Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 599/2000 від 14.04.2000

Про Стратегію реформування системи державної служби в Україні


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
     Про Міністерство палива та енергетики України
 
    { Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
     N 1218/2001 ( 1218/2001 ) від 14.12.2001 
     N 304/2002 ( 304/2002 ) від 27.03.2002
     N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004
     N 391/2004 ( 391/2004 ) від 05.04.2004
     N 1430/2005 ( 1430/2005 ) від 10.10.2005
     N 1884/2005 ( 1884/2005 ) від 31.12.2005 }
 
  { Положення про Міністерство палива та енергетики України
                додатково див. в Постанові КМ
   N 1540 ( 1540-2006-п ) від 02.11.2006 }
 
 
 
   1. Затвердити Положення про Міністерство палива та енергетики
України (додається).
 
   2. Установити, що Міністерство палива та енергетики України є
правонаступником  Міністерства  енергетики України, Державного
департаменту  з  питань електроенергетики України, Державного
департаменту нафтової, газової та нафтопереробної промисловості
України та Державного департаменту з питань ядерної енергетики
України. ( Стаття 2 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 1884/2005 ( 1884/2005 ) від 31.12.2005 )
 
   3. Визнати такими, що втратили чинність, Укази Президента
України:
 
   від 30 грудня 1994 року N 828 ( 828/94 ) "Про Положення про
Міністерство вугільної промисловості  України"  (із  змінами,
внесеними Указом Президента України від 27 січня 1999 року N 70
( 70/99 );
 
   від 25  листопада  1999 року N 1497 ( 1497/99 ) "Про
Міністерство енергетики України";
 
   від 25 листопада 1999 року N 1498 ( 1498/99 ) "Про Державний
департамент з питань електроенергетики України";
 
   від 25 листопада 1999 року N 1499 ( 1499/99 ) "Про Державний
департамент нафтової, газової та нафтопереробної промисловості
України";
 
   від 25 листопада 1999 року N 1500 ( 1500/99 ) "Про Державний
департамент з питань ядерної енергетики України".
 
   4. Кабінету Міністрів України привести у тримісячний строк
свої рішення у відповідність із цим Указом.
 
 
 Президент України                Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 14 квітня 2000 року
     N 598/2000
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 14 квітня 2000 року N 598/2000
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про Міністерство палива та енергетики України
 
 
   1. Міністерство палива та енергетики України (Мінпаливенерго
України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
 
   Мінпаливенерго України  є головним (провідним) органом у
системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення
реалізації   державної  політики  в  електроенергетичному,
ядерно-промисловому  та  нафтогазовому  комплексах  (далі  -
паливно-енергетичний  комплекс). ( Абзац другий пункту 1 із
змінами,  внесеними  згідно з Указом Президента N 1884/2005
( 1884/2005 ) від 31.12.2005 )
 
   2. Мінпаливенерго  України  у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням. У межах своїх повноважень Мінпаливенерго України
організовує виконання актів законодавства, здійснює контроль за їх
реалізацією.
 
   Мінпаливенерго України  узагальнює  практику  застосування
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому
порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету
Міністрів України.
 
   3. Основними завданнями Мінпаливенерго України є:
 
   державне управління паливно-енергетичним комплексом;
 
   забезпечення реалізації   державної    політики    в
паливно-енергетичному комплексі;
 
   забезпечення енергетичної безпеки держави;
 
   розроблення пропозицій щодо вдосконалення економічних важелів
стимулювання розвитку паливно-енергетичного комплексу;
 
   участь у формуванні, регулюванні та вдосконаленні  ринку
паливно-енергетичних ресурсів.
 
   4. Мінпаливенерго України відповідно до покладених на нього
завдань:
 
   1) розробляє коротко,- середньо- та довгострокові прогнози
економічного  і  соціального  розвитку  паливно-енергетичного
комплексу;
 
   2) розробляє концепцію та цільові програми перспективного
розвитку паливно-енергетичного комплексу;
 
   3) бере участь у розробленні проектів Державної програми
економічного і соціального розвитку України, Державного бюджету
України,  Програми  діяльності  Кабінету  Міністрів  України,
загальнодержавних,  галузевих  та  місцевих програм у сферах
альтернативних джерел енергії та видів палива; ( Підпункт 3 пункту
4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 391/2004
( 391/2004 ) від 05.04.2004 )
 
   4) контролює  цільове, економне і ефективне використання
виділених підприємствам паливно-енергетичного комплексу бюджетних
коштів;
 
   5) розробляє  пропозиції  щодо  вдосконалення  механізму
ціноутворення в паливно-енергетичному комплексі;
 
   6) вживає  заходів,  спрямованих   на   вдосконалення
зовнішньоекономічної діяльності підприємств, установ і організацій
паливно-енергетичного комплексу,   на   захист   українських
товаровиробників на зовнішньому ринку та розвиток внутрішнього
ринку;
 
   7) у межах своєї компетенції бере участь у  підготовці
міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення,
денонсації таких договорів, укладає міжнародні договори галузевого
характеру;
 
   8) здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу з
питань паливно-енергетичного комплексу;
 
   9) представляє і захищає у межах своєї компетенції інтереси
України під час розв'язання проблем мирного використання атомної
енергії в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ), в
інших міжнародних організаціях;
 
   10) бере участь у формуванні та реалізації антимонопольної
політики  як  у  цілому,  так  і за відповідними напрямами
(демонополізація економіки, розвиток конкуренції, антимонопольне
регулювання, вдосконалення антимонопольного законодавства);
 
   11) забезпечує виконання завдань з мобілізаційної підготовки
та мобілізаційної готовності держави  в  межах  повноважень,
визначених законодавством;
 
   12) забезпечує  реалізацію  державної  політики  у сфері
енергозбереження, бере участь у розробленні державних програм з
енергозбереження  та  здійснює контроль за їх виконанням на
підприємствах паливно-енергетичного комплексу;
 
   13) забезпечує реалізацію державної політики щодо оплати
праці та соціального захисту працівників паливно-енергетичного
комплексу, вживає заходів щодо забезпечення паливно-енергетичного
комплексу висококваліфікованими працівниками;
 
   ( Підпункт 14 пункту 4 виключено на підставі Указу Президента
N 1884/2005 ( 1884/2005 ) від 31.12.2005 )
 
   15) забезпечує  у  межах  своєї  компетенції  реалізацію
проведення державної політики у сфері охорони праці, ядерної,
радіаційної та пожежної безпеки і охорони довкілля, здійснює
методичне керівництво та організовує контроль з цих питань за
діяльністю підприємств паливно-енергетичного комплексу;
 
   16) здійснює відповідно до законодавства України функції з
управління об'єктами державної власності, що належать до сфери
управління Міністерства;
 
   17) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної
політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням у
центральному апараті Міністерства, на підприємствах, в установах
та організаціях, що належать до сфери його управління;
 
   18) забезпечує реалізацію державної науково-технічної  та
інвестиційної політики в паливно-енергетичному комплексі, може
виступати замовником науково-технічних досліджень і проектних
робіт;
 
   19) здійснює державне регулювання гірничої справи відповідно
до його повноважень;
 
   20) здійснює  організаційно-методичне  забезпечення   і
координацію  робіт,  пов'язаних з розробленням та виконанням
комплексної програми створення ядерно-паливного циклу, а також
програм поводження з відпрацьованим ядерним паливом, тимчасового і
довгострокового зберігання радіоактивних відходів,  зняття  з
експлуатації  реакторних  установок  та  інших  об'єктів
ядерно-промислового комплексу;
 
 
   ( Підпункт 21 пункту 4 виключено на підставі Указу Президента
N 1430/2005 ( 1430/2005 ) від 10.10.2005 )
 
 
   22) організовує  функціонування  державної системи обліку
радіоактивних відходів, сховищ таких  відходів  та  безпечне
поводження з ними на підприємствах, в установах та організаціях,
що належать до сфери його управління, до передачі радіоактивних
відходів на захоронення;
 
   23)  бере участь у розробленні та забезпечує виконання
державних програм диверсифікації джерел постачання енергоносіїв,
сприяє нарощуванню обсягів виробництва альтернативних видів палива
та енергії з альтернативних джерел; ( Підпункт 23 пункту 4 із
змінами,  внесеними  згідно  з Указом Президента N 391/2004
( 391/2004 ) від 05.04.2004 )
 
   24) бере участь у формуванні розміру ставок  збору  за
геологорозвідувальні  роботи,  виконані за рахунок державного
бюджету;
 
   25) розробляє і здійснює у межах своєї компетенції заходи
щодо  реалізації державних програм, спрямованих на ефективне
використання запасів нафти, природного газу, альтернативних видів
палива,  збільшення  обсягів  їх видобування та забезпечення
ефективної переробки; ( Підпункт 25 пункту 4 із змінами, внесеними
згідно  з  Указами Президента N 391/2004 ( 391/2004 ) від
05.04.2004, N 1884/2005 ( 1884/2005 ) від 31.12.2005 )
 
   26) забезпечує  координацію  діяльності,  пов'язаної  з
транспортуванням нафти, природного газу, газового конденсату і
нафтопродуктів, їх експортом, закачуванням та відбором природного
газу з підземних сховищ, а також з нафтогазопереробкою;
 
   27) організовує роботу з оперативного усунення наслідків
надзвичайних ситуацій на об'єктах паливно-енергетичного комплексу;
 
   28) визначає  державне  підприємство  для  здійснення
централізованого  диспетчерського  (оперативно-технологічного)
управління об'єднаною енергетичною системою України;
 
   29) здійснює у межах своєї компетенції функції державного
енергетичного  нагляду  за  додержанням  режимів  споживання
електричної  та  теплової  енергії, а також вимог технічної
експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання
об'єктів  електроенергетики  та  альтернативної  енергетики,
підключених до об'єднаної енергетичної системи України; ( Підпункт
29 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 391/2004 ( 391/2004 ) від 05.04.2004 )
 
   30) в установленому порядку проводить експертизу, затверджує
або подає на затвердження проекти розробки нафтових, газових та
газоконденсатних  родовищ  і  будівництва,  реконструкції  та
ліквідації об'єктів і підприємств паливно-енергетичного комплексу;
( Підпункт 30 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 1884/2005 ( 1884/2005 ) від 31.12.2005 )
 
   31) бере участь у розробленні та здійсненні заходів щодо
ефективного використання природного газу і додержання дисципліни
газоспоживання;
 
   32) здійснює  організаційно-методичне  забезпечення   і
координацію  робіт  з  розроблення  галузевих  стандартів,
фінансово-економічних та інших нормативів та затверджує їх у
встановленому порядку;
 
   33) забезпечує реалізацію державної політики щодо охорони
здоров'я працівників, здійснює  в  межах  своєї  компетенції
організаційно-методичне керівництво діяльністю медико-санітарних
закладів ядерно-промислового комплексу та контроль за виконанням
покладених на них функцій;
 
   34) розробляє баланси природного газу, нафти, нетрадиційних
джерел та видів енергетичної сировини і продуктів їх переробки,
здійснює моніторинг ринку цих енергоресурсів; ( Підпункт 34 пункту
4 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 391/2004
( 391/2004 ) від 05.04.2004, N 1884/2005 ( 1884/2005 ) від
31.12.2005 )
 
   35)   координує   та   визначає  обсяги  проведення
геологорозвідувальних робіт на нафту, природний газ, інші природні
джерела енергетичної сировини; ( Підпункт 35 пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Указами Президента N 391/2004 ( 391/2004 ) від
05.04.2004, N 1884/2005 ( 1884/2005 ) від 31.12.2005 )
 
   36) узагальнює результати геологорозвідувальних робіт та
введення в дослідно-промислову експлуатацію нафтових, газових,
газоконденсатних  родовищ,  нетрадиційних  джерел енергетичної
сировини добувними підприємствами; ( Підпункт 36 пункту 4 із
змінами,  внесеними  згідно з Указами Президента N 391/2004
( 391/2004 ) від 05.04.2004, N 1884/2005 ( 1884/2005 ) від
31.12.2005 )
 
   37)  координує  в  межах  своїх  повноважень  роботи з
дослідно-промислової та промислової розробки нафтових, газових і
газоконденсатних  родовищ  України,  нетрадиційних  джерел
енергетичної  сировини; ( Підпункт 37 пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Указами Президента N 391/2004 ( 391/2004 ) від
05.04.2004, N 1884/2005 ( 1884/2005 ) від 31.12.2005 )
 
   38) здійснює  контроль  за   дотриманням   суб'єктами
підприємницької діяльності ліцензійних умов виданих Міністерством
спеціальних дозволів (ліцензій);
 
   39) організовує та контролює в межах своєї  компетенції
охорону об'єктів паливно-енергетичного комплексу;
 
   40) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної
політики щодо фізичного захисту ядерних  установок,  ядерних
матеріалів,  радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого
випромінювання на підприємствах, в установах та організаціях, що
належать до сфери його управління, здійснює методичне забезпечення
та організовує контроль за їх діяльністю із зазначених питань;
 
   41) організовує науково-технічну, інформаційну діяльність,
пропаганду досягнень і передового досвіду, видавничу діяльність,
сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій
та комп'ютерних мереж у паливно-енергетичному комплексі;
 
   ( Підпункт 42 пункту 4 виключено на підставі Указу Президента
N 1884/2005 ( 1884/2005 ) від 31.12.2005 )
 
   43) проводить разом з об'єднаннями (асоціаціями, союзами,
спілками) виробників  і  суб'єктами  господарювання  постійне
дослідження розвитку національних ринків товарів;
 
   44) забезпечує складання та подання українськими суб'єктами
господарювання антидемпінгових, антисубсидиційних і спеціальних
скарг (заяв);
 
   44-1)  забезпечує  в межах своєї компетенції реалізацію
основних принципів державної політики у сфері альтернативних видів
палива, здійснення державного управління, регулювання та нагляду у
сфері  альтернативних  джерел  енергії; ( Пункт 4 доповнено
підпунктом 44-1 згідно з Указом Президента N 391/2004 ( 391/2004 )
від 05.04.2004 )
 
   44-2) здійснює в межах своєї компетенції координацію робіт,
пов'язаних   з   виробництвом  (видобутком),  постачанням,
транспортуванням,  зберіганням,  передачею  та  споживанням
альтернативних  видів  палива  та  енергії,  виробленої  з
альтернативних джерел, у паливно-енергетичному комплексі; ( Пункт
4 доповнено підпунктом 44-2 згідно з Указом Президента N 391/2004
( 391/2004 ) від 05.04.2004 )
 
   45) здійснює інші функції, пов'язані з виконанням покладених
на нього завдань.
 
   5. Мінпаливенерго України має право:
 
   одержувати в  установленому  законодавством  порядку  від
центральних  і  місцевих  органів  виконавчої влади, органів
Автономної Республіки Крим, органів місцевого  самоврядування
інформацію,  документи  і матеріали, необхідні для виконання
покладених на нього завдань;
 
   залучати спеціалістів  центральних  і  місцевих  органів
виконавчої  влади,  підприємств,  установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
його компетенції;
 
   скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції;
 
   представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у
міжнародних  організаціях  та  під час укладення міжнародних
договорів України;
 
   брати участь у межах своєї  компетенції  у  підготовці,
проведенні, в тому числі за кордоном, міжнародних і національних
виставок,  ярмарків,  конференцій,  симпозіумів,  семінарів,
підтримувати зв'язки із засобами масової інформації, провадити
видавничу діяльність.
 
   6. Мінпаливенерго України під час виконання покладених на
нього завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами
виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, органами
місцевого  самоврядування,  об'єднаннями громадян, а також з
відповідними органами інших держав.
 
   7. Мінпаливенерго України в межах своїх повноважень, на
основі  та  на  виконання актів законодавства видає накази,
організовує і контролює їх виконання.
 
   Міністерство в разі потреби видає разом з іншими центральними
та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.
 
   Нормативно-правові акти  Мінпаливенерго України підлягають
реєстрації в установленому законодавством порядку.
 
   Рішення Мінпаливенерго України, прийняті  в  межах  його
повноважень,  є  обов'язковими для виконання центральними та
місцевими  органами  виконавчої  влади,  органами  місцевого
самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх
форм власності та громадянами.
 
   8. Мінпаливенерго України очолює Міністр, який призначається
на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства.
( Абзац перший пункту 8 в редакції Указу Президента N 1884/2005
( 1884/2005 ) від 31.12.2005 )
 
   Міністр:
 
   1) керує Міністерством, несе персональну відповідальність
за  розроблення  і  реалізацію  державної  політики  у
паливно-енергетичному комплексі, виконання Міністерством своїх
завдань і функцій; ( Підпункт 1 пункту 8 із змінами, внесеними
згідно  з Указом Президента N 1884/2005 ( 1884/2005 ) від
31.12.2005 )
 
   2) спрямовує і координує як член Кабінету Міністрів України
здійснення центральними органами виконавчої влади заходів  з
питань, віднесених до його відання, визначає на виконання вимог
законодавства в межах  наданих  йому  повноважень  політичні
пріоритети та стратегічні напрями роботи Міністерства, шляхи
досягнення поставлених цілей;
 
   3) подає в установленому порядку  на  розгляд  Кабінету
Міністрів  України проекти законів України, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України, розробником  яких  є
Міністерство;
 
   ( Підпункт 4 пункту 8 виключено на підставі Указу Президента
N 1884/2005 ( 1884/2005 ) від 31.12.2005 )
 
   5) затверджує програми і плани роботи Міністерства та звіт
про їх виконання; ( Підпункт 5 пункту 8 із змінами, внесеними
згідно  з  Указом  Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від
05.03.2004 )
 
   6) підписує нормативно-правові акти Міністерства;
 
   7) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним
розпорядником яких є Мінпаливенерго України; ( Підпункт 7 пункту 8
в  редакції  Указу Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від
05.03.2004 )
 
   8) погоджує проекти законів України, актів Президента України
та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції
Міністерства;
 
   9) ( Підпункт 9 пункту 8 виключено на підставі Указу
Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
 
   10) ( Підпункт 10 пункту 8 виключено на підставі Указу
Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
 
   11) порушує в установленому порядку питання про притягнення
до  дисциплінарної  відповідальності  першого  заступника  та
заступників Міністра; ( Підпункт 11 пункту 8 із змінами, внесеними
згідно  з  Указами Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від
05.03.2004, N 1884/2005 ( 1884/2005 ) від 31.12.2005 )
 
   12) вносить у встановленому порядку подання щодо відзначення
державними нагородами працівників Міністерства;
 
   13) призначає на посади та звільняє з посад працівників
центрального  апарату  Міністерства;  (  Підпункт  13 пункту
8 в редакції Указів Президента N 304/2002 ( 304/2002 ) від
27.03.2002, N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004, із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 1884/2005 ( 1884/2005 ) від
31.12.2005 )
 
   14) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
( Пункт 8 в редакції Указу Президента N 1218/2001 ( 1218/2001 )
від 14.12.2001 )
 
   9. Міністр має заступників, у тому числі одного першого, які
призначаються на посади та звільняються з посад відповідно до
законодавства.
 
   Міністр розподіляє обов'язки між своїми заступниками.
( Пункт 9 в редакції Указу Президента N 1218/2001 ( 1218/2001 )
від 14.12.2001, із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 304/2002 ( 304/2002 ) від 27.03.2002, в редакції Указів
Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004, N 1884/2005
( 1884/2005 ) від 31.12.2005 )
 
   10. Для вироблення рекомендацій з питань формування та
реалізації державної політики, обговорення найважливіших напрямів
діяльності, проектів нормативно-правових актів, програм та інших
документів,  розгляду  інших питань у Мінпаливенерго України
утворюється колегія, яка є постійним  консультативно-дорадчим
органом.
 
   До складу колегії Мінпаливенерго України входять керівники
Мінпаливенерго України, керівники окремих об'єктів  державної
власності, що перебувають в управлінні Мінпаливенерго України, а
також (за згодою) представники відповідних комітетів Верховної
Ради  України, органів державної влади, установ, громадських
організацій, учені та інші особи.
 
   Персональний склад колегії затверджується Міністром.
 
   Засідання колегії проводяться в міру потреби, але не рідше
одного разу на місяць.
( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1218/2001 ( 1218/2001 ) від 14.12.2001, N 280/2004 ( 280/2004 )
від  05.03.2004,  в  редакції  Указу Президента N 1884/2005
( 1884/2005 ) від 31.12.2005 )
 
   11. У  складі Мінпаливенерго України Кабінетом Міністрів
України можуть бути утворені урядові органи державного управління
(департаменти, служби, інспекції).
 
   12. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій
щодо головних  напрямів  діяльності  Мінпаливенерго  України,
обговорення найважливіших програм та інших питань у Міністерстві
може утворюватися науково-технічна  рада,  інші  дорадчі  та
консультативні органи.
 
   Склад цих органів і положення про них затверджує Міністр.
 
   13. Гранична чисельність працівників Мінпаливенерго України
затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   Структуру  центрального  апарату  Мінпаливенерго  України
затверджує Міністр.
( Абзац другий пункту 13 в редакції Указів Президента N 304/2002
( 304/2002 ) від 27.03.2002, N 280/2004 ( 280/2004 ) від
05.03.2004, із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1884/2005 ( 1884/2005 ) від 31.12.2005 )
 
   Штатний розпис та кошторис видатків Мінпаливенерго України
затверджує  Міністр  за погодженням з Міністерством фінансів
України. ( Абзац третій пункту 13 в редакції Указу Президента
N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
 
   Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Мінпаливенерго України затверджує Міністр. ( Пункт 13 доповнено
абзацом згідно з Указом Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від
05.03.2004 )
( Пункт 13 в редакції Указу Президента N 1218/2001 ( 1218/2001 )
від 14.12.2001 )
 
   14.  Мінпаливенерго  України  є  юридичною  особою, має
самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства
України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням. ( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
 
 Глава Адміністрації
 Президента України               В.ЛИТВИН
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner