Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 800/2000 від 14.06.2000

Питання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
      Питання Комітету з Державних премій України
           в галузі науки і техніки
 
    { Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
     N  17/2003 (  17/2003 ) від 14.01.2003
     N 314/2006 ( 314/2006 ) від 19.04.2006 
     N 571/2006 ( 571/2006 ) від 23.06.2006
     N 1179/2007 ( 1179/2007 ) від 04.12.2007 }
 
 
 
   З метою піднесення ролі і престижу Державної премії України в
галузі науки і техніки, дальшого розвитку науково-технічного та
інтелектуального потенціалу та з урахуванням змін, що відбулися в
суспільстві, п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Затвердити Положення про Комітет з Державних  премій
України в галузі науки і техніки (додається).
 
   2. Затвердити Положення про Державні премії України в галузі
науки і техніки (додається).
 
   { Стаття 3 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 314/2006 ( 314/2006 ) від 19.04.2006 }
 
   4. Кабінету Міністрів України:
 
   включити Комітет з Державних премій України в галузі науки і
техніки до переліку головних розпорядників коштів Державного
бюджету України в межах повноважень, визначених Положенням про
Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки;
 
   привести у місячний строк свої рішення у відповідність із цим
Указом.
 
   5. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   Указ Президента України від 28 березня 1995 року N 263
( 263/95 ) "Питання Комітету по Державних преміях України в галузі
науки і техніки";
 
   Указ Президента України від 4 березня 1997 року N 203
( 203/97 ) "Про персональний склад Комітету по Державних преміях
України в галузі науки і техніки";
 
   пункт 31 Змін, що вносяться до актів Президента України,
затверджених Указом Президента України від 27 січня 1999 року
N 70 ( 70/99 ).
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 14 червня 2000 року
     N 800/2000
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Указом Президента України
                від 14 червня 2000 року N 800/2000
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про Комітет з Державних премій України
           в галузі науки і техніки
 
     { У тексті Положення слова "секція", "секції" в
      усіх відмінках замінено відповідно словами
      "спеціалізована  секція",  "спеціалізовані
      секції" у відповідному відмінку згідно з
      Указом Президента N 571/2006 ( 571/2006 ) від
      23.06.2006 }
 
   1. Комітет з Державних премій України в галузі науки і
техніки  (далі  -  Комітет)  є  спеціальним  органом,  що
підпорядковується  Президентові  України  і  утворений  для
попереднього розгляду питань щодо кандидатур на  присудження
Державних премій України в галузі науки і техніки (далі - Державні
премії), щорічних премій Президента України для молодих вчених,
призначення  стипендій Президента України, Кабінету Міністрів
України для молодих вчених.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 17/2003 ( 17/2003 ) від 14.01.2003 )
 
   2. Комітет у  своїй  діяльності  керується  Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
 
   3. Комітет відповідно до мети його діяльності:
 
   1) приймає та попередньо розглядає роботи, висунуті на
здобуття Державних премій, матеріали щодо присудження щорічних
премій Президента України для молодих вчених, а також матеріали
щодо призначення стипендій Президента України, Кабінету Міністрів
України для молодих вчених, здійснює контроль за додержанням
установленого порядку їх висунення; ( Підпункт 1 пункту 3 в
редакції Указу Президента N 17/2003 ( 17/2003 ) від 14.01.2003 )
 
   2) відбирає роботи для участі в конкурсі  на  здобуття
Державних премій, публікує у пресі їх список із зазначенням
авторів;
 
   3) організовує громадське обговорення  конкурсних  робіт,
проводить їх усебічний розгляд;
 
   4) надсилає для експертного розгляду роботи, висунуті на
здобуття Державних премій, до Національної академії наук України,
Академії медичних наук України, Української академії аграрних
наук, Академії педагогічних наук України, Академії правових наук
України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
наукових, творчих та інших організацій, вищих навчальних закладів
України  III-IV  рівнів  акредитації,  здійснює  контроль за
додержанням установленого порядку експертного розгляду робіт,
висунутих на здобуття Державних премій;
 
   5) аналізує матеріали обговорення, надіслані зауваження та
пропозиції,  приймає  рішення щодо кандидатур на присудження
Державних премій і подає його на розгляд Президентові України;
{ Підпункт 5 пункту 3 в редакції Указу Президента N 571/2006
( 571/2006 ) від 23.06.2006 }
 
   6) встановлює порядок розгляду  матеріалів  на  здобуття
щорічних премій Президента України для молодих вчених за видатні
досягнення у галузі гуманітарних, природничих і технічних наук,
приймає рішення про присудження цих премій і подає його на
затвердження Президентові України; ( Підпункт 6 пункту 3 із
змінами,  внесеними  згідно  з  Указом Президента N 17/2003
( 17/2003 ) від 14.01.2003 )
 
   7) розробляє порядок розгляду матеріалів на  призначення
стипендій Президента України та стипендій Кабінету Міністрів
України для молодих вчених і приймає відповідні рішення;
 
   8) організовує вручення в урочистій обстановці Дипломів і
нагрудних знаків лауреатів Державних премій, а також свідоцтв і
почесних знаків лауреатів щорічної премії Президента України для
молодих вчених; { Підпункт 8 пункту 3 в редакції Указу Президента
N 571/2006 ( 571/2006 ) від 23.06.2006 }
 
   9) виплачує лауреатам Державних премій та щорічних премій
Президента України для молодих вчених грошову частину зазначених
премій; ( Підпункт 9 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 17/2003 ( 17/2003 ) від 14.01.2003 )
 
   10) сприяє поширенню творчого досвіду і досягнень лауреатів
Державних премій та щорічних премій Президента України для молодих
вчених через засоби масової інформації; ( Підпункт 10 пункту 3 із
змінами,  внесеними  згідно  з  Указом Президента N 17/2003
( 17/2003 ) від 14.01.2003 )
 
   11) виплачує стипендії Президента України, Кабінету Міністрів
України для молодих вчених.
 
   4. Комітет має право:
 
   1) утворювати спеціалізовані секції та експертні комісії з
окремих галузей науки і техніки для попереднього розгляду робіт,
висунутих на здобуття Державних премій, визначати порядок їх
роботи;
 
   2) визначати порядок рецензування і експертного розгляду
робіт, висунутих на здобуття Державних премій, залучати до їх
рецензування та експертного розгляду вчених та спеціалістів,
оплата праці яких здійснюється відповідно  до  законодавства
України;
 
   3) відряджати членів Комітету, членів його спеціалізованих
секцій,  експертів  або  експертні  комісії  та  працівників
секретаріату Комітету для ознайомлення з результатами робіт,
висунутих на здобуття Державних премій. Витрати, пов'язані з
відрядженням  зазначених  осіб,  проводяться  відповідно  до
встановленого кошторису.
 
   5. Комітет утворюється у складі голови, заступників голови та
членів Комітету, які, як правило, працюють на громадських засадах.
 
   Комітет очолює голова, якого призначає Президент України.
Голова Комітету має заступників, яких за його поданням призначає
Президент України.
 
   До складу Комітету входять видатні  вчені  та  провідні
спеціалісти Національної академії наук України, Академії медичних
наук України, Української академії аграрних  наук,  Академії
педагогічних  наук  України, Академії правових наук України,
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, наукових
та інших організацій,  вищих  навчальних  закладів  України
III-IV рівнів акредитації, громадських організацій.
 
   Склад Комітету затверджує Президент України строком на п'ять
років.
 
   Роботою Комітету керує президія Комітету у складі одинадцяти
осіб на чолі з головою Комітету.
 
   Персональний склад президії  Комітету  затверджує  голова
Комітету.
 
   6. Основною  формою  роботи  Комітету  є засідання, які
проводяться в міру потреби.
 
   Засідання Комітету вважається правомочним в разі присутності
на ньому не менш як 2/3 його складу.
 
   Рішення Комітету про допущення робіт до конкурсу на здобуття
Державних премій і про кандидатури на присудження Державних премій
приймаються таємним голосуванням.
 
   Для допущення до конкурсу роботи мають набрати більшість
голосів,  а для присудження Державних премій - не менш як
3/4 голосів присутніх на засіданні членів Комітету. У разі коли
кількість робіт, які набрали необхідне для преміювання число
голосів,  перевищує кількість Державних премій, премійованими
вважаються ті роботи, які отримали переважну більшість голосів
членів Комітету.
 
   Якщо на здобуття Державної премії висунуто роботу члена
Комітету (члена спеціалізованої секції), він протягом відповідного
поточного року не бере участі в роботі Комітету (спеціалізованої
секції).
 
   7. Діяльність Комітету забезпечується його Секретаріатом,
який очолює учений секретар.
 
   Учений секретар є одночасно заступником голови Комітету.
 
   Працівники Секретаріату  призначаються  на  посади  та
звільняються з посад ученим секретарем за погодженням з головою
Комітету.
 
   Гранична чисельність  працівників  Секретаріату  Комітету
встановлюється Кабінетом Міністрів України. Структуру Секретаріату
затверджує голова Комітету.
 
   Штатний розпис, кошторис видатків на утримання Секретаріату
Комітету затверджує голова Комітету за погодженням з Міністерством
фінансів України.
 
   8. Фінансування діяльності Комітету здійснюється за рахунок
Державного бюджету України.
 
   Комітет у межах своїх повноважень є головним розпорядником
коштів Державного бюджету України.
 
   9. Комітет є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із
зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.
{ Пункт 9 в редакції Указу Президента N 571/2006 ( 571/2006 ) від
23.06.2006 }
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                    В.ЛИТВИН
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Указом Президента України
                від 14 червня 2000 року N 800/2000
 
              ПОЛОЖЕННЯ
          про Державні премії України
           в галузі науки і техніки
 
   1. Державна премія України в галузі науки і техніки (далі -
Державна премія) присуджується:
 
   за видатні наукові дослідження,  які  сприяють  дальшому
розвитку гуманітарних, природничих і технічних наук, позитивно
впливають на суспільний прогрес і утверджують високий авторитет
вітчизняної  науки  у світі (у тому числі дослідження теми
Голодомору 1932-1933 років в Україні); { Абзац другий пункту 1 із
змінами,  внесеними  згідно з Указом Президента N 1179/2007
( 1179/2007 ) від 04.12.2007 }
 
   за розроблення та впровадження нової техніки, матеріалів і
технологій, нових способів і методів лікування та профілактики
захворювань, що відповідають рівню світових досягнень;
 
   за роботи, які становлять значний внесок у вирішення проблем
охорони навколишнього природного середовища  та  забезпечення
екологічної безпеки;
 
   за створення  підручників  для середніх загальноосвітніх,
професійно-технічних і вищих навчальних закладів, що відповідають
сучасним вимогам і сприяють ефективному опануванню знань, істотно
впливають на поліпшення підготовки майбутніх спеціалістів.
 
   Присудження Державної премії провадиться указом Президента
України. { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Указом Президента
N 571/2006 ( 571/2006 ) від 23.06.2006 }
 
   2. На здобуття Державної премії можуть висуватися наукові
роботи та підручники, опубліковані у завершеному вигляді не менш
як за рік до їх висунення, а також освоєні у виробництві роботи в
галузі техніки, матеріалів, технологій.
 
   3. Присуджується щорічно двадцять Державних премій, у тому
числі:
 
   до п'ятнадцяти - за роботи, які мають відповідний дозвіл для
публікації у засобах масової інформації;
 
   до трьох - за роботи, що становлять державну таємницю;
 
   до двох - за підручники.
 
   Розмір Державної премії визначається кожного року Президентом
України.
 
   4. Висунення робіт на здобуття Державної премії провадиться
установами Національної академії наук України, Академії медичних
наук України, Української академії аграрних  наук,  Академії
педагогічних  наук  України, Академії правових наук України,
керівними органами громадських наукових та  науково-технічних
організацій, колегіями міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, науково-технічними та вченими радами наукових
організацій, вищих навчальних закладів із забезпеченням широкої
гласності.
 
   Висунення підручників  на  здобуття  Державної  премії
провадиться колегією Міністерства освіти і науки України.
 
   5. Колектив  претендентів,  робота  якого висувається на
здобуття Державної премії, не може перевищувати десяти осіб і має
включати тих, які були безпосередніми учасниками виконання роботи
і творчий внесок яких є найбільш визначним.
 
   Відбір кандидатів до складу колективу претендентів, робота
якого висувається на здобуття Державної премії, провадиться за
місцем їх роботи шляхом таємного голосування.
 
   Не допускається включення до колективу претендентів осіб, які
виконували лише адміністративні, консультаційні чи організаторські
функції.
 
   До складу колективу претендентів, робота якого висувається на
здобуття Державної премії, не включаються особи, удостоєні за цю
роботу державної нагороди України, включені у поточному році до
колективу претендентів за іншу роботу, висунуту на здобуття
Державної премії.
 
   Іноземці та особи без громадянства можуть бути включені до
колективу претендентів, робота якого висувається на здобуття
Державної премії.
 
   Державна премія може присуджуватися, як виняток, посмертно.
 
   Державна премія присуджується авторові один раз за життя.
{ Абзац сьомий пункту 5 в редакції Указу Президента N 571/2006
( 571/2006 ) від 23.06.2006 }
 
   6. Роботи, висунуті на здобуття Державної премії, приймаються
Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки
(далі - Комітет) щорічно до 1 квітня.
 
   Порядок висунення робіт та оформлення документів визначається
Комітетом.
 
   Повторно, але не більше двох разів, можуть висуватися на
здобуття Державної премії роботи, які раніше були допущені до
участі в конкурсі. { Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Указом
Президента N 571/2006 ( 571/2006 ) від 23.06.2006 }
 
   7. Роботи, висунуті на здобуття Державної премії, попередньо
розглядаються на засіданнях спеціалізованих секцій, а потім - на
засіданні Комітету  і  за  наслідками  таємного  голосування
відбираються для участі в конкурсі на здобуття Державної премії.
 
   8. Для  широкого  ознайомлення громадськості з роботами,
відібраними для участі в конкурсі на здобуття Державної премії,
список їх із зазначенням колективів претендентів публікується у
липні поточного року в газетах "Голос України", "Урядовий кур'єр"
та інших друкованих засобах масової інформації.
 
   9. Роботи, допущені до конкурсу, обговорюються на нарадах,
наукових конференціях, засіданнях науково-технічних і вчених рад,
у громадських наукових та науково-технічних організаціях. Засоби
масової інформації сприяють висвітленню обговорення конкурсних
робіт.
 
   Матеріали обговорення, зауваження та пропозиції надсилаються
до Комітету, приймаються ним для розгляду до 1 жовтня поточного
року і беруться до уваги під час прийняття рішення про присудження
Державної премії.
 
   Обговорення у  Комітеті  робіт,  колективів  претендентів
проходить в обстановці творчої дискусії, високої вимогливості та
принциповості, з грунтовним аналізом достовірності  одержаних
результатів  та  визначенням відповідності робіт установленим
вимогам.
 
   10. Спеціалізовані секції Комітету розглядають надіслані в
ході громадського обговорення матеріали і виносять на засідання
Комітету рекомендації щодо присудження Державної премії.
 
   Рішення щодо кандидатур на присудження Державної премії
приймається  членами  Комітету шляхом таємного голосування і
подається в установленому порядку  на  розгляд  Президентові
України. { Абзац другий пункту 10 в редакції Указу Президента
N 571/2006 ( 571/2006 ) від 23.06.2006 }
 
   Указ Президента України про присудження Державних премій
оприлюднюється у засобах масової інформації до 1 грудня поточного
року - річниці референдуму про незалежність України.
 
   11. Особам, удостоєним Державної премії, присвоюється звання
"Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки", в
урочистій обстановці вручаються Диплом і нагрудний знак лауреата
встановлених зразків. Опис Диплома і нагрудного знака лауреата
Державної премії затверджує Президент України.
 
   У разі присудження Державної премії колективу осіб грошова її
частина ділиться між ними порівну.
{ Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 571/2006 ( 571/2006 ) від 23.06.2006 }
 
   12. Диплом і нагрудний знак лауреата Державної премії, який
помер або якого нагороджено посмертно, залишаються в його сім'ї як
пам'ять. Невиплачена грошова частина Державної премії переходить у
спадщину в установленому порядку. { Пункт 12 із змінами, внесеними
згідно  з  Указом  Президента N 571/2006 ( 571/2006 ) від
23.06.2006 }
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                    В.ЛИТВИН
 
   { Склад Комітету з Державних премій України в галузі науки і
техніки втратив чинність на підставі Указу Президента N 314/2006
( 314/2006 ) від 19.04.2006 }
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner