Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 549/2000 від 29.03.2000

Про заходи щодо вдосконалення організації контролю за виконанням актів та доручень Президента України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
          Про Положення про Державний
           комітет архівів України
 
    { Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
     N 641/2002 ( 641/2002 ) від 15.07.2002
     N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004
     N 1137/2005 ( 1137/2005 ) від 26.07.2005 }
 
    { Положення про Державний комітет архівів України
              додатково див. в Постанові КМ 
     N 899 ( 899-2007-п ) від 11.07.2007 }
 
 
   1. Затвердити Положення про Державний комітет архівів України
(додається).
 
   2. Установити, що Державний комітет архівів  України  є
правонаступником Головного архівного управління України.
 
   3. Визнати  таким, що втратив чинність, Указ Президента
України від 27 жовтня 1999 року N 1400 ( 1400/99 ) "Про Положення
про Головне архівне управління України".
 
   4. Кабінету  Міністрів  України привести свої рішення у
відповідність із цим Указом.
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 22 березня 2000 року
     N 486/2000
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 22 березня 2000 року N 486/2000
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про Державний комітет архівів України
 
 
   1. Державний комітет архівів України (Держкомархів України)
є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України через Міністра юстиції України. ( Абзац перший пункту 1 із
змінами, внесеними згідно  з  Указами Президента N 641/2002
( 641/2002 ) від 15.07.2002, N 1137/2005 ( 1137/2005 ) від
26.07.2005 )
 
   Міністр юстиції України формує державну політику у сфері
архівної  справи  і діловодства та здійснює контроль за її
реалізацією Держкомархівом України. ( Пункт 1 доповнено абзацом
згідно  з Указом Президента N 1137/2005 ( 1137/2005 ) від
26.07.2005 )
 
   Держкомархів України вносить пропозиції Міністрові юстиції
України щодо формування державної політики у сфері архівної справи
і діловодства та забезпечує її реалізацію, здійснює управління у
цій сфері, а також міжгалузеву координацію та функціональне
регулювання  з  питань,  віднесених  до  його відання, несе
відповідальність  за  стан архівної справи і діловодства та
подальший їх розвиток. ( Абзац пункту 1 із змінами, внесеними
згідно  з  Указами Президента N 641/2002 ( 641/2002 ) від
15.07.2002, N 1137/2005 ( 1137/2005 ) від 26.07.2005 )
 
   2. Держкомархів України  у  своїй  діяльності  керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими
актами, а також цим Положенням. ( Абзац перший пункту 2 із
змінами,  внесеними  згідно з Указом Президента N 1137/2005
( 1137/2005 ) від 26.07.2005 )
 
   Держкомархів України  узагальнює  практику  застосування
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому
порядку вносить їх на розгляд Міністрові юстиції України. У межах
своїх повноважень Держкомархів України організовує виконання актів
законодавства  та  здійснює  систематичний  контроль  за  їх
реалізацією. ( Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно
з Указом Президента N 1137/2005 ( 1137/2005 ) від 26.07.2005 )
 
   3. Основними завданнями Держкомархіву України є:
 
   участь у формуванні та забезпечення реалізації державної
політики у сфері архівної справи і діловодства;
 
   здійснення в  межах  повноважень,  визначених  законом,
нормативно-правового регулювання відносин у сфері архівної справи
і діловодства;
 
   визначення перспектив  та  пріоритетних напрямів розвитку
архівної справи і діловодства;
 
   контроль за діяльністю архівних установ і служб діловодства.
 
( Пункт 3 в редакції Указу Президента N 641/2002 ( 641/2002 ) від
15.07.2002 )
 
   4. Держкомархів України відповідно до покладених на нього
завдань:
 
   1) вивчає та узагальнює інформацію про стан архівної справи і
діловодства, прогнозує подальший їх розвиток; ( Підпункт 1 пункту
4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 641/2002
( 641/2002 ) від 15.07.2002 )
 
   2) розробляє цільові програми розвитку архівної справи і
діловодства, визначає заходи щодо їх виконання; ( Підпункт 2
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом  Президента
N 641/2002 ( 641/2002 ) від 15.07.2002 )
 
   3) бере участь у розробленні проектів Державної програми
економічного та соціального розвитку України, Державного бюджету
України;
 
   4) визначає вимоги щодо зберігання архівних документів,
здійснює контроль за додержанням цих вимог, організовує зберігання
архівних  документів,  що перебувають у власності держави і
територіальних громад, та копіювання їх для страхового фонду;
( Підпункт 4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 641/2002 ( 641/2002 ) від 15.07.2002 )
 
   4-1) встановлює вимоги до впорядкування  документів, які
вносяться до Національного архівного фонду. ( Підпункт 4 пункту 4
доповнено підпунктом 4-1 згідно з Указом Президента N 641/2002
( 641/2002 ) від 15.07.2002 )
 
   5) організовує формування Національного архівного фонду, в
тому числі поповнення  його  документами  історико-культурної
спадщини України, що знаходяться за кордоном, та документами
іноземного походження, що стосуються її історії;
 
   6)  організовує приймання на зберігання до державних і
місцевих архівних установ документів від органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, що ліквідуються без визначення
правонаступників, та державних і комунальних підприємств, установ
і організацій, що ліквідуються; ( Підпункт 6 пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 641/2002 ( 641/2002 ) від
15.07.2002 )
 
   7) здійснює контроль за збиранням на території  України
старовинних  архівних  документів, реалізовує переважне право
держави на придбання документів Національного архівного фонду в
разі їх продажу;
 
   8) організовує та здійснює державну реєстрацію документів
Національного архівного фонду;
 
   9) установлює порядок ведення державного обліку документів
Національного архівного фонду, здійснює контроль за дотриманням
цього порядку;
 
   10) веде  централізований  державний  облік  документів
Національного  архівного фонду, документів історико-культурної
спадщини України, що знаходяться за кордоном, та документів
іноземного походження, що стосуються історії України;
 
   11) здійснює контроль за додержанням права власності на
документи Національного архівного фонду;
 
   12) організовує роботу, пов'язану з віднесенням документів
Національного архівного фонду до унікальних та включенням їх до
Державного реєстру національного культурного надбання; ( Підпункт
12 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 641/2002 ( 641/2002 ) від 15.07.2002 )
 
   13) погоджує  рішення  експертних комісій про вилучення
документів з Національного архівного фонду; ( Підпункт 13 пункту 4
із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 641/2002
( 641/2002 ) від 15.07.2002 )
 
   14) здійснює контроль і нормативно-методичне забезпечення
архівної справи та діловодства в органах державної влади, органах
місцевого самоврядування, на підприємствах,  в  установах  і
організаціях, зокрема, встановлює порядок передачі ними документів
поточного діловодства до їх архівних підрозділів і визначає строки
зберігання таких документів;
 
   15) організовує надання державними архівними установами в
установленому порядку юридичним і фізичним особам платних послуг з
використанням інформації архівних документів, проведення робіт,
пов'язаних  з  науково-технічним опрацюванням і забезпеченням
збереженості  архівних  документів,  що є власністю держави,
територіальних громад, юридичних та фізичних осіб, розроблення
нормативно-методичних посібників з архівної справи та діловодства,
затверджує порядок ціноутворення на зазначені роботи та послуги;
( Підпункт 15 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 641/2002 ( 641/2002 ) від 15.07.2002 )
 
   16) установлює порядок зупинення діяльності архівних установ,
які не забезпечують збереження документів Національного архівного
фонду або порушують вимоги державної реєстрації цих документів,
здійснює контроль за його додержанням;
 
   17) надає юридичним та фізичним особам, які мають документи
Національного архівного  фонду,  допомогу  у  зберіганні  та
реставрації цих документів, виготовляє копії унікальних документів
для страхових фондів та фондів користування; ( Підпункт 17 пункту
4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 641/2002
( 641/2002 ) від 15.07.2002 )
 
 
   18) бере в установленому порядку участь у розробленні  та
реалізації програм інформатизації архівної справи; ( Підпункт 18
пункту 4 в редакції Указу Президента N 641/2002 ( 641/2002 ) від
15.07.2002 )
 
   19) установлює порядок користування документами Національного
архівного фонду, що зберігаються в державних архівних установах,
архівних відділах міських рад, здійснює контроль за додержанням
цього  порядку,  дає  рекомендації щодо порядку користування
документами Національного архівного фонду, які зберігаються в
інших місцях; ( Підпункт 19 пункту 4 із змінами, внесеними згідно
з Указом Президента N 641/2002 ( 641/2002 ) від 15.07.2002 )
 
   20) інформує  громадськість  про  документи Національного
архівного фонду, зміст яких може бути використаний юридичними та
фізичними особами;
 
   21) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у
центральному  апараті  Держкомархіву  України, в установах і
організаціях, що належать до сфери його управління;
 
   22) публікує документи Національного архівного фонду, видає
журнал "Архіви України", наукову, науково-популярну, навчальну,
довідкову літературу, рекламно-інформаційні матеріали з архівної
справи і діловодства;
 
   23) організовує і координує науково-дослідну та методичну
роботу в галузі архівознавства, документознавства, археографії,
поширює науково-технічну інформацію з цих питань;
 
   24) забезпечує ведення і вдосконалення галузевої статистичної
звітності;
 
   25) затверджує галузеві стандарти, бере участь у роботах,
пов'язаних  зі  стандартизацією  та  сертифікацією  в галузі
інформації, архівної справи та діловодства;
 
   26) погоджує правила, інструкції, методичні рекомендації і
навчальні програми з питань архівної справи та діловодства,
розроблені іншими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування,  а  також  підприємствами,  установами  і
організаціями;
 
   27) забезпечує в межах визначених законодавством повноважень
виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної
готовності держави;
 
   28) здійснює відповідно до законодавства функції з управління
об'єктами  державної  власності,  що належать до сфери його
управління;
 
   29) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України разом з
відповідними центральними органами виконавчої влади пропозиції про
створення галузевих державних архівів;
 
   30) затверджує положення про центральні державні  архіви
України, разом з відповідними центральними органами виконавчої
влади затверджує положення про галузеві державні архіви, погоджує
положення про державний архів в Автономній Республіці Крим;
( Підпункт 30 пункту 4 в редакції Указу Президента N 641/2002
( 641/2002 ) від 15.07.2002 )
 
   31) погоджує  в  установленому  законодавством  порядку
призначення на посади та звільнення з посад керівників місцевих
державних архівних установ;
 
   31-1) контролює діяльність архівних  установ,  а  також
діяльність архівних відділів міських рад з питань здійснення ними
делегованих органами виконавчої влади повноважень у сфері архівної
справи та діловодства; ( Підпункт 31 пункту 4 доповнено підпунктом
31-1 згідно з Указом Президента N 641/2002 ( 641/2002 ) від
15.07.2002 )
 
   32) дає  рекомендації щодо організації  роботи  архівних
підрозділів державних наукових установ, музеїв та бібліотек, в
яких перебувають на постійному зберіганні документи Національного
архівного фонду; ( Підпункт 32 пункту 4 із змінами, внесеними
згідно з  Указом  Президента  N 641/2002 ( 641/2002 ) від
15.07.2002 )
 
   33) затверджує типове положення про  архівні  підрозділи
органів  державної  влади,  органів місцевого самоврядування,
державних і комунальних підприємств, установ і організацій дає
рекомендації  щодо положень про архівні підрозділи об'єднань
громадян, підприємств, установ та організацій, заснованих на
приватній формі власності; ( Підпункт 33 пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 641/2002 ( 641/2002 ) від
15.07.2002 )
 
   34) дає рекомендації щодо порядку діяльності спеціалізованих
архівних установ, утворених місцевими органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування для централізованого тимчасового
зберігання  архівних  документів,  що  не входять до складу
Національного архівного фонду;
 
   35) розробляє нормативи кадрового забезпечення  державних
архівних установ, механізм їх впровадження;
 
   36) забезпечує реалізацію державної політики зайнятості у
сфері архівної справи і діловодства, затверджує за погодженням з
Міністерством  праці та соціальної політики України галузеві
кваліфікаційні характеристики професій, опрацьовує заходи щодо
забезпечення  державних архівних установ висококваліфікованими
працівниками, координує підготовку, перепідготовку та підвищення
кваліфікації працівників архівних установ та служб діловодства;
( Підпункт 36 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 641/2002 ( 641/2002 ) від 15.07.2002 )
 
   37) забезпечує   у   межах   повноважень,  визначених
законодавством, правовий  та  соціальний  захист  працівників
державних архівних установ;
 
   38) здійснює   в   установленому  порядку  міжнародне
співробітництво в галузі архівної справи;
 
   39) установлює разом з Міністерством культури і мистецтв
України і Державною митною службою України порядок реєстрації
архівних документів, що ввозяться на територію України, здійснює
контроль за додержанням цього порядку;
 
   40) забезпечує  зберігання архівних документів, вилучених
митними або правоохоронними органами, а також конфіскованих за
рішенням суду, проведення експертизи зазначених документів та
надання інформації з метою уточнення права власності на них;
 
   41) здійснює інші функції, що випливають з покладених на
нього завдань.
 
   5. Держкомархів України має право:
 
   1) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для
розгляду питань, що належать до його компетенції;
 
   2) одержувати в установленому законодавством порядку від
органів  державної  влади,  органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, а
також від громадян та їх об'єднань інформацію, документи і
матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 
   3) вимагати від власників архівних документів подання їх на
експертизу  цінності  в  разі загрози знищення або значного
погіршення стану зазначених документів;
 
   4) вимагати від посадових осіб органів державної влади,
органів  місцевого  самоврядування,  підприємств,  установ  і
організацій, керівних органів об'єднань громадян усунення порушень
і недоліків у веденні архівної справи та діловодства;
 
   5) зупиняти діяльність архівних установ, які не забезпечують
збереженість документів  Національного  архівного  фонду  або
порушують вимоги щодо їх державної реєстрації;
 
   6) обмежувати  відповідно  до  законодавства  доступ  до
документів Національного архівного фонду, що зберігаються  у
державних архівах;
 
   7) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням
у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних
договорів України з питань архівної справи та діловодства;
 
   8) скликати в установленому порядку наради, проводити наукові
конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;
 
   9) порушувати в установленому порядку питання про притягнення
до відповідальності посадових осіб і громадян, винних у порушенні
законодавства про Національний архівний фонд і архівні установи та
про  відшкодування  ними шкоди, завданої власнику документів
Національного  архівного  фонду або уповноваженій ним особі.
( Підпункт 9 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 641/2002 ( 641/2002 ) від 15.07.2002 )
 
   6. Працівники Держкомархіву України мають право відвідувати
за його завданням інші центральні органи виконавчої влади, органи
Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та
органи  місцевого  самоврядування,  підприємства,  установи і
організації усіх форм власності, а також мають право доступу до їх
документів,  за  винятком  тих,  що  спеціально охороняються
законодавством.
 
   7. Держкомархів України у процесі виконання покладених на
нього завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами
виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування, а також з відповідними органами та
організаціями інших держав.
 
   8. Держкомархів України в межах своїх повноважень, на основі
та  на  виконання актів законодавства України видає накази,
організовує і контролює їх виконання.
 
   Рішення Держкомархіву України, прийняті  в  межах  його
повноважень, є обов'язковими для органів державної влади, органів
місцевого самоврядування,  підприємств,  установ,  організацій
незалежно від їх підпорядкування і форми власності, а також для
громадян. ( Абзац другий пункту 8 в редакції Указу Президента
N 641/2002 ( 641/2002 ) від 15.07.2002 )
 
   Держкомархів України в разі потреби видає разом з іншими
центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.
 
   Нормативно-правові акти Держкомархіву  України  підлягають
реєстрації в установленому порядку.
 
   Проекти нормативно-правових актів  Держкомархіву  України
підлягають погодженню з Міністром юстиції України. ( Пункт 8
доповнено абзацом  згідно  з  Указом Президента N 1137/2005
( 1137/2005 ) від 26.07.2005 )
 
   9. Держкомархів України очолює Голова, якого призначає на
посаду за поданням Прем'єр-міністра України та припиняє його
повноваження на цій посаді Президент України. ( Абзац перший
пункту 9 в редакції Указу Президента N 1137/2005 ( 1137/2005 ) від
26.07.2005 )
 
   Пропозиції щодо призначення на посаду і звільнення з посади
Голови Держкомархіву України вносить Прем'єр-міністрові України
Міністр юстиції України. ( Пункт 9 доповнено абзацом згідно з
Указом Президента N 1137/2005 ( 1137/2005 ) від 26.07.2005 )
 
   Голова Держкомархіву України здійснює керівництво дорученими
йому сферами діяльності та несе персональну відповідальність перед
Президентом України, Кабінетом Міністрів України за стан справ у
цих сферах.
 
   Голова Держкомархіву  України  має  заступників,  які
призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до
законодавства.
 
   Голова Держкомархіву України розподіляє обов'язки між своїми
заступниками,  затверджує положення про структурні підрозділи
центрального  апарату,  визначає  ступінь  відповідальності
заступників і керівників структурних підрозділів центрального
апарату.
 
   Голова призначає на посади та звільняє з посад працівників
центрального  апарату Держкомархіву України, в тому числі -
керівників  структурних  підрозділів  центрального  апарату
Держкомархіву України. ( Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Указом
Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004, із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 1137/2005 ( 1137/2005 ) від
26.07.2005 )
 
   10. Для погодженого вирішення питань,  що  належать  до
компетенції  Держкомархіву  України, обговорення найважливіших
напрямів його  діяльності  та  розвитку  доручених  сфер  у
Держкомархіві  України  утворюється  колегія у складі Голови
Держкомархіву  України (голова колегії), його заступників за
посадою та інших керівних працівників Держкомархіву України.
 
   У разі потреби до складу колегії Держкомархіву України можуть
входити в установленому порядку інші особи. ( Абзац другий пункту
10 в редакції Указу Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від
05.03.2004 )
 
   Члени колегії затверджуються та увільняються від виконання
обов'язків Кабінетом Міністрів України.
 
   Рішення колегії проводяться в життя наказами Держкомархіву
України.
 
   11. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо
головних напрямів розвитку сфери архівної справи та діловодства,
обговорення найважливіших програм та інших питань у Держкомархіві
України  може  утворюватися  наукова  рада  з  учених  і
висококваліфікованих фахівців.
 
   Склад наукової ради і положення про неї затверджує Голова
Держкомархіву України.
 
   У Держкомархіві України  з  урахуванням  специфіки  його
діяльності можуть утворюватися й інші дорадчі та консультативні
органи. Склад цих органів і положення про них затверджує Голова
Держкомархіву України.
 
   12. Гранична чисельність працівників Держкомархіву України
затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   Структуру Держкомархіву України затверджує Міністр юстиції
України за поданням Голови Держкомархіву України. ( Абзац другий
пункту 12 в редакції Указів Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від
05.03.2004, N 1137/2005 ( 1137/2005 ) від 26.07.2005 )
 
   Штатний розпис та кошторис видатків Держкомархіву України
затверджує Голова Держкомархіву  України  за  погодженням  з
Міністерством фінансів України.
 
   Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Держкомархіву України затверджує Голова. ( Пункт 12 доповнено
абзацом згідно з Указом Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від
05.03.2004 )
 
   13. Держкомархів України є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку
із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  В.ЛИТВИН
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner