Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 545/99 від 21.05.1999

Про Комплексну програму "Цукровий діабет"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
      Про Комплексну програму "Цукровий діабет"
 
 
   З метою поліпшення допомоги хворим на цукровий  діабет,
скорочення втрат від тимчасової та постійної непрацездатності,
зменшення кількості ускладнень внаслідок  цієї  хвороби,  що
призводять до інвалідності та смерті, п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Схвалити  Комплексну  програму  "Цукровий  діабет"
(додається).
 
   2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям:
 
   розробити і затвердити відомчі та регіональні заходи щодо
практичного виконання  Комплексної  програми "Цукровий діабет"
(далі - Програма);
 
   подавати щороку до Кабінету Міністрів України пропозиції про
зміни  і  доповнення  до Програми виходячи з реальних умов
фінансування.
 
   3. Витрати на реалізацію у 1999 році заходів, визначених
Програмою, які мають здійснюватися за рахунок коштів державного
бюджету, проводити в межах асигнувань, передбачених відповідним
міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади на
проведення досліджень та виконання розробок і державних програм.
 
   Раді міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
вживати заходів до  виділення  в  установленому  порядку  з
республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих
бюджетів коштів на реалізацію Програми.
 
   Міністерству фінансів України щороку під час  формування
проекту Державного бюджету України передбачати з урахуванням
можливостей бюджету додаткові цільові асигнування на реалізацію
Програми.
 
   4. Координацію робіт з виконання Програми, а також контроль
за цільовим використанням коштів, що виділятимуться  на  її
реалізацію, покласти на Кабінет Міністрів України.
 
 
 Президент України                Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 21 травня 1999 року
     N 545/99
 
                        СХВАЛЕНО
                   Указом Президента України
                 від 21 травня 1999 року N 545/99
 
       КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА "ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ"
 
   Ця Комплексна   програма   спрямована  на  здійснення
профілактичних, психосоціальних, санітарно-освітніх заходів щодо
захворюваності населення України на цукровий діабет, удосконалення
організації служб охорони здоров'я, проведення фундаментальних,
епідеміологічних і клінічних досліджень у цій сфері.
 
     Мета Програми та основні напрями її реалізації
 
   Мета Програми - зниження рівня захворюваності на цукровий
діабет, зменшення кількості ускладнень внаслідок цієї хвороби, що
призводять  до  інвалідності  та смерті, а також збільшення
тривалості та поліпшення якості життя хворих на цукровий діабет.
 
   Основними напрямами реалізації Програми є:
 
   реорганізація ендокринологічної  служби  України  з метою
посилення ефективності профілактики та лікування  хворих  на
цукровий діабет;
 
   створення та розвиток вітчизняного виробництва лікарських і
діагностичних засобів, цукрозамінників, підсолоджувачів, продуктів
харчування для хворих на цукровий діабет;
 
   поліпшення системи соціального захисту хворих на цукровий
діабет.
 
       Очікувані наслідки реалізації Програми
 
   Здійснення заходів Програми дасть змогу:
 
   створити умови для зниження рівня захворюваності населення на
цукровий діабет;
 
   поліпшити надання кваліфікованої медичної допомоги хворим на
цукровий діабет;
 
   зменшити на 30 відсотків кількість ускладнень, що виникли
внаслідок захворювань на діабет (сліпота, ампутація кінцівок,
хронічна ниркова недостатність);
 
   забезпечити хворих вітчизняними лікувальними і діагностичними
засобами,  а  також  дієтичними  продуктами  харчування,
цукрозамінниками та підсолоджувачами;
 
   створити умови для збереження працездатності та поліпшення
умов лікування хворих на цукровий діабет, збільшення тривалості їх
життя на 5-7 років;
 
   проводити навчання з самоконтролю хворих на діабет з тим, щоб
зменшити час їх перебування в стаціонарі в 2-3 рази.
 
             Основні заходи
 
   Створити діабетологічну координаційну раду на базі Інституту
ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка Академії
медичних наук України.
 
           Академія медичних наук України,
           Міністерство охорони здоров'я України
 
           III квартал 1999 року
 
   Забезпечити функціонування обласних, Київського міського та
Кримського республіканського ендокринологічних диспансерів.
 
           Міністерство охорони здоров'я України,
           Рада міністрів Автономної Республіки
           Крим, обласні та Київська міська державні
           адміністрації
 
           III квартал 1999 року
 
   Організувати лікувально-діагностичні кабінети для хворих на
цукровий діабет у районних та міських амбулаторно-поліклінічних
закладах та створити систему навчання самоконтролю хворих на
цукровий діабет.
 
           Міністерство охорони здоров'я України,
           Академія медичних наук України, Рада
           міністрів Автономної Республіки Крим,
           обласні, Київська та Севастопольська
           міські державні адміністрації
 
           1999-2001 роки
 
   Створити державний реєстр хворих на цукровий діабет.
 
           Академія медичних наук України,
           Міністерство охорони здоров'я України,
           Рада міністрів Автономної Республіки
           Крим, обласні, Київська та Севастопольська
           міські державні адміністрації
 
           2000-2007 роки
 
   Забезпечити безкоштовно усіх хворих на  цукровий  діабет
інсуліном  високої  якості  та високоефективними пероральними
цукрознижувальними препаратами. Прискорити вітчизняне виробництво
інсулінів.
 
           Міністерство охорони здоров'я України,
           Комітет медичної та мікробіологічної
           промисловості України, Рада міністрів
           Автономної Республіки Крим, обласні,
           Київська та Севастопольська міські
           державні адміністрації
 
           Починаючи з 1999 року
 
   Внести до Кабінету  Міністрів  України  пропозиції  щодо
безкоштовного забезпечення хворих на цукровий діабет сучасними
засобами введення інсуліну та засобами самоконтролю.
 
           Міністерство охорони здоров'я України,
           Міністерство фінансів України,
           Міністерство економіки України,
           Міністерство промислової політики України
 
           IV квартал 1999 року
 
   Удосконалювати систему профілактики та ранньої діагностики
цукрового діабету та його ускладнень.
 
           Академія медичних наук України,
           Міністерство охорони здоров'я України
 
           2000-2005 роки
 
   Забезпечити обстеження  населення  для раннього виявлення
цукрового діабету  та  запровадити  систему  скринінгу  його
ускладнень.
 
           Міністерство охорони здоров'я України,
           Академія медичних наук України, Рада
           міністрів Автономної Республіки Крим,
           обласні, Київська та Севастопольська
           міські державні адміністрації
 
           2000-2005 роки
 
   Провести фундаментальні  дослідження ролі імунологічних і
генетичних факторів, рецепції інсуліну в етіології та патогенезі
цукрового діабету.
 
           Академія медичних наук України
 
           2000-2005 роки
 
   Удосконалювати сучасні  методи  діагностики  та лікування
гострих і хронічних ускладнень цукрового  діабету  з  метою
запобігання  втраті  працездатності, а також інвалідності та
смертності.
 
           Академія медичних наук України,
           Міністерство охорони здоров'я України
 
           2000-2005 роки
 
   Створити на базі Інституту ендокринології та обміну речовин
імені  В.П.  Комісаренка  Академії  медичних  наук  України
науково-дослідний підрозділ  з  питань  харчування  хворих на
ендокринну патологію з метою розроблення наборів продуктів і
раціонів харчування для хворих на цукровий діабет.
 
           Академія медичних наук України
 
           III квартал 1999 року
 
   Удосконалити існуючі, розробити і освоїти нові технології
виробництва цукрозамінників та інших харчових добавок, а також
рецептури продуктів дієтичного харчування для хворих на цукровий
діабет.
 
           Міністерство агропромислового
           комплексу України, Міністерство
           охорони здоров'я України
 
           1999-2007 роки
 
   Забезпечити співробітництво з міжнародними  організаціями,
Всесвітньою організацією охорони здоров'я та її підрозділами,
неурядовими організаціями, іноземними фірмами та об'єднаннями для
вирішення питань взаємного інформування про поширення цукрового
діабету.
 
           Міністерство охорони здоров'я України,
           Академія медичних наук України
 
           1999-2001 роки
 
   Вживати заходів для виконання Сент-Вінсентської декларації
1989 року, підтриманої Всесвітньою організацією охорони здоров'я,
щодо  зменшення  кількості  ускладнень  цукрового діабету та
смертності серед хворих.
 
           Міністерство охорони здоров'я України,
           Академія медичних наук України, Рада
           міністрів Автономної Республіки Крим,
           обласні, Київська та Севастопольська
           міські державні адміністрації
 
           Постійно
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України               М.БІЛОБЛОЦЬКИЙ<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner