Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 886/2000 від 13.07.2000

Про затвердження Положення про Державну податкову адміністрацію України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
         Про затвердження Положення про
       Державну податкову адміністрацію України
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
     N 586/2002 ( 586/2002 ) від 26.06.2002
     N 533/2003 ( 533/2003 ) від 18.06.2003 )
 
   { Положення про Державну податкову адміністрацію України
                       додатково див. в
    Постанові КМ N 778 ( 778-2007-п ) від 26.05.2007 }
 
 
 
   1. Затвердити Положення про Державну податкову адміністрацію
України (додається).
 
   2. Кабінету Міністрів України привести в місячний строк свої
рішення у відповідність з цим Указом.
 
   3. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 13 липня 2000 року
     N 886/2000
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Указом Президента України
                 від 13 липня 2000 року N 886/2000
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Державну податкову адміністрацію України
 
 
   1. Державна податкова адміністрація України (далі - ДПА
України) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним
статусом.
 
   ДПА України забезпечує реалізацію єдиної державної податкової
політики,  а  також державної політики у сфері контролю за
виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів, здійснює міжгалузеву координацію у цій сфері. ( Абзац
другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 586/2002 ( 586/2002 ) від 26.06.2002 )
 
   2. ДПА України у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про державну податкову
службу в Україні" ( 509-12 ) та іншими законами України, актами
Президента  України,  Кабінету  Міністрів  України,  іншими
нормативно-правовими актами, а також цим Положенням. У межах своїх
повноважень ДПА України організовує виконання актів законодавства
і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.
 
   ДПА України узагальнює практику застосування законодавства з
питань, що належать до її повноважень, розробляє пропозиції щодо
вдосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх
на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України.
 
   3. Основними завданнями ДПА України є:
 
   здійснення контролю за додержанням податкового законодавства,
правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю  сплати  до
бюджетів,  державних  цільових  фондів  податків  і  зборів
(обов'язкових  платежів),  а  також  неподаткових  доходів,
установлених законодавством (далі - податки, інші платежі);
 
   здійснення контролю за погашенням податкової заборгованості
платниками податків, інших платежів, у тому числі тими, майно яких
перебуває в податковій заставі;
 
   здійснення в межах своїх повноважень контролю за обліком,
зберіганням, оцінкою та реалізацією конфіскованого та іншого
належного державі майна;
 
   прийняття у    випадках,    передбачених    законом,
нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з  питань
оподаткування;
 
   формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб -
платників податків та інших обов'язкових платежів та Єдиного банку
даних про платників податків - юридичних осіб;
 
   роз'яснення законодавства  з  питань  оподаткування серед
платників податків, інших платежів;
 
   запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним
законом  до  компетенції  податкової  міліції, їх виявлення,
розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про
адміністративні правопорушення;
 
   запобігання корупції в органах державної податкової служби та
виявлення її фактів;
 
   забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної
податкової  служби,  захисту  їх  від протиправних посягань,
пов'язаних з виконанням службових обов'язків;
 
   розшук платників податків,  які  ухиляються  від  сплати
податків, інших платежів;
 
   ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів; ( Пункт 3 доповнено
абзацом згідно з Указом Президента N 586/2002 ( 586/2002 ) від
26.06.2002 )
 
   розподіл спирту між суб'єктами підприємницької діяльності -
резидентами України в установленому порядку з оформленням нарядів
на одержання спирту та здійснення контролю за його цільовим
використанням. ( Пункт 3  доповнено абзацом згідно з Указом
Президента N 586/2002 ( 586/2002 ) від 26.06.2002 )
 
   4. ДПА України відповідно до покладених на неї завдань:
 
   1) виконує безпосередньо, а також організовує роботу органів
державної податкової служби, пов'язану з:
 
   здійсненням контролю  за  додержанням  законодавства  про
податки, інші платежі, валютні операції, порядку розрахунків із
споживачами з використанням реєстраторів розрахункових операцій,
лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків за
товари, роботи, послуги, а також контролю за наявністю свідоцтв
про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та
ліцензій, патентів, інших спеціальних дозволів на здійснення
окремих видів підприємницької діяльності; здійсненням контролю за
додержанням виконавчими комітетами сільських і селищних  рад
порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників
податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих  сум  до
бюджету; обліком платників податків, інших платежів; проведенням
диференціації платників податків, інших платежів залежно від сум
сплачених  ними  податків,  інших  платежів; веденням обліку
надходжень податків, інших платежів;
 
   проведенням роботи із запобігання і боротьби з незаконним
виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів, веденням реєстрів імпортерів, експортерів, оптових та
роздрібних торговців, місць зберігання спирту, алкогольних напоїв
і тютюнових виробів, участю в розробленні пропозицій щодо основних
напрямів державної політики і проектів державних програм у сфері
запобігання та боротьби з незаконним виробництвом та обігом
спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, організацією
виконання актів законодавства  в  межах  своїх  повноважень,
здійсненням систематичного  контролю  за  їх  реалізацією,
узагальненням практики застосування законодавства, застосуванням у
випадках,  передбачених законодавством, фінансових санкцій до
суб'єктів підприємницької діяльності за порушення законодавства
про виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів, про ліцензування діяльності з  виробництва  спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів, оптової торгівлі спиртом,
оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими
виробами, здійсненням заходів щодо вилучення та знищення або
передачі на промислову переробку алкогольних напоїв, знищення
тютюнових виробів, що були незаконно вироблені чи знаходилися в
незаконному обігу; ( Абзац третій підпункту 1 пункту 4 в редакції
Указу Президента N 586/2002 ( 586/2002 ) від 26.06.2002 )
 
   здійсненням контролю за погашенням податкової заборгованості
платниками податків, інших платежів, у тому числі тими, майно яких
перебуває в податковій заставі;
 
   здійсненням контролю за виробництвом  та обігом  спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів; ( Підпункт 1 пункту 4
доповнено  абзацом  згідно  з  Указом Президента N 586/2002
( 586/2002 ) від 26.06.2002 )
 
   ліцензуванням діяльності суб'єктів підприємницької діяльності
з виробництва спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів,
оптової  торгівлі  спиртом,  оптової  та роздрібної торгівлі
алкогольними напоями і тютюновими виробами. ( Підпункт 1 пункту 4
доповнено  абзацом  згідно  з  Указом  Президента N 586/2002
( 586/2002 ) від 26.06.2002 )
 
   2) видає у випадках, передбачених законом, нормативно-правові
акти і методичні рекомендації з питань оподаткування;
 
   3) затверджує  форми  податкових  розрахунків,  звітів,
декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою
податків, інших платежів, декларацій про валютні цінності, зразок
документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи - платника
податків та інших обов'язкових платежів, форму повідомлення про
відкриття або закриття юридичними особами, фізичними особами -
суб'єктами підприємницької діяльності банківських рахунків, а
також форми звітів про роботу, проведену органами державної
податкової служби;
 
   4) роз'яснює  через  засоби  масової  інформації порядок
застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів з
питань податків, інших платежів та організовує виконання цієї
роботи органами державної податкової служби;
 
   5) здійснює заходи щодо добору, розстановки, професійної
підготовки, перепідготовки кадрів для органів державної податкової
служби;
 
   6) надає органам державної податкової служби методичну і
практичну допомогу в організації роботи, проводить обстеження та
перевірки її стану;
 
   7) організовує роботу із створення інформаційної системи
автоматизованих робочих місць, інших засобів автоматизації та
комп'ютеризації робіт органів державної податкової служби;
 
   8) розробляє основні напрями, форми і методи проведення
перевірок за додержанням податкового та валютного законодавства;
 
   9) у разі виявлення фактів, що свідчать про організовану
злочинну діяльність, або дій, що створюють умови для такої
діяльності,  направляє  матеріали  з  цих питань відповідним
спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю;
 
   10) передає відповідним правоохоронним органам матеріали за
фактами  правопорушень,  за  які  передбачено  кримінальну
відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції
податкової міліції;
 
   11) інформує Президента України та Кабінет Міністрів України
про основні показники мобілізації податків, інших платежів до
Державного бюджету України;
 
   12) подає  Міністерству  фінансів  України  та Головному
управлінню Державного казначейства України звіт про надходження
податків, інших платежів;
 
   13) координує діяльність органів державної податкової служби
та організовує їх взаємодію з фінансовими органами, органами
Державного  казначейства  України,  органами  служби безпеки,
внутрішніх справ, прокуратури, статистики, державними митною та
контрольно-ревізійною службами, іншими контролюючими органами,
установами банків;
 
   14) вносить пропозиції та розробляє проекти  міжнародних
договорів стосовно оподаткування, виконує в межах, визначених
законодавством, міжнародні договори з питань оподаткування;
 
   15) здійснює зв'язки з податковими службами іноземних держав
і  міжнародними  податковими  організаціями,  вивчає  досвід
організації діяльності податкових служб цих держав і розробляє
пропозиції з його практичного використання в діяльності державної
податкової служби України;
 
   16) надає фізичним особам - платникам податків та інших
обов'язкових  платежів  ідентифікаційні номери і надсилає до
державної податкової інспекції за місцем проживання фізичної особи
або за місцем одержання нею доходів чи за місцезнаходженням
об'єкта оподаткування документ, що засвідчує реєстрацію фізичної
особи - платника податків та інших обов'язкових платежів, і веде
Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб;
 
   17) прогнозує, аналізує надходження податків, інших платежів,
джерела  податкових надходжень, вивчає вплив макроекономічних
показників і податкового законодавства на надходження податків,
інших  платежів, розробляє пропозиції щодо їх збільшення та
зменшення втрат бюджету;
 
   18) забезпечує виготовлення марок  акцизного  збору,  їх
зберігання, продаж та організовує роботу, пов'язану із здійсненням
контролю за наявністю цих марок на пляшках  (упаковках)  з
алкогольними напоями і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під
час їх транспортування, зберігання і реалізації;
 
   19) організовує в межах своїх повноважень  роботу  щодо
забезпечення  охорони державної таємниці в органах державної
податкової служби та захисту інформації про платників податків;
 
   20) приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію
про  злочини і правопорушення, віднесені до її компетенції,
здійснює в установленому порядку їх перевірку і приймає щодо них
передбачені законом рішення;
 
   21) здійснює  відповідно  до  закону оперативно-розшукову
діяльність,  провадження  за  протокольною  формою  досудової
підготовки матеріалів, а також проводить дізнання та досудове
(попереднє) слідство в межах своєї компетенції, вживає заходів до
відшкодування завданих державі збитків;
 
   22) виявляє причини і умови, що сприяли вчиненню злочинів та
інших правопорушень у сфері оподаткування, вживає заходів до їх
усунення;
 
   23) вживає  заходів  щодо  боротьби  з  приховуванням
неоподаткованих доходів, незаконним вивезенням за межі України
неоподаткованих  капіталів,  відмиванням  доходів,  одержаних
незаконним шляхом, забезпечує виявлення фактів приховування від
оподаткування або маскування незаконного походження доходів, їх
справжнього характеру і джерел набуття,  місцезнаходження  і
переміщення, розміру, використання (в тому числі для здійснення
підприємницької, іншої господарської, інвестиційної, благодійної
діяльності, розрахункових і кредитних операцій), для чого:
 
   здійснює контроль за проведенням операцій з грошовими коштами
у готівковій та безготівковій формі, в тому числі по банківських
рахунках,  кредитах, переказах, операцій з іншим рухомим та
нерухомим майном, за ввезенням в Україну і вивезенням за її межі
іноземної та національної валюти у великих розмірах;
 
   проводить розшук коштів та іншого майна, одержаних злочинним
шляхом, вживає відповідно до законодавства заходів щодо їх арешту
і конфіскації;
 
   вживає в установленому порядку заходів щодо залучення до
оподаткування доходів, що знаходяться в нелегальному обігу і не
мають злочинного походження;
 
   взаємодіє з іншими правоохоронними органами, органами, що
здійснюють контроль за  додержанням  законодавства  у  сфері
фінансово-господарської  діяльності,  а  також з відповідними
органами іноземних держав у питаннях боротьби з відмиванням
доходів, одержаних злочинним шляхом;
 
   24) здійснює в межах своїх повноважень контроль за обліком,
зберіганням і реалізацією конфіскованого та іншого належного
державі майна;
 
   25) забезпечує  безпеку  працівників  органів  державної
податкової служби та їх захист від  протиправних  посягань,
пов'язаних з виконанням ними посадових обов'язків;
 
   26) запобігає  корупції  та  іншим  службовим порушенням
працівників державної податкової служби;
 
   27) збирає, аналізує, узагальнює інформацію про порушення
податкового законодавства, в тому числі про знаходження доходів у
нелегальному обігу, прогнозує тенденції  розвитку  негативних
процесів кримінального характеру, пов'язаних з оподаткуванням,
розробляє заходи щодо протидії переведенню доходів у нелегальний
обіг та забезпечує їх реалізацію в установленому порядку;
 
   28) здійснює відповідно до законодавства функції з управління
майном, що є у державній власності, в тому числі:
 
   приймає рішення про створення, реорганізацію,  ліквідацію
підприємств,  установ,  організацій,  заснованих на державній
власності;
 
   затверджує статути  (положення)  підприємств,  установ  і
організацій, що перебувають в управлінні ДПА України, контролює їх
додержання;
 
   укладає і розриває контракти з керівниками  підприємств,
установ  і  організацій,  а  також вирішує питання щодо їх
відповідальності в разі здійснення підприємством,  установою,
організацією діяльності, що суперечить вимогам статуту (положення)
та чинного законодавства;
 
   здійснює контроль за ефективністю використання і збереження
закріпленого  за  підприємствами,  установами,  організаціями
державного майна;
 
   29) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених
на неї завдань.
 
   5. ДПА України відповідно до покладених на неї завдань і
повноважень має право:
 
   1) здійснювати на підприємствах, в установах і організаціях
незалежно від форми власності та у громадян, у тому числі громадян
- суб'єктів підприємницької  діяльності,  перевірки  грошових
документів, бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, декларацій,
товарно-касових книг,  показників  реєстраторів  розрахункових
операцій,  що  застосовуються  для  розрахунків  готівкою із
споживачами, та інших документів незалежно від способу подання
інформації (включаючи комп'ютерний), пов'язаних з обчисленням і
сплатою податків, інших платежів та проведенням валютних операцій,
перевірки наявності свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів
підприємницької діяльності,  спеціальних  дозволів  (ліцензій,
патентів тощо) на здійснення підприємницької діяльності, а також
одержувати від посадових осіб і громадян у письмовій формі
пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають під час
перевірок;
 
   2) проводити перевірки достовірності інформації, одержаної
для занесення до Державного реєстру фізичних осіб - платників
податків та інших обов'язкових платежів;
 
   3) встановлювати періодичність  перевірок,  зазначених  у
підпунктах 1 і 2 цього пункту, та проведення обстежень виробничих,
складських, торговельних та інших приміщень;
 
   4) викликати посадових осіб, громадян для пояснень щодо
джерела одержання доходів, щодо обчислення і сплати податків,
інших платежів;
 
   5) запрошувати громадян, у тому числі громадян - суб'єктів
підприємницької діяльності, для перевірки правильності нарахування
та своєчасності сплати ними податків, інших платежів;
 
   6) одержувати  безоплатно  від  підприємств,  установ,
організацій, включаючи Національний банк України та його установи,
комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи, органи
державного казначейства та фінансові органи, від громадян -
суб'єктів підприємницької діяльності довідки, копії документів про
фінансово-господарську  діяльність,  одержані  доходи, видатки
підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності
та громадян про розрахункові, валютні та інші рахунки, інформацію
про наявність та обіг коштів на цих рахунках, у тому числі про
ненадходження в установлені строки валютної виручки від суб'єктів
підприємницької  діяльності, та іншу інформацію, пов'язану з
обчисленням та сплатою податків, інших платежів, у порядку,
визначеному  законодавством,  входити в будь-які інформаційні
системи,  зокрема,  комп'ютерні,  для  визначення  об'єкта
оподаткування;
 
   7) одержувати безоплатно необхідні відомості для формування
інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників
податків та інших обов'язкових платежів від підприємств, установ,
організацій незалежно від форми власності, включаючи Національний
банк України та його установи, комерційні банки, та від громадян -
суб'єктів підприємницької діяльності про суми доходів, виплачених
фізичним особам, і утриманих з них податків, інших платежів, від
органів, уповноважених проводити державну реєстрацію, а також
видавати спеціальні дозволи (ліцензії, патенти тощо) на здійснення
деяких видів підприємницької діяльності, - про видачу таких
дозволів суб'єктам підприємницької  діяльності,  від  органів
внутрішніх справ - про громадян, які прибули на проживання до
відповідного населеного пункту чи вибули з нього, від органів
реєстрації актів громадянського стану - про громадян, які померли,
від органів охорони Державного кордону України - про фізичних осіб
- іноземних громадян та осіб без громадянства, доходи яких згідно
з законодавством підлягають оподаткуванню в Україні;
 
   8) одержувати безоплатно від  органів  виконавчої  влади
необхідну інформацію, пов'язану з обчисленням та сплатою податків,
інших платежів у випадках, передбачених законодавством, а також
дані,  необхідні  для  використання їх у проведенні аналізу
фінансово-господарської   діяльності  підприємств,  установ,
організацій всіх форм власності;
 
   9) одержувати безоплатно від митних органів щомісяця звітні
дані про ввезення на митну територію України імпортних товарів і
справляння при цьому податків, інших платежів та інформацію про
експортно-імпортні  операції,  що  здійснюють  резиденти  і
нерезиденти, погоджувати форми подання таких даних та інформації,
одержувати від органів статистики дані, необхідні для використання
їх  у  проведенні  аналізу фінансово-господарської діяльності
підприємств, установ, організацій усіх форм власності;
 
   10) обстежувати будь-які виробничі, складські, торговельні та
інші приміщення підприємств, установ і організацій незалежно від
форми власності та житло громадян, якщо вони використовуються як
юридична адреса суб'єкта підприємницької діяльності, а також для
одержання доходів;
 
   11) визначати в разі відмови керівників підприємств, установ,
організацій і громадян допустити посадових осіб органів державної
податкової служби до обстеження приміщень і  обладнання  та
неподання документів про одержані доходи і проведені витрати
оподатковуваний доход (прибуток) таких підприємств,  установ,
організацій та громадян на підставі документів, що свідчать про
одержані ними доходи (прибутки), а стосовно громадян - також із
урахуванням  оподаткування  осіб,  які займаються аналогічною
діяльністю;
 
   12) використовувати податкову заставу як засіб забезпечення
погашення  платником  податків,  інших  платежів  податкової
заборгованості, а також в інших випадках, передбачених законом;
 
   13) здійснювати відповідно  до  законодавства  податковий
контроль за доходами, одержаними фізичними особами, витратами, а
також встановлювати порядок такого контролю;
 
   14) вимагати від керівників  та  інших  посадових  осіб
підприємств,  установ,  організацій,  а  також від громадян,
діяльність яких перевіряється,  усунення  виявлених  порушень
податкового  законодавства і законодавства про підприємницьку
діяльність, контролювати виконання цих вимог, а також припинення
дій, які перешкоджають здійсненню повноважень посадовими особами
органів державної податкової служби;
 
   15) надавати в межах  своїх  повноважень  відстрочки  і
розстрочки сплати податків, інших платежів на умовах податкового
кредиту з урахуванням фінансового становища платників податків,
інших платежів, а також приймати рішення в процедурах санації про
прощення (списання) та (або) відстрочку (розстрочку)  сплати
податків,  інших  платежів  згідно  із Законом України "Про
відновлення  платоспроможності  боржника  або  визнання  його
банкрутом";
 
   16) скасовувати рішення інших органів державної податкової
служби (крім рішень податкової міліції) в разі їх невідповідності
актам законодавства;
 
   17) утворювати  міжрайонні,  об'єднані державні податкові
інспекції та в їх складі відповідні підрозділи податкової міліції,
а також інші спеціалізовані державні податкові інспекції;
 
   18) укладати в установленому порядку угоди цивільно-правового
характеру,  спрямовані  на  забезпечення  виконання  функцій,
передбачених законодавством.
 
   Посадові особи ДПА України, які здійснюють державний контроль
за додержанням законодавства з питань, віднесених до повноважень
ДПА України, користуються правами, передбаченими законодавством.
 
   6. ДПА України у процесі виконання покладених на неї завдань
взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а
також із відповідними органами іноземних держав.
 
   7. ДПА України в межах своїх повноважень на основі та на
виконання актів законодавства видає накази та розпорядження,
організовує і контролює їх виконання.
 
   Нормативно-правові акти ДПА України підлягають  державній
реєстрації в порядку, встановленому законодавством.
 
   У випадках, передбачених законодавством, рішення ДПА України
є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами
виконавчої   влади,   органами  місцевого  самоврядування,
підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та
громадянами.
 
   ДПА України в разі потреби видає разом з іншими центральними
та місцевими органами виконавчої влади,  органами  місцевого
самоврядування спільні акти.
 
   8. ДПА України очолює Голова, якого призначає на посаду та
звільняє з посади в установленому порядку Президент України.
 
   Голова має заступників, яких призначає на посади за поданням
Прем'єр-міністра України та припиняє їх повноваження на цих
посадах Президент України. Голова розподіляє  обов'язки  між
заступниками, визначає ступінь їх відповідальності.
( Пункт 8 в редакції Указу Президента N 533/2003 ( 533/2003 ) від
18.06.2003 )
 
   9. Голова ДПА України:
 
   здійснює керівництво  ДПА  України,  несе  персональну
відповідальність перед Президентом України і Кабінетом Міністрів
України за виконання покладених на ДПА України  завдань  і
здійснення нею своїх функцій;
 
   призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з
Президентом України голів державних податкових адміністрацій в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
та їх заступників, керівників структурних підрозділів ДПА України,
ректорів та проректорів навчальних закладів, що входять до сфери
управління ДПА України, начальників державних податкових інспекцій
у містах, районах, районах у містах, міжрайонних та об'єднаних
податкових  інспекцій,  їх  перших заступників - начальників
податкової міліції, начальників інших спеціалізованих державних
податкових  інспекцій,  їх  перших заступників - начальників
податкової міліції; ( Абзац третій пункту 9 із змінами, внесеними
згідно  з  Указом  Президента N 533/2003 ( 533/2003 ) від
18.06.2003 )
 
   ( Абзац четвертий пункту 9 виключено на підставі Указу
Президента N 533/2003 ( 533/2003 ) від 18.06.2003 )
 
   затверджує положення про структурні підрозділи ДПА України,
положення  про державні податкові адміністрації в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, про
спеціалізовані державні податкові інспекції, а також кошториси
таких адміністрацій та інспекцій;
 
   головує на засіданнях колегії ДПА України;
 
   здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
 
   10. Для  погодженого  вирішення  питань, що належать до
компетенції ДПА України, розгляду найважливіших напрямів  її
діяльності в ДПА України утворюється колегія у складі Голови ДПА
України (голова колегії),  заступників  Голови  за  посадою,
керівників  структурних  підрозділів  ДПА  України. Склад та
чисельність колегії ДПА України затверджуються Кабінетом Міністрів
України. Рішення колегії реалізуються наказами ДПА України.
 
   11. ДПА України здійснює свої повноваження безпосередньо та
через утворені в установленому  порядку  державні  податкові
адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі, а також державні податкові інспекції в районах,
містах  (крім міст Києва і Севастополя), районах у містах,
міжрайонні, об'єднані державні податкові інспекції, а  також
спеціалізовані державні податкові інспекції.
 
   12. Структуру ДПА України затверджує в установленому порядку
Голова ДПА України. 
( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 533/2003 ( 533/2003 ) від 18.06.2003 )
 
   13. Гранична   чисельність  працівників  ДПА  України
затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   14. Штатний розпис і кошторис видатків ДПА України затверджує
Голова  ДПА України за погодженням з Міністерством фінансів
України.
 
   15. Матеріально-технічне забезпечення діяльності ДПА України,
включаючи  автотранспорт,  зв'язок,  електронне обладнання та
спеціальну апаратуру, озброєння, формений одяг,  господарське
утримання  службових  приміщень,  розвиток  та  зміцнення
матеріально-технічної бази, забезпечення житлом працівників ДПА
України тощо, здійснюється за рахунок видатків, передбачених
Державним бюджетом України на утримання ДПА України.
 
   16. Умови оплати праці, матеріально-побутового забезпечення
працівників ДПА України визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   17. ДПА України є юридичною особою, має самостійний баланс,
печатку із зображенням Державного  Герба  України  і  своїм
найменуванням,  інші  печатки  і  штампи, відповідні бланки,
реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства України.
( Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 533/2003 ( 533/2003 ) від 18.06.2003 )
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                 В.ЛИТВИН
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner