Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 797/2003 від 04.08.2003

Питання Адміністрації Державної прикордонної служби України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
      Питання Адміністрації Державної прикордонної
             служби України
 
 
   1. Затвердити  Положення  про  Адміністрацію  Державної
прикордонної служби України (додається).
 
   2. Установити, що Адміністрація Державної прикордонної служби
України є правонаступником Державного комітету у справах охорони
державного кордону України.
 
   3. Визнати таким, що втратив чинність, Указ  Президента
України від 14 вересня 2000 року N 1071 ( 1071/2000 ) "Про
Положення про Державний комітет у справах охорони державного
кордону України".
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 4 серпня 2003 року
     N 797/2003
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Указом Президента України
                 від 4 серпня 2003 року N 797/2003
 
              ПОЛОЖЕННЯ
          про Адміністрацію Державної
          прикордонної служби України
 
 
   1. Адміністрація  Державної  прикордонної  служби України
(Адміністрація Держприкордонслужби України) є центральним органом
виконавчої влади зі спеціальним статусом.
 
   Адміністрація Держприкордонслужби  України  є  спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах
охорони державного кордону.
 
   2. Адміністрація  Держприкордонслужби  України  у  своїй
діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а
також цим Положенням.
 
   Адміністрація Держприкордонслужби України узагальнює практику
застосування законодавства з питань, що належать до компетенції
Державної прикордонної служби України, розробляє  пропозиції,
спрямовані на його вдосконалення, і в установленому порядку
вносить їх на розгляд Президентові України або Кабінету Міністрів
України.
 
   3. Основними  завданнями Адміністрації Держприкордонслужби
України є:
 
   реалізація державної політики у сфері захисту державного
кордону, участь у розробленні та реалізації загальних принципів
правового оформлення і забезпечення охорони державного кордону та
суверенних прав України в її виключній (морській) економічній
зоні;
 
   здійснення управління Державною прикордонною службою України;
 
   розроблення разом з відповідними органами виконавчої влади
пропозицій  щодо  виконання  міжнародних  договорів з питань
додержання режиму державного кордону;
 
   координація діяльності військових формувань та відповідних
правоохоронних органів, пов'язаної із захистом державного кордону
України, а також діяльності державних органів, що здійснюють різні
види контролю при перетинанні державного кордону або беруть участь
у забезпеченні режиму державного кордону, прикордонного режиму і
режиму в пунктах пропуску через державний кордон України;
 
   здійснення контролю за додержанням вимог законодавства про
державний кордон;
 
   управління територіальними  органами,  Морською  охороною,
органами  охорони державного кордону, розвідувальним органом,
органами  забезпечення,  навчальними  закладами  (далі  -
підпорядковані органи);
 
   забезпечення оснащення підпорядкованих органів озброєнням і
військовою технікою, підготовки і розстановки кадрів, зміцнення
дисципліни  і  правопорядку серед особового складу Державної
прикордонної служби України.
 
   4. Адміністрація Держприкордонслужби України відповідно до
покладених на неї завдань:
 
   1) розробляє правовий, економічний та спеціальний механізм
охорони державного кордону та суверенних прав України в її
виключній (морській) економічній зоні, визначає відповідно до
законодавства   порядок   оперативно-службової   діяльності
підпорядкованих органів та прикордонних нарядів;
 
   2) утворює,  реорганізує  і  ліквідує  відповідно  до
законодавства в межах установленої  загальної  структури  та
чисельності Державної прикордонної служби України і виділених
коштів підпорядковані органи;
 
   3) здійснює управління підпорядкованими органами, забезпечує
їх бойову та мобілізаційну готовність;
 
   4) бере участь у міжнародному співробітництві з прикордонних
питань, розробляє разом з іншими центральними та  місцевими
органами  виконавчої  влади  пропозиції  стосовно  виконання
відповідних зобов'язань, що випливають з міжнародних договорів
України;
 
   5) організовує прикордонно-представницьку роботу відповідно
до міжнародних договорів України;
 
   6) установлює дійсні та умовні найменування підпорядкованих
органів;
 
   7) організовує  роботу  з  підготовки  пропозицій  щодо
вдосконалення діяльності пунктів пропуску через державний кордон;
 
   8) установлює режим у пунктах пропуску через  державний
кордон, здійснює контроль за його додержанням;
 
   9) забезпечує  додержання  вимог законодавства у процесі
прийняття органами охорони  державного  кордону  рішень  про
видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства,
затриманих у межах контрольованих прикордонних районів при спробі
або після незаконного перетинання державного кордону, видворення
цих осіб;
 
   10) забезпечує дотримання прикордонного режиму в прикордонній
смузі та в контрольованих прикордонних районах;
 
   11) організовує  запобігання злочинам та адміністративним
правопорушенням, протидію яким  законодавством  віднесено  до
компетенції Державної прикордонної служби України, їх виявлення,
припинення, проведення дізнання, здійснення провадження у справах
про адміністративні правопорушення згідно із законами;
 
   12) організовує  пропуск  через  державний  кордон осіб,
транспортних засобів, вантажів та іншого майна;
 
   13) приймає рішення щодо надання відповідно до законодавства
дозволу на:
 
   перетинання особами державного кордону у спрощеному порядку;
 
   перетинання державного  кордону  особами  і транспортними
засобами поза пунктами пропуску;
 
   виліт і посадку повітряних суден з аеропортів (аеродромів), у
яких не облаштовано пункти пропуску через державний кордон;
 
   заходження іноземних військових кораблів у внутрішні води, на
рейди та в порти України;
 
   14) здійснює контроль  за  провадженням  підпорядкованими
органами оперативно-розшукової діяльності, взаємодіє у межах своєї
компетенції з іншими органами, що займаються такою діяльністю;
 
   15) виявляє причини та умови, що призводять до порушень
законодавства про державний кордон, вживає заходів до їх усунення;
 
   16) забезпечує у межах своєї компетенції державну охорону
місць постійного і тимчасового перебування Президента України та
посадових осіб, визначених у Законі України "Про державну охорону
органів державної влади України та посадових осіб" ( 160/98-ВР );
 
   17) вживає відповідно до законодавства особливих заходів до
захисту військовослужбовців, працівників Державної прикордонної
служби України від зазіхань на життя, здоров'я, честь, майно у
зв'язку із службовою діяльністю та членів їх сімей;
 
   18) протидіє і запобігає корупційним діянням та злочинам у
сфері службової діяльності особового складу Державної прикордонної
служби України;
 
   19) організовує  в  межах  своєї  компетенції закупівлю,
накопичення та ефективне використання всіх видів озброєння і
техніки, необхідних для охорони державного кордону, забезпечує їх
експлуатацію, ремонт та зберігання;
 
   20) розробляє вимоги до зразків  озброєння  і  техніки,
необхідних для охорони державного кордону, планує, організовує,
бере   участь    у    проведенні    науково-дослідних,
дослідно-конструкторських, будівельних та виробничих робіт у сфері
своєї діяльності, здійснює контроль за  якістю  розробок  і
забезпечує  проведення  державних  випробувань  нових  та
модернізованих зразків озброєння і техніки;
 
   21) забезпечує в установленому порядку і в межах своєї
компетенції реалізацію військового майна, передачу його в оренду;
 
   22) виконує функції державного замовника на розроблення,
виробництво, постачання,  ремонт  технічних  засобів  охорони
державного кордону, іншого військового майна, виконання робіт та
надання послуг;
 
   23) організовує підготовку, перепідготовку  і  підвищення
кваліфікації  особового  складу Державної прикордонної служби
України, виконує функції державного замовника на  підготовку
офіцерських кадрів у вищих навчальних закладах України;
 
   24) виконує відповідно до законодавства функції з управління
об'єктами державної власності, що перебувають в її управлінні;
 
   25) організовує  забезпечення  підпорядкованих  органів
матеріальними та іншими ресурсами, вживає заходів до забезпечення
будівництва, реконструкції, експлуатації та ремонту житлового
фонду, об'єктів військового призначення;
 
   26) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної
політики у сфері охорони державної таємниці, здійснює контроль за
її збереженням у структурних підрозділах апарату Адміністрації
Держприкордонслужби України та підпорядкованих органах;
 
   27) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної
політики з питань кадрової роботи, проведення виховної роботи
серед особового складу Державної прикордонної служби України та
здійснення заходів щодо зміцнення дисципліни і правопорядку;
 
   28) забезпечує  відповідно  до  законодавства правовий і
соціальний захист військовослужбовців,  працівників  Державної
прикордонної служби України та членів їх сімей;
 
   29) вживає  заходів  до  розвитку  ділових  зв'язків із
керівництвом органів прикордонної охорони інших держав, з якими
укладено відповідні договори та угоди;
 
   30) організовує інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань
охорони  державного  кордону,  провадить  редакційно-видавничу
діяльність;
 
   31) забезпечує в межах своєї компетенції виконання Державною
прикордонною службою України завдань із мобілізаційної підготовки
та мобілізаційної готовності;
 
   32) здійснює  в  межах своєї компетенції повноваження і
забезпечує проведення заходів, передбачених законодавством про
правовий режим воєнного стану;
 
   33) виконує інші функції, що випливають із покладених на неї
завдань.
 
   5. Адміністрація Держприкордонслужби України має право:
 
   1) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів
виконавчої  влади,  підприємств,  установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
її компетенції;
 
   2) одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних та місцевих органів  виконавчої  влади,  органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій
інформацію, документи та матеріали, необхідні для  виконання
покладених на неї завдань;
 
   3) скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до компетенції Державної прикордонної служби України;
 
   4) заслуховувати  інформацію  керівників  центральних  та
місцевих  органів  виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій про хід виконання завдань і здійснення заходів з
охорони  державного  кордону,  забезпечення дотримання режиму
державного кордону, прикордонного режиму і режиму в пунктах
пропуску через державний кордон;
 
   5) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням
у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних
договорів України;
 
   6) співпрацювати з іноземними дипломатичними і консульськими
установами в питаннях, що належать до компетенції Державної
прикордонної служби України і стосуються обмеження чи поновлення
прав іноземців та осіб без громадянства;
 
   7) підтримувати  в  установленому  порядку  взаємодію  з
компетентними  органами та військовими формуваннями іноземних
держав, міжнародними організаціями з питань охорони державного
кордону,  протидії  незаконній  міграції,  незаконному  обігу
наркотичних  засобів,  психотропних  речовин  і  прекурсорів,
транскордонній злочинності, контрабандній діяльності;
 
   8) матеріально і морально заохочувати осіб, які надають
Державній прикордонній службі України допомогу  у  виконанні
покладених на неї завдань.
 
   6. Адміністрація  Держприкордонслужби  України  під  час
виконання покладених на  неї  завдань  взаємодіє  з  іншими
центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, а також  з  відповідними  органами
іноземних держав.
 
   7. Адміністрація Держприкордонслужби України в межах своєї
компетенції, на основі та на виконання актів законодавства видає
директиви і накази, організовує і контролює їх виконання.
 
   Нормативно-правові акти  Адміністрації  Держприкордонслужби
України підлягають реєстрації в установленому  законодавством
порядку.
 
   Рішення Адміністрації Держприкордонслужби України, прийняті в
межах її компетенції, є обов'язковими для виконання центральними
та  місцевими  органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами,  установами  та  організаціями
незалежно від форми власності та громадянами.
 
   Адміністрація Держприкордонслужби  України у разі потреби
видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої
влади спільні акти.
 
   8. Адміністрацію Держприкордонслужби України очолює Голова
Державної прикордонної служби України.
 
   Голову Державної прикордонної служби України призначає на
посаду та звільняє з посади Президент України в установленому
законодавством порядку.
 
   Голова Державної прикордонної служби України має заступників,
які призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом
України в установленому порядку.
 
   9. Голова Державної прикордонної служби України:
 
   затверджує положення про структурні підрозділи Адміністрації
Держприкордонслужби України та підпорядковані органи;
 
   розподіляє обов'язки  між  своїми  заступниками, визначає
ступінь їх відповідальності, а також ступінь відповідальності
керівників    структурних    підрозділів    Адміністрації
Держприкордонслужби України та підпорядкованих органів;
 
   є розпорядником коштів  Адміністрації  Держприкордонслужби
України;
 
   присвоює в установленому законодавством порядку військові
звання і вносить подання Президентові України про присвоєння
військовослужбовцям вищих військових звань;
 
   приймає рішення про контрольований пропуск через державний
кордон осіб у пунктах пропуску або поза ними;
 
   представляє військовослужбовців та працівників, які особливо
відзначилися, до нагородження державними нагородами та відзнаками
Президента України;
 
   установлює заохочувальні відзнаки і нагороджує ними;
 
   систематично інформує Президента України,  Верховну  Раду
України, Раду національної безпеки і оборони України з основних
питань діяльності Державної прикордонної служби України, а також
щороку подає Президентові України та Верховній Раді України
письмовий звіт про її результати;
 
   здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
 
   10. Для погодженого вирішення питань,  що  належать  до
компетенції Адміністрації Держприкордонслужби України, обговорення
найважливіших  напрямів  її  діяльності  в  Адміністрації
Держприкордонслужби України утворюється колегія у складі Голови
Державної прикордонної служби України (голова колегії), його
заступників  (за  посадою),  інших  посадових осіб Державної
прикордонної служби України.
 
   Члени колегії  Адміністрації  Держприкордонслужби  України
затверджуються та увільняються від виконання обов'язків Кабінетом
Міністрів України.
 
   Рішення колегії проводяться в життя наказами Адміністрації
Держприкордонслужби України.
 
   11. Структуру   та   штатний   розпис   Адміністрації
Держприкордонслужби  України  затверджує  Голова  Державної
прикордонної служби України відповідно до законодавства.
 
   Граничну чисельність     працівників    Адміністрації
Держприкордонслужби України затверджує Кабінет Міністрів України.
 
   Кошторис Адміністрації Держприкордонслужби України затверджує
Голова Державної прикордонної служби України за погодженням із
Міністерством фінансів України.
 
   12. Адміністрація Держприкордонслужби України є юридичною
особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та
своїм найменуванням, інші печатки і штампи, рахунки в установах
банків, у тому числі в іноземній валюті.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  В.МЕДВЕДЧУК
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner