Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 473/2000 від 21.03.2000

Про Координаційну раду з питань державної служби при Президентові України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
      Про Координаційну раду з питань державної
         служби при Президентові України
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
     N  1/2003 (  1/2003 ) від 04.01.2003
     N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004
     N  77/2005 (  77/2005 ) від 22.01.2005
     N 1084/2005 ( 1084/2005 ) від 11.07.2005 )
 
 
 
   Відповідно до  Указу  Президента  України від 11 лютого
2000 року N 208 ( 208/2000 ) "Про підвищення ефективності системи
державної служби" п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань
державної служби при Президентові України (додається).
 
 
   ( Стаття 2 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 1084/2005 ( 1084/2005 ) від 11.07.2005 )
 
 
   3. У підпункті 27 пункту 4 Положення про Головне управління
державної служби України, затвердженого Указом Президента України
від 2 жовтня 1999 року N 1272 ( 1272/99 ), слова "Ради по роботі з
кадрами при Президентові України" замінити словами "Координаційної
ради з питань державної служби при Президентові України".
 
 
 Президент України                    Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 21 березня 2000 року
     N 473/2000
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 21 березня 2000 року N 473/2000
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про Координаційну раду з питань державної служби
           при Президентові України
 
 
   1. Координаційна рада з  питань  державної  служби  при
Президентові  України  (далі  -  Рада)  є  постійно  діючим
консультативно-дорадчим органом.
 
   2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України,  актами Президента України,
Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
 
   3. Основними завданнями Ради є:
 
   визначення шляхів, засобів і  форм  реалізації  основних
напрямів державної політики у сфері державної служби, об'єднання
зусиль державних органів щодо підвищення її ефективності;
 
   розгляд проектів реформування системи державної служби та
підготовка пропозицій до плану заходів її впровадження, аналізу і
можливого коригування дій;
 
   розгляд проектів законів та інших нормативно-правових актів з
питань  державної  служби,  служби  в  органах  місцевого
самоврядування, кадрового забезпечення  державної  служби  та
державних підприємств, установ, організацій;
 
   аналіз взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої
влади щодо реалізації кадрової політики та з питань державної
служби, підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності цієї
роботи;
 
   розгляд питань  та  пропозицій  щодо  оптимізації  та
вдосконалення управління державною службою;
 
   аналіз стану та ефективності використання інтелектуального і
управлінського потенціалу держави, розроблення  заходів  щодо
стимулювання праці, посилення правових гарантій, матеріальної та
моральної захищеності державних службовців, а також удосконалення
адміністративної  культури,  підвищення  відповідальності  та
запобігання проявам корупції серед державних службовців, посилення
суспільної довіри до державної служби;
 
   аналіз стану та розгляд заходів з удосконалення системи
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних
службовців  та  керівників  державних підприємств, установ і
організацій, а також проведення наукових досліджень з питань
державної служби;
 
   вивчення та  розроблення  пропозицій  щодо  впровадження
вітчизняного та міжнародного  досвіду  з  питань  державного
управління, державної служби, кадрового менеджмента.
 
   4. Рада з метою вивчення та розгляду питань, що належать до
її компетенції, має право:
 
   утворювати у разі потреби комісії, експертні і робочі групи,
залучати  у  встановленому порядку працівників центральних і
місцевих  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого
самоврядування, а також вчених та провідних фахівців;
 
   одержувати безоплатно у встановленому порядку необхідну для
її діяльності інформацію, документи, матеріали і статистичні дані;
 
   заслуховувати на своїх засіданнях  інформацію  керівників
міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої
влади, державних підприємств, установ і організацій з питань, що
належать до компетенції Ради.
 
   5. Організаційною  формою  роботи Ради є засідання, які
проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на півріччя.
Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини
членів Ради.
 
   Головує на засіданнях голова Ради або за його дорученням один
із заступників голови.
 
   Питання, що  потребують  оперативного  вирішення,  можуть
розглядатися шляхом опитування членів Ради та оформлятися у
встановленому порядку.
 
   6. Рішення  Ради  оформляються  у  вигляді  протоколів,
рекомендацій, які підписує головуючий на засіданні.
 
   Рішення та рекомендації Ради є обов'язковими для розгляду
центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, державними підприємствами, установами і
організаціями.
 
   7. Головою Ради за посадою є Державний секретар України, а
його  заступниками  - Міністр Кабінету Міністрів України та
Начальник Головного управління державної служби України.
( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1/2003 ( 1/2003 ) від 04.01.2003, N 280/2004 ( 280/2004 ) від
05.03.2004; в редакції Указу Президента N 1084/2005 ( 1084/2005 )
від 11.07.2005 )
 
   8. Персональний склад Ради затверджує Президент України за
поданням голови Ради.
 
   Особи, які відповідно до Указу Президента  України  від
11 лютого 2000 року N 208 ( 208/2000 ) входять до складу Ради за
посадами, у разі звільнення із займаних посад одночасно вибувають
із складу Ради, а новопризначені на ці посади особи вводяться до
її складу. Про кожний з таких випадків голова Ради повідомляє на
черговому засіданні Ради, про що робиться відповідний запис у
протоколі засідання.
 
   9. Рада систематично  інформує  громадськість  про  свою
діяльність і прийняті рішення.
 
   10. Організаційне забезпечення діяльності Ради здійснюється
Головною службою регіональної та кадрової політики Секретаріату
Президента України, а також Головним управлінням державної служби
України, яке виконує і функції робочого органу Ради. ( Абзац
перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1/2003 ( 1/2003 ) від 04.01.2003; в редакції Указу Президента
N 1084/2005 ( 1084/2005 ) від 11.07.2005 )
 
   Матеріально-технічне, фінансове та інші види забезпечення
діяльності Ради здійснюються Кабінетом Міністрів України.
 
   11. Рада використовує у своїй роботі бланки  зі  своїм
найменуванням.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                   В.ЛИТВИН
 
   ( СКЛАД Координаційної ради з питань державної служби при
Президентові України втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1084/2005 ( 1084/2005 ) від 11.07.2005 )
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner