Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 576/2004 від 25.05.2004

Про невідкладні заходи щодо завершення погашення заборгованості із заробітної плати


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
       Про невідкладні заходи щодо завершення
      погашення заборгованості із заробітної плати
 
 
   Незважаючи на стійку тенденцію до економічного зростання та
поступового  фінансового  оздоровлення  підприємств,  проблема
погашення заборгованості із заробітної плати, що утворилася за
минулі роки,  залишається  не  розв'язаною  остаточно.  Таку
заборгованість мають  ще  понад  16  тис.  підприємств перед
1,2 млн. працівників. Цим порушуються права  працівників  на
достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, на своєчасне
одержання винагороди за працю, гарантовані статтями 43 і 48
Конституції України ( 254к/96-ВР ).
 
   Основними боржниками  із  заробітної  плати  залишаються
підприємства промисловості (63,8 відсотка), у тому числі вугільної
(31  відсоток),  сільського  господарства  (13,5  відсотка),
будівництва (7,6 відсотка) та транспорту (5,1 відсотка), а серед
регіонів - Донецька (31,4 відсотка), Луганська (17 відсотків).
Дніпропетровська (6,6 відсотка), Львівська (5,3 відсотка) області.
 
   Більш як 40 відсотків заборгованості із заробітної плати
припадає на підприємства державного сектора економіки. Найбільше
таких підприємств перебуває в управлінні Міністерства палива та
енергетики України, Міністерства промислової політики України,
Фонду державного майна України. Однак ці органи виконавчої влади
недостатньо  використовують  надані законами повноваження, не
впливають належним чином на керівників підприємств, які мають
заборгованість із заробітної плати перед своїми працівниками. Так,
Фонд державного майна України в 2003 році розірвав контракти лише
з 10 із 73 керівників підприємств - боржників із заробітної плати.
 
   Окремі підприємства не забезпечили погашення заборгованості
із заробітної плати навіть за наявності значних обігових коштів на
поточних   рахунках   (відкрите   акціонерне   товариство
"Харківміськгаз", холдингова  компанія  "АвтоКрАЗ",  виробниче
об'єднання "Знамя" в Полтавській області та інші).
 
   Загострюється проблема погашення заборгованості із заробітної
плати на підприємствах, що перебувають у стані банкрутства або
санації. Кількість таких підприємств перевищує 4 тисячі, а їх
заборгованість перед колишніми  працівниками  становить  понад
400 млн. гривень.
 
   Така ситуація значною мірою зумовлена тим, що з боку органів
виконавчої влади не вживається достатніх та ефективних заходів
щодо завершення погашення заборгованості із заробітної плати
минулих  років.  Порушення  кримінальних  справ,  справ  про
адміністративні  правопорушення  стосовно  посадових  осіб
підприємств-боржників правоохоронними органами зволікається, не
повною  мірою  використовуються  й заходи дисциплінарного та
громадського впливу.
 
   З метою забезпечення погашення заборгованості із заробітної
плати за минулі роки та захисту конституційних прав громадян на
своєчасне одержання винагороди за працю п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Визнати роботу Міністерства палива та енергетики України,
Міністерства промислової політики України, Фонду державного майна
України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Вінницької,
Запорізької,  Миколаївської,  Сумської,  Харківської  обласних
державних адміністрацій з питань погашення заборгованості із
заробітної плати у першому кварталі 2004 року незадовільною та
звернути увагу керівників цих органів виконавчої  влади  на
необхідність негайного виправлення ситуації у зазначеній сфері.
 
   2. Кабінету Міністрів України:
 
   1) прискорити внесення на розгляд Верховної Ради України
законопроекту про внесення змін до Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника  або  визнання  його  банкрутом"
( 2343-12 ) щодо віднесення зобов'язань підприємства-банкрута
перед його працівниками до вимог, які задовольняються у першу
чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута;
 
   2) забезпечити у місячний строк в установленому порядку
внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на
2004 рік" ( 1344-15 ) щодо перерозподілу коштів, які виділяються
на державну підтримку підприємств вугільної промисловості, для
забезпечення спрямування до 1 вересня 2004 року не менше ніж
500 млн. гривень на погашення заборгованості із заробітної плати
працівникам вуглевидобувних підприємств;
 
   3) опрацювати питання щодо спрямування  частини  коштів,
одержаних  від  приватизації  державного майна, на погашення
заборгованості  із  заробітної  плати  працівникам  вугільної
промисловості;
 
   4) вжити заходів щодо запровадження з 1 липня 2004 року
порядку відпуску  вугілля вугледобувними підприємствами на умовах
повної попередньої оплати його вартості в грошовій формі та
забезпечити включення цієї вимоги до контрактів, що укладаються з
керівниками таких підприємств;
 
   5) вжити  заходів щодо зміцнення Державного департаменту
нагляду за додержанням законодавства про працю, розширення його
компетенції, поліпшення умов матеріально-технічного забезпечення
та оплати праці державних інспекторів праці, вдосконалення форм і
методів їх роботи;
 
   6) вирішити у десятиденний строк питання щодо внесення змін
до Положення про порядок укладання контракту  з  керівником
підприємства, що є у державній власності ( 203-93-п ), при
найманні на роботу, передбачивши включення до контракту обов'язку
керівника державного підприємства забезпечувати своєчасне й у
повному обсязі виконання графіків із погашення заборгованості з
заробітної плати; вжити заходів до внесення у двомісячний строк
відповідних  змін  до  контрактів  з  керівниками  державних
підприємств, а також до розірвання контрактів з керівниками
державних підприємств, які не виконують зазначені вимоги;
 
   7) підготувати та внести у місячний строк  на  розгляд
Верховної Ради України законопроекти:
 
   про запровадження з 1 липня 2004 року спеціального режиму
використання  доходів  суб'єктом  господарювання  державного,
комунального  сектора  економіки, який має заборгованість із
заробітної плати, на період до повного погашення ним такої
заборгованості, в якому передбачити, зокрема:
 
   - обов'язкове спрямування не менш як 10 відсотків доходів
такого суб'єкта на погашення заборгованості із заробітної плати;
 
   - заборону на придбання суб'єктом майна, яке безпосередньо не
пов'язано зі здійсненням основної діяльності;
 
   - обмеження  виплати  премій,  інших  видів  фінансового
заохочення, надання фінансових  позик  працівникам  суб'єкта,
додаткових виплат до заробітної плати (доплат, надбавок тощо) його
керівникам (особам, які входять до складу керівних органів);
 
   - можливість продажу активів суб'єкта, що безпосередньо не
пов'язані  зі  здійсненням  основної  діяльності, з цільовим
спрямуванням одержаних коштів на погашення заборгованості із
заробітної плати;
 
   про введення з 1 липня 2004 року мораторію на утворення
суб'єктів господарювання юридичними і фізичними особами, якщо
пов'язані з ними суб'єкти господарювання мають заборгованість із
заробітної плати;
 
   8) опрацювати до 1 липня 2004 року питання щодо створення
спеціального  фонду  гарантування  виплати  заробітної  плати
працівникам суб'єктів господарювання, що ліквідуються, та внести в
разі потреби в установленому порядку відповідні пропозиції.
 
   3. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям:
 
   1) проаналізувати  протягом місяця за участю професійних
спілок та організацій роботодавців причини невідповідності обсягів
погашення  заборгованості  підприємств  із  заробітної  плати
фінансово-економічним можливостям підприємств у галузях економіки,
регіонах та на підприємствах і за результатами аналізу розробити
систему заходів щодо розв'язання зазначених проблем та забезпечити
їх виконання;
 
   2) забезпечити за участю професійних спілок, організацій
роботодавців перегляд графіків  погашення  заборгованості  із
заробітної плати підприємств-боржників з метою скорочення строків
повного погашення заборгованості та удосконалення  механізмів
контролю і відповідальності за додержанням графіків;
 
   3) ужити заходів щодо забезпечення посилення контролю за
цільовим використанням підприємствами, установами і організаціями
бюджетних коштів, своєчасністю і повнотою виплати заробітної плати
їх працівникам;
 
   4) забезпечити разом із державними органами приватизації до
1 липня 2004 року в установленому порядку відсторонення від роботи
(звільнення  від  виконання  обов'язків)  і  притягнення  до
відповідальності керівників підприємств (господарських товариств)
державного сектора економіки, членів  їх  керівних  органів,
спостережних рад - представників держави, які не забезпечили
своєчасну і повну виплату заробітної плати на таких підприємствах
(господарських товариствах);
 
   5) вжити в місячний строк у встановленому порядку заходів
щодо проведення досудової санації, порушення справ про банкрутство
суб'єктів господарювання, неспроможних виконати зобов'язання з
погашення заборгованості із заробітної плати, а також  щодо
включення до планів санації відповідних суб'єктів вимоги про
погашення в дев'яностоденний строк заборгованості із заробітної
плати;
 
   6) запровадити з 1 червня 2004 року моніторинг погашення
заборгованості  з  заробітної  плати  працівникам  суб'єктів
господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;
 
   7) запровадити практику регулярного  розгляду  на  своїх
засіданнях за участю керівників, представників трудових колективів
суб'єктів  господарювання,  професійних  спілок,  організацій
роботодавців, правоохоронних органів стану виконання графіків
погашення заборгованості із заробітної плати, інших заходів,
передбачених цим Указом, з наступним інформуванням громадськості.
 
   4. Фонду  державного майна України передбачати в умовах
проведення  конкурсів  під  час  приватизації  суб'єктів
господарювання, які мають заборгованість із заробітної плати,
вимоги щодо погашення такої заборгованості протягом дев'яноста
днів з дня набуття права власності на відповідне майно.
 
   5. Державній податковій адміністрації України провести у
тримісячний строк перевірки сплати податку на прибуток суб'єктами
господарювання, які мають заборгованість із заробітної плати,
зокрема щодо включення до складу валових витрат сум невиплаченої
заробітної плати, та в разі виявлення порушень ужити передбачених
законодавством заходів.
 
   6. Раді міністрів Автономної Республіки Крим,  обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
ужити заходів щодо  активізації  роботи  комісій  з  питань
забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення
заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат, запровадивши проведення виїзних засідань таких
комісій на підприємствах, що мають заборгованість із заробітної
плати.
 
   7. Внести до статті 15 Указу Президента України від 23 липня
1998 року N 817 ( 817/98 ) "Про деякі заходи з дерегулювання
підприємницької діяльності" зміну, доповнивши її словами "а також
на перевірки суб'єктів господарської діяльності,  які  мають
заборгованість із заробітної плати працівникам".
 
   8. Покласти  на керівників центральних, місцевих органів
виконавчої влади персональну відповідальність за забезпечення
додержання зазначених графіків, остаточного і повного погашення до
1 грудня 2004 року заборгованості із заробітної плати, а також
несвоєчасну  виплату  поточної  заробітної  плати працівникам
підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності.
 
   9. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України:
 
   проаналізувати роботу органів прокуратури щодо реагування на
факт порушень законодавства про оплату праці і за результатами
аналізу вжити заходів до  усунення  виявлених  порушень  та
вдосконалення роботи у цій сфері;
 
   перевірити вмотивованість рішень про відмову в порушенні
кримінальних справ про  невиплату  заробітної  плати,  інших
установлених законом виплат.
 
   10. Рекомендувати  Верховному  Суду  України  та  Вищому
господарському суду України узагальнити практику застосування
судами норм законодавства про виплату заробітної плати, в тому
числі суб'єктами господарювання, щодо яких порушено справу про
банкрутство і введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.
 
   11. Державному комітету телебачення і радіомовлення України
забезпечувати із залученням керівників центральних та місцевих
органів виконавчої влади, органів прокуратури, судової влади,
представників організацій роботодавців і професійних спілок широке
та постійне висвітлення змісту і стану виконання цього Указу.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 25 травня 2004 року
     N 576/2004
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner