Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 1626/99 від 29.12.1999

Про невідкладні заходи щодо прискорення приватизації майна в Україні


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
       Про невідкладні заходи щодо прискорення
          приватизації майна в Україні
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
     N 1374/2000 ( 1374/2000 ) від 25.12.2000 )
     
 
 
   З метою  сприяння  здійсненню  економічних реформ шляхом
прискорення процесу приватизації майна та подальшого розвитку
фондового ринку п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Визначити  пріоритетами  діяльності Кабінету Міністрів
України та Фонду державного майна України щодо приватизації
державного майна у 2000-2002 роках:
 
   прискорення темпів  та  забезпечення повноти приватизації
середніх та великих підприємств на засадах гнучкого ціноутворення,
спрощення процедур складання планів приватизації таких об'єктів;
 
   підвищення ефективності приватизації державного майна через
створення механізмів продажу об'єктів приватизації з урахуванням
їх індивідуальних особливостей; підвищення привабливості об'єктів
приватизації, в тому числі шляхом здійснення у встановленому
порядку реструктуризації прострочених боргових зобов'язань перед
бюджетами та державними цільовими фондами, за кредитами, наданими
під державні гарантії, або врахування таких боргових зобов'язань в
умовах продажу об'єктів;
 
   створення сприятливих умов для появи приватних власників, які
мають  довгострокові  інвестиційні  інтереси  у  розвитку
приватизованих підприємств;
 
   вдосконалення механізму захисту прав дрібних інвесторів;
 
   сприяння залученню інвестиційних ресурсів, у тому  числі
легалізованих   у   встановленому   порядку,   підвищення
заінтересованості інвесторів щодо українських підприємств  на
внутрішньому і міжнародних фондових ринках;
 
   приватизацію підприємств, які мають стратегічне значення для
економіки та безпеки держави чи займають монопольне становище на
загальнодержавному ринку відповідних товарів (робіт, послуг),
інвесторами, що виробляють продукцію (виконують роботи, надають
послуги), аналогічну продукції (роботам, послугам) підприємств, що
приватизуються, та мають довгострокові інтереси  в  розвитку
приватизованих підприємств (далі - промисловий інвестор), без
покладення на такого  інвестора  зобов'язань  щодо  внесення
інвестицій, їх розміру та строків (інвестиційні зобов'язання);
 
   забезпечення у процесі приватизації мінімального розпорошення
акцій підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та
безпеки  держави  чи  займають  монопольне  становище  на
загальнодержавному ринку відповідних товарів (робіт, послуг), та
продажу акцій таких підприємств промисловим інвесторам єдиним
пакетом;
 
   забезпечення надходження до Державного бюджету України коштів
від приватизації державного майна у сумі, еквівалентній 3 млрд.
доларів США, в тому числі в 2000 році - 500 млн. доларів США;
 
   сприяння розвитку та структурній перебудові економіки України
через  підтримку  недержавних  інвестицій  у  приватизовані
підприємства;
 
   забезпечення здійснення ефективного управління корпоративними
правами, що належать державі;
 
   сприяння подальшому розвитку фондового ринку.
 
   2. Фонду державного майна України у процесі приватизації
державного майна у 2000-2002 роках забезпечити:
 
   підвищення ефективності  продажу  об'єктів  приватизації,
насамперед шляхом врахування їх фінансово-майнового стану та
аналізу попиту потенційних покупців;
 
   відкритість та прозорість процесу приватизації державного
майна,  надання  потенційним інвесторам через національні та
іноземні засоби масової інформації вичерпної інформації  про
об'єкти приватизації;
 
   опублікування щорічно  до 15 січня переліку підприємств,
пакети акцій яких розміром не менше 25 відсотків статутного фонду
пропонуються для продажу у поточному році, із зазначенням розмірів
цих пакетів акцій та розмірів пакетів акцій, що закріплюються у
державній власності, та недопущення змін опублікованих даних;
 
   продаж підприємств,  які  мають стратегічне значення для
економіки та безпеки держави чи займають монопольне становище на
загальнодержавному ринку відповідних товарів (робіт, послуг), або
контрольних  пакетів  акцій  таких  підприємств  промисловим
інвесторам;
 
   продаж у 2000 році не менше 2200 належних державі залишків
пакетів акцій розміром до 25 відсотків статутного фонду відкритих
акціонерних товариств, створених до 1 січня 2000 року, щодо яких
не прийнято у встановленому порядку рішення про закріплення у
державній власності, через організаторів торгівлі цінними паперами
на фондовому ринку;
 
   публічність процедури  та  обгрунтованість  тимчасового
закріплення акцій у власності держави.
 
   3. Зобов'язати органи виконавчої влади та їх посадових осіб
діяти у процесі приватизації лише на підставі, в межах повноважень
та  у  спосіб,  передбачені законодавством України з питань
приватизації.
 
   4. Кабінету Міністрів України,  Фонду  державного  майна
України:
 
   вжити до  1  лютого 2000 року заходів до максимального
скорочення у встановленому порядку закріплених  у  державній
власності пакетів акцій підприємств;
 
   до набрання чинності Законом України про управління об'єктами
державної  власності  здійснювати  передачу  в  управління
уповноваженим особам лише закріплених у встановленому порядку у
державній власності пакетів акцій підприємств;
 
   обмежити передачу в управління міністерствам, іншим органам
виконавчої влади закріплених у встановленому порядку у державній
власності пакетів акцій підприємств;
 
   внести до 1 лютого 2000 року у  встановленому  порядку
пропозиції щодо створення на базі державних підприємств, які не
підлягають приватизації (крім казенних), державних господарських
товариств та механізму такого перетворення;
 
   забезпечувати відповідно  до  законодавства  моніторинг
фінансово-господарського стану приватизованих підприємств, які
мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави чи
займають монопольне  становище  на  загальнодержавному  ринку
відповідних товарів (робіт, послуг);
 
   підготувати до  15  січня  2000  року законопроект щодо
використання у процесі приватизації послуг уповноважених осіб
(радників) та порядку оплати таких послуг.
 
   5. Фонду державного майна України, Антимонопольному комітету
України:
 
   розглянути питання про ефективність діяльності  державних
холдингових  та  акціонерних  компаній,  статутні фонди яких
сформовано за рахунок закріплених у державній власності пакетів
акцій, і внести у місячний строк пропозиції щодо ліквідації
відповідних компаній, діяльність яких є неефективною, з наступним
продажем пакетів акцій, що були передані до статутних фондів таких
компаній;
 
   внести до своїх нормативно-правових актів зміни щодо:
 
   - спрощення процедури надання у передбачених законодавством
випадках згоди органами Антимонопольного комітету України на
придбання акцій (часток, паїв) об'єктів приватизації;
 
   - недопущення до участі у конкурсах, аукціонах з продажу
підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і
безпеки  держави  чи  займають  монопольне  становище  на
загальнодержавному ринку відповідних товарів (робіт, послуг),
контрольних пакетів акцій таких підприємств претендентів, якщо
надана ними за умовами конкурсу, аукціону інформація не дає
можливості встановити реального власника таких претендентів та
суб'єктів, які контролюватимуть подальшу діяльність підприємства,
що приватизується;
 
   підготувати проект  законодавчого  акта  щодо  покладення
відповідальності за порушення антимонопольного законодавства у
процесі приватизації державного майна з вини покупця на покупця.
 
   6. Кабінету Міністрів України внести у встановленому порядку
на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін
до Закону України "Про передачу об'єктів права державної та
комунальної власності" та інших законів України щодо здійснення
передачі об'єктів права державної власності у комунальну власність
на платній основі.
 
   Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна України,
міністерствам,  іншим органам виконавчої влади, уповноваженим
управляти  об'єктами державної власності, зупинити безоплатну
передачу об'єктів права державної власності (крім житлового фонду
та об'єктів інфраструктури, що його обслуговують, а також об'єктів
соціальної інфраструктури міста Славутич) у комунальну власність
до вирішення Верховною Радою України питання щодо законопроекту,
зазначеного у частині першій цієї статті. ( Абзац другий статті 6
із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1374/2000
( 1374/2000 ) від 25.12.2000 )
 
   7. Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку
вжити заходів для зосередження вторинної торгівлі цінними паперами
інвестиційно привабливих підприємств виключно на фондових біржах
та у ліцензованих торговельно-інформаційних системах.
 
   8. Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку,
Фонду державного майна України, Державній акціонерній компанії
"Національна мережа аукціонних центрів" створити загальнодержавну
інформаційну  систему  розкриття  за міжнародними стандартами
інформації про фінансово-господарську  діяльність  акціонерних
товариств.
 
   9. Кабінету  Міністрів  України,  Фонду державного майна
України, міністерствам, іншим органам виконавчої влади забезпечити
розробку  і впровадження системи підготовки і перепідготовки
менеджерів для ефективного управління підприємствами в умовах
ринкової економіки.
 
   10. Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку,
Міністерству освіти і науки України внести до 1 лютого 2000 року
пропозиції щодо створення системи підготовки спеціалістів з питань
фондового ринку.
 
   11. Кабінету Міністрів України:
 
   внести до 15 січня 2000 року на розгляд Верховної Ради
України  проект Закону України про приватизацію Українського
державного підприємства електрозв'язку "Укртелеком";
 
   розглянути питання щодо скорочення переліку  підприємств,
заборонених до приватизації, та внести до 1 лютого 2000 року у
встановленому порядку  на  розгляд  Верховної  Ради  України
законопроект щодо внесення відповідних змін до Законів України
"Про приватизацію державного майна" та "Про перелік об'єктів права
державної власності, що не підлягають приватизації";
 
   забезпечити до 1 лютого 2000 року передачу Фонду державного
майна України переліків не менше 4000 об'єктів незавершеного
будівництва для наступної приватизації таких об'єктів;
 
   вжити заходів  до  затвердження до 1 березня 2000 року
переліків не менше 4000 земельних ділянок несільськогосподарського
призначення, що підлягають продажу у 2000-2001 роках;
 
   внести до 1 лютого 2000 року у встановленому порядку на
розгляд Верховної Ради  України  законопроект  про  внесення
відповідних змін до законів України з питань приватизації у
зв'язку із закінченням використання приватизаційних  майнових
сертифікатів.
 
 
 Президент України                Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 29 грудня 1999 року
     N 1626/99
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner