Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 175/2004 від 09.02.2004

Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
       Про систему заходів щодо усунення причин
    та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
     N 266/2004 ( 266/2004 ) від 03.03.2004 )
 
 
 
 
   Враховуючи стан  справ,  що склався у сфері боротьби з
організованою злочинністю і корупцією,  та  з  метою  більш
ефективного забезпечення захисту громадян від злочинних посягань,
запобігання втратам держави і суспільства від дій правопорушників,
рішучого усунення ганебних явищ, які гальмують розвиток економіки,
становлення ринкових  відносин  і  формування  громадянського
суспільства, сприяють створенню негативного іміджу України за її
межами, а також дальшого удосконалення діяльності правоохоронних,
інших  органів щодо подолання злочинності і корупції та за
результатами Всеукраїнської  наради  з  проблем  боротьби  з
організованою злочинністю і корупцією та захисту прав людини, яка
відбулась 29 січня 2004 року, п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Визначити пріоритетними напрямами діяльності державних
органів, насамперед правоохоронних органів, забезпечення захисту
прав і свобод громадян від злочинних посягань, особливо у сферах
реалізації  права  власності,  підприємницької  діяльності,
фінансових, соціально-трудових відносин, споживання, а  також
усунення  соціально-економічних причин  і  умов, що сприяють
злочинності та корупції.
 
   2. Затвердити Заходи щодо усунення причин та умов, які
сприяють злочинним проявам і корупції (додаються), що випливають з
пропозицій, висловлених учасниками Всеукраїнської наради.
 
   3. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Раду
національної безпеки і оборони України.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 9 лютого 2004 року
     N 175/2004
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Указом Президента України
                 від 9 лютого 2004 року N 175/2004
 
               ЗАХОДИ
         щодо усунення причин та умов,
      які сприяють злочинним проявам і корупції
 
 
   I. Кабінету Міністрів України:
 
   1. До 1 березня 2004 року:
 
   а) проаналізувати причини невідповідності надходження доходів
до бюджету України динаміці основних макропоказників економічного
і соціального розвитку України, які закладалися під час формування
Державного бюджету України на 2003 рік, та вжити заходів щодо
недопущення такої невідповідності у 2004 році;
 
   б) опрацювати та внести в установленому порядку пропозиції
щодо запровадження граничних рівнів комерційної (торговельної)
надбавки або комісійної  винагороди  для  посередників,  які
займаються збутом продукції суб'єктів господарювання державного
сектора економіки, а також індикативних цін на сировину та
матеріали, які постачаються такими суб'єктами господарювання;
 
   в) внести у зв'язку з незадовільним станом захисту інтересів
держави  в  частині  недопущення знецінення державного майна
пропозиції  про  доцільність  дальшого  існування  державної
акціонерної компанії "Укррудпром";
 
   г) вишукати  кошти  для  погашення  заборгованості  з
відшкодування в установленому порядку шкоди, завданої громадянам
незаконними  діями  органів  дізнання,  досудового  слідства,
прокуратури і суду;
 
   д) проаналізувати причини  невиконання  Указу  Президента
України від 10 вересня 2002 року N 813 ( 813/2002 ) "Про деякі
заходи щодо регулювання лотерейної діяльності" та з урахуванням
результатів  цього  аналізу  вжити  адекватних  заходів щодо
забезпечення запровадження державної монополії на  випуск  і
проведення лотерей;
 
   е) розглянути за участю Генеральної прокуратури  України
питання  щодо  доцільності  заборони  здійснення  пожертв та
благодійних внесків до фондів, інших організацій, які створено для
підтримки діяльності правоохоронних органів, органів виконавчої
влади, від суб'єктів господарської діяльності, які  протягом
останніх трьох років зверталися до цих органів, одержували від них
державні, в тому числі управлінські, послуги, та поінформувати про
результати розгляду;
 
   є) затвердити порядок утилізації  алкогольних  напоїв  і
тютюнових виробів, непридатних до споживання, передбачивши участь
у вирішенні питань утилізації спеціально створених комісій з
представників  Державної  податкової  адміністрації  України,
Державного комітету України з питань технічного регулювання та
споживчої політики, місцевих органів самоврядування, склад яких
постійно оновлюється;
 
   ж) запровадити порядок, за яким  транспортування  спирту
етилового, коньячного і плодового здійснюється за обов'язковим
попереднім інформуванням органів державної податкової служби та у
супроводженні її представників;
 
   з) вжити  заходів  до  прискорення прийняття закону про
запровадження акцизних складів і забезпечення оптової торгівлі
алкогольними напоями виключно через такі склади;
 
   й) опрацювати питання посилення відповідальності за незаконне
виготовлення, зберігання і збут алкогольних напоїв, тютюнових
виробів та інших підакцизних товарів та в разі необхідності
розробити і подати на розгляд Верховної Ради України законопроект
про внесення відповідних змін до Кримінального кодексу України;
 
   і) розглянути  питання  про  запровадження  інституту
уповноважених Президента України з питань захисту прав підприємців
та за результатами розгляду внести відповідні пропозиції;
 
   ї) забезпечити   здійснення  заходів  щодо  посилення
внутрівідомчого контролю за відкритістю і прозорістю в роботі
органів виконавчої влади, усунення причин та умов, що сприяють
вчиненню корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних із
корупцією, а також розробити відповідні рекомендації для органів
місцевого самоврядування.
 
   2. До 1 квітня 2004 року:
 
   а) здійснити заходи щодо розв'язання проблеми накопичення
дебіторської  і  кредиторської  заборгованості між суб'єктами
господарювання,  недопущення  її  зростання,  запровадження
обов'язкових  зустрічних  звірок сум такої заборгованості та
встановлення санкцій за порушення строків розрахунків;
 
   б) вжити заходів до прискорення прийняття законів:
 
   про порядок  збільшення  статутного  фонду  господарюючих
суб'єктів, у яких державна частка перевищує п'ятдесят відсотків чи
становить величину, яка забезпечує державі право вирішального
впливу на господарську діяльність цих суб'єктів, передбачивши
механізми захисту інтересів держави,  недопущення  розмивання
державної частки у статутному фонді таких суб'єктів;
 
   про внесення  змін до деяких законів України щодо угод
купівлі-продажу цінних паперів відкритих акціонерних товариств
(реєстраційний N 2247);
 
   в) забезпечити вилучення та збереження цілісності державних
пакетів акцій,  переданих  до  статутного  фонду  відкритого
акціонерного товариства "Лізингова компанія "Украгромашінвест", а
також наступну організацію відкритих конкурсів з приватизації
зазначених  пакетів  акцій  стратегічними  інвесторами  під
зобов'язання  забезпечення  повного  завантаження  виробничих
потужностей підприємств сільськогосподарського машинобудування,
налагодження виробництва нових видів техніки із впровадженням
сучасних ресурсо- та енергозберігаючих технологій;
 
   г) підготувати  пропозиції  з  удосконалення  механізму
детінізації ринку цінних паперів, здійснення розрахунків  за
угодами з цінними паперами, укладеними в Україні, в тому числі у
Національній депозитарній системі;
 
   д) внести  пропозиції  щодо  посилення  ролі  Академії
муніципального управління в системі підготовки, перепідготовки та
підвищення  кваліфікації  кадрів  для  органів  місцевого
самоврядування;
 
   е) запровадити систему непрямих методів контролю за обігом
алкогольних напоїв і тютюнових виробів на основі інформації про
використання  сировини, електроенергії, води, етикеток, тари,
пробкових матеріалів, захисних елементів тощо;
 
   є) розглянути питання щодо вдосконалення системи  видачі
нарядів на спирт, у тому числі на експорт, та доцільність
поширення її на операції з реалізації високооктанових кисневмісних
добавок;
 
   ж) опрацювати механізми виведення з експлуатації потужностей
державних підприємств з виробництва спирту, які є збитковими або
не використовують відповідні потужності;
 
   з) забезпечити  проведення атестації керівників державних
підприємств спиртової, лікеро-горілчаної, виноробної промисловості
та  за  результатами атестації вжити заходів щодо заміщення
керівників цих підприємств фахівцями, які мають практичний досвід
роботи у відповідних галузях;
 
   и) вжити заходів щодо вдосконалення справляння акцизного
збору, зокрема деталізації реквізитів акцизних марок, насамперед
за номенклатурою виробів, міцністю алкогольних напоїв та даними
про виробника, з вклеюванням їх під захисні оболонки пляшки;
 
   і)  організувати  комплексні  перевірки  виконання Указу
Президента України від 15 липня 2000 року N 906 ( 906/2000 ) "Про
заходи  щодо  забезпечення  підтримки  та  дальшого розвитку
підприємницької діяльності" і відповідного доручення Президента
України Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними,
Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями,
центральними органами виконавчої влади і за результатами перевірок
вжити необхідних заходів;
 
   ї) запровадити державне приймання марок акцизного збору для
алкогольних напоїв і тютюнових  виробів, а також голографічних
елементів, що використовуються для захисту документів і товарів,
визначених Кабінетом Міністрів України; вжити  заходів  щодо
створення  на  підприємствах, які виготовляють цю продукцію,
відділів технічного контролю якості;
 
   и) провести всеукраїнську нараду з питань підвищення якості
продукції, на якій опрацювати механізми стимулювання вдосконалення
систем управління якістю та безпекою продукції відповідно до
міжнародних стандартів, у тому числі на підприємствах спиртової,
лікеро-горілчаної та тютюнової промисловості;
 
   к) розглянути питання  посилення  контролю  за  цільовим
використанням спирту шляхом запровадження фінансових гарантій, які
підтверджують зобов'язання суб'єктів господарювання, що отримують
спирт для переробки на іншу підакцизну продукцію, сплатити суми
акцизного збору, розраховані за ставками для цієї продукції.
 
   3. До 1 травня 2004 року вивчити питання  забезпечення
об'єктивності і спрощення відомчої оперативної звітності з питань
злочинів, податкових правопорушень та зловживань, порушень у сфері
майнових і земельних відносин тощо і можливості переведення її на
засади єдиної статистичної звітності з передачею окремих функцій у
цій сфері Державному комітету статистики України.
 
   4. До 1 червня 2004 року:
 
   а) забезпечити запровадження єдиної державної системи обліку
виробництва, транспортування, зберігання, оптової та роздрібної
торгівлі алкогольними напоями, здійснити заходи щодо створення
спеціалізованої системи роздрібної торгівлі алкогольними напоями і
тютюновими виробами;
 
   б) розробити на підставі функціонального обстеження органів
виконавчої влади та з урахуванням європейського і світового
досвіду заходи щодо звільнення державних органів від виконання
функцій, що мають допоміжний характер, пов'язані з наданням послуг
у сфері реєстрації, ліцензування, наданням дозволів суб'єктам
господарювання тощо, передбачивши поступову передачу таких функцій
відповідним недержавним організаціям, створеним у встановленому
порядку;
 
   в) вдосконалити  механізм:
 
   - перевірки достовірності відомостей про те, що претендент на
посаду державного службовця та посадової особи органу місцевого
самоврядування не є керівником комерційних структур;
 
   - вилучення алкогольних напоїв і тютюнових виробів, що були
незаконно  вироблені  чи перебували в незаконному обігу, їх
знищення, передачі на промислову переробку, а в разі можливості -
подальшого їх використання на задоволення потреб держави;
 
   - фінансування заходів щодо екстрадиції в Україну злочинців,
затриманих на території іноземних держав, що не мають спільного
державного кордону з Україною та не є членами СНД;
 
   г) розглянути питання щодо створення за рахунок бюджетних та
інших коштів спеціальних служб і фондів допомоги потерпілим від
злочинів і за результатами такого розгляду вжити відповідних
заходів;
 
   д) підготувати та внести в установленому порядку на розгляд
Верховної Ради України законопроекти:
 
   про регламент відносин органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування та підприємців щодо започаткування і
здійснення підприємницької діяльності, в тому числі за участю
іноземних інвесторів, та про державні, в тому числі управлінські,
послуги, що надаються суб'єктам підприємницької діяльності та
громадянам органами виконавчої влади (до 1 липня 2004 року),
передбачивши в законопроектах повноваження та відповідальність
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
 
   про господарську   діяльність   з   посередництва   у
працевлаштуванні на роботу за кордоном;
 
   про кримінологічну експертизу проектів нормативно-правових
актів;
 
   про встановлення до 2010 року мораторію на  будівництво
державних підприємств з виробництва спирту;
 
   про внесення змін до Законів України:
 
   - "Про державне регулювання виробництва і обігу  спирту
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів" ( 481/95-ВР ) щодо підвищення вимог до  суб'єктів
господарювання при видачі їм ліцензій на виробництво, оптову і
роздрібну торгівлю спиртом, алкогольними напоями і тютюновими
виробами, а також щодо анулювання таких ліцензій у разі порушення
їх власниками ліцензійних вимог (до 1 квітня 2004 року);
 
   - "Про статус народного депутата України" ( 2790-12 ) та "Про
державну службу" ( 3723-12 ) щодо заборони народним депутатам
України і державним службовцям використовувати свій статус для
власної вигоди, вигоди членів їх сімей або третіх осіб;
 
   - "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 791а-12 ) щодо
усунення колізій у законодавстві, які використовуються суб'єктами
господарювання для  ухилення  від  сплати  податків,  зборів
(обов'язкових платежів) до бюджетів і державних цільових фондів;
 
   - "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) щодо
вдосконалення процедур адміністрування податку на додану вартість,
визначення механізмів, що перешкоджали б використанню фіктивних
підприємств для незаконного відшкодування з Державного бюджету
України сум цього податку, а також щодо запровадження спеціальних
рахунків для контролю за надходженням та відшкодуванням сум
податку;
 
   - "Про  закупівлю  товарів, робіт і послуг за державні
кошти" ( 1490-14 ) щодо запровадження механізмів, які б виключали
можливість зловживань під час закупівлі товарів, робіт і послуг за
державні кошти;
 
   - "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою
злочинністю" ( 3341-12 ) та "Про комітети Верховної Ради України"
( 116/95-ВР ) щодо приведення їх положень у відповідність із
Конституцією України ( 254к/96-ВР );
 
   - "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ) щодо уточнення
переліку суб'єктів корупційних  діянь,  понять  корупції  та
корупційного діяння, особи, уповноваженої на виконання функцій
держави;
 
   про внесення  змін  до  Кримінального  кодексу  України
( 2341-14 ) щодо встановлення кримінальної відповідальності за
самовільне зайняття земельних ділянок;
 
   е) підготувати пропозиції про внесення змін до законодавства
про державну службу, службу в органах місцевого самоврядування,
боротьбу з корупцією щодо запровадження громадського контролю за
діяльністю  органів  державної  влади  та  органів місцевого
самоврядування,   удосконалення   засад   притягнення   до
відповідальності за корупційні діяння або інші правопорушення,
пов'язані з корупцією, передбачивши, зокрема, виключення дій чи
бездіяльності, які не становлять суспільної небезпеки, з числа
правопорушень, за які передбачено адміністративну, кримінальну
відповідальність;
 
   є) підготувати пропозиції про внесення змін до законодавства
щодо порядку виробництва спиртовмісної продукції на давальницьких
умовах для нерезидентів;
 
   ж) розробити проекти та затвердити державні програми щодо:
 
   - соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення
волі;
 
   - забезпечення захисту прав та інтересів громадян України,
які виїжджають за кордон, у тому числі для працевлаштування за
кордоном, насамперед жінок, а також дітей, яких  усиновлено
іноземцями,  передбачивши,  зокрема,  проведення заходів щодо
виявлення структур, які під приводом надання послуг у сфері
працевлаштування, туризму тощо причетні до торгівлі людьми;
 
   з) вжити  за  участю  Національного  банку  України  в
установленому порядку комплекс заходів щодо припинення здійснення
поза  установами  банків  готівкових  платежів  за грошовими
зобов'язаннями, що виникають у господарських відносинах, у тому
числі щодо прискорення впровадження Національної системи масових
електронних платежів, терміналів для обслуговування платіжних
карток  у роздрібній торгівлі, а також на підприємствах, в
установах, організаціях;
 
   и) забезпечити запровадження порядку  виробництва  спирту
етилового, коньячного і плодового за замовленнями споживачів,
передбачивши відпуск спирту за умови попередньої оплати або
надання фінансових гарантій;
 
   і) вжити заходів до стимулювання вітчизняного виробництва
лабораторного обладнання для експрес-аналізу якості алкогольних
напоїв та тютюнових виробів.
 
    II. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям:
 
   а) вжити протягом першого півріччя 2004 року невідкладних
заходів щодо погашення у 2004 році заборгованості з виплати
заробітної плати, забезпечити притягнення до відповідальності
винних осіб;
 
   б) забезпечувати повне інформування населення через місцеві
засоби  масової інформації про виявлені випадки нелегального
виробництва алкогольних напоїв та тютюнових виробів, оптової та
роздрібної торгівлі з порушенням законодавства, в тому числі
фальсифікованою продукцією.
 
   III. Міністерству фінансів України разом із Міністерством
економіки та з питань європейської інтеграції України, Головним
контрольно-ревізійним управлінням України, Міністерством юстиції
України узагальнити міжнародну практику відшкодування державою
збитків, у тому числі необгрунтованих втрат, завданих суб'єктам
підприємницької діяльності та громадянам незаконними рішеннями,
діями, бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, їх посадових і службових осіб, та до 1 липня
2004 року підготувати і внести в установленому порядку відповідні
пропозиції.
 
   IV. Головному  контрольно-ревізійному  управлінню  України
провести до 1 березня 2004 року разом із Міністерством фінансів
України, Державною податковою адміністрацією України перевірку
повноти і достовірності утилізації технологічного браку під час
виробництва  марок акцизного збору для алкогольних напоїв і
тютюнових виробів, вжити заходів щодо недопущення використання
такого  браку для маркування алкогольних напоїв і тютюнових
виробів.
 
   V. Міністерству внутрішніх справ України:
 
   1. Проаналізувати до  1  квітня  2004  року  разом  із
Міністерством   фінансів   України,  Державною  податковою
адміністрацією України причини невідповідності обсягів надходжень
податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин
і механізмів кількості таких транспортних засобів, ужити  в
установленому  порядку  заходів  щодо  вдосконалення  порядку
реєстрації транспортних засобів та адміністрування податку з
власників  транспортних засобів та інших самохідних машин і
механізмів.
 
   2. Постійно:
 
   а) продовжувати  разом  зі  Службою  безпеки  України,
Адміністрацією Державної прикордонної служби України, Державним
комітетом України у справах національностей та міграції проведення
з  відповідними  службами  іноземних  держав  спеціальних
скоординованих заходів, спрямованих на знешкодження міжнародних
організованих злочинних угруповань, насамперед тих, які діють у
сфері незаконного обігу зброї, наркотичних засобів, а також
торгівлі людьми та нелегальної міграції;
 
   б) забезпечувати разом зі Службою безпеки України, Державною
митною службою України, Адміністрацією Державної прикордонної
служби  України,  Державною податковою адміністрацією України
системну роботу з виявлення працівників правоохоронних органів,
які сприяють нелегальній міграції, контрабанді, незаконному обігу
наркотиків, зброї та вибухівки;
 
   в) забезпечувати разом зі Службою безпеки України, Державною
податковою адміністрацією України проведення в регіонах спільних
спеціальних операцій  з  виявлення  нелегального  виробництва
алкогольних  напоїв, випадків оптової та роздрібної торгівлі
фальсифікованими алкогольними напоями та тютюновими виробами із
залученням до таких операцій працівників правоохоронних органів з
інших регіонів.
 
   VI. Міністерству  економіки  та  з  питань  європейської
інтеграції України:
 
   1. Вжити до 1 квітня 2004 року разом із Міністерством палива
та енергетики України,  Державною  митною  службою  України,
Національною  комісією  регулювання  електроенергетики України
заходів щодо обмеження вивезення дефіцитних для  вітчизняної
промисловості видів сировини та палива, зменшення втрат економіки
від цінових диспропорцій у сфері експорту та імпорту вугілля та
коксу.
 
   2. Вжити до 1 травня 2004 року разом з Антимонопольним
комітетом України, Державною податковою адміністрацією України,
Державним комітетом статистики України заходів щодо запобігання
фіктивній збитковості суб'єктів господарювання, які здійснюють
діяльність у потенційно прибуткових секторах економіки (готельний,
ресторанний, туристичний бізнес, торгівля, надання консалтингових
послуг  тощо),  та  щодо  посилення контролю за додержанням
законодавства в їх діяльності.
 
   3. До 1 червня 2004 року разом із Міністерством фінансів
України, Державною податковою адміністрацією України, Державним
комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої
політики:
 
   а) опрацювати механізми запобігання використанню тіньових
схем реалізації продукції, в тому числі шляхом запровадження
обов'язкових зустрічних звірок рахунків оптових та роздрібних
торговців;
 
   б) проаналізувати практику здійснення контролю  у  сфері
торгівлі, зокрема щодо захисту прав споживачів, через мережу
Інтернет, телефоном тощо, та за наслідками такого аналізу внести
пропозиції щодо забезпечення захисту прав споживачів у цій сфері,
повноти сплати податків, зборів (обов'язкових  платежів)  до
бюджетів та державних цільових фондів суб'єктами підприємництва,
що надають такі послуги.
 
   4. Вжити протягом 2004 року разом із Фондом державного майна
України, Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ
України, Міністерством фінансів України, Державною податковою
адміністрацією України за участю Генеральної прокуратури України
Заходів щодо законодавчого визначення статусу підприємств, що
мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави,
внормування їх діяльності, а також діяльності підприємств, що
займають монопольне становище на ринку, насамперед підприємств
нафтопереробної,  енергетичної,   металургійної,   хімічної,
нафтохімічної  галузей,  зернозберігаючих  та  зернопереробних
підприємств; здійснювати  заходи,  спрямовані  на  припинення
зловживань  у  процесі  приватизації  підприємств, які мають
стратегічне значення для економіки  і  безпеки  держави  та
недопущення придбання контрольних пакетів акцій цих підприємств за
рахунок доходів, одержаних злочинним шляхом.
 
   VII. Державній податковій адміністрації України:
 
   1. До 1 квітня 2004 року:
 
   а) запровадити порядок видачі  ліцензій  на  виробництво
алкогольних напоїв і тютюнових виробів, оптову та роздрібну
торгівлю, який би передбачав розгляд заяв про видачу ліцензій
колегіями органів Державної податкової адміністрації України,
відповідальних за видачу ліцензій;
(  На  часткову  зміну підпункту "а" пункту 1 розділу VII
Державній податковій адміністрації України вжити заходів щодо
запровадження  порядку видачі ліцензій на роздрібну торгівлю
алкогольними напоями та тютюновими виробами, який передбачатиме
розгляд заяв про видачу таких ліцензій за поданням комісії,
утвореної у складі представників Міністерства охорони здоров'я
України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,
Державної податкової адміністрації України, Державного комітету
України з нагляду за охороною праці, Державного комітету України з
питань технічного регулювання та споживчої політики, місцевих
органів виконавчої влади згідно з Указом Президента N 266/2004
( 266/2004 ) від 03.03.2004 )
 
   б) провести  разом із Державною митною службою України,
Міністерством внутрішніх справ перевірки складських приміщень
залізничних станцій, морських і річкових портів та аеропортів,
оптових баз та інших місць концентрації товарно-матеріальних
цінностей з метою виявлення безхазяйних алкогольних напоїв і
тютюнових виробів.
 
   2. Перевірити до 1 травня 2004 року разом із Головним
контрольно-ревізійним управлінням України, Національною комісією
регулювання   електроенергетики  України  стан  додержання
енергетичними компаніями, контрольні пакети акцій яких належать
державі,  законодавства щодо безоплатного відпуску споживачам
електричної і теплової енергії та в разі потреби вжити заходів до
притягнення  осіб, які допустили порушення в цій сфері, до
відповідальності, а також до стягнення у судовому порядку наявної
заборгованості за енергоносії.
 
   3. Провести до 1 червня 2004 року разом із Міністерством
економіки  та  з  питань  європейської  інтеграції  України,
Міністерством фінансів України, Міністерством промислової політики
України, Державною митною службою України перевірки відповідності
сум  митних  зборів, інших податкових платежів, що сплачені
суб'єктами господарювання у сфері виробництва та  реалізації
товарів легкої промисловості, телеапаратури та іншої складної
побутової техніки, меблів тощо, даним про митне  оформлення
сировини, матеріалів, комплектуючих, напівфабрикатів, що ввезені
ними в Україну.
 
   4. Постійно:
 
   а) здійснювати  разом  зі  Службою  безпеки  України,
Міністерством  внутрішніх справ України скоординовані заходи,
спрямовані на виявлення і руйнування схем завищення суб'єктами
господарювання сум податку на додану вартість, заявлених до
відшкодування, насамперед шляхом завищення цін на товари  і
продукцію, проведення сумнівних експортно-імпортних та безтоварних
операцій на території України;
 
   б) активізувати  разом  зі  Службою  безпеки  України,
Міністерством внутрішніх справ України роботу щодо виявлення та
вилучення з обігу фальсифікованих алкогольних напоїв і тютюнових
виробів, протидії їх незаконному виробництву, виявлення порушень
податкового законодавства у цій сфері;
 
   в) посилити разом із Державною митною службою  України,
Міністерством  економіки та з питань європейської інтеграції
України, Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ
України контроль за цільовим використанням ввезеного на територію
України майна (технологічне обладнання, сировина  тощо),  що
надходить у рамках реалізації інвестиційних проектів у спеціальних
економічних зонах та  на територіях пріоритетного розвитку, з
метою недопущення використання спеціальних режимів інвестиційної
діяльності для ухилення від  оподаткування,  для  здійснення
протиправних фінансових операцій.
 
   VIII. Державній комісії з регулювання ринків  фінансових
послуг України підготувати та внести в установленому порядку до
1 квітня 2004 року пропозиції щодо унеможливлення використання
страхової системи для ухилень від оподаткування,  розмивання
активів підприємств, відмивання коштів та їх вивезення за кордон.
 
   IX. Службі безпеки України:
 
   а) вжити разом із Міністерством внутрішніх справ України,
Державною  митною  службою  України, Адміністрацією Державної
прикордонної служби України з метою забезпечення  суспільної
безпеки та попередження проявів тероризму заходів щодо виявлення
осіб, які незаконно використовують зброю, вибухові пристрої та
інші предмети, що можуть бути використані як засоби вчинення
терористичних та інших суспільне небезпечних актів;
 
   б) здійснити разом із Міністерством внутрішніх справ України,
Державною  митною  службою  України,  Державною  податковою
адміністрацією України, Адміністрацією Державної  прикордонної
служби України заходи щодо протидії контрабанді товарів, особливо
підакцизних, контрафактної продукції, незаконному  переміщенню
через митний кордон наркотичних засобів, отруйних, сильнодіючих і
вибухових речовин, зброї та боєприпасів та їх обігу.
 
   X. Адміністрації  Державної  прикордонної  служби України
розробити разом із Державною митною службою України, Міністерством
внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Державною
податковою адміністрацією України заходи щодо створення єдиної
міжвідомчої  електронної  системи обліку осіб і транспортних
засобів, що перетинають державний кордон України.
 
   XI. Міністерству охорони здоров'я України вжити до 1 квітня
2004 року разом із Державною податковою адміністрацією України,
Міністерством юстиції України, Міністерством внутрішніх справ
України заходів із посилення контролю за додержанням  вимог
законодавства щодо виробництва, культивування, експорту, імпорту,
обігу наркотичних, сильнодіючих і шкідливих речовин з метою
протидії  створенню на порушення законодавства лабораторій з
виробництва наркотичних засобів та їх незаконному обігу.
 
   XII. Раді національної безпеки і оборони України забезпечити
до 1 березня 2004 року перевірку стану додержання земельного
законодавства органами виконавчої влади,  органами  місцевого
самоврядування,  громадянами та юридичними особами, звернувши
особливу увагу на виконання загальнодержавних і регіональних
програм щодо використання і охорони земель, здійснення контролю за
використанням та охороною земель, насамперед земель рекреаційного
та історико-культурного призначення, та за результатами перевірки
подати відповідні висновки і пропозиції.
 
   XIII. Рекомендувати Національному банку України розглянути
питання щодо запровадження п'ятиденного резервування коштів, які
перераховуються на адресу нерезидентів, розташованих в офшорних
зонах.
 
   XIV. Рекомендувати  Генеральній   прокуратурі   України
проаналізувати:
 
   - стан додержання законів органами, які проводять досудове
слідство, при закритті кримінальних справ про злочини, вчинені
працівниками правоохоронних органів та особами, уповноваженими на
виконання функцій держави;
 
   - стан додержання законів органами, які проводять дізнання та
досудове слідство, при прийнятті рішень у справах про незаконне
виготовлення, зберігання,  збут  підакцизних  товарів,  марок
акцизного збору чи контрольних марок.
 
   XV. Рекомендувати  Верховному Суду України проаналізувати
причини затягування розгляду кримінальних справ про організовані
злочинні групи, а також узагальнити практику призначення покарань
за тяжкі злочини з ознаками корупції.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  В.МЕДВЕДЧУК
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner