Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 902/2000 від 14.07.2000

Про внесення зміни до Указу Президента України від 15 грудня 1999 року N 1573


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
      Про Положення про Державний комітет України
           по водному господарству
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
     N 403/2002 ( 403/2002 ) від 26.04.2002
     N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004
     N 1898/2005 ( 1898/2005 ) від 31.12.2005 )
 
    { Положення про Державний комітет України по водному
     господарству  додатково  див. в  Постанові КМ 
     N 882 ( 882-2007-п ) від 27.06.2007 }
 
 
   1. Затвердити Положення про Державний комітет України по
водному господарству (додається).
 
   2. Кабінету Міністрів України привести в місячний строк свої
рішення у відповідність із цим Указом.
 
 
 Президент України                Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 14 липня 2000 року
     N 898/2000
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Указом Президента України
                 від 14 липня 2000 року N 898/2000
 
              ПОЛОЖЕННЯ
   про Державний комітет України по водному господарству
 
 
   1. Державний комітет  України  по  водному  господарству
(Держводгосп України) є центральним органом виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України через Міністра охорони навколишнього природного середовища
України. ( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Указами Президента N 403/2002 ( 403/2002 ) від 26.04.2002,
N 1898/2005 ( 1898/2005 ) від 31.12.2005 )
 
   Держводгосп України  вносить  у  встановленому  порядку
пропозиції щодо формування державної політики у сфері розвитку
водного  господарства, меліорації земель, забезпечення потреб
населення і галузей національної економіки у водних ресурсах і
забезпечує її реалізацію, здійснює управління в цій сфері, а також
міжгалузеву координацію та функціональне регулювання з питань,
віднесених до його відання.
 
   2. Держводгосп  України  у  своїй  діяльності  керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням. ( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 403/2002 ( 403/2002 ) від 26.04.2002 )
 
   Держводгосп України  узагальнює  практику  застосування
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції  щодо  вдосконалення  цього  законодавства  і  в
установленому порядку вносить їх на розгляд Міністрові охорони
навколишнього  природного  середовища України. У межах своїх
повноважень  Держводгосп  України організовує виконання актів
законодавства  та  здійснює  систематичний  контроль  за  їх
реалізацією. ( Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно
з Указом Президента N 1898/2005 ( 1898/2005 ) від 31.12.2005 )
 
   3. Основними завданнями Держводгоспу України є:
 
   підготовка пропозицій щодо формування державної політики у
сфері  розвитку  водного  господарства,  меліорації  земель,
забезпечення потреб населення і галузей національної економіки у
водних ресурсах, здійснення в цій сфері єдиної технічної політики,
впровадження  досягнень  науки  і техніки, нових технологій,
передового досвіду роботи та  забезпечення  реалізації  цієї
політики;
 
   розроблення та  участь  у  реалізації  загальнодержавних,
міждержавних і регіональних програм використання і охорони вод та
відтворення водних ресурсів;
 
   забезпечення задоволення  потреб  населення  і  галузей
національної економіки у водних ресурсах та  проведення  їх
міжбасейнового перерозподілу;
 
   здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням шкідливій дії
вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист
сільських населених пунктів і земель.
 
   4. Держводгосп України відповідно до покладених на нього
завдань:
 
   1) бере участь у розробленні економічних цільових програм
розвитку галузей національної економіки з урахуванням забезпечення
раціонального використання водних ресурсів;
 
   2) бере участь у розробленні проектів Державного бюджету
України, Державної програми економічного і соціального розвитку
України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
 
   3) визначає потреби  населення  і  галузей  національної
економіки у водних ресурсах, розробляє пропозиції щодо визначення
пріоритетних напрямів розвитку водного господарства та меліорації
земель;
 
   4) вносить у встановленому порядку пропозиції про зміну умов
оподаткування і кредитування підприємств, установ та організацій,
що належать до сфери його управління;
 
   5) здійснює контроль за додержанням режиму роботи водосховищ
комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів,
використання прибережних захисних смуг, достовірністю державного
обліку водокористування, технічним станом гідротехнічних споруд,
які  належать  підприємствам,  установам,  організаціям,  що
перебувають у сфері його управління;
 
   6) розробляє  довгострокові  прогнози  водогосподарських
балансів і схеми комплексного використання вод та охорони водних
ресурсів, бере участь у  вирішенні  питань,  пов'язаних  із
міждержавним розподілом стоку річок і використанням прикордонних
вод;
 
   7) бере участь у створенні та забезпеченні функціонування
системи державного моніторингу довкілля у частині проведення
радіологічних і гідрохімічних спостережень на водогосподарських
системах комплексного призначення, транскордонних водотоках, у
системах міжгалузевого і сільськогосподарського водопостачання в
зонах впливу атомних електростанцій, за станом грунтів у зонах
впливу меліоративних систем  та  переформуванням  берегів  і
прибережних зон водосховищ;
 
   8) організовує виконання робіт, пов'язаних з мінімізацією
наслідків шкідливої дії вод, у тому числі щодо захисту від
підтоплення, протипаводкового і протиповеневого захисту земель, а
також сільських населених пунктів; забезпечує в установленому
порядку функціонування підприємств, установ і організацій, що
належать до сфери його управління, в разі виникнення надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру;
 
   9) забезпечує  з  урахуванням  галузевих  особливостей
проектування, будівництво і реконструкцію систем захисту від
шкідливої дії вод, групових і локальних водопроводів, систем
водопостачання  та  каналізації  у  сільській  місцевості,
гідротехнічних  споруд  і  каналів,  меліоративних  систем,
водогосподарських об'єктів багатоцільового використання;
 
   10) проводить  відповідно  до  законодавства  експертизу
проектно-кошторисної документації на будівництво (реконструкцію)
окремих об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем;
 
   11) здійснює  заходи  щодо  поліпшення   експлуатації
водогосподарських   об'єктів   комплексного   призначення,
міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем, а також
забезпечує  відповідно до законодавства ремонт на договірних
засадах внутрігосподарської меліоративної мережі чи споруд цієї
мережі;
 
   12) готує на підставі аналізу розробок і висновків органів
виконавчої влади,  науково-дослідних  установ  і  організацій
перспективні  прогнози  та пропозиції щодо основних напрямів
розвитку меліорації земель та використання меліорованих угідь,
обгрунтовує і визначає за участю Міністерства аграрної політики
України  потребу  в  державних  централізованих  капітальних
вкладеннях,  вишукує  інші  джерела  для фінансування робіт,
пов'язаних з реконструкцією та будівництвом меліоративних систем;
 
   13) забезпечує розроблення, перегляд і затвердження галузевої
нормативно-технічної документації з проектування, будівництва і
експлуатації водогосподарських об'єктів та меліоративних систем,
промислового випуску будівельних виробів і матеріалів, з енерго-
та ресурсозбереження, охорони праці, кошторисного ціноутворення,
контролю за використанням і охороною водних ресурсів;
 
   14) виступає  замовником  у  встановленому законодавством
порядку науково-дослідних і  дослідно-конструкторських  робіт,
спрямованих на реалізацію загальнодержавних програм з питань
розвитку водного господарства, підвищення технічного рівня і
поліпшення  якості будівництва, реконструкції та експлуатації
систем  сільськогосподарського  водопостачання,  меліоративних
систем, а також комплексу водоохоронних заходів;
 
   15) координує роботу, пов'язану із забезпеченням єдності
вимірювань, здійсненням метрологічного контролю і нагляду  на
підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери
його управління;
 
   16) організовує  впровадження  в галузі науково-технічних
досягнень, винаходів і раціоналізаторських пропозицій, проводить
обмін передовим досвідом роботи і науково-технічною інформацією за
напрямами своєї діяльності з центральними органами виконавчої
влади  та  іноземними організаціями у порядку, передбаченому
законодавством; вивчає, узагальнює і використовує світовий досвід
для поліпшення стану водного господарства та меліорації земель;
 
   17) розглядає  та  погоджує проекти щодо умов і режиму
використання води у  процесі  будівництва  чи  реконструкції
господарських  об'єктів  і  погоджує  дозволи  на спеціальне
водокористування,  забезпечує  ведення  державного  обліку
водокористування та державного водного кадастру;
 
   18) надає допомогу підприємствам, установам і організаціям,
що належать до  сфери  його  управління,  у  створенні  та
функціонуванні  лабораторій  радіологічного  і  гідрохімічного
контролю відповідно до законодавства, проводить системний аналіз
якості поверхневих вод та сповіщає органи виконавчої влади і
органи місцевого самоврядування, а також населення через засоби
масової інформації про рівень забрудненості цих вод; організовує
розроблення оперативних  та  довгострокових  прогнозів  зміни
екологічного стану водних об'єктів і меліорованих земель та
підготовку науково обгрунтованих рекомендацій;
 
   19) бере участь у реалізації інвестиційної  політики  з
урахуванням  пріоритетних  напрямів  структурного реформування
економіки,  розміщенні  державних  інвестицій  за  цільовими
програмами, державної політики у сфері соціально-трудових відносин
і регулювання оплати праці; надає в межах своєї компетенції
допомогу з питань оплати та нормування праці підприємствам,
установам, організаціям, що належать до сфери його управління;
відповідно до законодавства укладає угоди на галузевому рівні з
професійними спілками та їх об'єднаннями, іншими представницькими
організаціями працівників;
 
   20) бере участь у підготовці міжнародних договорів України,
готує пропозиції щодо укладення, денонсації таких договорів, у
межах своєї компетенції укладає міжнародні договори України,
забезпечує виконання зобов'язань, взятих Україною за міжнародними
договорами з питань, що належать до його компетенції;
 
   21) вживає заходів щодо реалізації галузевого співробітництва
України з Європейським Союзом, у  межах  своїх  повноважень
забезпечує виконання Українською стороною зобов'язань за Угодою
про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським
Союзом, адаптацію  законодавства  України  з  питань  водного
господарства та меліорації земель до законодавства Європейського
Союзу,  здійснює  інші  заходи  щодо  інтеграції України до
Європейського Союзу;
 
   22) здійснює відповідно до законодавства України функції з
управління об'єктами державної власності, що належать до сфери
його управління;
 
   23) складає разом  із  заінтересованими  центральними  і
місцевими  органами  виконавчої  влади та органами місцевого
самоврядування  загальногалузеві  та  регіональні  баланси
забезпечення водогосподарського комплексу трудовими, сировинними
та енергетичними ресурсами;
 
   24) готує в  межах  своїх  повноважень  пропозиції  про
приватизацію   державного   майна,  забезпечує  додержання
антимонопольного законодавства, сприяє розвитку конкуренції;
 
   25) організовує в межах  своїх  повноважень  підготовку,
перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників;
 
   26) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та
мобілізаційної готовності держави в межах повноважень, визначених
законодавством;
 
   27) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її
збереженням  у центральному апараті Держводгоспу України, на
підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери
його управління;
 
   28) розглядає  відповідно  до  законодавства  справи про
адміністративні правопорушення і в межах своїх повноважень приймає
відповідні рішення;
 
   29) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених
на нього завдань.
 
   5. Держводгосп України має право:
 
   залучати спеціалістів  центральних  і  місцевих  органів
виконавчої  влади,  підприємств,  установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
його компетенції;
 
   представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у
міжнародних організаціях та під  час  укладення  міжнародних
договорів України;
 
   одержувати в  установленому  законодавством  порядку  від
центральних та місцевих органів  виконавчої  влади,  органів
Автономної  Республіки Крим, органів місцевого самоврядування
інформацію, документи і матеріали, необхідні  для  виконання
покладених на нього завдань;
 
   скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції;
 
   перевіряти відповідно до законодавства на підприємствах, в
установах і організаціях додержання вимог водного законодавства
України.
 
   6. Держводгосп України під час виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з
відповідними органами іноземних держав.
 
   7. Держводгосп України в межах своїх повноважень на основі та
на виконання актів законодавства видає накази, організовує і
контролює їх виконання.
 
   Держводгосп України в разі потреби видає разом з іншими
центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.
 
   Проекти  нормативно-правових  актів  Держводгоспу України
погоджуються з  Міністром  охорони  навколишнього  природного
середовища України. ( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Указом
Президента N 1898/2005 ( 1898/2005 ) від 31.12.2005 )
 
   Нормативно-правові акти  Держводгоспу  України  підлягають
реєстрації в установленому законодавством порядку.
 
   У випадках, передбачених законодавством, рішення Держводгоспу
України є обов'язковими для виконання центральними та місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та
громадянами.
  
   8. Держводгосп України очолює Голова, який призначається на
посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства.
( Абзац перший пункту 8 в редакції Указу Президента N 1898/2005
( 1898/2005 ) від 31.12.2005 )
 
   Голова  несе  персональну  відповідальність за виконання
покладених на Держводгосп України завдань і здійснення ним своїх
функцій. ( Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 1898/2005 ( 1898/2005 ) від 31.12.2005 )
 
   Голова має  заступників, які призначаються на посаду та
звільняються з посади відповідно до законодавства.
 
   Голова здійснює керівництво Держводгоспом України, розподіляє
обов'язки між заступниками, визначає ступінь відповідальності
заступників  Голови  та  керівників  структурних  підрозділів
Держводгоспу України, призначає на посади та звільняє з посад
працівників центрального апарату Держводгоспу України, в тому
числі - керівників структурних підрозділів центрального апарату
Держводгоспу України. ( Абзац четвертий пункту 8 із змінами,
внесеними згідно з Указами Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від
05.03.2004, N 1898/2005 ( 1898/2005 ) від 31.12.2005 )
 
   9. Для  погодженого  вирішення  питань,  що належать до
компетенції Держводгоспу  України,  обговорення  найважливіших
напрямів його діяльності в Комітеті утворюється колегія у складі
Голови (голова колегії), заступників Голови за посадою, інших
керівних працівників Держводгоспу України.
 
   У разі потреби до складу колегії Держводгоспу України можуть
входити в установленому порядку інші особи. ( Абзац другий пункту
9 в редакції Указу Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від
05.03.2004 )
 
   Члени колегії затверджуються та увільняються від обов'язків
Кабінетом Міністрів України за поданням Голови.
 
   Рішення колегії проводяться в життя наказами Держводгоспу
України.
 
   10. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо
розвитку головних напрямів науки і техніки у водному господарстві,
обговорення найважливіших програм та інших питань у Держводгоспі
України можуть утворюватися науково-технічна (наукова) рада, інші
дорадчі та консультативні органи.
 
   Склад цих органів і рад та положення про них затверджує
Голова.
 
   11. Гранична чисельність працівників Держводгоспу України
затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   Структуру  центрального  апарату  Держводгоспу  України
затверджує Міністр охорони навколишнього природного середовища
України за поданням Голови Держводгоспу України. ( Абзац другий
пункту 11 в редакції Указу Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від
05.03.2004, із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1898/2005 ( 1898/2005 ) від 31.12.2005 )
 
   Штатний розпис і кошторис видатків Держводгоспу України
затверджує Голова за погодженням з Міністерством фінансів України.
( Абзац третій пункту 11 в редакції Указу Президента N 280/2004
( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
 
   Положення про структурні підрозділи центрального  апарату
Держводгоспу України затверджує Голова.
 
   12. Держводгосп України є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку
із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
 
 Глава Адміністрації
 Президента України               В.ЛИТВИН
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner