Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 280/2004 від 05.03.2004

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
    Про Концепцію адаптації інституту державної служби
      в Україні до стандартів Європейського Союзу
 
 
   З метою визначення шляхів удосконалення державної служби в
Україні відповідно до загальних засад її функціонування у державах
Європейського Союзу п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Схвалити Концепцію адаптації інституту державної служби в
Україні до стандартів Європейського Союзу (додається).
 
   2. Кабінету Міністрів України:
 
   забезпечити реалізацію зазначеної Концепції;
 
   внести у двомісячний строк з урахуванням досвіду держав
Європейського  Союзу  пропозиції щодо підвищення ефективності
управління системою державної служби шляхом уточнення повноважень
і  статусу  Головного управління державної служби України і
створення в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі його територіальних підрозділів;
 
   забезпечити дальше  проведення  функціонального обстеження
органів виконавчої влади всіх рівнів та здійснення на його основі
аналізу існуючої системи державного управління з визначенням
невідкладних заходів підвищення її ефективності, посилити місце та
роль у цій роботі Головного управління державної служби України.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 5 березня 2004 року
     N 278/2004
 
 
                         СХВАЛЕНО
                     Указом Президента України
                     від 5 березня 2004 року
                         N 278/2004
 
              КОНЦЕПЦІЯ
     адаптації інституту державної служби в Україні
        до стандартів Європейського Союзу
 
 
            1. Загальні засади
 
   Державна служба є ключовим елементом системи  державного
управління,  від  ефективного  функціонування  якого залежить
додержання конституційних прав і свобод громадян, послідовний і
сталий розвиток країни.
 
   З огляду на стратегічне завдання України щодо здійснення
комплексу системних перетворень та створення реальних (внутрішніх)
передумов для вступу до Європейського Союзу наближення державної
служби до загальноприйнятих її засад для країн - членів ЄС набуває
особливо актуального значення.
 
   Діюча система державної служби в Україні має певні проблеми,
які потребують дальшого вирішення, в тому числі шляхом адаптації
цього інституту до стандартів ЄС. Зокрема, це стосується:
 
   - суміщення політичних і адміністративних повноважень у межах
однієї посади;
 
   - підвищення ефективності  системи  управління  державною
службою;
 
   - проходження  державної  служби  в  державних  органах,
діяльність яких регламентується спеціальним законодавством;
 
   - функцій державних службовців щодо їх участі у розробленні
та забезпеченні реалізації державної політики;
 
   - впровадження єдиної системи оцінювання та стимулювання
роботи державних службовців;
 
   - удосконалення системи оплати праці державних службовців;
 
   - питання щодо  порядку  надання  державних  послуг  та
нормативного  врегулювання  вимог професійної етики державних
службовців;
 
   - системи добору, призначення на посади, просування  по
службі, ротації державних службовців та їх професійного навчання.
 
   Концепція адаптації інституту державної служби в Україні до
стандартів Європейського Союзу (далі - Концепція) спрямована на
дальше вдосконалення інституту державної служби в Україні в рамках
адаптації його до стандартів Європейського Союзу, що, зрештою,
сприятиме більш повній реалізації конституційних прав, свобод та
законних інтересів громадян, наданню їм у належному обсязі якісних
державних послуг.
 
   Адаптація інституту державної служби в Україні до стандартів
Європейського Союзу має здійснюватись за такими пріоритетними
напрямами;
 
   - вдосконалення  правових  засад функціонування державної
служби;
 
   - реформування системи оплати праці державних службовців;
 
   - встановлення  порядку  надання  державних  послуг  та
вдосконалення нормативного регулювання вимог професійної етики
державних службовців;
 
   - вдосконалення  та  підвищення  ефективності  управління
державною службою;
 
   - професіоналізація державної служби.
 
         2. Вдосконалення правових засад
         функціонування державної служби
 
   Вдосконалення правових засад функціонування державної служби
потребує більш чіткого законодавчого визначення основ державної
служби, її місця в системі державного управління, кола осіб, які
належать до державних службовців, критеріїв віднесення їх до
відповідних категорій посад та механізмів прирівняння певних посад
виходячи зі змісту роботи, її впливу на прийняття кінцевого
рішення, рівня посадової відповідальності, порядку  та  умов
переведення державних службовців з одного державного органу до
іншого, а  також  посилення  соціальних  гарантій  державних
службовців, у тому числі в разі звільнення з посади з не залежних
від них причин.
 
   Потребує також удосконалення правове  регулювання  питань
прийняття  на  державну  службу. Існуючий порядок проведення
конкурсу, стажування на посадах, відбору та зарахування  до
кадрового резерву потрібно доповнити більш прозорою і гнучкою
системою оцінки фахової підготовки кандидатів на посади державних
службовців, зокрема із застосуванням засобів і систем тестування
їх знань, вмінь та навичок тощо.
 
   Основою для розмежування посад в органах державної влади має
стати чітке визначення поняття державної служби як професійної
діяльності, спрямованої на виконання функцій держави, зокрема
участь у формуванні та реалізації державної політики, надання
державних послуг, при цьому виконання таких функцій здійснюють
лише державні службовці, які обіймають адміністративні посади.
 
        3. Реформування системи оплати праці
            державних службовців
 
   Заробітна плата   державних   службовців   має   бути
конкурентоспроможною  на  ринку  праці  та  забезпечувати
зацікавленість державних службовців у просуванні по службі. Розмір
їх заробітної плати слід пов'язувати з кінцевими результатами
роботи, якістю та ефективністю виконання управлінських функцій.
 
   Для забезпечення залучення на державну службу професійно
підготовлених, компетентних, ініціативних, висококваліфікованих
фахівців, які володіють сучасними методами менеджменту та мають
організаторські здібності, необхідно продовжити роботу щодо зміни
структури заробітної плати з визначенням у ній домінуючої ролі
посадового окладу та переглядом системи надбавок. Водночас розмір
доплати за ранг в межах однієї категорії посад повинен стати
стимулом  для  підвищення  результативності  праці державного
службовця та його кар'єрного зростання.
 
   Формування структури заробітної плати має здійснюватися за
принципом рівної оплати за однакову роботу. На основі критеріїв
віднесення посад державних службовців до відповідних категорій в
різних органах державної влади слід ліквідувати міжвідомчі та
територіальні розбіжності в оплаті за  однакову  роботу  на
відповідних посадах.
 
     4. Встановлення порядку надання державних послуг
     та вдосконалення нормативного регулювання вимог
       професійної етики державних службовців
 
   Основою для встановлення порядку надання державних послуг має
стати нормативне визначення поняття "державні послуги".
 
   У межах компетенції кожного органу державної влади необхідно
на рівні стандартів визначити обсяг державних послуг, порядок
надання та критерії оцінки їх якості, передбачивши запровадження
відповідальності за порушення порядку надання таких послуг.
 
   З огляду на це потребує вдосконалення нормативне регулювання
вимог професійної етики державних службовців, підстав та процедури
притягнення до відповідальності за її порушення.
 
   Врегулювання зазначених питань має узгоджуватися із судовою
реформою, заходами щодо запровадження адміністративної юстиції і
дасть можливість забезпечити ефективний захист прав громадян у
разі їх порушення органами державної влади.
 
      5. Вдосконалення та підвищення ефективності
          управління державною службою
 
   З метою  забезпечення  ефективної  реалізації центральним
органом виконавчої влади з питань державної  служби  єдиної
державної політики у цій сфері потребують уточнення повноваження
цього органу з метою посилення його спроможності щодо виконання
поставлених перед ним завдань. Насамперед це стосується розвитку
наскрізної системи управління персоналом в органах державної влади
на центральному та місцевому рівнях.
 
       6. Професіоналізація державної служби
 
   Професіоналізація державної служби здійснюється насамперед
через систему професійного навчання державних службовців, розвиток
якої має бути визначено одним із пріоритетів державної політики у
цій сфері. Зазначена система передбачає цільову підготовку за
державним  замовленням висококваліфікованих фахівців з питань
державного управління, залучення провідних закладів освіти до
здійснення перепідготовки та підвищення кваліфікації державних
службовців з метою  поліпшення  їх  спроможності  виконувати
аналітичну роботу.
 
   Суттєвою умовою для забезпечення високої професійності має
стати розширення можливостей для навчання державних службовців,
зокрема на основі застосування дистанційного навчання, проведення
регулярних обмінів досвідом між  державними  службовцями  та
обговорення актуальних проблем державного управління, застосування
новітніх технологій у цій сфері.
 
           7. Заключні положення
 
   Ця Концепція є основою дня розроблення Кабінетом Міністрів
України із залученням фахівців та науковців як вітчизняних, так і
міжнародних організацій нормативно-правових актів та здійснення
комплексу заходів, спрямованих на розбудову інституту державної
служби в Україні в рамках  його  адаптації  до  стандартів
Європейського Союзу.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  В.МЕДВЕДЧУК<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner