Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 1467/2003 від 19.12.2003

Про Державну програму перетворення військ Цивільної оборони України, органів і підрозділів державної пожежної охорони в Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту на період до 2005 року


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
           Про Державну програму
     перетворення військ Цивільної оборони України,
     органів і підрозділів державної пожежної охорони
      в Оперативно-рятувальну службу цивільного
         захисту на період до 2005 року
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
     N 1270/2005 ( 1270/2005 ) від 14.09.2005
     N 1810/2005 ( 1810/2005 ) від 19.12.2005 )
 
 
 
   1. Затвердити Державну програму перетворення військ Цивільної
оборони України, органів і підрозділів державної пожежної охорони
в Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту на період до
2005 року.
 
   2. Визнати  таким,  що втратив чинність, Указ Президента
України від 25 липня 2002 року N 664 ( 664/2002 ) "Про Державну
програму перетворення військ Цивільної оборони України у Державну
службу цивільного захисту".
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 19 грудня 2003 року
     N 1467/2003
 
 
                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                     Указом Президента України
                     від 19 грудня 2003 року
                        N 1467/2003
 
            ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
     перетворення військ Цивільної оборони України,
     органів і підрозділів державної пожежної охорони
    в Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту
           на період до 2005 року
 
 
   Метою цієї Програми є підвищення рівня забезпечення захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру, створення єдиної системи запобігання і
реагування на такі ситуації в мирний час і в особливий період,
адаптація  її  до  європейських  стандартів, більш ефективне
використання бюджетних коштів на зазначені цілі, демілітаризація
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення  від  наслідків  Чорнобильської  катастрофи
(МНС України).
 
   Для проведення  аварійно-рятувальних  робіт  у  системі
МНС України на базі  органів  управління,  сил  оперативного
реагування і сил забезпечення військ Цивільної оборони України та
органів і підрозділів державної пожежної охорони (далі - органи і
підрозділи) утворюється Оперативно-рятувальна служба цивільного
захисту (далі - Служба).
 
   Служба є спеціальним невійськовим органом, діє на принципах
єдиноначальності, централізації управління, статутної дисципліни,
особистої відповідальності, її особовий склад та  працівники
виконують обов'язки на професійній основі.
 
         1. Напрями виконання Програми
 
   Виконання Програми провадитиметься за такими напрямами:
 
   1. Удосконалення законодавства:
 
   розробляються проекти відповідних законів України;
 
   розробляються проекти нових та вносяться зміни до чинних
нормативно-правових актів з питань підвищення рівня  захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру, соціального захисту особового складу та
працівників Служби.
 
   2. Перетворення військ Цивільної оборони України, органів і
підрозділів державної пожежної охорони в органи і підрозділи
Служби:
 
   оптимізуються чисельність і структура органів і підрозділів;
 
   створюються органи і підрозділи за територіальним принципом,
до району включно, з урахуванням техногенного і екологічного
навантаження на території та завдань у мирний час і в особливий
період;
 
   здійснюється інтеграція військ Цивільної оборони України,
органів і підрозділів державної пожежної охорони в органи і
підрозділи Служби;
 
   визначаються згідно із законодавством завдання органів і
підрозділів Служби в мирний час та в особливий період.
 
   3. Технічне переоснащення органів і підрозділів Служби:
 
   розробляється і  затверджується  МНС  України  програма
технічного переоснащення органів і підрозділів;
 
   модернізується техніка та обладнання військ Цивільної оборони
України, органів і підрозділів державної пожежної охорони з метою
розширення їх функціональних можливостей, підвищення надійності та
мобільності;
 
   здійснюється з урахуванням місць дислокації та покладених
завдань оснащення органів і підрозділів багатофункціональними
мобільними  аварійно-рятувальними  комплексами,  комплектами
аварійно-рятувального обладнання, технічними засобами розвідки,
пошуку потерпілих, санітарною та медичною технікою, засобами
індивідуального захисту.
 
   4. Удосконалення системи забезпечення органів і підрозділів
Служби,  накопичення,  розміщення,  зберігання,  своєчасного
відновлення техніки та оснащення, запасів матеріально-технічних
цінностей і медичних  засобів,  призначених  для  проведення
аварійно-рятувальних робіт.
 
   5. Удосконалення системи підготовки і роботи з особовим
складом та працівниками Служби:
 
   органи і підрозділи комплектуються  особами  рядового  і
начальницького  складу  з  присвоєнням  їм спеціальних звань
внутрішньої служби, працівники приймаються на роботу за трудовими
договорами;
 
   удосконалюються система підготовки особового складу органів і
підрозділів до проведення аварійно-рятувальних робіт та виконання
завдань, навчальна база, вносяться зміни до навчальних програм,
здійснюється підготовка рятувальників у навчальних закладах і
центрах.
 
   6. Проведення науково-дослідних робіт з проблем розвитку
Служби та вдосконалення її діяльності:
 
   розробляються методи  і  способи  залучення  органів  і
підрозділів  до  проведення  аварійно-рятувальних  та  інших
невідкладних робіт під час ліквідації надзвичайних  ситуацій
техногенного та природного характеру місцевого, регіонального і
загальнодержавного рівня та їх наслідків;
 
   обгрунтовуються організаційно-штатна структура, чисельність
та оснащеність органів і підрозділів;
 
   розробляються засади  створення  і  функціонування єдиної
системи управління, зв'язку та оповіщення органів і підрозділів;
 
   проводиться науково-дослідна та конструкторська робота  з
удосконалення та створення нових зразків техніки, обладнання,
технічних  засобів  розвідки,  пошуку  потерпілих,  засобів
індивідуального захисту.
 
   7. Створення умов для проходження служби особами рядового і
начальницького складу:
 
   визначаються порядок проходження служби особами рядового і
начальницького  складу,  умови  їх  грошового,  пенсійного
забезпечення, соціального захисту і страхування;
 
   розробляються механізми     соціального     захисту
військовослужбовців  військ  Цивільної  оборони України, осіб
рядового і начальницького складу державної пожежної охорони,
звільнених з військової служби та служби в державній пожежній
охороні, забезпечення їх житлом;
 
   удосконалюється професійна, фізична, психологічна підготовка
особового  складу  та працівників, які є рятувальниками, до
виконання ними завдань в екстремальних умовах;
 
   запроваджується система медичного  забезпечення  особового
складу та працівників, які є рятувальниками, під час проведення
аварійно-рятувальних  робіт  та  виконання  завдань,  їх
морально-психологічної реабілітації.
 
         2. Механізм виконання Програми
 
   Державним замовником і виконавцем Програми є МНС України.
 
 
          3. Етапи, завдання та заходи
           щодо виконання Програми
 
   Виконання Програми проводиться поетапно протягом 2004-2005
років.
 
   1. На першому етапі (до 31 грудня 2004 року) головна увага
приділяється здійсненню практичних заходів щодо  перетворення
військ Цивільної оборони України, органів і підрозділів державної
пожежної охорони в органи і підрозділи Служби у строки згідно з
додатком N 1, створенню наукових, організаційних, економічних та
правових засад виконання Програми.
 
   На цьому етапі:
 
   1) опрацьовуються проекти законів, інших нормативно-правових
актів щодо перетворення військ Цивільної оборони України, органів
і підрозділів державної пожежної охорони в органи і підрозділи
Служби та її розвитку;
 
   2) розробляється   організаційно-штатна   структура  та
визначається чисельність органів і підрозділів Служби;
 
   3) визначаються:
 
   завдання Служби у мирний час та в особливий період згідно із
законодавством України;
 
   порядок переведення  військовослужбовців  військ Цивільної
оборони України та осіб рядового і начальницького складу державної
пожежної охорони до органів і підрозділів Служби, переатестації та
присвоєння спеціальних звань внутрішньої служби;
 
   порядок переміщення техніки,  озброєння  та  матеріальних
запасів військ Цивільної оборони України до органів і підрозділів
Служби;
 
   4) формується орган управління Служби на  базі  органів
управління  військами Цивільної оборони України та державної
пожежної охорони;
 
   5) реформуються:
 
   три окремі аварійно-рятувальні загони оперативного реагування
(м. Київ, м. Мелітополь, м. Дрогобич) та навчальний центр військ
Цивільної оборони України (м. Мерефа) в регіональні рятувальні
загони Служби;
 
   три окремі  аварійно-рятувальні  загони  військ Цивільної
оборони України (м. Ужгород, селище Лоскутівка Попаснянського
району Луганської області, с. Мазанка Сімферопольського району
Автономної  Республіки  Крим)  у  територіальні  підрозділи
регіональних рятувальних загонів Служби (відповідно м. Дрогобич,
м. Мерефа, м. Мелітополь);
 
   окремий аварійно-рятувальний загін військ Цивільної оборони
України (м. Керч) у спеціальний морський загін Служби;
 
   спеціальний авіаційний загін військ Цивільної оборони України
(м. Ніжин) у спеціальний авіаційний загін Служби;
 
   два вузли зв'язку військ Цивільної оборони України у вузли
зв'язку Служби (м. Київ, м. Переяслав-Хмельницький);
 
   1-й загін  забезпечення військ Цивільної оборони України
(м. Київ) в загін забезпечення Служби;
 
   6) створюється державне підприємство на  базі  майнового
комплексу  2-го загону забезпечення військ Цивільної оборони
України (с. Жеребкове Ананіївського району Одеської області);
 
   7) здійснюються:
 
   переведення згідно з додатком N 2 військовослужбовців та
працівників  військ  Цивільної оборони України до органів і
підрозділів Служби, їх переатестація і присвоєння спеціальних
звань внутрішньої служби;
 
   переміщення техніки, озброєння та матеріальних запасів військ
Цивільної оборони України до органів і підрозділів Служби;
 
   реалізація надлишкових техніки і майна;
 
   передача до сфери управління місцевих органів виконавчої
влади  військових  містечок  (майнових комплексів) та іншого
військового майна, що вивільняються у зв'язку з реформуванням
військ Цивільної оборони України, які недоцільно утримувати у
сфері управління МНС України;
 
   розформування трьох  аварійно-рятувальних  загонів  військ
Цивільної оборони  України  (м.  Донецьк,  м.  Хмельницький,
м. Чернівці);
 
   заходи соціального захисту особового складу Служби, а також
військовослужбовців  військ  Цивільної  оборони України, осіб
рядового і начальницького складу державної пожежної охорони,
звільнених з військової служби та служби в державній пожежній
охороні;
 
   реформування органів і підрозділів державної пожежної охорони
в органи і підрозділи Служби.
 
   На кінець першого етапу до складу Служби входитимуть:
 
   орган управління Служби;
 
   чотири регіональні рятувальні загони (м. Київ, м. Мелітополь,
м. Дрогобич, м. Мерефа);
 
   спеціальний авіаційний загін (м. Ніжин);
 
   спеціальний морський загін (м. Керч);
 
   два вузли зв'язку (м. Київ, м. Переяслав-Хмельницький);
 
   загін забезпечення (м. Київ);
 
   шість аварійно-рятувальних загонів військ Цивільної оборони
України (м. Вінниця, м. Кіровоград, м. Рівне, м. Верхівцеве,
м. Ромни, с. Червонознам'янка  Іванівського  району  Одеської
області).
 
   Загальна чисельність  особового  складу  та  працівників
становитиме орієнтовно 69664 особи, в тому числі осіб рядового і
начальницького складу - 53429.
 
   2. На другому етапі (до 31 грудня 2005 року) здійснюються
додаткові заходи щодо перетворення військ Цивільної  оборони
України, органів і підрозділів державної пожежної охорони в органи
і підрозділи Служби.
 
   На цьому етапі:
 
   1)  здійснюється розформування п'яти аварійно-рятувальних
загонів військ  Цивільної  оборони  України  (м.  Вінниця,
м. Кіровоград, м. Рівне, м. Верхівцеве, с.  Червонознам'янка
Іванівського  району  Одеської  області), двох територіальних
підрозділів регіональних рятувальних загонів Служби (м. Ужгород,
с. Лоскутівка  Попаснянського  району  Луганської області) та
реформування  окремого  аварійно-рятувального  загону  військ
Цивільної оборони   України  (м.  Ромни)  у  Спеціальний
аварійно-рятувальний загін  Служби,  регіональних  рятувальних
загонів Служби (м. Мелітополь, м. Дрогобич) і територіального
підрозділу регіонального рятувального загону Служби (с. Мазанка
Сімферопольського  району  Автономної  Республіки  Крим)  в
аварійно-рятувальні загони Служби, регіонального  рятувального
загону Служби (м. Київ) у Центральний аварійно-рятувальний загін
Служби, регіонального рятувального загону Служби (м. Мерефа) у
Навчальний центр Служби; ( Абзац третій пункту 2 розділу 3 в
редакції  Указів  Президента N 1270/2005 ( 1270/2005 ) від
14.09.2005, N 1810/2005 ( 1810/2005 ) від 19.12.2005 )
 
   2) створюються:
 
   органи і  підрозділи Служби (до адміністративного району
включно) шляхом інтеграції військ Цивільної оборони України,
органів і підрозділів державної пожежної охорони; підрозділи
забезпечення Служби;
 
   3) завершується:
 
   переведення військовослужбовців  і  переміщення  техніки,
озброєння та матеріальних запасів органів і підрозділів військ
Цивільної оборони України до органів і підрозділів  Служби,
переатестація військовослужбовців і присвоєння їм спеціальних
звань внутрішньої служби;
 
   передача до сфери управління місцевих органів виконавчої
влади  військових  містечок  (майнових комплексів) та іншого
військового майна, що вивільняються;
 
   4) приводяться у відповідність з вимогами щодо формування
Служби:
 
   система управління;
 
   порядок комплектування органів і підрозділів;
 
   система підготовки  органів  і підрозділів до проведення
аварійно-рятувальних робіт та виконання завдань у мирний час і в
особливий період;
 
   система матеріально-технічного і медичного забезпечення;
 
   5) здійснюються заходи соціального захисту особового складу
Служби, а також військовослужбовців військ Цивільної оборони
України, осіб рядового і начальницького складу державної пожежної
охорони, звільнених з військової служби та служби в державній
пожежній охороні.
 
   До завершення другого етапу мають бути створені в кожному
районі, області, містах Києві та Севастополі для  виконання
аварійно-рятувальних робіт самостійно або у взаємодії з іншими
аварійно-рятувальними формуваннями, що входять до складу  сил
МНС України, та силами інших центральних органів виконавчої влади
такі органи і підрозділи Служби:
 
   1) орган управління;
 
   2) чотири аварійно-рятувальні загони (м. Київ, м. Мелітополь,
м.  Дрогобич, с. Мазанка Сімферопольського району Автономної
Республіки  Крим)  та  спеціальний аварійно-рятувальний загін
(м. Ромни) з основними завданнями: ( Абзац пункту 2 розділу 3 в
редакції  Указів  Президента N 1270/2005 ( 1270/2005 ) від
14.09.2005, N 1810/2005 ( 1810/2005 ) від 19.12.2005 )
 
   проведення рятувальних операцій;
 
   проведення спеціальних робіт у складних умовах;
 
   участь у  ліквідації  наслідків надзвичайних ситуацій та
відновлювальних роботах регіонального і загальнодержавного рівня;
 
   організація і  проведення  мобілізаційного  розгортання
формувань,  призначених  для роботи в особливий період, для
ліквідації  наслідків  надзвичайних  ситуацій  техногенного,
природного або воєнного характеру;
 
   3) двадцять сім гарнізонів Служби, дислокованих в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, з такими
головними завданнями:
 
   проведення рятувальних операцій;
 
   запобігання пожежам та проведення першочергових робіт під час
загрози  виникнення  надзвичайних  ситуацій  техногенного  та
природного характеру;
 
   проведення піротехнічних робіт, пов'язаних із знешкодженням
вибухонебезпечних предметів;
 
   4) пожежно-рятувальні   підрозділи,   дислоковані   в
адміністративних районах, для гасіння пожеж, рятування людей та
подання необхідної допомоги під час ліквідації пожеж, наслідків
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
 
   5) спеціальний авіаційний загін (м. Ніжин);
 
   6) спеціальний морський загін (м. Керч);
 
   6-1) навчальний центр (м. Мерефа); ( Пункт 2 розділу 3
доповнено  абзацом  згідно  з Указом Президента N 1810/2005
( 1810/2005 ) від 19.12.2005 )
 
   7) два вузли зв'язку (м. Київ, м. Переяслав-Хмельницький);
 
   8) підрозділи забезпечення.
 
   Загальна чисельність особового складу та працівників органів
і підрозділів Служби згідно з додатком N 3 становитиме орієнтовно
72418 осіб, у тому числі осіб рядового та начальницького складу -
55765.
 
        4. Фінансове забезпечення Програми
 
   Фінансування Програми здійснюється МНС України відповідно до
законодавства за рахунок коштів державного бюджету.
 
        5. Міжнародне співробітництво служби
 
   Служба здійснює  міжнародне співробітництво відповідно до
загальновизнаних  принципів  і  норм  міжнародного  права,
законодавства України за такими основними напрямами:
 
   обмін поточною інформацією з відповідними органами ООН, НАТО,
Європейського Союзу, а також з уповноваженими органами з питань
підготовки та проведення міжнародних пошуково-рятувальних та інших
гуманітарних операцій постраждалої держави за участю органів і
підрозділів Служби;
 
   обмін інформацією з координаційними центрами (штабами) та
іншими органами міжнародних  організацій  про  підготовку  і
проведення міжнародних операцій з надання гуманітарної допомоги
постраждалому населенню;
 
   участь у  заходах  та  навчальних  курсах відповідно до
міжнародних договорів.
 
         6. Результати виконання Програми
 
   У результаті виконання Програми буде створена нова модель
мобільних, високопрофесійних і всебічно укомплектованих органів і
підрозділів Служби, що забезпечить:
 
   упорядкування законодавчих та інших нормативно-правових актів
з питань  запобігання  і  ліквідації  надзвичайних  ситуацій
техногенного та природного характеру, їх наслідків;
 
   приведення можливостей  органів  і  підрозділів Служби у
відповідність із покладеними на них завданнями;
 
   раціональне розміщення органів і підрозділів  Служби  за
територіальним принципом;
 
   оптимізацію чисельності  особового  складу  і працівників
органів і підрозділів Служби за рахунок технічного переоснащення
із збереженням рівня готовності;
 
   визначення місця та ролі Служби в особливий період;
 
   створення належних умов особовому складу Служби для виконання
обов'язків, здійснення їх соціального захисту.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  В.МЕДВЕДЧУК
 
 
                            Додаток N 1
                            до Програми
 
               СТРОКИ
      проведення заходів щодо перетворення військ
     Цивільної оборони України, органів і підрозділів
        державної пожежної охорони в органи
            і підрозділи Служби
 
 
---------------------------------------------------------------------------
                        |      Етапи
         Заходи            |---------------------------
                        |   I   |   II
---------------------------------------------------------------------------
 1. Проведення роботи комплексними групами МНС I квартал
  України в органах і підрозділах військ
  Цивільної оборони України з розроблення
  порядку  дальшого  проходження  служби
  офіцерами,    прапорщиками,    іншими
  військовослужбовцями,   які   проходять
  військову службу за  контрактом,  добір
  кандидатів  для призначення в органи і
  підрозділи    Служби,    визначення
  військовослужбовців, яких буде переведено в
  інші військові формування та звільнено з
  військової служби
 
 2. Розроблення   та  затвердження  плану I квартал
  переміщення  особового  складу  військ
  Цивільної оборони України до органів і
  підрозділів Служби:
 
   організація роботи атестаційних комісій з
  добору та розстановки кадрів в органах і
  підрозділах;
 
   добір кандидатів для перепідготовки  у
  пожежно-технічних закладах МНС України;
 
   фінансове забезпечення  заходів  щодо
  переведення військовослужбовців до органів
  і підрозділів Служби, перепідготовки або
  звільнення їх з військової служби
 
 3. Проведення радіаційного обстеження місць I квартал
  зберігання    джерел    іонізуючого
  випромінювання  у  військових  частинах
  Цивільної оборони України, що підлягають
  розформуванню: Д0065 (м. Донецьк), Д0070
  (м. Кіровоград),           Д0100
  (с. Червонознам'янка),        Д0140
  (м. Верхівцеве)
 
 4. Захоронення    джерел    іонізуючого        II квартал
  випромінювання з простроченими  строками
  зберігання  та  непридатних до дальшого
  використання: Д0065  (м. Донецьк), Д0100
  (с. Червонознам'янка),        Д0140
  (м. Верхівцеве).  Орієнтовна  потреба  в
  коштах на захоронення джерел іонізуючого
  випромінювання - 180 тис. гривень
 
 5. Проведення утилізації дегазаційних речовин,        II квартал
  які непридатні для дальшого використання:
  Д0065   (м.  Донецьк),      Д0100
  (с. Червонознам'янка),        Д0140
  (м. Верхівцеве).  Орієнтовна  потреба  в
  коштах на утилізацію - 580 тис. гривень
 
 6. Підготовка  пропозицій  щодо  дальшого I квартал
  використання військових  містечок:  Д0055
  (м. Вінниця),  Д0065 (м. Донецьк), Д0070
  (м. Кіровоград), Д0080 (м. Рівне), Д0100
  (с.Червонознам'янка), Д0140 (м.Верхівцеве),
  Д0160 (м.Хмельницький), Д0190 (м. Чернівці)
 
 7. Визначення та затвердження штатів і табелів I квартал
  до них органів і підрозділів Служби
 
 8. Розроблення  та  затвердження   плану I квартал
  переміщення   техніки,  озброєння  та
  матеріальних запасів  військ  Цивільної
  оборони України до органів і підрозділів
  Служби
 
 9. Розроблення  та  затвердження  Програми I квартал
  технічного  переоснащення  органів  і
  підрозділів Служби
 
10. Розроблення проекту розпорядження Кабінету I квартал
  Міністрів   України  щодо  реалізації
  надлишкового майна, техніки та озброєння
  військ Цивільної оборони України
 
11. Реалізація надлишкового майна, техніки та I-II квартали
  озброєння військ Цивільної оборони України
 
12. Визначення завдань органів і підрозділів I квартал
  Служби в особливий період:
 
   проведення аналізу необхідності прикриття
  органами  і  підрозділами  категорованих
  об'єктів;
 
   визначення оптимальної   структури  і
  чисельності органів і підрозділів;
 
   проведення розподілу завдань;
 
   розроблення штатів органів та підрозділів
  і табелів до них
 
13. Формування органу управління Служби     II квартал
 
14. Реформування  органів  і  підрозділів III квартал 2004 року -
  державної пожежної охорони в органи  і IV квартал 2005 року
  підрозділи Служби
 
15. Переміщення техніки, матеріальних запасів III квартал
  та озброєння військових частин Цивільної
  оборони України Д0065 (м. Донецьк), Д0160
  (м. Хмельницький), Д0190 (м. Чернівці) до
  органів і підрозділів Служби
 
16. Розформування військових частин Цивільної IV квартал
  оборони України Д0065 (м. Донецьк), Д0160
  (м. Хмельницький), Д0190 (м. Чернівці)
 
17. Доукомплектування  органів і підрозділів IV квартал
  Служби  особовим  складом  за  рахунок
  чисельності  військових частин Цивільної
  оборони України Д0065 (м. Донецьк), Д0160
  (м. Хмельницький), Д0190 (м. Чернівці)
 
18. Реформування військових частин Цивільної III квартал
  оборони України Д0040 (м. Київ),  Д0090
  (м. Дрогобич), Д0130 (м. Мелітополь) та
  1-го навчального центру Цивільної оборони
  (м. Мерефа) в регіональні рятувальні загони
  Служби
 
19. Реформування військових частин Цивільної III квартал
  оборони  України  Д0150  (с. Лоскутівка
  Попаснянського району Луганської області),
  Д0180 (м. Ужгород),  Д0990 (с. Мазанка
  Сімферопольського   району   Автономної
  Республіки Крим) у територіальні підрозділи
  регіональних рятувальних загонів Служби
 
20. Реформування  вузлів  зв'язку  військ II квартал
  Цивільної оборони   України:  301  ВЗ
  (м. Київ),              Д3728
  (м. Переяслав-Хмельницький) у вузли зв'язку
  Служби
 
21. Будівництво складу озброєння на території II квартал
  регіонального рятувального  загону Служби
  (м. Мерефа)
 
22. Реформування військової частини Цивільної II квартал
  оборони України  Д0170  (м.  Ніжин)  у
  спеціальний авіаційний загін Служби
 
23. Реформування військової частини Цивільної II квартал
  оборони України  Д0120  (м.  Керч)  у
  спеціальний морський загін Служби
 
24. Створення Служби як основи сил цивільного IV квартал
  захисту
 
25. Реформування військової частини Цивільної II квартал
  оборони України Д1001 (м. Київ) у загін
  забезпечення Служби
 
26. Утворення  на  базі майнового комплексу II квартал
  військової  частини  Цивільної  оборони
  України Д1002 (с. Жеребкове Ананіївського
  району  Одеської  області)  державного
  підприємства
 
27. Переміщення техніки та матеріальних запасів        II квартал
  військових частин Цивільної оборони України
  Д0055 (м. Вінниця), Д0070 (м. Кіровоград),
  Д0080 (м.Рівне), Д0100 (с. Червонознам'янка
  Іванівського  району Одеської  області),
  Д0140 (м. Верхівцеве)  до  органів  і 
  підрозділів Служби
 
28. Розформування військових частин Цивільної        III квартал
  оборони України Д0055 (м. Вінниця), Д0070
  (м. Кіровоград), Д0080 (м. Рівне), Д0100
  (с.  Червонознам'янка Іванівського району
  Одеської області), Д0140 (м. Верхівцеве)
 
29. Доукомплектування органів і  підрозділів        III квартал
  Служби  особовим  складом  за  рахунок
  чисельності військових частин  Цивільної
  оборони України Д0055 (м. Вінниця), Д0070
  (м. Кіровоград), Д0080 (м. Рівне), Д0100
  (с. Червонознам'янка Іванівського району
  Одеської області), Д0140 (м. Верхівцеве)
 
30. Реформування військової частини Цивільної         IV квартал
  оборони України  Д0060  (м. Ромни)  у
  Спеціальний  аварійно-рятувальний  загін
  Служби, військові частини Цивільної оборони
  України   Д0130 (м. Мелітополь), Д0090
  (м. Дрогобич),   Д0990    (с. Мазанка
  Сімферопольського   району   Автономної
  Республіки Крим)  у  аварійно-рятувальні
  загони Служби, військову частину Цивільної
  оборони  України  Д0040  (м. Київ)  у
  Центральний  аварійно-рятувальний  загін
  Служби, військову частину Цивільної оборони
  України  Д0050 (м. Мерефа) у  Навчальний
  центр Служби
 
31. Розформування  військових частин Цивільної         IV квартал
  оборони України Д0180 (м. Ужгород), Д0150
  (с. Лоскутівка  Попаснянського   району
  Луганської області)
 
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N  1270/2005  (  1270/2005  )  від 14.09.2005, N 1810/2005
( 1810/2005 ) від 19.12.2005 )
 
 
                            Додаток N 2
                            до Програми
 
              РОЗРАХУНОК
     чисельності військовослужбовців та працівників
     військ Цивільної оборони України, які підлягають
      переведенню до органів і підрозділів Служби
      або звільненню з військової служби (роботи)
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          |Чисель- |        |              У тому числі
          |ність  |   З них   |-------------------------------------------------------------------
          |на 1  |        |      у 2004 році     |      у 2005 році
  Категорія   |січня  |----------------+---------------------------------+---------------------------------
          |2003 р.,|    |    | перше півріччя | друге півріччя | перше півріччя | друге півріччя
          |усього |підля- |    |----------------+----------------+----------------+----------------
          |    |гають  |підля- |підля- |підля- |підля- |підля- |підля- |підля- |підля- |підля-
          |    |звіль- |гають |гають  |гають |гають  |гають |гають  |гають |гають  |гають
          |    |ненню з |переве-|звіль- |переве-|звіль- |переве-|звіль- |переве-|звіль- |переве-
          |    |військо-|денню |ненню з |денню |ненню з |денню |ненню з |денню |ненню з |денню
          |    |вої   |    |військо-|    |військо-|    |військо-|    |військо-|
          |    |служби |    |вої   |    |вої   |    |вої   |    |вої   |
          |    |(роботи)|    |служби |    |служби |    |служби |    |служби |
          |    |    |    |(роботи)|    |(роботи)|    |(роботи)|    |(роботи)|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вищий і старший     1298   467   831   104   372   290   419    -    -    73   40
офіцерський склад
 
Молодший        1072   337   735    72   216   137   318    -    -   128   201
офіцерський
склад
 
Прапорщики        874   347   527    92   216   134   206    -    -   121   105
 
Сержанти і солдати,   2023   943  1080   153   106   126   294   210   363   454   317
які проходять
військову службу
за контрактом
 
Сержанти і солдати   4200   4200    -   1550    -  1300    -   1350    -    -    -
строкової
військової служби
 
Працівники        751   481   270    90   71   110    62   138   68   143   69
-------------------
Разом:         10218   6775  3443   2061   981  2097   1299   1698   431   919   732
 
 
                            Додаток N 3
                            до Програми
 
              РОЗРАХУНОК
      чисельності особового складу та працівників
      органів і підрозділів Служби, що підлягає
      збільшенню за рахунок реформування військ
          Цивільної оборони України
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
          |        |              У тому числі
          |Чисельність   |-------------------------------------------------------------------
          |на 1 січня   |      у 2004 році     |      у 2005 році
  Категорія   |2006 р., усього |---------------------------------+---------------------------------
          |        | перше півріччя | друге півріччя | перше півріччя | друге півріччя
          |----------------+----------------+----------------+----------------+----------------
          |збіль- |склада-|збіль- |склада-|збіль- |склада-|збіль- |склада-|збіль- |склада-
          |шується |тиме  |шується |тиме  |шується |тиме  |шується |тиме  |шується |тиме
          |на   |    |на   |    |на   |    |на   |    |на   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вищий старший      1298  5644    476  4822    709  5531     -  5531    113  5644
начальницький склад
 
Середній        1072  9592    288  8808    455  9263     -  9263    329  9592
начальницький
склад
 
Рядовий і молодший   7097 50529*   2117 37549*   2060 42609*   1923 47532*   997 50529*
начальницький склад
 
Працівники        751  6653*   161 14063*   172 11235*   206  8441*   212  6653*
-------------------
Разом:         10218 72418   3042 65242   3396 68638   2129 70767   1651 72418
 
_______________
   * Передбачено збільшення особового  складу та працівників
органів і підрозділів Служби, які беруть безпосередню участь у
ліквідації  наслідків  надзвичайних  ситуацій техногенного та
природного  характеру,  за  рахунок  працівників  підрозділів
професійної пожежної охорони (перше півріччя 2004 року - на
2000 осіб, друге півріччя 2004 року - на 3000 осіб, перше півріччя
2005 року - на 3000 осіб, друге півріччя 2005 року - на 2000 осіб,
разом - 10000 осіб).
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner