Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 1272/99 від 02.10.1999

Про Положення про Головне управління державної служби України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
        Про Положення про Головне управління
           державної служби України
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
     N 208/2000 від 11.02.2000
     N 473/2000 від 21.03.2000
     N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004
     N 1375/2004 ( 1375/2004 ) від 06.11.2004
     N 1413/2005 ( 1413/2005 ) від 04.10.2005
     N 340/2006 ( 340/2006 ) від 03.05.2006 )
 
  ( Положення про Головне управління державної служби України
   див. в Постанові КМ N 1180 ( 1180-2007-п ) від 26.09.2007 )
 
 
 
   1. Затвердити Положення про Головне управління державної
служби України (додається).
 
   2. Кабінету Міністрів України у місячний строк привести свої
рішення у відповідність із цим Указом.
 
 
 Президент України                    Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 2 жовтня 1999 року
     N 1272/99
 
 
                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                     Указом Президента України
                 від 2 жовтня 1999 року N 1272/99
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про Головне управління державної служби України
 
 
   1.  Головне  управління  державної  служби  України
(Головдержслужба України) є центральним органом виконавчої влади
із спеціальним статусом, підконтрольним і підзвітним Президентові
України. ( Абзац перший пункту 1 в редакції Указу Президента
N 208/2000 від 11.02.2000 )
 
   Головдержслужба України  забезпечує  проведення  єдиної
державної політики у сфері державної служби та функціональне
управління державною службою.
 
   2. Головдержслужба України у своїй діяльності  керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про державну
службу" ( 3723-12 ), іншими законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
 
   У межах своїх повноважень Головдержслужба України організовує
виконання актів законодавства України та здійснює систематичний
контроль за їх реалізацією.
 
   Головдержслужба України  узагальнює  практику застосування
законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє
пропозиції щодо його вдосконалення та в установленому порядку
вносить їх на розгляд Президентові України і Кабінету Міністрів
України.
 
   3. Основними завданнями Головдержслужби України є:
 
   участь разом з іншими державними органами у формуванні та
проведенні державної політики у сфері державної служби та служби в
органах місцевого самоврядування; ( Абзац другий пункту 3 в
редакції  Указу  Президента  N 1375/2004 ( 1375/2004 ) від
06.11.2004 )
 
   забезпечення функціонального управління державною службою;
 
   прогнозування і планування потреби державних органів та їх
апарату в кадрах;
 
   розроблення заходів щодо підвищення ефективності державної
служби, координація і контроль за їх виконанням;
 
   здійснення методичного керівництва проведенням конкурсного
відбору, атестації державних службовців та заходів, спрямованих на
запобігання проявам корупції серед державних службовців;
 
   організація підготовки,  перепідготовки  і   підвищення
кваліфікації державних службовців;
 
   координація роботи центральних і місцевих органів виконавчої
влади з керівниками державних підприємств, установ, організацій,
пов'язаної  з їх підготовкою, перепідготовкою та підвищенням
кваліфікації; ( Абзац восьмий пункту 3 із змінами, внесеними
згідно  з Указом Президента N 1375/2004 ( 1375/2004 ) від
06.11.2004 )
 
   організація та координація заходів щодо проведення наукових
досліджень з питань державної служби;
 
   участь у проведенні адміністративної реформи; ( Пункт 3
доповнено  абзацом  згідно  з Указом Президента N 1375/2004
( 1375/2004 ) від 06.11.2004 )
 
   проведення функціонального обстеження центральних і місцевих
органів виконавчої влади, здійснення на його основі аналізу
системи  державного управління та підготовка пропозицій щодо
підвищення її ефективності; ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з
Указом Президента N 1375/2004 ( 1375/2004 ) від 06.11.2004 )
 
   участь у здійсненні іншими державними органами контролю за
додержанням  законодавства  про  державну  службу, визначених
законодавством умов реалізації громадянами конституційного права
на таку службу; ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Указом
Президента N 1375/2004 ( 1375/2004 ) від 06.11.2004 )
 
   забезпечення дотримання   єдиних   вимог   професійної
відповідності кандидатів на заняття посад державних службовців;
( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 1375/2004
( 1375/2004 ) від 06.11.2004 )
 
   розроблення типових професійно-кваліфікаційних характеристик
посад державних службовців. ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з
Указом Президента N 1375/2004 ( 1375/2004 ) від 06.11.2004 )
 
   4. Головдержслужба України відповідно до покладених на неї
завдань:
 
   1) розробляє і вносить на розгляд Кабінету Міністрів України
проекти нормативних актів з питань, що належать до її компетенції;
 
   2) проводить аналіз фактичного складу державних службовців і
готує пропозиції державним органам про підвищення ефективності їх
роботи;
 
   3) веде комп'ютерний облік даних про державних службовців
першої-третьої категорій;
 
   3-1) формує та веде Перелік державних органів, установ та
організацій, посади керівних працівників та спеціалістів яких
віднесені до категорій посад державних службовців, та реєстр посад
державних службовців; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 3-1 згідно з
Указом Президента N 1375/2004 ( 1375/2004 ) від 06.11.2004 )
 
   4) здійснює заходи з удосконалення конкурсного відбору на
державну службу, проведення атестації державних службовців із
забезпеченням об'єктивної оцінки їх діяльності;
 
   5) готує та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України
пропозиції про віднесення існуючих посад державних службовців, які
не перелічені у статті 25 Закону України "Про державну службу", а
також нових посад державних службовців до відповідних категорій;
 
   6) вносить у встановленому порядку пропозиції Президентові
України та Кабінету Міністрів України щодо присвоєння рангів
державним службовцям, які займають посади, віднесені до першої та
другої категорій, готує проекти відповідних актів із цих питань;
( Підпункт 6 пункту 4 в редакції Указу Президента N 1375/2004
( 1375/2004 ) від 06.11.2004 )
 
   6-1)  аналізує віковий склад державних службовців, яких
призначає на посади та звільняє з посад Президент України або
Кабінет Міністрів України; не пізніше ніж за три місяці до
досягнення ними граничного віку перебування на державній службі
або закінчення терміну попереднього його продовження інформує про
це відповідно Президента України або Кабінет Міністрів України;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 6-1 згідно з Указом Президента
N 1375/2004 ( 1375/2004 ) від 06.11.2004 )
 
   6-2) за зверненням Глави Адміністрації Президента України або
Міністра Кабінету Міністрів України проводить за участю Державної
податкової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ
України і Служби безпеки України обов'язкову спеціальну перевірку
відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних
службовців, призначення на які здійснює Президент України або
Кабінет Міністрів України; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 6-2
згідно  з Указом Президента N 1375/2004 ( 1375/2004 ) від
06.11.2004 )
 
   7) надає висновки щодо призначення на посади та звільнення з
посад перших заступників і заступників керівників центральних
органів виконавчої влади, які відповідають за роботу апарату та
кадрових служб, попередньо розглядає питання про призначення на
посади та звільнення з посад керівників кадрових служб цих
органів, а також керівників апарату та керівників кадрових служб
обласних,  Київської  та  Севастопольської  міських державних
адміністрацій, директорів територіальних центрів перепідготовки та
підвищення  кваліфікації працівників органів державної влади,
органів  місцевого  самоврядування,  керівників  державних
підприємств, установ та організацій; ( Підпункт 7 пункту 4 в
редакції  Указу  Президента  N 1375/2004 ( 1375/2004 ) від
06.11.2004 )
 
   8) здійснює методичне  керівництво  роботою  з  кадровим
резервом, аналізує пропозиції центральних і місцевих органів
виконавчої влади стосовно формування кадрового резерву на посади
державних службовців, призначення на які здійснюється Президентом
України за поданням Кабінету Міністрів України, а також Кабінетом
Міністрів України, і узагальнені матеріали щороку подає на розгляд
Кабінету Міністрів України, аналізує якісний склад кадрового
резерву та здійснює моніторинг його використання; ( Підпункт 8
пункту  4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1375/2004 ( 1375/2004 ) від 06.11.2004 )
 
   9) здійснює заходи, спрямовані  на  запобігання  проявам
корупції  серед  державних  службовців,  узагальнює звітність
центральних і місцевих органів виконавчої  влади  з  питань
додержання вимог  Закону  України "Про боротьбу з корупцією"
( 356/95-ВР ) та подає її Кабінету Міністрів України;
 
   10) перевіряє в державних органах та органах  місцевого
самоврядування додержання вимог Законів України "Про державну
службу", "Про боротьбу з корупцією" та інших актів законодавства з
питань державної служби;
 
   11) у встановленому порядку проводить службові розслідування
з питань додержання державними службовцями законодавства про
державну  службу, про боротьбу з корупцією, а також фактів
порушення етики поведінки державних службовців;
 
   11-1)  готує  за результатами функціонального обстеження
органів виконавчої влади та вносить Кабінету Міністрів України
пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності цих органів;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 11-1 згідно з Указом Президента
N 1375/2004 ( 1375/2004 ) від 06.11.2004 )
 
   11-2) здійснює  консультативне  та методичне забезпечення
служби в органах місцевого самоврядування; ( Пункт 4 доповнено
підпунктом  11-2  згідно  з  Указом  Президента N 1375/2004
( 1375/2004 ) від 06.11.2004 )
 
   11-3) здійснює аналіз потреб державних органів,  органів
місцевого  самоврядування  в  підготовці,  перепідготовці  та
підвищенні кваліфікації їх працівників та осіб, які перебувають у
кадровому резерві; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 11-3 згідно з
Указом Президента N 1375/2004 ( 1375/2004 ) від 06.11.2004 )
 
   11-4) бере участь у впровадженні стратегічного планування у
практику роботи органів державної влади, підготовці пропозицій
щодо стандартів і процедур планування; ( Пункт 4 доповнено
підпунктом  11-4  згідно  з  Указом  Президента N 1375/2004
( 1375/2004 ) від 06.11.2004 )
 
   11-5) бере участь у розробленні переліків і критеріїв якості
управлінських послуг, аналізує ефективність їх надання; ( Пункт 4
доповнено підпунктом 11-5 згідно з Указом Президента N 1375/2004
( 1375/2004 ) від 06.11.2004 )
 
   12) вносить в установленому порядку пропозиції про скасування
рішень  з  питань  державної  служби,  прийнятих  всупереч
законодавству, а також пропозиції про усунення виявлених недоліків
та притягнення до відповідальності винних посадових осіб;
 
   13) бере участь у вирішенні питань щодо надання державним
службовцям, які відповідно до законодавства потребують поліпшення
житлових умов, безвідсоткового кредиту для житлового будівництва
або  придбання  квартир чи індивідуальних житлових будинків;
( Підпункт 13 пункту 4 в редакції Указу Президента N 1375/2004
( 1375/2004 ) від 06.11.2004 )
 
   14) разом  з Міністерством праці та соціальної політики
України здійснює  заходи  із  стимулювання  праці  державних
службовців,  розробляє та вносить Кабінету Міністрів України
пропозиції щодо організації та вдосконалення системи матеріального
та  соціально-побутового  забезпечення державних службовців і
посадових осіб місцевого самоврядування; ( Підпункт 14 пункту 4 в
редакції  Указу  Президента  N 1375/2004 ( 1375/2004 ) від
06.11.2004 )
 
   15) здійснює відповідно до законодавства України функції з
управління об'єктами державної власності, що належать до сфери
управління Головдержслужби України; ( Підпункт 15 пункту 4 в
редакції  Указу  Президента  N 1375/2004 ( 1375/2004 ) від
06.11.2004 )
 
   16) організовує та координує розроблення науково-методичного
забезпечення навчального процесу, здійснює контроль за якістю
навчання;
 
   17) формує державне замовлення на підготовку магістрів у
галузі освіти "Державне управління", укладає державні контракти з
відповідними  вищими  навчальними  закладами  і контролює їх
виконання;
 
   18) контролює формування та виконання державними органами
державних  замовлень  на  підвищення  кваліфікації  державних
службовців;
 
   19) визначає разом з іншими державними органами вимоги до
закладів освіти для навчання державних службовців і керівників
державних підприємств, установ, організацій, здійснює конкурсний
відбір цих закладів, бере участь у їх ліцензуванні та акредитації,
а також у сертифікації та погодженні освітньо-професійних програм
підготовки і професійних програм підвищення кваліфікації в межах
своєї компетенції;
 
   20) здійснює в межах своєї компетенції разом з іншими
органами   виконавчої   влади   загальний   контроль  та
організаційно-методичне   керівництво,   а   також   надає
науково-методичну   і  консультаційно-інформаційну  допомогу
територіальним центрам перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників  органів  державної  влади,  органів  місцевого
самоврядування,  керівників  державних підприємств, установ і
організацій  та  галузевим  інститутам післядипломної освіти;
( Підпункт 20 пункту 4 в редакції Указу Президента N 1375/2004
( 1375/2004 ) від 06.11.2004 )
 
   21) визначає разом з іншими державними органами пріоритетні
напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування і
керівників державних підприємств, установ і організацій, сприяє
направленню на навчання за кордон державних службовців і посадових
осіб місцевого самоврядування (в тому числі тих, хто направляється
за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги), аналізує та
веде облік даних з цих питань; ( Підпункт 21 пункту 4 в редакції
Указу Президента N 1375/2004 ( 1375/2004 ) від 06.11.2004 )
 
   22) дає роз'яснення з питань, що належать до її компетенції;
 
   23) організовує конференції, семінари і наради з питань
державної служби;
 
   24) видає журнал "Вісник державної служби України", збірники
з довідковими, науковими та науково-методичними матеріалами і
працями з питань державної служби та служби в органах місцевого
самоврядування; ( Підпункт 24 пункту 4 із змінами, внесеними
згідно  з Указом Президента N 1375/2004 ( 1375/2004 ) від
06.11.2004 )
 
   25) вносить  у  встановленому  порядку  пропозиції  про
вдосконалення форм державної статистичної звітності з питань
державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;
( Підпункт 25 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 1375/2004 ( 1375/2004 ) від 06.11.2004 )
 
   26) провадить діяльність, пов'язану з вивченням досвіду
роботи державної служби в інших країнах, укладає в установленому
порядку  угоди  (договори)  про співробітництво з іноземними
партнерами, забезпечує виконання відповідних проектів та програм
за рахунок міжнародної технічної допомоги; ( Підпункт 26 пункту 4
із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1413/2005
( 1413/2005 ) від 04.10.2005 )
 
   27) виконує функції робочого органу Координаційної ради з
питань державної служби при Президентові України, забезпечує
роботу   консультативно-дорадчих  органів,  утворених  при
Головдержслужбі України; ( Підпункт двадцять сьомий пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 473/2000 від
21.03.2000, N 1375/2004 ( 1375/2004 ) від 06.11.2004, N 340/2006
( 340/2006 ) від 03.05.2006 )
 
   28) установлює відомчі заохочувальні відзнаки та вирішує
питання про нагородження ними державних службовців;
 
   29) здійснює інші функції, що випливають з покладених на неї
завдань.
 
   5. Головдержслужба України має право:
 
   1) залучати вчених, спеціалістів центральних і  місцевих
органів  виконавчої  влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх
керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;
 
   2) утворювати у разі потреби комісії та експертні групи із
залученням учених, працівників центральних і місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (за погодженням
з їх керівниками) для підготовки проектів актів законодавства,
здійснення їх експертизи та надання роз'яснень;
 
   3) одержувати в установленому законодавством порядку від
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій статистичні дані,
інші документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на
неї завдань;
 
   4) скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до її компетенції;
 
   5) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням
у міжнародних організаціях та під час укладення відповідних
міжнародних договорів України.
 
   6. Головдержслужба України у процесі виконання покладених на
неї завдань взаємодіє з державними органами та органами місцевого
самоврядування, а також з відповідними органами іноземних держав.
 
   7. Головдержслужба України у межах своїх повноважень на
основі  та  на  виконання актів законодавства видає накази,
організовує і контролює їх виконання.
 
   У випадках,   передбачених   законодавством,   рішення
Головдержслужби України є обов'язковими для виконання центральними
та місцевими органами виконавчої влади,  органами  місцевого
самоврядування, підприємствами, установами і організаціями усіх
форм власності та громадянами.
 
   Нормативно-правові акти Головдержслужби України підлягають
державній реєстрації в установленому законодавством порядку.
 
   Головдержслужба України у разі потреби видає разом з іншими
центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування спільні акти.
 
   7-1.  Головдержслужба України здійснює свої повноваження
безпосередньо та через утворені в установленому порядку свої
територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі. ( Положення доповнено пунктом 7-1
згідно  з Указом Президента N 1375/2004 ( 1375/2004 ) від
06.11.2004 )
 
   8. Головдержслужбу України очолює Начальник, якого призначає
на посаду та звільняє з посади Президент України в установленому
порядку.
 
   Начальник Головдержслужби України має перших заступників, у
тому числі першого заступника у зв'язках з Верховною Радою
України,  та  заступників,  які  призначаються на посаду та
звільняються  з посади відповідно до законодавства. Розподіл
обов'язків між заступниками здійснює Начальник. ( Абзац другий
пункту  8 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
 
   Начальник Головдержслужби  України  здійснює  керівництво
дорученими  йому  сферами  діяльності  і  несе  персональну
відповідальність перед Президентом України та Кабінетом Міністрів
України  за  стан  справ  у  цих  сферах, визначає ступінь
відповідальності заступників Начальника і керівників структурних
підрозділів, погоджує продовження строку перебування на державній
службі осіб, які досягли встановленого законодавством граничного
віку перебування на державній службі.
 
   Начальник призначає на посади та звільняє з посад працівників
центрального апарату Головдержслужби України, в тому числі за
погодженням з Кабінетом Міністрів України - керівників структурних
підрозділів центрального апарату Головдержслужби України. ( Пункт
8  доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 280/2004
( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
 
   Начальник Головдержслужби України призначає на посади та
звільняє  з  посад  начальників  та  заступників начальників
територіальних органів Головного управління державної  служби
України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі, керівників підприємств, установ і організацій, які
належать до сфери управління Головдержслужби України. ( Пункт 8
доповнено  абзацом  згідно  з Указом Президента N 1375/2004
( 1375/2004 ) від 06.11.2004 )
 
   9.  Для  погодженого  вирішення питань, що належать до
повноважень Головдержслужби України, обговорення найважливіших
напрямів її поточної та перспективної діяльності в Головному
управлінні утворюється колегія у складі Начальника Головдержслужби
України (голова колегії), його перших заступників та заступників
за посадою, керівників інших центральних та місцевих органів
виконавчої влади. ( Абзац перший пункту 9 в редакції Указу
Президента N 1375/2004 ( 1375/2004 ) від 06.11.2004 )
 
   У разі потреби до складу колегії Головдержслужби України
можуть входити в установленому порядку інші особи. ( Пункт 9
доповнено абзацом другим згідно з Указом Президента N 280/2004
( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
 
   Членів колегії  затверджує  та  увільняє  від  виконання
обов'язків Кабінет Міністрів України за поданням  Начальника
Головдержслужби України.
 
   Рішення колегії проводяться у життя наказами Головдержслужби
України. ( Абзац четвертий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
 
   Для  обговорення  наукових, методичних та інших проблем
розвитку державної служби та  служби  в  органах  місцевого
самоврядування у Головдержслужбі утворюється наукова рада з числа
провідних учених і фахівців. ( Пункт 9 доповнено абзацом згідно з
Указом Президента N 1375/2004 ( 1375/2004 ) від 06.11.2004 )
 
   Склад цієї ради та положення про неї затверджує Начальник
Головдержслужби України. ( Пункт 9 доповнено абзацом згідно з
Указом Президента N 1375/2004 ( 1375/2004 ) від 06.11.2004 )
 
   10. Гранична чисельність працівників Головдержслужби України
затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   Структуру центрального  апарату  Головдержслужби  України
затверджує Начальник Головдержслужби України за погодженням з
Кабінетом Міністрів України.
 
   Штатний  розпис  центрального апарату, кошторис видатків
Головдержслужби  України  затверджує Начальник Головдержслужби
України за погодженням з Міністерством фінансів України. ( Абзац
третій пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1375/2004 ( 1375/2004 ) від 06.11.2004 )
 
   Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Головдержслужби України, а також положення, структуру, штатні
розписи,  чисельність  працівників  і  кошториси  видатків
територіальних  органів  Головдержслужби  України  затверджує
Начальник Головдержслужби України. ( Абзац четвертий пункту 10 в
редакції  Указу  Президента  N 1375/2004 ( 1375/2004 ) від
06.11.2004 )
( Пункт 10 в редакції Указу Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від
05.03.2004 )
 
   11.  Головдержслужба  України  є  юридичною особою, має
самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства
України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм
найменуванням. ( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
 
 Глава Адміністрації
 Президента України               М.БІЛОБЛОЦЬКИЙ<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner