Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 154/2003 від 21.02.2003

Про Державну програму запобігання дитячій бездоглядності на 2003 - 2005 роки


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
        Про Державну програму запобігання
      дитячій бездоглядності на 2003 - 2005 роки
 
   З метою розв'язання проблем дитячої бездоглядності, створення
належних умов для соціально-психологічної реабілітації дітей, їх
фізичного і розумового розвитку п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Затвердити  Державну  програму  запобігання  дитячій
бездоглядності  на 2003 - 2005 роки (далі - Програма), що
додається.
 
   2. Раді  міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям
розробити  в місячний строк регіональні програми запобігання
дитячій бездоглядності.
 
   3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і
Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечувати
здійснення та фінансування заходів Програми у межах загальної суми
асигнувань, що передбачаються у відповідних бюджетах на цю мету,
та  із  залученням  коштів  з інших джерел, не заборонених
законодавством.
 
   4. Координацію робіт з виконання Програми  покласти  на
Державний комітет України у справах сім'ї та молоді.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 21 лютого 2003 року
     N 154/2003
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 21 лютого 2003 року N 154/2003
 
            ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
    запобігання дитячій бездоглядності на 2003-2005 роки
 
   На сьогодні  держава  і суспільство активізували роботу,
спрямовану на практичну реалізацію основних напрямів поліпшення
становища дітей в Україні, зокрема щодо виявлення та викорінення
такого негативного явища, як дитяча бездоглядність.
 
   Значною мірою цьому сприяло виконання вимог Законів України
"Про охорону дитинства" ( 2402-14 ), "Про органи і служби у
справах неповнолітніх  та спеціальні установи для неповнолітніх"
( 20/95-ВР ),  прийняття  низки   нормативно-правових  актів,
здійснення цільових адресних заходів тощо.
 
   Проте робота, що проводиться в регіонах з метою запобігання
бездоглядності серед дітей, їх соціально-правового захисту, є
малоефективною. Зростає кількість сімей, які з різних причин не
виконують виховних функцій стосовно власних дітей.
 
   Малоефективний контроль з боку суспільства за вихованням та
утриманням дітей у неблагополучних сім'ях призводить до виникнення
ситуації, коли все більше таких дітей не отримують адекватного
соціального захисту і стають "дітьми вулиці".
 
   Проблема дитячої бездоглядності у багатьох випадках зумовлена
низькою результативністю роботи органів опіки та піклування. До
того  ж  потребують  удосконалення  механізми  реалізації
законодавства, яке регулює відносини сім'ї, держави, суспільства,
батьків і дітей.
 
   Такий стан справ викликає  необхідність  прийняття  цієї
Програми,  мета  якої полягає в розв'язанні проблем дитячої
бездоглядності,   створенні    належних    умов    для
соціально-психологічної  реабілітації  дітей,  їх фізичного і
розумового розвитку.
 
   Основними завданнями Програми є:
 
   підвищення ефективності  роботи  із  запобігання  дитячій
бездоглядності шляхом удосконалення нормативно-правової бази;
 
   поліпшення існуючих  та  вишукання нових форм соціальної
підтримки дітей, які перебувають у складних життєвих умовах;
 
   виявлення неблагополучних сімей і забезпечення захисту прав
дітей, які виховуються в таких сім'ях;
 
   удосконалення мережі та підвищення ефективності діяльності
закладів соціального захисту дітей (із поліпшенням побутових
умов);
 
   розроблення науково-методичних  засад  запобігання дитячій
бездоглядності;
 
   забезпечення підготовки та перепідготовки фахівців закладів
соціального захисту дітей.
 
   Виконання Програми надасть змогу:
 
   створити умови  для забезпечення захисту прав дітей, їх
соціально-психологічної реабілітації;
 
   зменшити кількість бездоглядних дітей;
 
   удосконалити нормативно-правову базу  соціального  захисту
дітей, привести її у відповідність із вимогами Конвенції ООН про
права дитини ( 995_021 );
 
   забезпечити комплексне вивчення і розв'язання проблем дітей і
сімей, в яких вони виховуються;
 
   поліпшити діяльність  органів  опіки  і  піклування щодо
виявлення дітей, які потребують соціального захисту;
 
   оптимізувати мережу закладів соціального  захисту  дітей,
підвищити ефективність їх роботи, зміцнити матеріально-технічну
базу;
 
   удосконалити державну статистичну звітність з питань дитячої
бездоглядності;
 
   забезпечити на належному рівні підготовку та перепідготовку
фахівців закладів соціального захисту дітей.
 
         Заходи щодо виконання Програми
 
       Удосконалення нормативно-правової бази
 
   1. Розробити та внести Кабінету Міністрів України пропозиції
щодо:
 
   законодавчого врегулювання  питань  стосовно  посилення
соціального захисту дітей, запобігання їх бездоглядності;
 
                  Держкомсім'ямолодь, МОН,
                  МВС, Мінфін, Мінекономіки,
                  Мінпраці, Мін'юст, Державний
                  комітет телебачення і
                  радіомовлення України,
                  Рада міністрів Автономної
                  Республіки Крим, обласні,
                  Київська і Севастопольська
                  міські державні адміністрації
 
                  2003 - 2005 роки
 
   запровадження нових форм виховання бездоглядних дітей, у тому
числі шляхом утворення закладів соціального захисту для таких
дітей із використанням приміщень, які вивільняються в  ході
реформування Збройних Сил України;
 
                  Міноборони, МОН, Мін'юст,
                  Держкомсім'ямолодь України,
                  Рада міністрів Автономної
                  Республіки Крим, обласні,
                  Київська і Севастопольська
                  міські державні адміністрації
 
                  2003 - 2005 роки
 
   обмеження відвідування  неповнолітніми  ігрових  залів,
комп'ютерних  клубів,  відеотек,  дискотек  у  вечірній час
(до 21 години у зимовий та до 22 години - у літній період);
установлення відповідальності посадових осіб за порушення цього
обмеження;
 
                  Держкомсім'ямолодь, МВС,
                  Мін'юст України, Рада
                  міністрів Автономної
                  Республіки Крим, обласні,
                  Київська і Севастопольська
                  міські державні адміністрації
 
                  2003 рік
 
   заборони продажу алкогольних напоїв і тютюнових  виробів
особам віком до 21 року;
 
                  Держкомсім'ямолодь, Мін'юст,
                  ДПА, Державний комітет з
                  технічного регулювання та
                  споживчої політики, Ліцензійна
                  палата України, Рада міністрів
                  Автономної Республіки Крим,
                  обласні, Київська і
                  Севастопольська міські
                  державні адміністрації
 
                  2004 рік
 
   фінансового забезпечення витрат на перевезення дітей, які
самовільно залишили сім'ї та заклади соціального захисту, до місця
їх постійного проживання (перебування).
 
                  Держкомсім'ямолодь, Мінфін,
                  Мінтранс, МОН,
                  Мінекономіки, Мін'юст
                  України
 
                  2003 рік
 
   2. Розробити і затвердити:
 
   порядок виявлення,  обліку,  медичного  обстеження  та
влаштування дітей, які бродяжать або жебракують;
 
                  Держкомсім'ямолодь, МВС,
                  МОН, МОЗ України
 
                  2004 рік
 
   порядок розгляду звернень  дітей  з  приводу  жорстокого
поводження з ними;
 
                  Держкомсім'ямолодь, МОН,
                  МВС, МОЗ, Мін'юст України
 
                  2003 рік
 
   методичні рекомендації щодо виявлення проявів та запобігання
дитячій бездоглядності.
 
                  Держкомсім'ямолодь, МОН,
                  МОЗ, МВС України
 
                  2004 рік
 
        Соціально-економічне забезпечення
 
   3. Забезпечити своєчасне виявлення неблагополучних сімей, їх
облік і соціальний супровід.
 
                  Держкомсім'ямолодь, МОН,
                  МВС, МОЗ, Держкомстат
                  України, Рада міністрів
                  Автономної Республіки Крим,
                  обласні, Київська і
                  Севастопольська міські
                  державні адміністрації
 
                  2003 - 2005 роки
 
   4. Удосконалити систему інформаційного забезпечення роботи із
запобігання дитячій бездоглядності.
 
                  Державний комітет
                  телебачення і радіомовлення,
                  Держкомсім'ямолодь,
                  МОН, МВС, МОЗ,
                  Держкомстат України,
                  Рада міністрів Автономної
                  Республіки Крим, обласні,
                  Київська і Севастопольська
                  міські державні адміністрації
 
                  2004-2005 роки
 
   5. Здійснювати  заходи,  спрямовані  на  запровадження
альтернативних інтернатним форм виховання та утримання дітей-сиріт
і дітей, позбавлених батьківського піклування.
 
                  Рада міністрів Автономної
                  Республіки Крим, обласні,
                  Київська і Севастопольська
                  міські державні адміністрації
 
                  2003 - 2005 роки
 
   6. Створити в регіонах відповідно до соціальної потреби
кризові центри, центри профілактики насильства в  сім'ї  та
реабілітації жертв насильства.
 
                  Рада міністрів Автономної
                  Республіки Крим, обласні,
                  Київська і Севастопольська
                  міські державні адміністрації
 
                  2003 - 2005 роки
 
   7. Підтримати реалізацію експериментальних проектів:
 
   у Київській області - щодо реформування системи опіки і
піклування;
 
                  Київська обласна державна
                  адміністрація,
                  Держкомсім'ямолодь України
 
                  2003 - 2005 роки
 
   у Херсонській області - щодо створення центру запобігання
ранньому соціальному сирітству.
 
                  Херсонська обласна державна
                  адміністрація,
                  Держкомсім'ямолодь України
 
                  2003 рік
 
   8. Організувати при  залізничних  вокзалах  кімнати  для
тимчасового  утримання  дітей, які бродяжать, жебракують або
перебувають у складних життєвих умовах.
 
                  Мінтранс,
                  Держкомсім'ямолодь України
 
                  2003 - 2005 роки
 
   9. Створити Всеукраїнську мережу "Телефон довіри для дітей"
та інформувати населення про її діяльність.
 
                  Держкомсім'ямолодь,
                  Держкомзв'язку України, Рада
                  міністрів Автономної
                  Республіки Крим, обласні,
                  Київська і Севастопольська
                  міські державні адміністрації
 
                  2003 рік
 
   10. Забезпечити створення і функціонування закладів нового
типу із соціального захисту дітей в Автономній Республіці Крим,
областях, містах обласного значення.
 
                  Рада міністрів Автономної
                  Республіки Крим, обласні,
                  Київська і Севастопольська
                  міські державні адміністрації
 
                  2003 - 2005 роки
 
   11. Зміцнити матеріально-технічну базу закладів соціального
захисту дітей, зокрема здійснити цільове забезпечення цих закладів
транспортними засобами.
 
                  Рада міністрів Автономної
                  Республіки Крим, обласні,
                  Київська і Севастопольська
                  міські державні адміністрації
 
                  2003 - 2005 роки
 
   12. Провести інвентаризацію підліткових клубів за місцем
проживання дітей та розробити заходи щодо підвищення ефективності
їх діяльності.
 
                  Рада міністрів Автономної
                  Республіки Крим, обласні,
                  Київська і Севастопольська
                  міські державні адміністрації,
                  Держкомсім'ямолодь,
                  МОН України
 
                  2004 рік
 
   13. Вжити заходів до залучення в установленому  порядку
додаткових коштів з джерел, не заборонених законодавством, для
надання адресної допомоги закладам соціального захисту дітей,
малозабезпеченим сім'ям.
 
                  Рада міністрів Автономної
                  Республіки Крим, обласні,
                  Київська і Севастопольська
                  міські державні адміністрації
 
                  2003 - 2005 роки
 
      Кадрове та науково-методичне забезпечення
 
   14. Сприяти створенню на базі загальноосвітніх навчальних
закладів, розташованих у сільській місцевості, центрів культури
для організації змістовного дозвілля та відпочинку дітей.
 
                  Мінкультури, МОН України,
                  Рада міністрів Автономної
                  Республіки Крим, обласні,
                  Київська і Севастопольська
                  міські державні адміністрації
 
                  2003 - 2005 роки
 
   15. Визначити квоти та створювати сприятливі умови для вступу
до військових ліцеїв і ліцеїв з посиленою військово-фізичною
підготовкою  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування, та тих, які перебувають у складних життєвих умовах.
 
                  Міноборони, МОН,
                  Держкомсім'ямолодь України
 
                  2003 - 2005 роки
 
   16. Започаткувати      видання      щоквартального
інформаційно-правового вісника з питань сім'ї та дитинства.
 
                  Держкомсім'ямолодь України
 
                  2004 рік
 
   17. Збільшити обсяг на телебаченні та радіо обов'язкових
циклів дитячо-юнацьких передач гуманістичного змісту.
 
                  Державний комітет
                  телебачення і радіомовлення,
                  МОН, Мінкультури, МВС,
                  Держкомсім'ямолодь, Мін'юст
                  України
 
                  2003 - 2005 роки
 
   18. Забезпечити інформаційну підтримку вирішення актуальних
питань  дитячої,  сімейної політики, популяризації історичних
традицій української родини та нових форм сімейного виховання
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
 
                  Державний комітет
                  телебачення і радіомовлення,
                  МОН, Мінкультури, МВС,
                  Держкомсім'ямолодь України,
                  Рада міністрів Автономної
                  Республіки Крим, обласні,
                  Київська і Севастопольська
                  міські державні адміністрації
 
                  2003 - 2005 роки
 
   19. Провести Всеукраїнську  науково-практичну  конференцію
"Діти вулиці: права, гарантії та захист".
 
                  Держкомсім'ямолодь, МОН,
                  МВС, Мінпраці, Мін'юст
                  України
 
                  2004 рік
 
   20. Удосконалити державну статистичну звітність з питань
дитячої бездоглядності.
 
                  Держкомстат,
                  Держкомсім'ямолодь, МОЗ,
                  Мінпраці, МВС, МОН України
 
                  2004 рік
 
   21. Розробити та провести випробування нових форм і методів
запобігання дитячій бездоглядності.
 
                  Держкомсім'ямолодь, МОН,
                  МВС України, Рада міністрів
                  Автономної Республіки Крим,
                  обласні, Київська і
                  Севастопольська міські
                  державні адміністрації
 
                  2003 - 2005 роки
 
   22. Розробити та затвердити методичні рекомендації з питань
запобігання насильству в сім'ї для працівників місцевих органів
виконавчої влади та закладів соціального захисту дітей.
 
                  Держкомсім'ямолодь, МОН,
                  МВС, МОЗ України
 
                  2004 рік
 
   23. Підготувати і видати збірники нормативно-правових актів з
питань запобігання дитячій бездоглядності, захисту прав дітей.
 
                  Держкомсім'ямолодь, МОН,
                  МВС, Мін'юст України
 
                  2003 - 2005 роки
 
   24. Розробити і затвердити програми підвищення кваліфікації
працівників закладів соціального захисту дітей.
 
                  Держкомсім'ямолодь, МОН,
                  МВС України
 
                  2003 рік
 
   25. Організувати підвищення кваліфікації працівників, які
займаються питаннями запобігання  дитячій  бездоглядності  та
соціального захисту прав дітей.
 
                  Держкомсім'ямолодь, МОН,
                  МВС України
 
                  2003 - 2005 роки
 
   26. Переглянути нормативи щодо введення у загальноосвітніх
навчальних  закладах  посад соціального педагога, практичного
психолога.
 
                  МОН, Держкомсім'ямолодь
                  України
 
                  2004 рік
 
          Міжнародне співробітництво
 
   27. Залучати  до  проведення  заходів,  пов'язаних  із
запобіганням  дитячій  бездоглядності,  міжнародні  благодійні
організації, що зареєстровані в Україні.
 
                  Держкомсім'ямолодь, МЗС
                  України, Рада міністрів
                  Автономної Республіки Крим,
                  обласні, Київська і
                  Севастопольська міські
                  державні адміністрації
 
                  2003 - 2005 роки
 
   28. Здійснювати співробітництво з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ)
щодо   соціально-правового   захисту  дітей,  попередження
безпритульності та бездоглядності у дитячому середовищі.
 
                  Держкомсім'ямолодь, МЗС,
                  МОН, МОЗ України
 
                  2003 - 2005 роки
 
   29. Розвивати  міжнародне  співробітництво щодо виявлення
бездоглядних дітей, їх повернення до постійного місця проживання.
 
                  Держкомсім'ямолодь, МЗС
                  України
 
                  2003 - 2005 роки
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  В.МЕДВЕДЧУК
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner