Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 1572/99 від 15.12.1999

Про систему центральних органів виконавчої влади


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
         Про систему центральних органів
             виконавчої влади
 
    { Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
     N 572/2000 від 07.04.2000
     N 899/2000 ( 899/2000 ) від 14.07.2000 
     N 1277/2000 ( 1277/2000 ) від 02.12.2000 
     N 1394/2000 ( 1394/2000 ) від 30.12.2000 
     N 345/2001 ( 345/2001 ) від 29.05.2001 
     N  22/2002 (  22/2002 ) від 15.01.2002 
     N 324/2003 ( 324/2003 ) від 14.04.2003 
     N 434/2003 ( 434/2003 ) від 26.05.2003 
     N 464/2003 ( 464/2003 ) від 03.06.2003
     N 540/2003 ( 540/2003 ) від 19.06.2003 
     N 919/2003 ( 919/2003 ) від 27.08.2003 
     N 1227/2003 ( 1227/2003 ) від 29.10.2003
     N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004
     N 755/2004 ( 755/2004 ) від 06.07.2004
     N 442/2005 ( 442/2005 ) від 07.03.2005
     N 455/2005 ( 455/2005 ) від 10.03.2005
     N 794/2005 ( 794/2005 ) від 16.05.2005
     N 216/2006 ( 216/2006 ) від 13.03.2006 }
 
 
 
   Виходячи з необхідності впорядкування системи центральних
органів виконавчої влади та відсутності відповідного законодавчого
регулювання, з метою поетапного  здійснення  адміністративної
реформи в Україні, керуючись статтями 106 і 116 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Відповідно до Конституції України вищим органом у системі
органів  виконавчої влади є Кабінет Міністрів України, який
спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої
влади.
 
   До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр
України, Перший віце-прем'єр-міністр, три віце-прем'єр-міністри,
міністри. ( Частина друга статті 1 в редакції Указу Президента
N 345/2001 ( 345/2001 ) від 29.05.2001 )
 
   Прем'єр-міністр України  керує роботою Кабінету Міністрів
України, спрямовує її на забезпечення здійснення внутрішньої і
зовнішньої політики держави, виконання Конституції ( 254к/96-ВР )
і законів України, актів Президента України, Програми діяльності
Кабінету Міністрів України ( 550-2000-п ) та інших завдань,
покладених  на   Кабінет   Міністрів   України.   Перший
віце-прем'єр-міністр та віце-прем'єр-міністри згідно з розподілом
повноважень забезпечують виконання Конституції України, законів
України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України,
координують виконання заходів з відповідних питань міністерствами
та іншими центральними органами виконавчої влади, не здійснюючи
при цьому безпосереднього керівництва їх роботою. ( Частина третя
статті 1 в редакції Указу Президента N 345/2001 ( 345/2001 ) від
29.05.2001 )
 
   Посади Прем'єр-міністра      України,      Першого
віце-прем'єр-міністра,  віце-прем'єр-міністрів,  міністрів  за
характером повноважень, порядком призначення  на  посади  та
звільнення з посад належать до політичних і не відносяться до
категорій посад державних службовців, визначених Законом України
"Про державну службу" ( 3723-12 ). ( Частина четверта статті 1 в
редакції Указу Президента N 345/2001 ( 345/2001 ) від 29.05.2001 )
 
   До системи  центральних органів виконавчої влади України
входять міністерства, державні комітети (державні служби) та
центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.
 
   Міністерство  є  головним (провідним) органом у системі
центральних органів виконавчої влади в забезпеченні впровадження
державної політики у визначеній сфері діяльності. Міністр як член
Кабінету Міністрів України особисто відповідає за розроблення і
реалізацію державної політики, спрямовує і координує здійснення
центральними  органами  виконавчої  влади  заходів з питань,
віднесених до його відання, приймає рішення щодо  розподілу
відповідних бюджетних коштів. Не допускається прийняття актів
Кабінету Міністрів України та утворених ним органів, внесення
проектів законів та актів Президента України з таких питань без
погодження з відповідним міністром. Міністр на виконання вимог
законодавства в межах наданих повноважень визначає політичні
пріоритети та стратегічні напрями роботи міністерства та шляхи
досягнення поставлених цілей. ( Абзац перший частини шостої статті
1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 434/2003
( 434/2003 ) від 26.05.2003 )
   Порядок виконання обов'язків міністра в разі його тимчасової
відсутності визначається Кабінетом Міністрів України. ( Абзац
другий частини шостої статті 1 в редакції Указу Президента
N 434/2003 ( 434/2003 ) від 26.05.2003; із змінами, внесеними
згідно  з  Указом  Президента N 455/2005 ( 455/2005 ) від
10.03.2005 )
( Частина шоста статті 1 в редакції Указу Президента N 345/2001
( 345/2001 ) від 29.05.2001, із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 434/2003 ( 434/2003 ) від 26.05.2003 )
 
   Державний комітет (державна служба) є центральним органом
виконавчої  влади,  діяльність  якого  спрямовує і координує
Прем'єр-міністр України або один із віце-прем'єр-міністрів чи
міністрів. Державний комітет (державна служба) вносить пропозиції
щодо формування державної політики відповідним членам Кабінету
Міністрів України та забезпечує її реалізацію у визначеній сфері
діяльності, здійснює управління в цій сфері, а також міжгалузеву
координацію та функціональне регулювання з питань, віднесених до
його відання. Державний комітет (державну службу) очолює його
голова.
 
   Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом
має визначені Конституцією та законодавством України особливі
завдання  та  повноваження,  щодо нього може встановлюватись
спеціальний  порядок  утворення,  реорганізації,  ліквідації,
підконтрольності, підзвітності, а також призначення і звільнення
керівників та вирішення інших питань. Центральний орган виконавчої
влади зі спеціальним статусом очолює його голова.
 
   Міністр, керівник іншого центрального органу виконавчої влади
має не більше чотирьох заступників, у тому числі одного першого,
які належать до числа керівників відповідного міністерства, іншого
центрального органу виконавчої влади. У разі необхідності за
рішенням  Президента України кількість заступників керівників
окремих центральних органів виконавчої влади може бути збільшена.
( Статтю 1 доповнено частиною восьмою згідно з Указом Президента
N 455/2005 ( 455/2005 ) від 10.03.2005 )
 
   Установити, що Кабінет Міністрів України вносить подання
стосовно створення центральних органів виконавчої влади за формою
і статусом, визначеними цією статтею.
 
   2. Центральні органи виконавчої влади діють на підставі
положень, які затверджує Президент України.
 
   Статус  керівників  центральних органів виконавчої влади
встановлюється  положеннями  про  ці органи. Не допускається
прирівняння будь-яких посад в органах виконавчої влади за статусом
до членів Кабінету Міністрів України. ( Частина друга статті 2 із
змінами,  внесеними  згідно з Указами Президента N 919/2003
( 919/2003 ) від 27.08.2003, N 280/2004 ( 280/2004 ) від
05.03.2004 )
 
   Керівників  центральних  органів  виконавчої  влади  в
установленому порядку призначає на посади Президент України за
поданням  Прем'єр-міністра  України.  Повноваження  керівників
центральних органів виконавчої влади на цих посадах припиняє
Президент України. ( Частина третя статті 2 із змінами, внесеними
згідно  з  Указами Президента N 899/2000 ( 899/2000 ) від
14.07.2000, N 1277/2000 ( 1277/2000 ) від 02.12.2000, N 1394/2000
(  1394/2000 ) від 30.12.2000, в редакції Указу Президента
N 345/2001 ( 345/2001 ) від 29.05.2001 )
 
 
   ( Частину четверту статті 2 виключено на підставі Указу
Президента N 455/2005 ( 455/2005 ) від 10.03.2005 )
 
 
   3. Фінансування  видатків  на  забезпечення  діяльності
центральних органів виконавчої влади здійснюється за рахунок
коштів Державного бюджету України.
 
   Гранична чисельність  працівників  центральних  органів
виконавчої влади затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   Структуру міністерства, а також структуру центрального органу
виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує міністр,
затверджує відповідний міністр, структуру іншого центрального
органу виконавчої влади затверджує його керівник, якщо інше не
передбачено законом. ( Частина третя статті 3 в редакції Указу
Президента N 345/2001 ( 345/2001 ) від 29.05.2001; із змінами,
внесеними згідно з Указами Президента N 22/2002 ( 22/2002 ) від
15.01.2002, N 324/2003 ( 324/2003 ) від 14.04.2003, N 434/2003
(  434/2003  ) від 26.05.2003; в редакції Указу Президента
N 794/2005 ( 794/2005 ) від 16.05.2005 )
 
   Працівників центральних апаратів міністерств призначають на
посади та звільняють з посад відповідні міністри інших центральних
органів виконавчої влади - їх керівники. ( Статтю 3 доповнено
частиною  четвертою  згідно  з Указом Президента N 324/2003
( 324/2003 ) від 14.04.2003; із змінами, внесеними згідно з
Указами Президента N 434/2003 ( 434/2003 ) від 26.05.2003,
N 464/2003 ( 464/2003 ) від 03.06.2003, N 540/2003 ( 540/2003 )
від  19.06.2003, N 1227/2003 ( 1227/2003 ) від 29.10.2003,
N 755/2004 ( 755/2004 ) від 06.07.2004, N 442/2005 ( 442/2005 )
від 07.03.2005 )
 
   Штатний розпис, кошторис видатків міністерства затверджує
відповідний  міністр за погодженням з Міністерством фінансів
України. Штатний розпис, кошторис видатків іншого центрального
органу виконавчої влади затверджує керівник цього органу за
погодженням з Міністерством фінансів України. ( Частина статті 3 в
редакції Указу Президента N 345/2001 ( 345/2001 ) від 29.05.2001,
із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 434/2003
( 434/2003 ) від 26.05.2003 )
 
 
   { Статтю 4 виключено на підставі Указу Президента N 216/2006
( 216/2006 ) від 13.03.2006 }
 
 
   5. Центральні органи виконавчої влади можуть мати  свої
територіальні  органи,  що  утворюються,  реорганізовуються і
ліквідовуються в порядку, встановленому законодавством.
 
   Керівників територіальних органів міністерства призначає на
посади та звільняє з посад у встановленому порядку міністр, іншого
центрального органу виконавчої влади - керівник цього органу.
( Частина друга статті 5 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 345/2001 ( 345/2001 ) від 29.05.2001, в редакції
Указу Президента N 22/2002 ( 22/2002 ) від 15.01.2002 )
 
   5-1.  Для  забезпечення реалізації державної політики в
особливо важливих сферах діяльності та державного управління ними
у складі окремих центральних органів  виконавчої  влади  зі
спеціальним статусом у межах коштів, передбачених на їх утримання,
можуть бути утворені відповідні департаменти (служби).
 
   Утворення департаменту (служби), призначення на посаду і
звільнення з посади його керівника та затвердження положення про
департамент (службу) здійснює Президент України.
( Указ доповнено статтею 5-1 згідно з Указом Президента N 572/2000
від 07.04.2000 )
 
   6. Установити, що Кабінет Міністрів України в межах коштів,
передбачених на утримання  органів  виконавчої  влади,  може
утворювати урядові органи державного управління (департаменти,
служби, інспекції). Ці органи утворюються і діють у складі
відповідного центрального органу виконавчої влади.
 
   Урядові органи державного управління здійснюють:
 
   управління окремими підгалузями або сферами діяльності;
 
   контрольно-наглядові функції;
 
   регулятивні та дозвільно-реєстраційні функції щодо фізичних і
юридичних осіб.
 
   Керівники урядових   органів   державного   управління
призначаються  на  посади та звільняються з посад Кабінетом
Міністрів України за поданням керівника відповідного центрального
органу виконавчої влади.
 
   Положення про  урядовий  орган  державного  управління
затверджується Кабінетом Міністрів України
 
   7. Кабінету Міністрів України:
 
   внести у двомісячний строк пропозиції щодо приведення актів
Президента України у відповідність з цим Указом;
 
   привести у тримісячний строк свої рішення у відповідність з
цим Указом;
 
   внести у двомісячний строк пропозиції щодо утворення при
Президентові України єдиного органу (Управління справами) для
вирішення питань матеріально-технічного та іншого забезпечення
Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів
України з метою значного скорочення коштів на  користування
транспортом,  утримання будинків, іншого майна, управлінських
витрат, зменшення апарату, що обслуговує відповідні структури,
тощо.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 15 грудня 1999 року
     N 1572/99
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner