Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 702/99 від 22.06.1999

Про спеціальну економічну зону "Інтерпорт Ковель"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
    Про спеціальну економічну зону "Інтерпорт Ковель"
 
 
 
   З метою облаштування міжнародного транспортного коридору
Гданськ   -   Одеса,   залучення   інвестицій,  розвитку
зовнішньоекономічних    зв'язків,    транспортно-виробничої
інфраструктури та відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні
положення"      Конституції     України  ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Утворити з 1 січня 2000 року на строк 20 років на
території Волинської області спеціальну економічну зону "Інтерпорт
Ковель" площею 56,77 гектара згідно з картою території,  яка  є
невід'ємною частиною цього Указу (оригінал карти зберігається у
Волинській обласній раді).
 
   2. На  території спеціальної економічної зони "Інтерпорт
Ковель" на строк,  визначений  у  статті  1  цього  Указу,
встановлюється спеціальний митний, податковий та інші режими
економічної діяльності згідно з цим Указом.
 
   Положення про спеціальну економічну зону "Інтерпорт Ковель"
затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   3. Встановити, що на території спеціальної економічної зони
"Інтерпорт Ковель" законодавство України діє  з  урахуванням
особливостей, передбачених Законом України "Про загальні засади
створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон"
( 2673-12 ) та цим Указом .
 
   4. Органами  управління  спеціальною  економічною  зоною
"Інтерпорт Ковель" є:
 
   Рада з  питань  розвитку  спеціальної  економічної  зони
"Інтерпорт Ковель";
 
   органи місцевого  самоврядування  та  місцеві  державні
адміністрації у межах своїх повноважень;
 
   орган господарського розвитку спеціальної економічної зони
"Інтерпорт Ковель" (далі - адміністрація спеціальної економічної
зони "Інтерпорт Ковель").
 
   5. Органи місцевого самоврядування, органи виконавчої та
судової  влади  здійснюють  свої  повноваження  на території
спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" відповідно до
законодавства України з урахуванням особливостей, передбачених цим
Указом.
 
   Крім того, до повноважень відповідних органів  місцевого
самоврядування належить укладення з адміністрацією спеціальної
економічної зони "Інтерпорт Ковель" угод про передачу в її
користування  земельних  ділянок,  об'єктів  інфраструктури,
розташованих на відповідній території, та природних ресурсів
місцевого значення.
 
   6. Рада  з питань розвитку спеціальної економічної зони
"Інтерпорт Ковель" (далі - Рада) створюється Волинською обласною
державною адміністрацією.
 
   До складу Ради входять представники, делеговані органами
місцевого  самоврядування;  представники  місцевих  державних
адміністрацій,  адміністрації  спеціальної  економічної  зони
"Інтерпорт Ковель", а також центральних органів виконавчої влади,
визначених  Кабінетом Міністрів України.
 
   До повноважень Ради належить:
 
   затвердження стратегічних та  поточних  програм  розвитку
спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель";
 
   внесення пропозицій щодо змін режиму економічної діяльності у
порядку, встановленому законодавством України;
 
   розгляд та схвалення за поданням адміністрації спеціальної
економічної зони "Інтерпорт Ковель" інвестиційних проектів, що
реалізуються на території цієї зони, в порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України;
 
   розгляд у  досудовому  порядку спорів, що виникають між
суб'єктами спеціальної  економічної  зони  та  адміністрацією
спеціальної  економічної  зони  "Інтерпорт  Ковель", органами
місцевого самоврядування;
 
   реалізація інших повноважень, передбачених цим Указом, іншими
нормативно-правовими актами.
 
   7. Адміністрацією спеціальної економічної зони "Інтерпорт
Ковель" є юридична особа, уповноважена або спеціально створена
Волинською  обласною  державною  адміністрацією відповідно до
законодавства України.
 
   До повноважень адміністрації спеціальної економічної зони
"Інтерпорт Ковель" належить:
 
   розроблення та  забезпечення  реалізації  стратегічних та
поточних програм розвитку спеціальної економічної зони "Інтерпорт
Ковель", затвердження в установленому порядку генерального плану
території зазначеної зони;
 
   розгляд пропозицій  суб'єктів  підприємницької  діяльності
(інвесторів) щодо реалізації інвестиційних проектів на території
спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" та надання Раді
висновку з цього питання;
 
   укладення договорів   (контрактів)   із   суб'єктами
підприємницької  діяльності  (інвесторами)  про  реалізацію
інвестиційних проектів, схвалених Радою;
 
   реєстрація у  порядку,  визначеному  Радою,  суб'єктів
спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" та інвестицій,
здійснюваних у цій зоні;
 
   укладення з  суб'єктами  спеціальної  економічної  зони
"Інтерпорт Ковель" у межах повноважень, наданих їй органами
місцевого самоврядування, договорів оренди земельних ділянок та
об'єктів інфраструктури, розміщених на території  спеціальної
економічної зони "Інтерпорт Ковель";
 
   забезпечення у межах своїх повноважень згідно з цим Указом
контролю за інвестуванням суб'єктами спеціальної економічної зони
"Інтерпорт Ковель";
 
   будівництво об'єктів   виробничої   та   невиробничої
інфраструктури  на  території  спеціальної  економічної  зони
"Інтерпорт Ковель";
 
   укладення договорів на виконання підрядних робіт, пов'язаних
з облаштуванням території спеціальної економічної зони "Інтерпорт
Ковель",  будівництвом  об'єктів  виробничої  та невиробничої
інфраструктури, розвитком мережі комунікаційних зв'язків;
 
   укладення договорів на експлуатацію об'єктів інфраструктури,
розміщених на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт
Ковель":
 
   організація підготовки та перепідготовки кадрів;
 
   забезпечення дотримання  в  разі  встановлення  Кабінетом
Міністрів України спеціального порядку в'їзду до спеціальної
економічної зони "Інтерпорт Ковель" і виїзду з неї громадян
України, іноземців та осіб без громадянства, ввезення на територію
цієї зони та вивезення з неї транспортних засобів та вантажів;
 
   здійснення разом з відповідними органами державної влади
заходів щодо забезпечення законності і правопорядку, економічної
та екологічної безпеки на території спеціальної економічної зони
"Інтерпорт Ковель".
 
   Контроль за діяльністю адміністрації спеціальної економічної
зони "Інтерпорт Ковель" здійснюють Рада та Волинська обласна
державна адміністрація.
 
   8. На території спеціальної економічної зони  "Інтерпорт
Ковель" здійснюються всі види підприємницької діяльності, які
відповідають меті створення зони, крім заборонених законодавством
України.
 
   На території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель"
розміщуються переважно підприємства, що здійснюють операції з
обслуговування транзитних вантажів, їх зберігання, дороблення,
сортування,   пакування,   надання   транспортно-агентських,
експедиторських та пов'язаних з ними фінансових послуг, торгівлі,
а також підприємства, що застосовують новітні технології з метою
виробництва товарів для експорту та поставок на внутрішній ринок,
об'єкти виробничої та невиробничої інфраструктури.
 
   На території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель"
забороняється створення казино, інших гральних домів (місць) та
гральний бізнес.
 
   Провадження на  території  спеціальної  економічної  зони
"Інтерпорт Ковель" підприємницької діяльності,  яка   підлягає
ліцензуванню, здійснюється на підставі  відповідних  дозволів
(ліцензій), що видаються згідно із законодавством України.
 
   9. Суб'єктом спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель"
(далі - суб'єкт спеціальної  економічної  зони)  є  суб'єкт
підприємницької діяльності - юридична особа, створений відповідно
до законодавства України на території спеціальної економічної зони
"Інтерпорт Ковель", який уклав договір (контракт) з адміністрацією
спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" про реалізацію на
території  спеціальної  економічної  зони  "Інтерпорт Ковель"
схваленого в установленому порядку інвестиційного проекту  і
зареєстрований у встановленому порядку як суб'єкт спеціальної
економічної зони.
 
   Суб'єкти спеціальної економічної зони не можуть мати філій,
відділень, інших відокремлених підрозділів за межами спеціальної
економічної зони "Інтерпорт Ковель".
 
   За реєстрацію суб'єкта спеціальної економічної зони вноситься
плата, розмір якої встановлюється Волинською обласною державною
адміністрацією за погодженням з Міністерством фінансів України.
Розмір  зазначеної  плати  є  однаковим  для всіх суб'єктів
підприємницької діяльності одного виду діяльності. Кошти, одержані
за  реєстрацію  суб'єктів  спеціальної  економічної  зони,
спрямовуються на розвиток інфраструктури цієї зони у порядку,
визначеному Волинською  обласною  державною  адміністрацією за
погодженням з Міністерством фінансів України.
 
   10. У спеціальній економічній  зоні  "Інтерпорт  Ковель"
запроваджується режим спеціальної митної зони, відповідно до якого
застосовується такий порядок ввезення (вивезення) товарів та інших
предметів:
 
   1) у  разі  ввезення  товарів та інших предметів (крім
підакцизних товарів) з-за меж митної території  України  на
територію спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" для
використання в межах цієї зони ввізне мито та податок на додану
вартість не справляються;
 
   2) у разі ввезення на митну територію України з території
спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" товарів та інших
предметів, що попередньо були ввезені з-за меж митної території
України на територію спеціальної економічної зони "Інтерпорт
Ковель",  податки  сплачуються  в  порядку,  встановленому
законодавством України для оподаткування товарів, що імпортуються.
 
   До митної вартості товарів та інших предметів, зазначених у
цьому  підпункті,  не  включається  вартість  послуг  щодо
перевантаження, зберігання товарів, їх дороблення, сортування,
пакетування  тощо,  здійснюваних  на  території  спеціальної
економічної зони "Інтерпорт Ковель".  Зазначені  послуги  не
підлягають обкладенню податком на додану вартість;
 
   3) у разі ввезення товарів та інших предметів, повністю
вироблених або достатньо перероблених у спеціальній економічній
зоні "Інтерпорт Ковель", на митну територію України з території
цієї зони податок на додану вартість і акцизний збір справляються
як для споживання або використання в Україні;
 
   4) у разі вивезення товарів та інших предметів, повністю
вироблених або достатньо перероблених у спеціальній економічній
зоні "Інтерпорт Ковель", з території цієї зони за межі митної
території України вивізне мито та акцизний збір з цих товарів не
справляються,  а податок на додану вартість справляється за
нульовою ставкою;
 
   5) у разі вивезення товарів та інших предметів, попередньо
ввезених  з-за  меж  митної  території України на територію
спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель", за межі митної
території України з цієї зони вивізне мито, податок на додану
вартість і акцизний збір не справляються;
 
   6) у разі вивезення товарів та інших предметів з митної
території  України на територію спеціальної економічної зони
"Інтерпорт Ковель" вивізне мито не справляється, а податок на
додану вартість справляється за нульовою ставкою;
 
   7) у разі ввезення товарів та інших предметів на територію
спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" з метою транзиту
оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України;
 
   8) в інших випадках оподаткування здійснюється відповідно до
законодавства України.
 
   Повністю виробленими  або  достатньо  переробленими  у
спеціальній економічній зоні "Інтерпорт Ковель" вважаються товари,
які відповідають вимогам статті 18 Закону України "Про Єдиний
митний тариф" ( 2097-12 ).
 
   Строк перебування товарів та інших предметів на території
спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" не обмежується,
крім випадків перебування товарів та інших предметів з обмеженим
строком зберігання.
 
   Положення цієї статті не застосовуються до товарообмінних
(бартерних) операцій.
 
   11. Митний  контроль  за  переміщенням товарів та інших
предметів через межі спеціальної економічної зони "Інтерпорт
Ковель" повинен забезпечувати дотримання державними органами,
підприємствами, установами, організаціями  та  їх  посадовими
особами, а також громадянами порядку переміщення товарів та інших
предметів відповідно до законодавства, що діє при перетинанні
митного кордону України, з урахуванням норм, визначених цим
Указом.
 
   Для запобігання  несанкціонованому  і  неконтрольованому
проникненню на територію, на якій запроваджено режим спеціальної
митної зони, або за її межі фізичних осіб, транспортних засобів, а
також ввезенню і вивезенню товарів та інших предметів територія
спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" повинна бути
огороджена  за периметром і облаштована відповідно до вимог
Державної митної служби України.
 
   Території зон митного контролю для спеціальної економічної
зони "Інтерпорт Ковель", їх межі та режим переміщення товарів,
транспортних засобів, громадян встановлюються Державною митною
службою України за поданням адміністрації спеціальної економічної
зони "Інтерпорт Ковель".
 
   За митне оформлення товарів та інших предметів, а також
перебування їх під митним контролем у спеціальній економічній зоні
"Інтерпорт Ковель" справляються митні  збори  відповідно  до
законодавства України.
 
   Організація робіт  з  облаштування митної інфраструктури,
огородження території спеціальної економічної зони "Інтерпорт
Ковель"  і  фінансування  відповідних  робіт  здійснюються
адміністрацією спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель".
 
   Режим спеціальної митної зони на  території  спеціальної
економічної  зони  "Інтерпорт  Ковель" запроваджується з дня
затвердження Державною митною службою України акта приймання -
передачі в експлуатацію об'єктів митної інфраструктури.
 
   12. Імпорт суб'єктами спеціальної економічної зони "Інтерпорт
Ковель" товарів для потреб власного виробництва на території цієї
зони та експорт повністю вироблених або достатньо перероблених у
цій зоні товарів не підлягає ліцензуванню та квотуванню у разі
коли інше не встановлено міжнародними договорами України.
 
   На зовнішньоекономічні  операції,  що  здійснюються  у
спеціальній економічній зоні "Інтерпорт Ковель",  поширюється
спеціальний режим  експорту (імпорту) товарів та інші заходи
нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності відповідно
до законодавства України.
 
   13. Кабінет Міністрів України може встановлювати обмеження на
ввезення на митну територію України з території спеціальної
економічної  зони  "Інтерпорт Ковель" та вивезення з митної
території України у цю зону окремих видів товарів.
 
   14. У спеціальній економічній  зоні  "Інтерпорт  Ковель"
встановлюється  спеціальний  пільговий  режим  оподаткування,
відповідно до якого:
 
   1) прибуток платників податку на прибуток - суб'єктів цієї
спеціальної економічної зони з джерелом походження з території
цієї зони оподатковується за ставкою 20  відсотків  об'єкта
оподаткування.
 
   Це положення не поширюється на частину прибутку, одержаного
від здійснення інвестицій за рахунок бюджетних коштів усіх рівнів
та коштів Державного інноваційного фонду;
 
   2) доходи,   одержані  нерезидентами  від  здійснення
господарської діяльності з джерелом походження  з  території
спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель", оподатковуються у
розмірі 2/3 від кожної ставки оподаткування, визначеної статтею 13
Закону України  "Про  оподаткування  прибутку  підприємств"
( 334/94-ВР ). Ця норма не поширюється на доходи від здійснення
інвестицій у цінні папери, випущені за рішенням уповноваженого
державного органу чи органу місцевого самоврядування, та доходи,
визначені пунктом 13.6 статті 13 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств";
 
   3) суб'єкти спеціальної економічної зони  на  визначений
інвестиційним проектом період освоєння земельної ділянки, а саме:
планування території, виконання робіт, пов'язаних з будівництвом
об'єктів інфраструктури спеціальної економічної зони, але не
більше ніж на 5 років, плату за землю не сплачують;
 
   4) суб'єкти спеціальної економічної зони не сплачують збори
до Державного інноваційного фонду.
 
   15. Надходження в іноземній валюті від реалізації суб'єктами
спеціальної економічної зони продукції, товарів (робіт, послуг),
виготовлених (виконаних, наданих) у спеціальній економічній зоні
"Інтерпорт Ковель", звільняються від обов'язкового продажу.
 
   16. Кабінет Міністрів України може встановлювати спеціальний
порядок перетинання кордону України іноземцями та особами без
громадянства, які прямують у спеціальну економічну зону "Інтерпорт
Ковель",  а  також  спеціальний порядок в'їзду у спеціальну
економічну зону "Інтерпорт Ковель" і виїзду з неї громадян
України, іноземців та осіб без громадянства.
 
   17. У разі неналежного виконання або невиконання суб'єктом
спеціальної економічної зони умов договору (контракту), укладеного
з адміністрацією спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель",
такий суб'єкт несе майнову та іншу відповідальність, передбачену
законодавством України та відповідним договором (контрактом).
 
   18. У разі ліквідації підприємства, створеного на території
спеціальної економічної зони "Інтерпорт  Ковель",  або  його
реорганізації  (за  рішенням  засновника  (власника)  або
уповноваженого ним органу) до строку, зазначеного у договорі
(контракті)  між  засновником  (власником)  та адміністрацією
спеціальної економічної зони  "Інтерпорт  Ковель",  засновник
(власник) або уповноважена ним особа зобов'язані у десятиденний
строк після прийняття відповідного рішення повідомити органи
управління спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" про
причини ліквідації (реорганізації) підприємства.
 
   19. Спеціальна економічна зона "Інтерпорт Ковель" вважається
ліквідованою  з моменту закінчення строку, на який її було
створено, якщо його не буде продовжено в установленому порядку.
 
   Спеціальна економічна зона "Інтерпорт Ковель" може  бути
ліквідована до закінчення строку, на який її було створено, в
порядку, передбаченому законодавством України.
 
   20. Держава гарантує збереження у повному  обсязі  всіх
майнових і немайнових прав інвесторів, що діють у спеціальній
економічній зоні "Інтерпорт Ковель", та суб'єктів спеціальної
економічної зони у разі її ліквідації.
 
   Спори між органами управління спеціальної економічної зони
"Інтерпорт Ковель", суб'єктами спеціальної економічної  зони,
суб'єктами підприємницької діяльності, що діють у спеціальній
економічній зоні, інвесторами та ліквідаційною комісією, що можуть
виникнути у зв'язку з ліквідацією цієї спеціальної економічної
зони, підлягають розгляду судами України, а спори за участю
іноземного  суб'єкта  господарської  діяльності  - судами за
погодженням сторін, у тому числі за кордоном.
 
   21. Покласти на Кабінет Міністрів України надання офіційних
роз'яснень щодо цього Указу.
 
   22. Цей  Указ набирає чинності у порядку, передбаченому
пунктом 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України.
 
 
 Президент України                Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 22 червня 1999 року
     N 702/99<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner