Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 1240/99 від 30.09.1999

Про деякі заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
       Про деякі заходи щодо підвищення рівня
            роботи адвокатури
 
 
   З метою посилення гарантій конституційних прав громадян на
правову допомогу та захист від обвинувачення, підвищення якості
правової допомоги, що надається адвокатами та  адвокатськими
об'єднаннями, п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Визнати за необхідне запровадити в Україні Єдиний реєстр
адвокатів, ведення якого здійснює Вища кваліфікаційна комісія
адвокатури.
 
   Установити, що Єдиний реєстр адвокатів України, як і Реєстр
адвокатських об'єднань, підлягають систематичному оприлюдненню.
 
   Положення про  Єдиний  реєстр  адвокатів затверджує Вища
кваліфікаційна комісія адвокатури.
 
   2. Запропонувати Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури:
 
   вжити заходів до запобігання порушенням законодавства про
адвокатуру  під  час  видачі свідоцтв про право на заняття
адвокатською діяльністю та посилити контроль за  додержанням
кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури вимог статті 2
Закону України "Про адвокатуру" ( 2887-12 ) щодо несумісності
адвокатської діяльності з іншими видами роботи;
 
   виготовити бланки свідоцтва про право на заняття адвокатською
діяльністю єдиної форми за встановленим зразком і до 1 грудня 1999
року забезпечити видання адвокатам, включеним до Єдиного реєстру
адвокатів України, зазначених свідоцтв;
 
   розробити і впровадити новий зразок ордера, що видається
адвокатам для підтвердження повноважень з представництва або
захисту клієнтів;
 
   визначити порядок підвищення кваліфікації адвокатів.
 
   3. Внести  зміни  і  доповнення  до  Положення  про
кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури та Положення про
Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,  затверджених  Указом
Президента України від 5 травня 1993 року N 155 ( 155/93 )
(додаються).
 
   4. Міністерству юстиції України в місячний строк перевірити
наявність в адвокатських об'єднаннях свідоцтв про реєстрацію та
вжити заходів до припинення практики незаконного надання правової
допомоги організаціями адвокатів, юристів та іншими організаціями.
 
   5. Державній податковій адміністрації України, Пенсійному
фонду України, Фонду соціального страхування України разом з
кваліфікаційно-дисциплінарними  комісіями  адвокатури та Вищою
кваліфікаційною комісією адвокатури у тримісячний строк перевірити
додержання  адвокатами,  які практикують індивідуально, вимог
чинного законодавства щодо обліку суб'єктів оподаткування  і
ведення фінансової документації та вжити заходів щодо притягнення
до відповідальності тих із них, які ухиляються від обліку як
суб'єкти оподаткування.
 
   6. Міністерству  фінансів  України,  Міністерству юстиції
України за погодженням з Державною податковою адміністрацією
України та Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури розробити і
затвердити Інструкцію з оподаткування адвокатської діяльності та
Положення про бухгалтерський облік в адвокатських об'єднаннях.
 
   7. Зажадати від органів, які проводять попереднє слідство,
суворого додержання ними законодавства про гарантії адвокатської
діяльності,  усунення  порушень  професійних  прав адвокатів,
втручання в їх діяльність, фактів тиску на  них,  порушень
конституційного права кожного на вільний вибір захисника своїх
прав.
 
   8. Місцевим державним адміністраціям  вжити  заходів  до
виконання вимог статті 18 Закону України "Про адвокатуру" щодо
сприяння у вирішенні соціальних питань адвокатів та адвокатських
об'єднань, надання їм в оренду придатних для роботи приміщень,
встановлення пільг щодо орендної плати за використання приміщень
тощо.
 
   9. Органам  виконавчої  влади  та  органам  місцевого
самоврядування, керівникам підприємств, установ і організацій
сприяти реалізації права адвокатів збирати відомості про факти,
які можуть бути використані як докази в цивільних, господарських,
кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення,
надавати безоплатно відповідні відомості та копії документів за
запитами  адвокатів та адвокатських об'єднань у справах, що
перебувають у їх провадженні.
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 30 вересня 1999 року
     N 1240/99
 
 
                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                     Указом Президента України
                від 30 вересня 1999 року N 1240/99
 
            ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
  що вносяться до Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну
   комісію адвокатури та Положення про Вищу кваліфікаційну
            комісію адвокатури
 
 
   1. У  Положенні  про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію
адвокатури ( 155/93 ):
 
   1. Доповнити Положення пунктами 13-1, 15-1 і 18-1 такого
змісту:
 
   "13-1. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія:
 
   видає свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;
 
   приймає Присягу адвоката України;
 
   припиняє відповідно  до  цього  Положення  адвокатську
діяльність, анулює свідоцтво про право на заняття адвокатською
діяльністю та рішення атестаційної палати про видачу такого
свідоцтва;
 
   здійснює контроль за додержанням адвокатами зобов'язань, що
випливають з Присяги адвоката України, актів законодавства України
та Правил адвокатської етики;
 
   виявляє причини та умови, що сприяли вчиненню адвокатами
дисциплінарних проступків, наданню правової допомоги на низькому
професійному рівні, та розробляє рекомендації стосовно заходів
щодо усунення цих причин і умов;
 
   ухвалює рішення про підвищення кваліфікації адвокатів та
організовує їх виконання;
 
   обирає представників до складу Вищої кваліфікаційної комісії
адвокатури.
 
   У разі грубого порушення адвокатом вимог Закону України "Про
адвокатуру" ( 2887-12 ), інших актів законодавства і Присяги
адвоката України кваліфікаційно-дисциплінарна комісія рішення про
припинення адвокатської діяльності та про анулювання свідоцтва про
право на заняття адвокатською діяльністю приймає на підставі
рішення дисциплінарної палати тієї ж комісії про накладання
відповідного дисциплінарного стягнення. Якщо комісія не погодиться
з рішенням палати, вона може його скасувати і повернути справу на
новий розгляд в дисциплінарну палату з поновленням строку розгляду
справи або своїм рішенням закрити дисциплінарну справу";
 
   "15-1. Повноваження  кваліфікаційно-дисциплінарної  комісії
реалізуються на засіданнях комісії, скликання та проведення яких
здійснюється відповідно до правил, встановлених для засідань
палат,  головою  кваліфікаційно-дисциплінарної  комісії  (його
заступниками) з врахуванням кількісного складу обох палат під час
застосування правил про кворум, порядок прийняття рішень тощо";
 
   "18-1. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія щорічно запитує
від адвокатських об'єднань звіти про якість надання правової
допомоги,  які  складаються  за результатами проведених ними
перевірок, і в разі потреби має право перевірити достовірність цих
звітів.
 
   Перевірки можуть бути здійснені з ініціативи комісії або за
поданням  однієї  з  палат  і  в  разі  надходження  в
кваліфікаційно-дисциплінарну  комісію  (або  її палати) скарг
(окремих ухвал, подань, постанов) про порушення, вчинені адвокатом
адвокатського об'єднання (адвокатом, що практикує індивідуально),
або низький рівень наданої ним правової допомоги.
 
   Під час     проведення     перевірок     члени
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії користуються повноваженнями,
зазначеними у пункті 18 цього Положення, і мають право вимагати
від адвокатів і членів керівних органів адвокатських об'єднань
особистих пояснень щодо питань, які мають бути з'ясовані в ході
перевірки.
 
   Результати перевірки   розглядаються   на   засіданні
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії  і  використовуються  при
плануванні  заходів  щодо  підвищення кваліфікації адвокатів,
забезпечення додержання ними Правил адвокатської етики, усунення
причин і умов, що перешкоджають здійсненню адвокатами завдань,
покладених на адвокатуру.
 
   На підставі    матеріалів    перевірки     голова
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії  може вносити подання до
дисциплінарної палати комісії про  притягнення  адвоката  до
дисциплінарної відповідальності або покладення на нього обов'язку
підвищити свою кваліфікацію".
 
   2. Пункти 4 і 32 викласти в такій редакції:
 
   "4. У своїй діяльності кваліфікаційно-дисциплінарна комісія
керується Конституцією  України  (  254к/96-ВР  ),  актами
законодавства України, актами Вищої  кваліфікаційної  комісії
адвокатури, прийнятими в межах її компетенції, а також цим
Положенням";
 
   "32. Особі, яка успішно склала кваліфікаційні іспити, на
підставі рішення атестаційної палати у строк до одного місяця з
моменту прийняття рішення кваліфікаційно-дисциплінарна комісія
видає свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю за
формою, що додається, якщо для цього немає перешкод, пов'язаних з
несумісністю.
 
   Під час одержання свідоцтва особа, якій його вручено, складає
Присягу адвоката України.
 
   Якщо особа протягом вказаного строку не одержить зазначене
свідоцтво і не складе Присягу адвоката України, рішення про видачу
свідоцтва кваліфікаційно-дисциплінарною комісією в установленому
порядку анулюється".
 
   3. Пункт 5 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
   "Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія  набуває  повноважень
після сформування її відповідним органом у повному складі".
 
   4. Пункт 7 доповнити абзацами такого змісту:
 
   "Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію очолює голова,  який
обирається  більшістю голосів від загальної кількості членів
комісії таємним голосуванням на альтернативній основі з числа
членів палат на першому засіданні комісії, що має бути скликане у
15-денний строк з часу сформування.
 
   Заступниками голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії за
посадою є голови палат комісії.
 
   Голова комісії і голови палат не можуть обіймати ці посади
більше ніж два строки підряд".
 
   5. У пункті 10:
 
   абзац перший після слів "якого обирають" доповнити словами
"більшістю голосів від загальної кількості членів палати";
 
   абзац третій виключити.
 
   6. Найменування розділу III викласти в такій редакції:
 
   "III. Повноваження кваліфікаційно-дисциплінарної комісії та
її палат, порядок їх роботи".
 
   7. У пункті 15:
 
   в абзаці другому слова "ухвали суддів, постанови, подання
слідчих органів" замінити словами "окремі ухвали судів, постанови
суддів,  постанови,  подання  слідчих  органів,   голови
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії або її членів";
 
   абзац третій  доповнити  словами  "приймає  рішення  про
застосування дисциплінарного стягнення  або  про  відмову  у
притягненні адвоката до дисциплінарної відповідальності";
 
   доповнити пункт абзацом такого змісту:
 
   "узагальнює дисциплінарну практику палати та адвокатських
об'єднань за рік".
 
   8. У пункті 16 слова "складу палати" замінити словами "складу
комісії".
 
   9. Абзац перший пункту 18 викласти в такій редакції:
 
   "18. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія та її палати мають
право запитувати та одержувати безоплатно необхідну для здійснення
їх повноважень інформацію від судів, слідчих органів, органів
юстиції, прокуратури, внутрішніх справ, інших органів виконавчої
влади, адвокатських об'єднань, адвокатів, підприємств, установ,
організацій, а також від громадян (за їх згодою)".
 
   10. У пункті 20 виключити абзац другий.
 
   11. В абзаці третьому пункту 21 слова "засіданні палати чи
спільному засіданні" замінити словами "засіданнях палати чи".
 
   12. Перше речення абзацу другого пункту 22 після слів "іншими
членами палати" доповнити словами "присутніми на засіданні".
 
   13. У пункті 24:
 
   друге речення абзацу четвертого викласти в такій редакції:
"Окрема думка приєднується до дисциплінарної справи. Якщо рішення
у справі з окремою думкою не оскаржено, справа надсилається голові
Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури";
 
   абзац п'ятий викласти в такій редакції:
 
   "Копія рішення палати в триденний строк надсилається (або
видається) особі, щодо якої вирішувалося питання, а також органу
або особі, за поданням (заявою, скаргою, постановою, ухвалою) яких
розглядалася справа".
 
   14. У пункті 26:
 
   в абзаці першому слова "Рішення про відмову" замінити словами
"Рішення про відмову в допуску до кваліфікаційних іспитів, про
анулювання рішення атестаційної палати відповідно до пункту 32
цього  Положення  або  рішення  про відмову", а після слів
"дисциплінарного стягнення" доповнити цей абзац словами "і рішення
про припинення адвокатської діяльності та анулювання свідоцтва про
право на заняття адвокатською діяльністю";
 
   абзац другий викласти в такій редакції:
 
   "Скарга на рішення чи  дії  кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії (або однієї з палат) подається в комісію (або її палату),
яка його ухвалила, і у семиденний строк разом зі  справою
надсилається  нею  на розгляд у Вищу кваліфікаційну комісію
адвокатури або суд".
 
   15. Пункт  27  доповнити  словами  "за  рахунок  коштів
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії".
 
   16. В абзаці другому пункту 28 слова "спільного засідання
палат" замінити словом "комісії".
 
   17. У пункті 29:
 
   абзац перший доповнити словами "та документ про місце роботи
і посаду на момент подання заяви";
 
   доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого
змісту:
 
   "Атестаційна палата може в разі потреби витребувати й інші
документи для вирішення питання про допуск чи відмову у допуску до
складання кваліфікаційних іспитів". У зв'язку з цим абзац другий
вважати абзацом третім;
 
   доповнити пункт абзацом четвертим такого змісту:
 
   "За результатами розгляду заяви та документів, зазначених в
абзаці першому цього пункту, атестаційна палата приймає рішення
про:
 
   допуск заявника до кваліфікаційних іспитів;
 
   витребування додаткових документів;
 
   відмову в допуску до кваліфікаційних іспитів".
 
   18. У пункті 30:
 
   абзаци перший і другий замінити одним абзацом такого змісту:
 
   "Кваліфікаційні іспити включають відповіді на запитання з
галузей права, Правил адвокатської етики, історії адвокатури,
законодавства про адвокатуру, внесені до екзаменаційних білетів,
запитання членів комісії, а також виконання практичних завдань і
складання  правових  документів  відповідно  до  Програми
кваліфікаційних іспитів";
 
   абзац третій вважати абзацом другим.
 
   19. Найменування розділу V доповнити словами "та припинення
адвокатської діяльності".
 
   20. Пункт  33 після слів "голові дисциплінарної палати"
доповнити словами "а в разі його відсутності - заступникові
голови".
 
   21. Абзац п'ятий пункту 36 після слів "переконається у
необгрунтованості" доповнити словами "скарги (заяви, постанови,
ухвали) та відсутності підстав для".
 
   22. У тексті Положення слова "Республіка Крим", "управління
юстиції Ради міністрів Республіки Крим, обласної, Київської та
Севастопольської міської державної адміністрації" в усіх відмінках
замінити відповідно словами "Автономна Республіка Крим" і "Головне
управління юстиції  Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, обласні, Київська і Севастопольська  міські
управління юстиції" у відповідних відмінках, а слова "народних
депутатів", де їх вжито разом зі словом "ради", виключити.
 
   II. У Положенні про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури:
 
   1. Доповнити Положення пунктами 10-1 і 23-1 такого змісту:
 
   "10-1. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури в межах своїх
повноважень  приймає  або затверджує положення, рекомендації,
роз'яснення,   рішення,   обов'язкові   для   виконання
кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури, адвокатами та
адвокатськими об'єднаннями, на яких поширюється їх дія";
 
   "23-1. Скарги на дії кваліфікаційно-дисциплінарних комісій
адвокатури, їх палат і членів палат, вчинені з порушенням вимог
законодавства, розглядаються  Вищою  кваліфікаційною  комісією
адвокатури в порядку, встановленому цим Положенням для розгляду
скарг на рішення зазначених комісій або їх палат.
 
   За результатами розгляду цих скарг  Вища  кваліфікаційна
комісія адвокатури приймає рішення про:
 
   вжиття заходів  до  усунення  порушень  законодавства  в
діяльності кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її
палат чи членів палат та усунення причин і умов, які сприяли
вчиненню порушень;
 
   внесення подання органу, що обрав чи призначив члена палати,
який грубо порушив законодавство під час здійснення своїх функцій
в комісії, про його дострокове відкликання".
 
   2. Пункти 4 і 10 викласти в такій редакції:
 
   "4. У своїй діяльності Вища кваліфікаційна комісія адвокатури
керується Конституцією України, актами законодавства України, а
також цим Положенням";
 
   "10. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури:
 
   а) розглядає скарги:
 
   на рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури
або їх палат про:
 
   відмову в допуску до кваліфікаційних іспитів;
 
   відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською
діяльністю;
 
   анулювання рішення атестаційної палати про видачу свідоцтва
про право на заняття адвокатською діяльністю;
 
   накладення на адвоката дисциплінарного стягнення;
 
   припинення адвокатської діяльності та анулювання свідоцтва
про право на заняття адвокатською діяльністю;
 
   на дії кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, їх
палат  або  членів  палат,  вчинені  з  порушенням  чинного
законодавства;
 
   б) розробляє і затверджує програми і порядок  складання
кваліфікаційних іспитів особами, які виявили намір займатися
адвокатською діяльністю, порядок видачі та анулювання свідоцтва
про право на заняття адвокатською діяльністю;
 
   в) здійснює     контроль     за     діяльністю
кваліфікаційно-дисциплінарних  комісій  адвокатури,  аналізує
практику  застосування ними Закону України "Про адвокатуру",
Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури,
актів,  прийнятих  Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури,
розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення роботи цих комісій;
 
   г) схвалює Правила адвокатської етики;
 
   д) встановлює порядок здійснення контролю за додержанням
адвокатами зобов'язань, що випливають із Присяги адвоката України,
актів законодавства України, Правил адвокатської етики, порядок
організації та проведення перевірок, передбачених пунктом 18-1
Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури;
 
   е) затверджує Положення про Єдиний реєстр адвокатів України,
складає, веде і систематично оприлюднює цей Реєстр;
 
   є) затверджує зразок ордера, що використовується адвокатом
для підтвердження своїх повноважень з представництва або захисту
клієнта;
 
   ж) виготовляє за встановленим зразком бланки свідоцтва про
право на заняття адвокатською діяльністю;
 
   з) встановлює  порядок  і  форми підвищення кваліфікації
адвокатів та  координує  роботу  кваліфікаційно-дисциплінарних
комісій адвокатури з цих питань;
 
   и) вживає заходів до усунення порушень вимог несумісності
адвокатської діяльності з іншими видами роботи та причин і умов,
що сприяли вчиненню інших порушень законодавства".
 
   3. У пункті 17:
 
   абзац третій викласти в такій редакції:
 
   "запитувати і одержувати безоплатно необхідну для здійснення
її повноважень інформацію від судів, слідчих органів, органів
юстиції, прокуратури, міліції, інших органів виконавчої влади та
органів  місцевого  самоврядування,  адвокатських  об'єднань,
адвокатів, підприємств, установ, організацій, а також громадян (за
їх згодою)";
 
   доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого
змісту:
 
   "здійснювати перевірку     цільового     використання
кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури їх коштів та
якості виконання комісіями покладених на них функцій".
 
   У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим.
 
   4. Доповнити пункт 18 абзацом другим такого змісту:
 
   "У разі  складності обставин, пов'язаних зі скаргою, чи
потреби в додатковій їх перевірці голова Вищої кваліфікаційної
комісії адвокатури може продовжити строк розгляду скарги до трьох
місяців, письмово повідомивши про це особу, яка подала скаргу".
 
   5. У пункті 20:
 
   абзац другий після слів "рішення палати" доповнити словом
"або";
 
   абзац четвертий доповнити словами "або прийняти справу до
свого провадження, розглянути її по суті та постановити нове
рішення".
 
   6. У пункті 21:
 
   в абзаці першому слово "відкритим" замінити словом "таємним";
 
   в абзаці другому виключити слова "та членами комісії, які
брали участь у засіданні";
 
   друге речення абзацу третього викласти в такій редакції:
"Окрема думка додається до справи".
 
   7. Пункт 24 доповнити словами "за рахунок коштів комісії".
 
 
 Глава Адміністрації                     
 Президента України                М.БІЛОБЛОЦЬКИЙ<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner