини і
громадянина.  (  Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Указом
Президента N 340/2006 ( 340/2006 ) від 03.05.2006 )
 
   4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:
 
   звертатися в установленому порядку до органів  державної
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і
організацій для одержання інформації та документів, необхідних для
її роботи;
 
   залучати в разі потреби в установленому порядку представників
виконавчої влади, експертів, науковців (за погодженням з  їх
керівниками) до опрацювання окремих питань;
 
   утворювати підкомісії, тимчасові робочі та експертні групи
для опрацювання окремих питань;
 
   організовувати наукові конференції, семінари, наради тощо з
питань, що належать до її компетенції.
 
   5. Комісія утворюється у складі Голови, заступника Голови,
відповідального секретаря та інших членів Комісії, які виконують
свої обов'язки на громадських засадах. ( Абзац перший пункту 5 в
редакції Указу Президента N 238/2009 ( 238/2009 ) від 13.04.2009 )
 
   Голова Комісії призначається та увільняється від виконання
обов'язків Президентом України. ( Абзац пункту 5 в редакції Указу
Президента N 238/2009 ( 238/2009 ) від 13.04.2009 )
 
   Голова Комісії є членом Української частини Комітету з питань
співробітництва між Україною та Європейськими Співтовариствами
(Європейським Союзом).
 
   Персональний склад Комісії за поданням її Голови затверджує
Президент України.
 
   6. Голова Комісії:
 
   здійснює керівництво діяльністю Комісії;
 
   визначає порядок її роботи;
 
   головує на її засіданнях;
 
   представляє Комісію у взаємодії з органами виконавчої влади,
підприємствами, установами, організаціями, а також у відносинах з
міжнародними організаціями;
 
   регулярно, не  рідше  одного  разу  на місяць, інформує
Президента України про діяльність Комісії.
 
   7. Основною формою  роботи  Комісії  є  засідання,  які
проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал.
Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більшість
її членів. Делегування членами Комісії своїх повноважень іншим
особам не допускається.
 
   Рішення Комісії приймаються більшістю голосів присутніх на
засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос
Голови Комісії є вирішальним.
 
   Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписує Голова
Комісії.
 
   Рішення Комісії  мають  рекомендаційний  характер  і  є
обов'язковими для розгляду органами виконавчої влади і посадовими
особами, яким вони адресовані.
 
   8. У разі виникнення потреби у прийнятті законодавчих актів,
актів Президента України чи Кабінету Міністрів України з питань,
що розглядаються на засіданні Комісії, пропозиції з цих питань на
розгляд Комісії  вносяться  разом  з  проектами  відповідних
нормативно-правових актів.
 
   9. Забезпечення діяльності Комісії здійснюється Секретаріатом
Президента України.
( Пункт 9 в редакції Указу Президента N 915/2006 ( 915/2006 ) від
31.10.2006 )
 
   10. Комісія  використовує  в  роботі  бланк  зі  своїм
найменуванням.
 
 
 Державний секретар України               О.ЗІНЧЕНКО
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner