Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 276/2000 від 23.02.2000

Про першочергові заходи щодо реалізації Послання Президента України до Верховної Ради України "Україна: поступ у XXI сторіччя. Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000 - 2004 роки"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

                             У К А З
                        ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
         Про першочергові заходи щодо реалізації Послання
      Президента України до Верховної Ради України "Україна:
   поступ у XXI сторіччя. Стратегія економічного та соціального
                  розвитку на 2000 - 2004 роки"
 
 
     З метою   організаційного  забезпечення  реалізації  Послання
Президента  України  до  Верховної  Ради  України  (  276а/2000  )
"Україна:   поступ  у  XXI  сторіччя.  Стратегія  економічного  та
соціального  розвитку  на  2000  -  2004  роки"  (далі  - Послання
Президента України) п о с т а н о в л я ю:
 
     1. Кабінету Міністрів України:
 
     1) покласти  в  основу Програми діяльності Кабінету Міністрів
України положення,  висновки та завдання,  що містяться у Посланні
Президента України.
 
     Головною метою  Програми  має  стати  досягнення визначених у
Посланні  Президента  України  темпів  економічного  зростання  як
основи  вирішення  всього  комплексу завдань соціально-економічної
політики на наступні п'ять років.
 
     Передбачити такі основні пріоритетні напрями:
 
     - здійснення активної структурної і  інвестиційної  політики,
забезпечення  переходу  на  інноваційний шлях розвитку як основної
передумови реалізації стратегії економічного зростання;
 
     - посилення соціальної політики,  погашення заборгованості  з
заробітної  плати,  пенсій,  інших  соціальних виплат,  підвищення
доходів  населення,   проведення   пенсійної   реформи,   активної
демографічної  політики,  всебічний  розвиток  освіти,  поліпшення
охорони здоров'я населення, підтримки молоді;
 
     - завершення формування критичної маси ринкових перетворень;
 
     - поглиблення адміністративної реформи,  зміцнення інститутів
державної влади;
 
     - реалізація  ефективної  регіональної  політики,  розширення
прав і  посилення  відповідальності  місцевих  органів  виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування за соціально-економічний
розвиток територій;
 
     - створення конкурентного середовища,  регулювання  природних
монополій,   усунення  умов  для  можливих  зловживань,  подолання
корупції та тіньової економіки;
 
     - розвиток     внутрішнього     ринку     і     вдосконалення
зовнішньоекономічної     діяльності,     використання    вигідного
географічного  положення  для  утвердження  України  як  провідної
транзитної держави;
 
     - удосконалення  системи розрахунків і платежів,  бюджетної і
податкової політики, міжбюджетних відносин, забезпечення цільового
і  ефективного  витрачання бюджетних коштів,  зниження податкового
навантаження  з   одночасним   розширенням   бази   оподаткування,
обмеження зовнішніх і внутрішніх боргів держави;
 
     - посилення економічної і екологічної безпеки;
 
     2) визначити членів Кабінету  Міністрів  України,  керівників
центральних    органів    виконавчої    влади,   які   персонально
відповідатимуть   за   реалізацію   основних   положень   Послання
Президента України з відповідних напрямів;
 
     3) забезпечити   через   засоби   масової  інформації  широке
роз'яснення   змісту   положень   Послання   Президента   України,
висвітлення   ходу   їх  реалізації,  позитивного  досвіду  роботи
суб'єктів  підприємницької  діяльності,  центральних  і   місцевих
органів влади з цих питань;
 
     4) організувати  проведення  з питань,  визначених в Посланні
Президента  України,  наукових  конференцій,   "круглих   столів",
лекцій. Залучати до цієї роботи членів Кабінету Міністрів України,
провідних вчених та спеціалістів,  які працюють  у  різних  сферах
економіки.
 
     2. Кабінету   Міністрів   України   разом   з  Адміністрацією
Президента України:
 
     практикувати врахування думки громадськості під час прийняття
рішень,  які  торкаються  прав  громадян,  інтересів  державного і
суспільного життя;
 
     підготувати до 1 квітня 2000 року пропозиції щодо  поліпшення
інформування  громадськості  про  діяльність  центральних  органів
виконавчої влади;
 
     подати до 1 квітня  2000  року  пропозиції  щодо  активізації
роботи  з  кадрами  всіх  рівнів,  насамперед  з  резервом кадрів,
забезпечення  системності  цієї  роботи,  відповідності   сучасним
вимогам,   включення   до   резерву   компетентних,   ініціативних
спеціалістів;
 
     прискорити підготовку пропозицій  щодо  реформування  системи
місцевого   самоврядування,  передбачивши  проведення  відповідних
правових, фінансових і організаційних заходів;
 
     подати до  1  травня  2000  року  пропозиції  щодо  посилення
дієвості та ефективності системи державного контролю;
 
     провести протягом 2000 року атестацію установ,  що здійснюють
підготовку  і  підвищення  кваліфікації  державних  службовців  та
керівників  підприємств  і  організацій.  Внести  пропозиції  щодо
підготовки менеджерів ринкової інфраструктури.
 
     3. Керівникам центральних органів  виконавчої  влади,  Голові
Ради  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  головам  обласних,
Київської  та  Севастопольської  міських  державних  адміністрацій
забезпечити  безумовне  виконання  завдань,  визначених у Посланні
Президента  України,  здійснювати  систематичний  контроль  за  їх
реалізацією.
 
     4. Запропонувати  Верховній Раді України у процесі роботи над
прийняттям  законодавчих  актів  враховувати   основні   положення
стратегії  економічної та соціальної політики на 2000 - 2004 роки,
що викладені у Посланні Президента України.  Першочергове значення
приділяти   створенню   законодавчої  бази  ринкових  перетворень,
зокрема реформуванню відносин власності,  розвитку підприємництва,
інфраструктури   ринку,   конкурентного   середовища,  детінізації
економіки,  подоланню   корупції,   вдосконаленню   податкової   і
бюджетної політики та міжбюджетних відносин,  зміцненню інститутів
державної влади.  Забезпечити системність  законодавчого  процесу,
його  відповідність  поточним  потребам  і перспективним проблемам
суспільного життя,  залучення до цієї  важливої  справи  провідних
наукових  установ.  Прискорити роботу щодо приведення чинних актів
законодавства у    відповідність    з     Конституцією     України
(  254к/96-ВР ).
 
     5. Рекомендувати:
 
     Національному банку    України    спрямувати    зусилля    на
забезпечення  грошової  та  фінансової стабілізації,  оздоровлення
банківської системи,  вдосконалення курсової політики і  валютного
регулювання;
 
     Генеральній прокуратурі  України  вжити  заходів до посилення
координації роботи з детінізації економіки,  подолання корупції та
організованої  злочинності  у  сфері економіки,  захисту державної
власності, економічних інтересів держави;
 
     Верховній Раді Автономної Республіки Крим,  органам місцевого
самоврядування покласти в основу своєї роботи положення,  висновки
і завдання,  що містяться у Посланні Президента України і  входять
до компетенції зазначених органів.
 
     6. Кабінету   Міністрів  України  раз  на  півріччя  подавати
Президентові України звіт про хід реалізації  Послання  Президента
України.
 
     7. Главі   Адміністрації   Президента  України  опрацювати  в
десятиденний строк пропозиції щодо правового,  організаційного  та
пропагандистського забезпечення реалізації завдань, які випливають
з  Послання  Президента  України,  та   подати   їх   на   розгляд
Президентові України.
 
     8. Контроль   за   реалізацією   цього   Указу   покласти  на
Адміністрацію Президента України.
 
 
 Президент України                               Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 23 лютого 2000 року
          N 276/2000<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner