Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 1148/2002 від 11.12.2002

Про Програму захисту прав споживачів на 2003-2005 роки


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
        Про Програму захисту прав споживачів
            на 2003-2005 роки
 
 
   З метою підвищення ефективності реалізації державної політики
у сфері захисту прав споживачів п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Затвердити  Програму  захисту  прав  споживачів  на
2003-2005 роки (далі - Програма), що додається.
 
   2. Раді  міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
передбачати у проектах місцевих бюджетів кошти на виконання
Програми.
 
   3. Координацію робіт і контроль за виконанням  Програми
покласти  на  Державний комітет України з питань технічного
регулювання та споживчої політики.
 
   4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним  адміністраціям  щороку  до
1 січня інформувати Державний комітет України з питань технічного
регулювання та споживчої політики про хід виконання Програми.
 
   5. Державному  комітету  України  з  питань  технічного
регулювання та споживчої політики щороку до 1 березня подавати
Президентові України та Кабінету Міністрів України узагальнену
інформацію про виконання Програми.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 11 грудня 2002 року
     N 1148/2002
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 11 грудня 2002 року N 1148/2002
 
               ПРОГРАМА
      захисту прав споживачів на 2003-2005 роки
 
 
            Загальні положення
 
   Задоволення потреб споживачів у продовольчих та промислових
товарах, побутових і комунальних послугах має здійснюватись на
основі безумовного додержання вимог щодо їх якості та безпеки,
постійного контролю за цим з боку держави.
 
   В умовах зростання обсягів споживання та насичення ринку
непродовольчими товарами  здебільшого  іноземного  виробництва
питання забезпечення їх відповідності вимогам щодо якості та
безпеки постає ще гостріше.
 
   Зі збільшенням обсягів реклами викликає  занепокоєння  і
низький рівень об'єктивності та достовірності інформації про
реальні споживчі характеристики продовольчих товарів,  робіт,
послуг.
 
   За таких обставин підвищення рівня захисту прав споживачів
має бути в центрі постійної уваги відповідних органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування.
 
             Мета Програми
 
   Метою Програми  є розв'язання комплексу проблем у сфері
захисту прав споживачів, зокрема, шляхом:
 
   удосконалення захисту прав та інтересів споживачів;
 
   створення належних умов для насичення  споживчого  ринку
якісними та безпечними товарами, роботами, послугами;
 
   підвищення рівня захисту здоров'я та безпеки споживачів;
 
   удосконалення законодавства України у сфері захисту прав
споживачів, зокрема адаптація його до законодавства Європейського
Союзу;
 
   створення належних     умов     для    реалізації
громадянами-споживачами своїх законних інтересів і  прав  на
території України.
 
         Фінансове забезпечення Програми
 
   Витрати на  реалізацію заходів із забезпечення виконання
Програми здійснюватимуться за рахунок коштів державного бюджету в
межах асигнувань, передбачених для відповідних міністерств, інших
центральних  органів  виконавчої  влади,  які  визначені
відповідальними  за  виконання  Програми, та коштів місцевих
бюджетів.
 
       Прогноз результатів виконання Програми
 
   Виконання Програми дасть змогу:
 
   активізувати діяльність  органів  виконавчої  влади  щодо
забезпечення захисту прав споживачів;
 
   підвищити рівень  захисту  споживчого  ринку України від
насичення його неякісними товарами чи такими, що можуть заподіяти
шкоду здоров'ю споживачів;
 
   розширити можливості доступу споживачів до корисної для них
інформації, підвищити рівень споживацьких знань.
 
         Заходи щодо виконання Програми
 
   1. Забезпечити дієвий  контроль  за  вирішенням  питань,
пов'язаних із захистом інтересів споживачів.
 
               Державний комітет України з питань
               технічного регулювання та споживчої
               політики, інші центральні органи
               виконавчої влади, місцеві державні
               адміністрації
 
               Починаючи з 2003 року
 
   2. Розробити та затвердити регіональні програми захисту прав
споживачів, в яких, зокрема, передбачити заходи щодо:
 
   створення належних умов для реалізації прав та інтересів
споживачів;
 
   забезпечення насичення  споживчого  ринку  якісними  та
безпечними товарами, роботами, послугами;
 
   налагодження співпраці і взаємодії органів виконавчої влади з
органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями
споживачів у сфері захисту прав споживачів.
 
               Рада міністрів Автономної Республіки
               Крим, обласні, Київська і
               Севастопольська міські державні
               адміністрації, Державний комітет
               України з питань технічного
               регулювання та споживчої політики
 
               2003 рік
 
   3. Забезпечити розроблення та впровадження Програми правової
освіти підприємців, які працюють на споживчому ринку України.
 
               Держпідприємництво України, МОН
               України, інші центральні органи
               виконавчої влади
 
               Починаючи з 2003 року
 
   4. Включити до навчальних програм окремих  предметів  у
загальноосвітніх  та  професійно-технічних навчальних закладах
основи споживацьких знань.
 
               МОН України, Державний комітет
               України з питань технічного
               регулювання та споживчої політики,
               Київський національний
               торговельно-економічний
               університет, громадські
               організації споживачів
 
               2003/2004 навчальний рік
 
   5. Розробити заходи щодо  підвищення  рівня  професійної
підготовки  та перепідготовки працівників сфери захисту прав
споживачів.
 
               МОН України, Державний комітет
               України з питань технічного
               регулювання та споживчої політики,
               Київський національний
               торговельно-економічний
               університет
 
               2004 рік
 
   6. Забезпечити підготовку та видання:
 
   щоквартального збірника нормативно-правових актів з питань
захисту прав споживачів "Вісник захисту прав споживачів";
 
               Державний комітет України з питань
               технічного регулювання та споживчої
               політики
 
               Починаючи з 2003 року
 
   журналу "Споживач і ринок".
 
               Державний комітет України з питань
               технічного регулювання та споживчої
               політики, громадські організації
               споживачів
 
               Починаючи з 2003 року
 
   7. Вжити  заходів  щодо  впровадження  вимог  директив
Європейського Союзу стосовно захисту прав споживачів, зокрема
підготувати відповідні законопроекти про внесення змін до Законів
України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ) та "Про рекламу"
( 270/96-ВР ).
 
               Державний комітет України з питань
               технічного регулювання та споживчої
               політики, Мін'юст України
 
               2003-2005 роки
 
   8. Розробити проекти законів:
 
   про загальну безпеку продукції;
 
               Державний комітет України з питань
               технічного регулювання та споживчої
               політики, Мінюст України, МОЗ
               України
 
               2004 рік
 
   про захист прав пацієнтів та медичних працівників.
 
               МОЗ України, Мін'юст України,
               Державний комітет України з питань
               технічного регулювання та споживчої
               політики
 
               2004 рік
 
   9. Розробити технічні умови виробництва харчових продуктів,
які  виготовляються  з  використанням генетично модифікованих
організмів.
 
               МОН України, МОЗ України,
               Державний комітет України з питань
               технічного регулювання та споживчої
               політики, Мінагрополітики України
 
               2003 рік
 
   10. Вжити заходів щодо впровадження в Україні вимог директив
Європейського Союзу з  питань  забезпечення  підключення  до
електронних комунікаційних мереж, пристроїв, а також доступу до
послуг, що пов'язані з ними.
 
               Держкомзв'язку України, Державний
               комітет України з питань технічного
               регулювання та споживчої політики
 
               2005 рік
 
   11. Розробити  проекти  нормативно-правових  актів  щодо
впорядкування:
 
   обігу біологічно активних харчових добавок;
 
               Мінекономіки України, МОЗ України,
               Державний комітет України з питань
               технічного регулювання та споживчої
               політики, Мін'юст України
 
               2004 рік
 
   надання недержавними закладами охорони здоров'я  медичної
допомоги та фармацевтичних послуг населенню;
 
               МОЗ України, Державний комітет
               України з питань технічного
               регулювання та споживчої політики,
               Українська асоціація сприяння
               охороні здоров'я населення,
               громадські організації
               споживачів
 
               2004 рік
 
   надання населенню послуг мобільного зв'язку та доступу до
мережі Інтернет;
 
               Держкомзв'язку України, Державний
               комітет України з питань технічного
               регулювання та споживчої політики,
               Мін'юст України
 
               2004 рік
 
   надання населенню ритуальних послуг;
 
               Держжитлокомунгосп України,
               Державний комітет України з питань
               технічного регулювання та споживчої
               політики, Мінекономіки України,
               Мін'юст України
 
               2005 рік
 
   надання освітніх  послуг  у сфері вищої, професійної та
загальної освіти.
 
               МОН України, Державний комітет
               України з питань технічного
               регулювання та споживчої політики,
               Мін'юст України
 
               2004 рік
 
   12. Вжити заходів щодо активізації участі України в роботі
міжнародних  організацій  із  захисту  прав  споживачів  та
стандартизації.
 
               Державний комітет України з питань
               технічного регулювання та споживчої
               політики, МЗС України
 
               2003-2005 роки
 
   13. Вжити в установленому порядку заходів щодо підготовки та
підписання з європейськими державами міжнародних договорів про
перспективні  напрями  співробітництва  у сфері захисту прав
споживачів, зокрема щодо консультативної допомоги  з  питань
адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу і навчання фахівців з питань захисту прав споживачів.
 
               Державний комітет України з питань
               технічного регулювання та споживчої
               політики, МЗС України
 
               2003-2004 роки
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  В.МЕДВЕДЧУК
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner